Палій О.М.

доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук, відповідальна по профорінтаційній роботі будівельного факультету КНУБА.

Освіта:

 • У 1994 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова , здобула кваліфікацію: інженер-механік

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.23.17 – Будівельна механіка

Тема дисертації:

 • «Стійкість нелінійних коливань тонких оболонок при періодичних навантаженнях»

Професійний шлях:

 • 2001 р -2004 р – навчання в аспірантурі
 • з 2021 р – доцент кафедри теоретичної мехаінки

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 24
 • Підручників та посібників – 1
 • Авторських свідоцтв – 1
 • Участь в конференціях за 5 років – 8, у тому числі 8 міжнародні
 • За 5 років наукових видань 18, у тому числі науково-методичних та підручників 3
 • За останні 5 років захистила дисертацію на здобуття науквого ступеня к.т.н.

Наукові праці по роках публікації:

2022
 • Лук’янченко О.О., Геращенко О.В., Палій О.М. Нелінійний динамічнийаналіз оболонки резервуара зі змодельованими недосконалостями форми // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. (Web of Science).
 • Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М. Періодичні коливання оболонки резервуару з реальними недосконалостями форми від дії поверхневого тиску // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 255-266.(Web of Science).
2021
 • Палій О.М. Стійкість нелінійних коливань тонких оболонок при періодичних навантаженнях. Автореф. дис. к-та техн. наук: 05.23.17 / Палій Оксана Миколаївна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури.– Київ, 2021. – 22 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram