Андрієвський Віктор Петрович

АНДРІЄВСЬКИЙ Віктор Петрович, Andriievskyi Viktor.

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки.

andriievskyi.vp@knuba.edu.ua, vandriievskyi@hotmail.com

+38(044) 241-54-12,  внутр. 4-12, кім.301-б

 1. Розрахунок рамного вузла і порівняльний аналіз результатів із застосуванням програмного засобу Idea StatiCa Connection з ручним розрахунком по різним нормативним документам / С.О. Пискунов,  С.В. Мицюк,  В.П. Андрієвський,  Д.В. Мицюк  // Опір матералів і теорія споруд. – 2022. – Вип. 109. – С. 31-39.

 

 1. Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій на основі універсального скінченного елементу / В.П. Андрієвський, Ю.В. Максим’юк, С.В. Мицюк, С.О. Пискунов // Вісник НТУ «ХПІ» Системний аналіз, управління та інформаційні технології – 2018. – №22(1298). – С. 66-72. http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2018_22.pdf
 2. Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності / В. П. Андрієвський, О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк , С. В. Мицюк// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2015 р. – Вип. 95. – C. 123-131.
 3. Розв’язання просторової задачі нестаціонарної теплопровідності на основі напіваналітичного методу скінченних елементів/ О. І. Гуляр, C. О. Пискунов, В. П. Андрієвський, О. О. Шкриль // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2015. – № 3/2 (23). –С. 80–86.
 4. Визначення параметрів напружено-деформованого стану вісесиметричних тіл при термосиловому навантаженні / О. І. Гуляр, C. О. Пискунов, В. П. Андрієвський, Ю. В. Максим’юк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х: НТУ «ХПІ», – 2015. – № 10 (1112). – С.128–135. http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2015_21.pdf
 5. Андрієвський В. П. Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі МССЕ / В. П. Андрієвський, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2014 р. – Вип. 93. – C. 64-72.
 6. Определение расчетного ресурса хвостовика лопатки газотурбинной установки под действием термосиловой нагрузки / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, C. О. Пискунов, В. П. Андриевский //Проблемы прочности. – 2013. – Вип. 3. – С. 105 -119.
 7. Андрієвський В.П. Дослідження процесу деформування та визначення ресурсу призматичних тіл при термов’язкопружнопластичному деформуванні/ В. П. Андрієвський // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів – в 2х частинах. – Ч.1. –К.: КНУБА, 2010. – 40-41 с..
 8. Вплив урахування геометричної нелінійності на величину розрахункового ресурсу хвостовика лопатки ГТУ / В. П. Андрієвський, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2010. – Вип. 85. – С. 31–50.
 9. Численное решение задач термовязкоупругопластичности и континуального разрушения пространственных призматических тел / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андриевский // Прикладная механика. – 2009. – 45, № 12. – С. 81–98.
 10. Андрієвський В. П. Визначення ресурсу хвостовика лопатки газотурбінної  установки / В. П. Андрієвський // Наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА, 3–5 лист. 2009 р. : тези доп. –К. : КНУБА, 2009. – Ч. 1. – С. 26-27.
 11. Дослідження впливу нерівномірного розподілу температури на ресурс хвостовика лопатки газотурбінної установки / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2009. – Вип. 84. – С. 3–10.
 12. Андрієвський В. П. Визначення ресурсу лопатки газотурбінної  установки при термосиловому навантаженні / В. П. Андрієвський // Наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА, 4–6 лист. 2008 р. : тези доп. – К. : КНУБА, 2008. – С. 49.
 13. Особливості розрахунку і проектування каркасно-монолітних будинків в умовах існуючої міської забудови / О. І. Голоднов, С. В. Козлов, О. Я. Червинський, В. П. Дубіна, В. П. Андрієвський // Нові технології в будівництві. – 2008. – Вип. 6. – С. 25–29.
 14. Вплив температурного навантаження на основний та додатковий ресурс лопатки газотурбінної установки / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2007. – Вип. 81. – С. 3–32.
 15. Андрієвський В. П. Дослідження ефективності розв’язання задач термов’язкопружнопластичності призматичних тіл напіваналітичним методом скінченних елементів / В. П. Андрієвський // Наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА, 6–9 лист. 2007 р. : тези доп. – К. : КНУБА, 2007. – С. 23–24.
 16. Деформування і континуальне руйнування призматичних тіл при термов’язкопружнопластичному деформуванні / В. А. Баженов, В. П. Андрієвський, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов // Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій : міжнар. наук.-техн. конф. пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (1919–2006), 17–19 жовт. 2007 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 159–161.
 17. Методика розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості матеріалу на основі напіваналітичного методу скінченних елементів / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Геотехническая механика. – 2007. – Вып. 71. – С. 178–197.
 18. Розв’язання просторових задач термопружнопластичності на основі напіваналітичного методу скінченних елементів / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : XIII Всеукр. наук. конф., 3–5 жовт. 2006 р. : тези доп. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 15.
 19. Побудова розв’язувальних співвідношень НМСЕ для косокутного призматичного скінченного елемента / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Математичні проблеми технічної механіки – 2006 : міжнар. наук. конф., 17–20 квіт. 2006 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2006.  С. 216–217.
 20. Алгоритм розв’язання просторової задачі термов’язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2006. – Вип. 78. – С. 3–17.
 21. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченного елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ / В. А. Баженов, С. О. Пискунов, І. І. Солодей, В. П. Андрієвський, Б. І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2005. – Вип. 76. – С. 3–26.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram