ІВАНЧЕНКО Григорій Михайлович

ІВАНЧЕНКО Григорій Михайлович, Ivanchenko Hryhorii

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри будівельної механіки, декан будівельного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури, голова науково-методичної комісії МОН України з будівництва та технологій, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. Голова спеціалізованих вчених рад Д 26.056.04 та член Д 26.056.05 в КНУБА по захисту дисертаційних робіт. Член редакційної колегії наукового видання «Опір матеріалів і теорія споруд» Web of Science Core Collection

ivanchenko.gm@knuba.edu.ua, ivgm61@gmail.com

(044)248-32-37, внут. 3-31, кім. 201

 1. Іванченко Г.М. Особливості конструювання та розрахунків складних залізобетонних рам будівель Гетун Г.В., Безклубенко І.С., Соломін А.В., Іванченко Г.М. //Науково-технічний збірник “Опір матеріалів і теорія споруд” Вип. 110, 2023, с 108-117.
 2. Іванченко Г.М. Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на трапецевидному контурі при термосиловому навантаженні / Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П., Григор’єва Л.О. //Науково-технічний збірник “Опір матеріалів і теорія споруд” Вип. 110, 2023, с. 430-446.
 1. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації: Монографія. / Савенко В.І., Васильков В.Г., Куліков П.М., Ковальчук О.Ю., Г.М. Іванченко та ін. Київ: “Центр учбової літератури”, 2022, – 235 с.
 2. Г.М. Іванченко Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, І.В. Жупаненко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин./ 2022. № 50 (2). (Фахове видання)
 3. Г.М. Іванченко Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, О.П. Кошевий // Scientific-and-technical collected articles “Strength of materials and theory of structures”. Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. (Web Of Science)
 4. Г.М. Іванченко Параметрична оптимізація вимушених частот коливання двозв’язної конусної оболонки мінімальної поверхні при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий // Міжвідомчий науково-технічний збірник: “Прикладна геометрія і інженерна графіка”. 2022. №103. (Фахове видання)
 5. Г.М. Іванченко Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий // Ефективні технології в будівництві: тези доповіді VII Міжнародної науково-технічної конференції – Київ 2022.
 6. Г.М. Іванченко Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий // Society and science: interconnection: тези доповіді І Міжнародна науково-практична конференція. – Порту 2022.
 7. Г.М. Іванченко Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, І.В. Жупаненко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. № 50 (2). (фахове видання)
 1. Іванченко Г.М. Побудова розв’язувальних рівнянь напіваналітичного методу скінченних елементів для призматичних тіл складної форми /Іванченко Г.М., Максим’юк Ю.В., Козак А.А., Мартинюк І.Ю. // Науково-технічний збірник “Управління розвитком складних систем”– К.: КНУБА, 2021 – Вип.46 – С. 55-62.
 2. Іванченко Г.М. Стійкість валів, що знаходяться під дією періодичних поздовжніх навантажень / Лізунов П.П., Іванченко Г.М., Недін В.О. // Науково-технічний збірник “Опір матеріалів і теорія споруд” Вип. 107, 2021, с. 257–264.
 3. Іванченко Г.М. Алгоритм визначення параметрів дискретних протизсувних конструкцій /Шаповал В., Пономаренко І., Григор’єв О., Коновал В., Іванченко Г. // Науково-технічний збірник “Основи та фундаменти” Вип. 42, 2021, с. 39–45.
 4. Іванченко Г.М. Геометрично нелінійне деформування та стійкість гладких і гранованих оболонок. / Кривенко О. П., Ворона Ю. В., Іванченко Г.М., Кара І. Д. // Науково-технічний збірник “Управління розвитком складних систем” Вип. 48, 2021, с. 69–74
 1. Grigorij M. Ivanchenko, Oleksandr S. Molodid, Ruslana O. Plokhuta, Orest M. Tsap, Justyna Sobczak-Piąstka Technical and economic indicators of crack repairing in reinforced concrete structures 28th Conference Surveying, Civil Engineering, Geoinformation in Sustainable Development, June 2-10, 2020 – Bydgoszcz, Poland, UTP University of Science and Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture.
 2. Чисельне дослідження поширення хвиль у пружних середовищах: Монографія / Іванченко Г.М., Ворона Ю.В. Київ: “Каравела”, 2019, 150 с.
 3. Іванченко Г.М. CLT панелі як тенденція розвитку швидкого будівництва / Іванченко Г.М., Гулей Д.В. // Збірник наукових праць «Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура», Київ: КНУБА, 2019, с. 19-22.
 4.  Іванченко Г.М. Тестування збіжності МСЕ на задачах теорії пружності при використанні просторового криволінійного СЕ / Іванченко Г.М., Пікуль А.В. // Науково-технічний збірник “Опір матеріалів і теорія споруд” Вип. 100, 2018, с. 172–180.

 5. Технологія будівельного виробництва: Навчальний посібник /Донченко П.А., Григор О.О., Коновал В.М., Іванченко Г.М. та ін., Черкаси, ІнтролігаТОР, 2018, 488 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram