КОСТІНА Олена Володимирівна

КОСТІНА Олена Володимирівна,  Kostina Olena

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри будівельної механіки.

kostina.ov@knuba.edu.ua
(044)241-54-20, внутр. 4-20, кімната 8106 лаб. корпусу

 1. Костіна О.В.
  09.2022-06.2023

  а) монографії

  1. Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Коливання параметрично збуджених пружних оболонок. − Київ: Вид-во „Каравела”. − 2022. − 164 с.
  ISBN 978-966-8019-43-2
  http://www.caravela.kiev.ua

  б) статті

  2. Lizunov P., Lukianchenko O., Kostina O. Modeling of progressive destruction of frame building from seismic impact (ukr) // Scientific Collection “InterConf”. – Sweden, 2022. – Вип. 24(121). – pp.374-384. (Index Copernicus, GrossRef)
  ISBN: 978-91-8002-432-7
  https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/1172/1200

  3. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М. Модальний аналіз півсферичної оболонки з недосконалостями форми // Scientific Collection „InterConf+”, 2023. – Вип. 31(147). – С. 582-588. (Index Copernicus, GrossRef)
  https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/2769/2799

  4. Lizunov P.P., Lukianchenko O.O., Geraschenko O.V., Kostina O.V. Dynamic stability of a hemispherical shell with shape imperfections // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2023. – Issue. 110. (25.03.2023 до друку) (Web of Scince)

  в) тези міжнародних конференцій

  5. Lukianchenko O., Kostina O., Okhten I. Numerical approach to research of elastic systems parametric vibrations with shape imperfections // Світ наукових досліджень. Збірник наукових публікацій міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції. (16-17 лютого 2023). Тернопіль, Україна – Переворськ, Польща. − Вип. 16. − С. 403.
  ISSN: 2786-6823
  www.economy-confer.com.ua

  г) участь в міжнародних конференціях

  6. Lizunov P., Lukianchenko O., Kostina O. Modeling of progressive destruction of frame building from seismic impact. The 4th International Scientific and Practical Conference “Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization” (August 19-20, 2022). Umea, Sweden.
  ISBN: 978-91-8002-432-7
  DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2022

  7. Lukianchenko O., Kostina O., Okhten I. Numerical approach to research of elastic systems parametric vibrations with shape imperfections // Світ наукових досліджень. Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція. (16-17 лютого 2023). Тернопіль, Україна – Переворськ, Польща.
  ISSN: 2786-6823
  www.economy-confer.com.ua

  8. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М. Модальний аналіз півсферичної оболонки з недосконалостями форми. The 6th International Scientific and Practical Conference “International Scientific Discussion Problems, Task and Prospects”. (March 19-20, 2023). Brighton, United Kingdom.
  https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/2769

 1. Публікації за 09.2021-06.2022 рік
  Костіна О.В.
   
  а) монографії:
   
  1. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Коливання параметрично збуджених пружних стержневих систем. − Київ: Вид-во „Каравела”. − 2021. − 154 с.
  ISBN: 978-966-8019-60-9
   
   
  б) статті:
   
  2. Лук’янченко О.О., Бурау Н.І., Геращенко О.В., Костіна О.В. Частоти і форми власних коливань захисної ємності резервуара з дефектами зварних швів при статичній дії осьового навантаження // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 107. – С. 103-119. (Web of Science)
  https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.107.103-119
   
  3. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М. Періодичні коливання оболонки резервуару з реальними недосконалостями форми від дії поверхневого тиску // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 255-266.
  https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.255-266
   
   
  в) тези конференцій:
   
  4. Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Врахування рухомої хвилі в дослідженнях сейсмічної реакції каркасних споруд / Тези XII Всеукраїнської науково-технічної конференції „Будівництво в сейсмічних районах України”, Одеса, 23-25 вересня 2021р. 
   
  5. Lukianchenko O., Kostina O. Design reliability of  thin shells with shape imperfections // The World Science of  Modernity, Problems and Prospects of Development. Abstracts of XV International Sientific and Practical Conference, Paris, France. March 25-26, 2021. −  P. 24-25. 
  ISBN- 978-1-63848-671-8.  DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XV
  https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/03/XV-ConferenceMarch-25-262021-book.pdf
 1. Публікації за 09.2018-06.2020 рік
  Костіна О.В.

  а) монографії:

  1. Н.І. Бурау, О.О. Лук‘янченко, С.О. Цибульник, О.В. Костіна Структурний моніторинг вертикальних сталевих резервуарів // Київ: Центр учбової літератури, 2019.- 160 с. ISBN: 978-611-01-1699-2
  2. Lukianchenko O.O., Kostina O.V. The finite Element Method in Problems of the Thin Shells Theory LAP LAMBERT Academic Publishing, 134 p. ISBN-13: 978-620-0-08220-6

  б) статті:

  3. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Об устойчивости параметрических колебаний оболочки в виде гиперболического параболоида // Прикл. механика, 2018, Том 54, N3. С.36 – 49/(SCOPUS)
  4. Nadiia Bouraou, Sergiy Rupich, Оlga Lukianchenko Olena Kostina Monitoring of the Crack Propagation in Welded Joint of the Tank Using Multi-Class Recognition // Vibrations in Physical Systems, 29, 2018013, 2018, pages: 8 (SCOPUS)
  5. Bazhenov V.А., LukyanchenkoO.O., Vorona Yu.V., Kostina O.V. Stability of the Parametric Vibrations of a Shell in the Form of a Hyperbolic Paraboloid // International Applied Mechanics, 2018, 54(3), 274-286. (SCOPUS)
  6. Bazhenov V.А., LukyanchenkoO.O., Kostina O.V. Definition of the failure region of the oil tank with wall imperfections in combined loading // Strength of Materials and Theory of Structures. К.: КNUCEА, 2018, №100, – P. 27-39. (WEB OF SCIENCE)
  7. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.О., Геращенко О.В. Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції // Опір матеріалів і теорія споруд. К.: КНУБА, 2018, №101, – С. 83-102. (WEB OF SCIENCE)
  8. Лук’янченко О.О., Бурау Н.І., Костіна О.В., Геращенко О.В Вплив недосконалостей поверхні на стійкість тонких оболонок // Опір матеріалів і теорія споруд. К.: КНУБА, 2019, №102, – С. 159-170. (WEB OF SCIENCE)
  9. Баженов В.А., Лукьянченко О.А.,Бурау Н.И., Костіна О.В. Собственные частоты и формы колебаний защитной емкости резервуара с дефектами сварных швов при статическом действии осевой нагрузки // Прикл. механика, 2019, Том 54, N3. С.36 – 49 (SCOPUS)
  10. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівель // Опір матеріалів і теорія споруд. К.: КНУБА, 2019, №103, – С. 131 – 144. (WEB OF SCIENCE)
  11. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Вабищевич М.О., Палій О.М. Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми // Вісник КПІ. Серія Приладобудування, №58 (2) С. 34 – 40.
  DOI: https://doi.org/10.20535/1970.58(2).2019.189473
  http://visnykpb.kpi.ua/article/view/189473

  в) тези конференцій:

  12. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівель // ІІI Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосу-вання у проектуванні і навчальному процесі”. Київ, 24-25 вересня 2019 р.– Тези доповідей. – С. 54-56.
  13. Lukianchenko Olga, Kostina Olena Stability of thin spherical shells with shape imperfections // V Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Rozwój Społeczny 2019”,Blok tematyczne:8. Rozwój Przemysłu 4.0. i AI.”, 25 -27 września 2019 r. Polska, 2019, p. 101-102

  14. Vorona Yu.V., Palii O.M., Kostina O.V. Influence of shape imperfections on the stability of thin shells // IX International Antarctic Conference dedicated to the 60th anniversary of the signing of the Antarctic Treaty 1959 p. Kyiv, Ukraine. May 14-16, 2019. – Abstract
  15. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Геращенко О.В. Дослідження сейсмічної реакції висотної споруди із застосуванням теорії рухомої хвилі та вейвлет-аналізу // ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосу-вання у проектуванні і навчальному процесі”. Київ, 26-27 вересня 2018р.– Тези доповідей. – С. 70-74.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram