КОЗАК Андрій Анатолійович

КОЗАК Андрій Анатолійович, Kozak Andriy

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки, заступник декана будівельного факультету.

kozak.aa@knuba.edu.ua, kozakbf@ukr.net

(044) 248-32-37, внутр. 3-31, кімната 201

1.    Палій О.М., Лук’янченко О.О., Козак А.А. Порівняльний аналіз динамічної стійкості циліндричної і конічної оболонок при періодичному осьовому стисненні // Опір матеріалі і теорія споруд: наук.-тех. Збірн. – К: КНУБА, 2023 – Вип. 110. – С. 344-352.(WoS)

1.    Nuianzin O.M., Kozak A.A., Kostenko V.K., Kryshtal M.A., Nuianzin V.M., Nekora O.V. The research of the fire resistance limits of a reinforced concrete slab according to the results of fire tests without mechanical load// Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2022. – Issue 110. – P. 264-276.(WoS)

2.    Охтень І.О., Лук’янченко О.О., Козак А.А. Аналіз втрати стійкості тонкостінних стержнів відкритого профілю з урахуванням недосконалостей форми// Опір матеріалі і теорія споруд: наук.-тех. Збірн. – К: КНУБА, 2022 – Вип. 108. – С. 360-368.(WoS)

 1. Напіваналітичний метод скінченних елементів в просторових задачах деформування, руйнування та формозмінення тіл складної структури / [Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Мартинюк І.Ю., Максим’юк О.В.] – Київ: Вид-во “Каравела”, 2021. – 280с.
 2. Максим’юк Ю. Вузлові реакції та коефіцієнти матриці жорсткості скінченого елемента на основі представлення переміщень поліномами / Ю. Максим’юк, О. Шкриль, І. Мартинюк, В. Бучко // Будівельні конструкції теорія і практика. – 2021. – Вип. 9. – С. 54–62.http://bctp.knuba.edu.ua
 3. Максим’юк Ю.В. Напіваналітичний метод скінчених елементів в лінійних і нелінійних задачах деформування, руйнування та формозмінення просторових тіл з урахуванням неканонічності форми та складної структури / Ю.В. Максим’юк, І.Ю. Мартинюк, О.В. Максим’юк// ІІІ Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» – К.: КНУБА., 25-25.09.2021 – 73-74с.
 4. Vorona Y.V. Reliabilityofresultsobtainedbysemi-analyticalfiniteelementmethodforprismaticbodieswithvariablephysicalandgeometricparameters / Y.V. Vorona, Yu.V. Maksimyuk, I.Yu. Martyniuk, О.V. Maksimyuk // StrengthofMaterialsandTheoryofStructures: Scientific-&-Technicalcollectedarticles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P. 184-192.http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-107
 5. Bazhenov V.A. Convergenceofthefiniteelementmethodandthesemi-analyticalfiniteelementmethodforprismaticbodieswithvariablephysicalandgeometricparameters / V.A. Bazhenov, M.V. Horbach, , I.Yu. Martyniuk, О.V. Maksimyuk // StrengthofMaterialsandTheoryofStructures: Scientific-&-Technicalcollectedarticles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 106. – P. 92-104.http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-106
 6. Максим’юк Ю. Особливості виведення формул для обчислення вузлових реакцій і коефіцієнтів матриці жорсткості скінченого елемента з усередненими механічними і геометричними параметрами / Ю. Максим’юк, А. Козак, І. Мартинюк, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика. – 2021. – Вип. 8. – С. 97–108. http://bctp.knuba.edu.ua
 7. Іванченко Г.М. Побудова розв’язувальних рівнянь напіваналітичного методу скінченних елементів для призматичних тіл складної форми / Г.М. Іванченко, Ю.В. Максим’юк, А.А. Козак, І.Ю. Мартинюк //Управління розвитком складних систем: Наук.-техн. збірн. – К.: КНУБА, 2021 – Вип.46 – С. 55-62. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-46/10.pdf

 

 1. Bazhenov V.A., Shkril’ А.A.,MaksimyukYu.V., MartyniukI.Yu., Maksimyuk О.V. Semi-analyticalmethodoffinishedelementsinelasticandelastic-plasticpositionforcurvilineprismaticobjects/ V.A.Bazhenov, А.A.Shkril’,Yu.V.Maksimyuk, I.Yu.Martyniuk, О.V.Maksimyuk // StrengthofMaterialsandTheoryofStructures: Scientific-&-Technicalcollectedarticles – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P. 24-32. http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-105
 2. Максим’юк Ю. Алгоритм розв’язання системи лінійних та нелінійних рівнянь напіваналітичним методом скінчених елементів для криволінійних неоднорідних призматичних тіл / Ю. Максим’юк, М. Гончаренко, І. Мартинюк, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика – 2020. – Вип. 7. – С. 101–108.http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/219844
 3. Гуляр О. Універсальний призматичний скінчений елемент загального типу для фізично і геометрично нелінійних задач деформування призматичних тіл / О. Гуляр, Ю. Максим’юк, А. Козак, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика – 2020. – Вип. 6. – С. 72–84.http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/207272
 4. V. Basicrelationsforphysicallyandgeometricallynonlinearproblemsofdeformationofprismaticbodies/ Yu.V. Maksimyuk, S.О. Pyskunov, А.A. Shkril’, О.V. Maksimyuk // Опір матеріалів і теорія споруд– 2020. – Вип. 104. – С. 255–264.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/13-104_maksymuk_and_others_new.pdf

 

 1. Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій / [Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л.] – Київ: Вид-во “Каравела”, 2019. – 223с.
 2. Максим’юк Ю. Розв’язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов’язкопружнопластичного деформування / Ю. Максим’юк, А. Козак, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика – 2019. – Вип. 4. – С. 10–20.http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/192751
 3. Пискунов С.О. Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни при дії об’ємних сил / С.О. Пискунов, О.О. Шкриль, Ю.В Максим’юк, // Опір матеріалів і теорія споруд – 2019. – Вип. 103. – С. 57–62.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-103/05-103_piskunov_s.o._shkril_o.o._maksimyuk_yu.v.pdf
 4. Максим’юк Ю.В. Вантовий міст для автомобільного транспорту через р. Десна / Ю.В. Максим’юк, М.С. Воротілов // Internationalscientific-practicalconferenceofyoungscientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019” – K.: KNUCA., 27-29.11.2019 – 154-155s.
 5. Максим’юк Ю.В. Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозміненнявісесиметричних та плоскодеформівних тіл / Ю.В Максим’юк, І.І. Солодей, Р.Л. Стригун // Опір матеріалів і теорія споруд – 2019. – Вип. 102. – С. 252–262.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/26-102.pdf
 6. Баженов В.А. Моментна схема методу скінчених елементів в фізично і геометрично нелінійних задачах механіки деформівного твердого тіла / В.А. Баженов, Ю.В. Максим’юк // IІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі» – К.: КНУБА., 24-25.09.2019.
 7. Баженов В.А. Напружено-деформований стан і формозмінення в тілах обертання складної структури / В.А. Баженов, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2019. – Вип. 102. – С. 3–12.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/03-102.pdf
 8. Метод скінченних елементів у задачах деформування та руйнування тіл обертання при термосиловому навантаженні / [Баженов В.А., Пискунов С.О., Максим’юк Ю.В.] – Київ: Вид-во “Каравела”, 2018. – 316с.
 9. Баженов В.А. Математичне моделювання процесів розвитку магістральних тріщин в тілах обертання складної структури з урахуванням формозмінення / В.А. Баженов, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2018. – Вип. 101. – С. 111–120.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/11.pdf
 10. Максим’юк Ю.В. Визначення тріщиностійкості вісесиметричних тіл з урахуванням формозмінення / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2018. – Вип. 100. – С. 202–213.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/17-100_maksimyuk.pdf
 11. Максим’юк Ю.В. Моментна схема скінчених елементів в геометрично  нелінійних задачах пружнопластичного деформування  тіл обертання / Ю.В. Максим’юк, В.І. Мартиновський // Internationalscientific-practicalconferenceofyoungscientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018” – K.: KNUCA., 28-30.11.2018 – 236-237s.
 12. Гуляр О.І. Дослідження нелінійного деформування складених оболонок обертання середньої товщини / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Технічні науки та технології: науковий журнал. – 2018. – №2(12). – С 9-24.http://tst.stu.cn.ua/article/view/142464
 13. Баженов В.А. Напружено-деформований стан і формозмінення масивних і тонкостінних об’єктів / В.А. Баженов, Ю.В. Максим’юк // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі». (Киев, 18-20 октября 2018). –К., 2018. – С 97.https://conference.scadsoft.com/content/files/II_international_scientifically-practical_conference.pdf
 14. Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій на основі універсального скінченного елементу / В.П. Андрієвський, Ю.В. Максим’юк, С.В. Мицюк, С.О. Пискунов // Вісник НТУ «ХПІ» Системний аналіз, управління та інформаційні технології – 2018. – №22(1298). – С. 66-72.http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2018_22.pdf
 15. Maksimyuk Y. Usingofforeignexperienceintheapplicationofpendulumsilencersinthehigh-risebuildingintheseismicdistrictsofUkraine / Y. Maksimyuk, I. Tkach // Internationalscientific-practicalconferenceofyoungscientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017” – K.: KNUCA., 28.11-01.12.2017 – 442s.
 16. Максим’юк Ю.В. Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень при умові енергетичної сполученості / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2017. – Вип. 99. – С. 151–159.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-99/10-99.pdf
 17. Пискунов С.О. Вплив параметрів підкріплювального шару на стійкість і закритичну поведінку сферичних панелей / С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей (м.Київ, 15-17 березень 2017 р.). –К., 2017. – С 83.
 18. Дослідження напруженого стану зварного ротору на  основі моментної схеми  МСЕ / С.О. Пискунов, О.І. Гуляр, Ю.В. Максим’юк [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2017. – Вип. 98. – С. 163–172.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/13-98_pis_mic_mak.pdf
 19. Максим’юк Ю.В. Постановка задачі про вплив геометричної нелінійності  на несучу здатність і закритичну поведінку тонкостінних та комбінованих вісесиметричних тіл / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2016. – Вип. 97. – С. 186–193.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-97/15-97_maks.pdf
 20. Максим’юк Ю.В. Скінчений елемент загального типу для розв’язку вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2016. – Вип. 96. – С. 148–157.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-96/14-96_maksimyuk.pdf
 21. A modified method for evaluating the invariant J-integral in finite-element models of prismatic bodies / V.A. Bazhenov, A.S. Sakharov, Y.V. Maksimyuk, A.A. Shkryl’ // International Applied Mechanics. – 2016. – 52(2). pp. 140-146.https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-016-0741-y
 22. Pyskunov S.O. Finiteelementanalysisofinfluenceofnon-homogenoustemperaturefieldondesignedlifetimeofspatialstructuralelementsundercreepconditions / S.O. Pyskunov, Yu.V. Maksimyk, V.V. Valer // AppliedMathematicsandNonlinear. – 2016. – Sciences 1(1) (2016). pp. 170–176.https://sciendo.com/article/10.21042/AMNS.2016.1.00020
 23. Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2015. – Вип. 95. – С. 11–20.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-95/08-95_gul_pis_ta_insh.pdf
 24. Максим’юк Ю.В. Розрахунок корпусних деталей занурюваних глибоководних апаратів з урахуванням фізичної і геометричної не лінійності / Ю.В. Максим’юк, О.Ю. Башинська // «RecentStudiesofAppliedSciences» Internationalscientific-practicalcjnference. Section: TECHNICAL SCIENCE – Kyiv, Ukraine 15-17 April 2015. – pp. 39.https://issuu.com/econf/docs/rsas2015_1_
 25. Максим’юк Ю.В. Розрахункові співвідношення універсального скінченого елемента на основі моментної схеми скінчених елементів / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2015. – Вип. 94. – С. 244–251.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-94/19-94.pdf
 26. Визначення параметрів напружено-деформованого стану вісесиметричних тіл при термосиловому навантаженні / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, В.П. Андрієвський, Ю.В. Максим’юк // Вісник НТУ «ХПІ» Технології та обладнання виробництва – 2015. – №21(1130). – С. 128-135.http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2015_21.pdf
 27. Андрієвський В.П. Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі МССЕ / В.П. Андрієвський, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2014. – Вип. 93. – С. 64–72.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-93/10.pdf
 28. Максим’юк Ю.В. Алгоритм розв’язку задач нелінійного деформування та стійкості пружнопластичнихвісесиметричних оболонок середньої товщини / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2014. – Вип. 92. – С. 148–156.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-92/13.pdf
 29. Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при нелінійних розрахунках оболонок і пластин / В.А. Баженов, О.С. Сахаров, О.І. Гуляр [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2014. – Вип. 92. – С. 3–16.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-92/2.pdf
 30. Баженов В.А. Моделювання фізично і геометрично нелінійного деформування і руйнування вісесиметричних і плоско-деформованих тіл / В.А. Баженов, О.І. Гуляр, Ю.В. Максим’юк // «Математичні проблеми технічної механіки – 2013»: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Дніпродзержинськ, 16–29 квітня.: – Дніпродзержинськ, 2013. – С 101.
 31. Максим’юк Ю.В. Оболонковий скінчений елемент (СЕ) загального типу для розв’язання задач фізичної і геометричної нелінійності вісесиметричних оболонок та пластин / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей (м.Київ, 5-8 листопада 2013 р.). –К., 2013. – С 57.
 32. Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин / С.О. Пискунов, І.І. Солодей, Ю.В Максим’юк, А.Д. Солоденко // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2013. – Вип. 91. – С. 59–75.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-91/06-91_pisk_col_mak_sol.pdf
 33. Максим’юк Ю.В. Розв’язання фізично і геометрично-нелінійних задач для тонкостінних об’єктів / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей. – в 2х частинах (м.Київ, 6-9 листопада 2012 р.). – Ч.1. –К., 2012. – С 55.
 34. Особливості розв’язання двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної не лінійності / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В Максим’юк, Б.І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2012. – Вип. 90. – С. 73–89.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-90/08-90.pdf
 35. Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, І.І. Солодей, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2012. – Вип. 89. – С. 143–157http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-89/15-89.pdf
 36. Максим’юк Ю.В. Визначення впливу урахування геометричної нелінійності на величину ресурсу стопорного клапана у випадку дискретного руйнування / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей. – в 2х частинах (м.Київ, 8-11 листопада 2011 р.). – Ч.1. –К., 2011. – С 46.
 37. Модифікований варіант метода реакцій в двовимірних задачах механіки руйнування / О.І. Гуляр, О.С. Сахаров, О.О. Шкриль, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2011. – Вип. 88. – С. 12–17.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-88/02-88.pdf
 38. Решениелинейных и нелинейныхпространственных задач механикиразрушения на основеполуаналитического метода конечныхэлементов. Сообщение Методика определенияинвариантного J-интеграла в дискретных моделях МКЭ / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов [и др.] // Проблемыпрочности. – 2011. – № 2. – С. 17–32.
 39. Решениелинейных и нелинейныхпространственных задач механикиразрушения на основеполуаналитического метода конечныхэлементов. Сообщение 1. Теоретическиеосновы и исследованиеэффективности конечно-элементной методики решенияпространственных задач механикиразрушения / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов [и др.] // Проблемыпрочности. – 2011. – № 1. – С. 27–39.
 40. Гуляр О. І. Визначення J– нтеграла в вісесиметричних тілах з тріщинами методом реакцій / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // Математичні проблеми технічної механіки – 2011: міжнар. наук. конф., 13–15 квіт. 2011 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2011. – С. 101.
 41. Максим’юк Ю. В. Вплив геометрично–нелінійного деформування на величину інваріантного J – інтеграла / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів – в 2х частинах. – Ч.1. –К.: КНУБА, 2010. –196 с..
 42. Гуляр О. І. Вплив геометрично нелінійного деформування на величину ресурсу хвостовика лопатки в умовах повзучості / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк // Математичні проблеми технічної механіки – 2010 : міжнар. наук. конф., 19–20 квіт. 2010 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2010. – С. 96.
 43. Андрієвський В.П. Вплив урахування геометричної нелінійності на величину розрахункового ресурсу хвостовика лопатки ГТУ / В. П. Андрієвський, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2010. – Вип. 85. – С. 31–50.
 44. Максим’юк Ю. В. Дослідження вірогідності розв’язання задач в’язкопружнопластич-ності двовимірних тіл з урахуванням геометричної нелінійнійності методом скінчених елементів / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 5-9 листопада 2009р.
 45. Пискунов С. О. Ефективність алгориртму розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружно-пластичного деформування двовимірних тіл / С. О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Розвиток наукових досліджень ‘2009 : міжн. наук.-прак. конф., 18–20 трав. 2009 р. : матеріали конф. – Полтава, 2009. – С. 70–71.
 46. Пискунов С. О. Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі термов’язко-пружнопластичного деформування вісесиметричних тіл / С. О. Пискунов, О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2009. – Вип. 83. – С. 25–42.
 47. Максим’юк Ю. В. Дослідження впливу урахування геометричної нелінійності на величину ресурсу ялинкового з’єднання в умовах повзучості / Ю. В. Максим’юк // Розвиток наукових досліджень ‘2008 : міжн. наук.-прак. конф., 24–26 листоп. 2008 р. : матеріали конф. – Полтава, 2008. – С. 44–45.
 48. Максим’юк Ю. В. Використання методу реакцій для визначення J-інтеграла в задачах змішаного руйнування двовимірних тіл / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 4-6 листопада 2008р.
 49. Гуляр О.І. Визначення J-інтеграла при скінченоелементному розв’язанні задач змішаного руйнування / О. І. Гуляр, О. С. Сахаров, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2008. – Вип. 82. – С. 111–125.
 50. Гуляр О. І. Розв’язання геометрично нелінійних задач вісесиметричних тіл з урахуванням пошкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій : міжнар. наук.-техн. конф. пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (1919–2006), 17–19 жовт. 2007 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 103–104.
 51. Максим’юк Ю. В. Методика розв’язання вісесиметричних задач геометрично нелінійного в’язкопружно-пластичного деформування / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 6-9 листопада 2007р.
 52. Гуляр О. І. Вірогідність моментної схеми скінчених елементів в геометрично нелінійних задачах термов’язкопружно-пластичного деформування вісесиметричних тіл обертання з урахуванням пошкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // «Людина і космос» 50-річчя космічної ери : ІХ міжн. мол. наук.-практ. конф., 18–20 квіт. 2007 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 276.
 53. Гуляр О.І. Розрахункові співвідношення МССЕ геометрично нелінійної задачі темов’язкопружно-пластичного деформування вісесиметричних тіл з урахуванням пошкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк, Б. І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2007. – Вип. 79. – С. 18–42.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram