Лізунов Петро Петрович

ЛІЗУНОВ Петро Петрович, Lizunov Petro.

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки. Директор НДІ БМ КНУБА. Дійсний член Академії будівництва України та Академії інженерних наук України. Заступник голови спеціалізованих вчених рад Д 26.056.04 в КНУБА по захисту дисертаційних робіт. Головний редактор науково-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд»

lizunov@knuba.edu.ua

+38(067) 921-70-05, +38(095) 151-67-87

внутр. 5-3, кім.306

  1. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2023 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, Web of Science) за формою

Статті

 

Статті Scopus

 

1

Lizunov, P. P.,

Pogorelova, O. S.,

Postnikova, T. G.

Dynamic behaviour of the platform-vibrator with soft impact. Part 3. effect of stiffness parameters. transient chaos.

Journal of Discontinuity Nonlinearity and Complexity , L&H Scientific Publishing LLC,

12(4), 823-836 . DOI:10.5890/DNC.2023.12.008

Impact Factor 0.59, 2023

 

 

2

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

The influence of various optimization procedures on the dynamics of nonlinear energy sink with synergistic effect consideration.

Physica D: Nonlinear Phenomena.

(submitted for publication)

CiteScore = 5.9, Scopus

 

Статті Web of Science

 

1

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

Vibro-impact damper dynamics depending on system parameters.

Journal of Vibration Engineering & Technologies

(Editor Assigned)

Springer, Impact Factor 2.7

 

3

Розрахунок статично невизначуваних рам методом сил.

Методичні вказівки.

П.П.Лізунов,

В.О.Недін,

А.А.Козак,

І.Д.Кара

Київ: КНУБА, 2023. – 32 с.

1.3

 

Публікації (статей) у фахових журналах

 

1

Використання моментної схеми скінчених елементів при дослідженні тонких пружних оболонок неоднорідної структури.

Кривенко О. П., Лізунов П. П., Ворона Ю. В., Калашніков О.Б.

Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА,  2023.

Вип. 53, С. 52-62

DOI: 10.32347/2412-9933.2023.53.52-62

2

Моделювання термопружних властивостей композитного матеріалу в задачах стійкості багатошарових оболонок.

Кривенко О. П., Лізунов П. П., Ворона Ю. В., Калашніков О.Б.

Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА,  2023.

54. С. 52 – 62,

DOI: 10.32347/2412-9933.2023.53.52-62

 

 

 

 

 

4

Vibro-impact damper dynamics depending on system parameters.

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

Preprint Research Square Platform LLC

2023

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2786639/v1

 

 

 

 

 

Тези доповідей у міжнародних конференціях

 

Міжнародні конференції за кордоном

 

1

Dynamics of Vibro-impact Nonlinear Energy Sink as a Function of External Force Parameters

 

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

The 6th International Conference on Material Strength and Applied Mechanics (MSAM 2023) will be held on July 4-7, 2023 in Macau, China.

http://www.msamconf.org/

2

Buckling and geometrically nonlinear analysis of smooth and faceted panels.

Krivenko O., Lizunov P., Vorona Yu., Kozak A.

Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2023.

Pp. 35-37

https://isg-konf.com/prospects-of-modern-science-and-education/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Transmission shafts oscillations in transient modes of motion

Lizunov P., Nedin V.

XXII International Scientific and Practical Conference «Modern theories and improvement of world methods», June 06-09, 2023, Helsinki, Finland

P. 405-408

ISBN 979-8-88992-687-0

DOI 10.46299/ISG.2023.1.22

Міжнародні конференції в Україні

1

Нелінійний поглинач енергії як засіб пасивного контролю вібрацій (Applying of a Nonlinear Energy Sink for vibrations passive control)

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» 26-27 квітня 2023, м. Київ, Україна

 

2

Analysis of the phaunistic composition of Ukraine

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. October 9-11, 2023.

Pp. 210-217.

URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/

3

Скінченно-елементний аналіз коливань і стійкості пружних оболонок при дії термосилових навантажень

Кривенко Ольга, Лізунов Петро, Ворона Юрій, Калашніков Олександр

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної on-line конференції «Проблеми будівельного та транспортного комплексів», Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет, 23–24 травня 2023.

С. 82-85.

https://bdmb.kntu.kr.ua/anniversary_bdmb.html

Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних

(Scopus, Webometrics та інші) із вказанням web-адреси видання та сторінки публікації

 

1

Influence of stiffness parameters on vibro-impact damper dynamics

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue 110. P. 21-35

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

 

2

A Method for Analysis of Nonlinear Deformation, Buckling, and Vibrations of Thin Elastic Shells of an Inhomogeneous Structure

Krivenko O.P., Lizunov P.P., Vorona Yu.V., Kalashnikov O.B.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023.

Issue 110. P. 131-149

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

 

3

Dynamic stability of a hemispherical shell with shape imperfections

Lizunov P.P., Lukianchenko O.O., Geraschenko O.V., Kostina O.V.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 110, p.97-107

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

 

4

Transmission shafts vibrations in transient rotating modes

Lizunov P., Nedin V.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue 110, p.229-237

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

 

6

Selection of the optimal design for a vibro-impact nonlinear energy sink

Lizunov, P.P.,

Pogorelova, O.S.,

Postnikova, T.G.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 111.

Р. 13-24

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

 

7

Comparative analysis of the stability and natural vibrations of shallow panels under the action of thermomechanical loads

Krivenko O.P., Lizunov P.P., Vorona Yu.V., Kalashnikov O.B.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 111.

Р. 49-64

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

 

                                   

 

Патенти на винаходи*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Авторське право на твір: Монографія «Коливання пружних елементів конструкцій, що обертаються, з урахуванням гіроскопічних навантажень» – Київ: Каравела, 2022. 152 с. (9,5 др. ар.)

Лізунов П.П., Недін В.О.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 118568 від 28.04.2023 р. (УКРПАТЕНТ)

https://sis.ukrpatent.org

3.

Авторське право на твір: Монографія «Прогнозування та діагностика критичних станів у незвичайній віброударній системі з м’яким ударом» – Київ: Каравела, 2022. 122 с. (5,5 др. ар.)

Лізунов П.П., Погорелова О.С.,

Постнікова Т.Г

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 118569 від 28.04.2023 р. (УКРПАТЕНТ)

https://sis.ukrpatent.org

        

Найменування

Характер роботи (друкована, електронна, на правах рукопису)

 

Вихідні дані: назва видавництва, журналу (номер, рік), номер авторського свідоцтва (патента)

Обсяг, друк. арк.

загальний

особ. авт.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Інформаційна технологія пошуку неповних дублікатів у графічних даних, математичних формулах та таблицях

 

Друк.

Монографія. – К.: КНУБА, 2017. – 137 с.

 

8,55

1,42

Білощицький А.О.

Кучанський О.Ю.

Чала Л.Е.

Діхтяренко О.В.

Білощицька С.В.

 

2

Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями

Друк

Монографія. – К.:КНУБА, 2017. – 148 с.

9,25

1,54

Білощицький А.О.

Кучанський О.Ю.

Андрашко Ю.В.

Миронов О.В.

Білощицька С.В.

 

3

Комп’ютерні мережі і телекомунікації

Друк

Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2017.- 147 с.

9,19

2,30

Васильєва Г.Л.

Мінаєва Ю.І. Філімонова О.Ю.

4

Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури

Друк

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн.  зб. – К.:КНУБА, Вип.99. 2017. С.3-28.

1,63

0,32

Баженов В.А., Ворона Ю.В., Пискунов С.О., Шишов О.В.

5

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Друк

Навчальний посібник. – К.:КНУБА, 2018.- 156 с.

9,75

3,25

Коханович М.В.,

Недін В.О.

6

Використання обчислювального комплексу SCAD++ в навчальному процесі

Друк

Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі». – К.. – ТОВ “Софія-А” ЛТД. – 2018. – с. 67-69.

0,18

0,06

Коханович М.В.,

Недін В.О.

7

Напружено-деформований стан замкнених конічних оболонок при складному обертанні.

Друк

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн.  зб. – К.:КНУБА, Вип.102. 2019. С.191-199.

0,54

0,18

Криксунов Е.З., Фесан О.М.

8

Improvement of the method for scientific publications clustering based on n-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners

Друк

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 4/4 (100).

0,85

0,17

Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S.

9

Розробка комбінованих методів ідентифікації неповних дублікатів та виявлення повноти висвітлення наукових результатів дисертаційних досліджень, опублікованих автором

Друк

Монографія. – К.:КНУБА, 2020. – 95 с.

5,94

1,19

Білощицький А.О.

Кучанський О.Ю.

Андрашко Ю.В.

Білощицька С.В.

 

10

Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів

Друк

Монографія. – К.:Каравела, 2020. – 108 с.

6,75

2,25

Криксунов Е.З.

Вабіщевич М.О.

11

The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies

Друк

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 4/4 (106). DOI:10.15587/1729-4061.2020.209886.

0,80

0,16

Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S.

12

Оscillations of closed conical shells with complex rotation

Друк

Strength of Materials and Theory of Structures. – K .: KNUCA, 2020. – V. 105. – P.191-198.

0,57

0,19

 

Kriksunov E.Z., Fesan O.M.

13

The gyroscopic forces influence on the oscillations of the rotating shafts

Друк

Strength of Materials and Theory of Structures. – K .: KNUCA, 2020. – V. 105. – P.199-207.

0,56

0,28

 

Nedin V.O.

14

The parametric oscillations of rotating elastic rods under the action of the periodic axial forces

Друк

Management of Development of Complex Systems. – K .: KNUCA, 2020. – V. 44. – P.56-64.

0,60

0,30

 

Nedin V.O.

15

The stability of rotating rods under the action of vibro-impact load

Друк

Strength of Materials and Theory of Structures. – K .: KNUCA, 2021. – V. 106. – P.199-207.

0,56

0,28

 

Nedin V.O.

16

Стійкість валів, що знаходяться під дією періодичних поздовжніх навантажень

Друк

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн.  зб. – К.:КНУБА, Вип.107. 2021. С.191-199.

0,57

0,19

 

ІванченкоГ.М.

Недін В.О.

17

Задача встановлення повноти висвітлення результатів дисертаційних досліджень здобувачами наукових ступенів

Друк

Управління розвитком складних систем. К., 2021. № 47. С. 102 –108.

 

0,50

0,10

 

Білощицький А. О., Кучанський О. Ю., Андрашко Ю. В., Лященко Т. О.

18

Комбіновані методи ідентифікації неповних дублікатів у наукових публікаціях

Друк

Управління розвитком складних систем. К., 2021. № 48. С. 98 –102.

 

0,40

0,10

 

Білощицький А. О., Кучанський О. Ю., Андрашко Ю. В.

19

Development of the Combined Method of Identification of near Duplicates in Electronic Scientific Works

Друк

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(4(112), 57–63, 2021. doi:10.15587/1729-4061.2021.238318.

0,49

0,07

 

Lizunov, P., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Y.,  Biloshchytska, S., Serbin, O.

20

Combined methods for identification near-duplicates in electronic scientific papers

Друк

Monograph. – Nur-Sultan, Astana, IT University, 2021.-168 p.

 

10,5

1,50

Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Chala L., Toxanov S.

21

Choice of the model for vibro-impact nonlinear sink

Друк

Strength of Materials and Theory of Structures. – K .: KNUCA, 2022. – V. 108. – P.63-76.

0,87

0,29

Pogorelova O.S., Postnikova T.G.

22

Розрахунок плоскої статично невизначуваної рами методом переміщень

Друк

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи. – К.: КНУБА, 2022р. – 32с.

2,00

1,00

Кара І.Д.

23

Коливання пружних елементів конструкцій, що обертаються, з урахуванням гіроскопічних навантажень

Друк

Монографія. – К.:Каравела, 2022. – 152 с.

9,50

4,75

Недін В.О.

24

Прогнозування та діагностика критичних станів у незвичайній віброударній системі з мяким ударом

Друк

Монографія. – К.:Каравела, 2022. – 122 с.

7,62

2,54

Погорелова О.С.,

 Постнікова Т.Г.

25

Монографія «Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів»

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111707 від 10 лютого 2022 р.

 

Криксунов Е.З.

Вабіщевич М.О.

26

Prediction and diagnostics of crises and critical states in an unusual vibro-impact system with soft impact

 

Друк

Nonlinear Dynamics  2022. – P. 1-16.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11071-022-07966-7

 

 

0,90

0,30

Pogorelova O.S., Postnikova T.G.

27

Forecasting and diagnostics of critical states in platform-vibrator with shock

 

Друк

Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.

2022. – V. 12.

https://doi.org/10.1063/5.0112098

0,87

0,29

Pogorelova O.S., Postnikova T.G.

28

Modeling of progressive destruction of frame buildings from seismic impact, ISSN: 2709-4685, ISBN 978-91-8002-432-7 DOI 10.51582/interconf.19-20.08.2022.035

Друк

Scientific Collec-tion «InterConf», (121) pp. 374-384: the Proceedings of the 4th International Scientific and Pra-ctical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globa-lization» (August 19-20, 2022) at Umea, Sweden

0,50

0,16

Lukianchenko O., Kostina O.

29

On the natural vibrations of thin elastic parabolic shellshttps://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view

Друк

The IХ Int. Conf. “Actual problems of engineering mechanics” (APEM-2022) 17–20 Мay 2022, Odesa. P. 31-34.

0,20

0,05

Krivenko O.P., Vorona Yu.V., Kara I.D.

30

Natural vibrations of thin parabolic shells in a temperature field. https://isg-konf.com/multidisciplinary-scientific-notes-theory-history-and-practice/

Друк

Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice». Edmonton, Canada (November 01-04,2022). P. 58-60.

0,15

0,05

Krivenko O.P., Vorona Yu.V.

31

Numerical Studies of Intermittency and Crisis-induced Intermittency in Vibro-impact Systems.

 

Друк

The 2022 Inter-national Confe-rence on Applied Mathematics, Informatics, and Computing Sciences (AMICS 2022). December 5-7, 2022. 

https://opensz.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/AMICS/file/AMICS2022-Conference%20Program(1).pdf

0,10

0,03

Pogorelova O.S., Postnikova T.G.

32

Dynamics of primary structure coupled with single-sided vibro-impact nonlinear energy sink

 

Друк

Strength of Mate-rials and Theory of Structures, 2022. – Issue 109.

 

0,45

0,15

Pogorelova O.S., Postnikova T.G.

33

Власні коливання обтічників ракетоносіїв конічної форми.

Друк

Strength of Mate-rials and Theory of Structures, 2022. – Issue 109.

 

0,40

0,20

Кривенко О.П.

34

Будівельна механіка

 

Друк

Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2022. – 172 с.

10,0

5,0

В.О. Недін

 

з/п

Назва наукової праці

Друкований

або на

правах

рукопису

 

Видавництво,

журнал (назва,

номер, рік) або

номер авторського свідоцтва, інв. № та шифр звіту, рік написання

К-ть друко-ваних аркушів або сторінок

Прізвища співавторів праць

 

1

2

3

4

5

6

1

Построение уравнений теории толстых оболочек по методу И.Н.Векуа

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1974, вып. ХХII

10/5

Гуляев В.И.

2

Применение метода И.Н.Векуа к расчету сильно искривленных оболочек

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1974, вып. ХХIY

8/4

Гуляев В.И.

3

Исследование локализованного силового возмущения в тороидальной оболочке

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1974, вып. ХХIY

6/3

Никитин С.К.

4

Нелинейная устойчивость толстостенной тороидальной оболочки

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1975, вып. ХХYI

5/2,5

Гуляев В.И.

5

Применение теории И.Н.Векуа к расчету оболочек с быстро изменяющейся геометрией

 

друк.

Сб. “Труды Х Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин”, Тбилиси, “Мецниереба”, 1975

8/4

Гуляев В.И.

6

Численное исследование оболочек переменной толщины на базе теории И.Н.Векуа

друк.

Сб. “Краткие тезисы докладов YII Научной конференции по применению ЭВМ в механике деформируемого твердого тела”, Ташкент, 1975

1/1

 

7

Упругопластическая неустойчивость сферических и эллипсоидальных оболочек при действии внутреннего давления

 

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1975, вып. ХХYII

 

 

6/6

 

8

Исследование напряженного состояния локальнонагруженной сферической оболочки на основе уточненных уравнений

 

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1976, вып. ХХYIII

 

10/5

Гуляев В.И.

9

Упругопластическая неустойчивость тороидальных оболочек переменной толщины при действии внутреннего давления

друк.

Сб. “Прикладные проблемы прочности и пластичности”, Изд-во Горьковского госуниверситета, 1976, вып. 3

 

8/4

Гуляев В.И.

10

Упругопластическая неустойчивость цилиндрических оболочек переменной толщины при действии внутреннего давления

 

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1977, вып. ХХХ

 

6/3

Гуляев В.И.

11

Исследование напряженнодеформированного состояния оболочек в упругой среде на основе теории И.Н.Векуа

друк.

Сб. “Тезисы докладов ХI Всезоюзной конференции по теории оболочек и пластин”, Харьков, ХИИКС, 1977

 

1/0,3

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

12

Уравнения напряженнодеформированного состояния оболочек в упругой среде на основе некласической теории

друк.

Сб. “Реферативная информация о научно-исследовательских работах в ВУЗах УССР. Строительная механика и расчет сооружений”, К., “Вища школа”, 1978, вып.10

 

3/1

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

13

Исследование взаимодействия цилиндрической оболочки с упруго деформируемой средой на основе уточненных уравнений

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1978, вып. ХХХII

 

6/2

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

14

Анализ и синтез динамических систем

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1978, вып. ХХХII

5/2,5

Попов С.Л.

15

Устойчивость нелинейных колебаний спутника на эллиптической орбите

друк.

Сб. “Тезисы докладов конференции “Проблемы нелинейных колебаний механических систем”, К., “Наукова думка”, 1978

1/0,3

Гуляев В.И.

Дехтярюк Е.С.

16

Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач

друк.

Львов, “Вища школа”, 1978

 

 

192/64

Гуляев В.И.

Баженов В.А.

17

Исследование напряженного состояния сферической оболочки с упругим заполнителем на основе уточненных уравнений

друк.

Сб. “Динамика и прочность машин”, Харьков, “Вища школа”, 1979, вып.30

6/2

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

18

Исследование напряженного состояния цилиндрических оболочек с быстро изменяющейся толщиной на основе теории И.Н.Векуа

друк.

Сб. “Теоретическая и прикладная механика”, Донецк, “Вища школа”, 1979, вып.10

7/2

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

19

Реализация численного метода построения периодических решений нелинейных дифферинциальных уравнений

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1979, вып.35

6/2

Дехтярюк Е.С.

Попов С.Л.

20

Неклассическая теория оболочек и ее применения

 

друк.

Теоретична и приложна механика, 1979, №3

6/2

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

21

Численное исследование вынужденных колебаний виброударных систем

 

друк.

Вестник Киевского политехнического института, “Машиностроение”, 1981, вып.18

6/2

Баженов В.А.

Кондаков Г.С.

22

Устойчивость колебаний управляемого твердого тела  относительно центра масс в гравитационном поле

 

друк.

Механика твердого тела, 1981, вып.13

10/2,5

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

Кондаков Г.С.

23

Нелинейная устойчивость пространственных периодических движений в задачах небесной механики

друк.

Сборник аннотаций докладов Пятого всезоюзного съезда по теоретической и прикладной механике, 1981

1/0,5

Гуляев В.И.

24

Нелинейные колебания механических систем с сухим трением при вибрации

 

друк.

Сб. тезисов докладов конференции “Совершенствование эксплуатации и ремонта корпусов судов”, 1981

1,2/0,3

Баженов В.А.

Гром А.А.

Гуляев В.И.

25

Построение и исследование периодических решений нелинейных дифференциальных уравнений с ограничениями в виде неравенств

друк.

Сборник аннотаций II Конференции по дифференциальным уравнениям и их применению, 1981

1/0,3

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

26

Устойчивость цилиндрической оболочки, односторонне контактирующей с упругой средой, при действии периодической подвижной нагрузки

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1981, вып.39

6/2

Баженов В.А.

Кондаков Г.С.

27

Численное исследование динамической устойчивости нелинейной механической системы с односторонней связью

друк.

Сб. “Динамика и прочность машин”, Харьков, “Вища школа”, 1982, вып.36

6/2

Баженов В.А.

Кондаков Г.С.

28

Построение и исследование периодических решений нелинейных дифференциальных уравнений с ограничениями в виде неравенств

 

друк.

Труды Второй конференции “Дифференциальные уравнения и применения”, Руссе, Болгария,1982

 

 

3/1

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

29

Устойчивость нелинейных колебаний твердого тела, содержащего вращающиеся массы, в ньютоновском поле сил

 

друк.

Труды IX Научной конференции молодых ученых ИМ АН УССР (ВИНИТИ №264482), 1982

6/6

 

30

Нелинейные колебания системы двух тел относительно центра масс в потенциальном поле

 

друк.

Труды IX Научной конференции молодых ученых ИМ АН УССР (ВИНИТИ №264482), 1982

6/3

Пруденко Н.Н.

31

Исследование вынужденных колебаний пластины, контактирующей с односторонним винклеровским основанием

друк.

Тезисы докладов III Республикан. Конф. “Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе”,1982

1/0,3

Баженов В.А.

Кондаков Г.С.

32

Устойчивость колебаний нелинейных механических систем с сухим трением

 

друк.

Тезисы докладов Второго съезда по теории машин и механизмов, 1982

1/0,25

Баженов В.А.

Гром А.А.

Гуляев В.И.

33

Нелинейные вынужденные колебания виброударных систем

 

друк.

Проблемы прочности, 1982, №8

10/2,5

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

Кондаков Г.С.

34

Численное исследование нелинейных колебаний механических систем с сухим трением

 

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1982, вып. 40

6/1,5

Баженов В.А.

Гром А.А.

Гуляев В.И.

35

Исследование устойчивости пространственных периодических движений в задачах небесной механики

друк.

Прикладная математика и механика, 1982, №1

1/0,5

Гуляев В.И.

36

Устойчивость периодических колебаний нелинейных систем с запаздыванием

друк.

Тезисы докладов Шестой всезоюзной конф. по теории и методам расчета нелинейных цепей и систем, 1982

 

2/1

Гуляев В.И.

37

Устойчивость нелинейных  колебаний системы двух тел относительно центра масс в ньютоновском поле сил

друк.

Аннотации докладов IV Четаевской всезоюзной конференции по устойчивости движения, аналитической механике и управлению движением, 1982

 

1/0,3

Гуляев В.И.

Пруденко Н.Н.

38

Устойчивость периодических процессов в нелинейных механических системах

 

друк.

Львов, “Вища школа”, 1983

292/73

Гуляев В.И.

Баженов В.А.

Гоцуляк Е.А.

Дехтярюк Е.С.

39

Устойчивость нелинейных колебаний трехстепенного гироскопа на вибрирующем основании

друк.

Механика гироскопических систем, 1983, вып. 2

6/3

Гуляев В.И.

40

Нелинейные коления механических систем с сухим трением

друк.

Прикладная механика, 1983, №8

6/2

Баженов В.А.

Гром А.А.

41

Устойчивость нелинейных колебаний системы двух тел в центральном силовом поле

друк.

Прикладная механика, 1983, №9

9/3

Гуляев В.И.

Пруденко Н.Н.

42

Нелинейные колебания диссипативных систем с одной степенью свободы

друк.

Проблемы прочности, 1984, №5

6/1,5

Баженов В.А.

Гром А.А.

Гуляев В.И.

43

Устойчивость нелинейных колебаний вращающегося твердого тела относительно центра масс на эллиптической орбите

друк.

Труды VII Обьединенных чтений по космонавтике, М., 1984

6/3

Гуляев В.И.

44

Нелинейные колебания системы двух тел относительно центра масс на эллиптической орбите

друк.

Космические исследования, т.22, 1984, вып. 2

6/2

Гуляев В.И.

Пруденко Н.Н.

45

Нелинейные колебания механических систем с разрывными параметрами

 

друк.

Сб. “IX Международная конференция по нелинейным колебаниям”, Киев, 1984, т.3

4/1

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

Дехтярюк Е.С.

46

Нелинейные колебания конструкций с учетом диссипативных сил

друк.

Рассеяние энергии при колебаниях механических систем. Материалы ХIII Республиканской научной конференции, Киев, 1985

 

6/1,5

Баженов В.А.

Гром А.А.

Гуляев В.И.

47

Устойчивость нелинейных колебаний системы двух тел относительно центра масс в ньютоновском поле сил

друк.

Сб. “Устойчивость движения”, Новосибирск, “Наука”, 1985

6/2

Гуляев В.И.

Пруденко Н.Н.

48

Колебания вращающейся круговой мембраны с центральной жесткой вставкой

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., 1985, вып. 47

3/1,5

Кравченко С.Г.

49

Свободные колебания вращающегося твердого тела относительно центра масс в центральном силовом поле

друк.

Механика гироскопических систем, К., “Вища школа”, 1985, вып.4

6/2

Гуляев В.И.

Саушев В.А.

50

Динамические контактные задачи с учетом связей трения

друк.

Сб. “Тезисы докладов III Всезоюзной конференции “Смешанные задачи механики деформируемого тела”, Харьков, 1985

1/0,25

Баженов В.А.

Гром А.А.

Гуляев В.И.

51

Колебания мягких оболочек в центральном силовом поле

друк.

Сб. ”Тезисы докладов II Всесоюзного совещания-семинара молодых ученых “Актуальные проблемы механики оболочек”, Казань, 1985

1/0,5

Кравченко С.Г.

52

Колебания мембран и мягких оболочек, напряженных центробежными и гравитационными силами

 

друк.

Сб. “Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по статике и динамике – пространственных конструкций”, К., 1985

1/0,5

Кравченко С.Г.

53

Колебания вращающегося мембранного диска с центральной жесткой вставкой

друк.

Проблемы прочности, К., 1986, №6

12/3

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

Кравченко С.Г.

54

Колебания вращающейся мембранной системы в центральном силовом поле

друк.

Труды XI научной конференции молодых ученых ИМ АН УССР, К., 1986, рук. деп. в ВИНИТИ 28.07.86, №5507-В86

5/2,5

Кравченко С.Г.

55

Космический рефлектор

 

Авторское свидетельство №1289345, 1986

 

Гуляев В.И.

Кошелев В.А.

Гайдайчук В.В.

Киричук А.А.

56

Упругое равновесие и колебания  вращающихся мембран и мягких оболочек в центральном силовом поле

 

друк.

Сб. “Шестой Всесоюзный съезд  по теоретической и прикладной механике: Аннот. докл.” Ташкент, 1986

1/0,5

Кравченко С.Г.

57

Нелинейные колебания системы двух мембран с центральной жесткой вставкой

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1986, вып.49

5/2,5

Кравченко С.Г.

58

Виброизоляция механических систем с нелинейными упруго-диссипативными характеристиками

друк.

Сб. “Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания по проблемам виброизоляции машин и приборов”, М., 1986

1/0,25

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

Гром А.А.

59

Свободные нелинейные колебания вращающегося твердого тела в центральном силовом поле

друк.

Прикладная механика, К., 1986, 22, №10

9/3

Гуляев В.И.

Саушев В.А.

60

Колебания вращающейся круговой мембраны в поле инерционных и гравитационных сил

друк.

Прикладная механика, К., 1986, 22, №11

6/2

Гуляев В.И.

Кравченко С.Г.

61

Устойчивость пространственных колебаний вращающегося твердого тела относительно центра масс в ньютоновском силовом поле

друк.

Космическая наука и техника, К., 1987, вып.2

6/1,5

Баженов В.А.

Гуляев В.И.

Саушев В.А.

62

Нелинейные колебания вращающегося твердого тела относительно центра масс в ньютоновском силовом поле

друк.

Механика гироскопических систем, К., 1988, вып.7

5/5

 

63

Колебания составной конической оболочки при сложном вращении

друк.

Сб.“Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1988, вып.52

 

4/4

 

64

Нелинейные колебания системы двух тел, соединенных гибким стержнем, в центральном силовом поле

друк.

Космические исследования, 1988, 26, вып.5

6/1,5

Гуляев В.И.

Кошкин В.Л.

Пруденко Н.Н

65

Хаотизация периодических движений небесных тел через последовательность бифуркации удвоения периода

друк.

Труды XII Научных чтений по космонавтике, М., 1988

1/0,25

Гуляев В.И.

Зубрицкая А.Л.

Кошкин В.Л.

66

Колебания сплюснутой эллипсоиданой оболочки при сложном вращении

друк.

Теоретическая и прикладная механика, 1989, вып.20

6/2

Гуляев В.И.

Кравченко С.Г.

67

Снижение вибраций элементов конструкций с помощью демпферов вязкого трения

друк.

Тезисы докладов Всесоюзной конференции “Совершенствование технической эксплуатации корпусов судов”, Л., 1989

1/0,25

Баженов В.А.

Гром А.А.

Гуляев В.И.

68

Колебания систем твердых тел в центральном силовом поле

друк.

Новое в науке и технике – студентам и учащимся, К., Выща школа, 1989, вып.I

38/38

 

69

Исследование динамики вращающейся тросовой системы

друк.

Тезисы докладов Республиканской конференции “Технология и оборудование для производства многопроволочных витых изделий”,Севастополь, 1989

1/0,3

Гуляев В.И.

Кравченко С.Г.

70

Динамика разворачивания круговой мембраны

друк.

Сб. “Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1989, вып.55

6/1,5

Гуляев В.И.

Кошелев В.А.

Мельников В.М.

71

Колебания систем твердых и деформируемых тел при сложном движении

 

друк.

Киев, Вища школа, 1989

160/80

Гуляев В.И.

72

Динамика систем твердых тел и протяженных ферменных конструкций при управляемом движении

 

друк.

Труды XIV Научных чтений по космонавтике, М., 1990

1/0,25

Гуляев В.И.

Гайдайчук В.В.

Кошкин В.Л.

73

Математическое моделирование нелинейных колебаний систем твердых тел в центральном силовом поле

друк.

Тезисы докладов II Всесоюзной конференции “Нелинейные колебания механических систем”, Горький, 1990, ч.2

1/1

 

74

Колебания тросовой системы с изменяющейся геометрией масс

друк.

Тезисы докладов конференции “Крупногабаритные космические конструкции”, Севастополь, 1990

1/0,25

Гуляев В.И.

Головатюк К.Я.

Кравченко С.Г.

75

Динамика крупногабаритной мембранной конструкции при сложном нестационарном вращении

друк.

Тезисы докладов конференции “Крупногабаритные космические конструкции”, Севастополь, 1990

1/0,5

Мирчевский А.В

76

Колебания мембран, совершающих сложное вращение, при импульсивном нагружении

друк.

Сб.“Сопротивление материалов и теория сооружений “, К., “Будівельник”, 1990, вып.56

6/2

Киричук А.А.

Мирчевский А.В

77

Колебания вращающейся мембраны при нестационарных поворотах оси вращения

друк.

Проблемы прочности, 1990, №2

6/1,5

Гуляев В.И.

Киричук А.А.

Мирчевский А.В

78

Динамический анализ горизонтальнопропеллерной ветро-электрической установки

друк.

Сб. “Тезисы докладов Всесоюзного научнотехнического совещания “Нормирование ветровых нагрузок и расчет зданий, ЛЭП и других сооружений на действие ветра”, Фрунзе, 1990

 

1/0,25

Гуляев В.И.

Киричук А.А.

Мирчевский А.В

79

Свободные колебания системы двух твердых тел, соединенных упругой ферменной конструкцией

друк.

Сб.“Сопротивление материалов и теория сооружений “, К., “Будівельник”, 1991, вып.58

6/2

Гуляев В.И.

Бондарь В.К.

80

Свободные колебания  системы двух твердых тел, соединенных упругой ферменной конструкцией, в центральном силовом поле

друк.

Сб.“Сопротивление материалов и теория сооружений “, К., “Будівельник”, 1991, вып.59

6/2

Гуляев В.И.

Бондарь В.К.

81

Устройство для развертывания в космосе мягкого полотна

 

 

Авторское свидетельство №1655072, 1991

 

Мельников В.М.

Пруденко Н.Н.

82

Динамика крупногабаритных мембранных конструкций в гравитационном поле

 

друк.

Сб. “Аннотации докладов VII Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике”, М., 1991

1/0,5

Мирчевский А.В

83

Нелинейные колебания упругих и жестких лопастей винтов при сложном движении

 

друк.

Сб. “Тезисы докладов IV Всесоюзной научной конференции “Современные проблемы строительной механики и прочности ЛА”, Харьков, 1991

1/0,5

Мирчевский А.В

84

Колебания вращающейся мембраны при кинематическом гармоническом возбуждении

друк.

Механика гироскопических систем, К., “Лыбидь”, 1991, вып.10

6/1,5

Гуляев В.И.

Киричук А.А.

Мирчевский А.В

85

Динамика переходных процессов при управляемом изменении ориентации вращающихся пленочных отражателей

друк.

Сб. “Труды XVI Научных чтений по космонавтике”. М. – 1992

1/0,25

Гуляев В.И.

Гром А.А.

Кошкин В.Л.

86

Динамика крупногабаритных космических отражателей при сложных режимах движения

друк.

Сб. “Материалы международной конференции по крупногабаритным космическим конструкциям” / Новгород. 1993

1/0,2

Гуляев В.И.

Гром А.А.

Кравченко С.Г.

Мирчевский А.В

87

Формы динамического равновесия тросовых кольцевых антенн при орбитальном движении

друк.

Сб. “Материалы международной конференции по крупногабаритным космическим конструкциям” / Новгород. 1993

1/0,2

Кошелев В.А.

Мельников В.М.

Гайдайчук В.В.

Иванченко Г.М.

88

Переходные режимы движения вращающегося пленочного отражателя при выпуске и отделении от носителя

друк.

Сб. “Материалы международной конференции по крупногабаритным космическим конструкциям” / Новгород. 1993

1/0,5

Кравченко С.Г.

89

Динамика орбитальной пленочной системы с двойным вращением

друк.

Прикладная механика, т.29 №5, 1993

10/2,5

Гуляев В.И.

Гром А.А.

Кошкин В.Л.

90

Динамика переходных процессов переориентации вращающихся космических отражателей

друк.

Сб.”Сопротивление материалов и теория сооружений”, К., “Будівельник”, 1994, вып. 61

6/2

Гром А.А.

Мирчевский А.В

91

Динамика космического пленочного отражателя при программных движениях несущего тела

друк.

Космические исследования, 1994, 32, вып.6

12/2

Гуляев В.И. Кошелев В.А.

Мельников В.М.

Гром А.А.

Мирчевский А.В

92

Автоматизированная система расчета динамики упругого звена робота-манипулятора

друк.

Зб. “Тези доповідей на науково-методичній конференції “Комп`ютерні технології в організації та проведенні навчального процесу в технічному ВУЗі”, К., 1995

2/0,6

Голенков В.Г.

Васильева Г.Л.

93

Автоматизированная система динамического расчета элементов конструкций при сложном режиме эксплуатации

друк.

Зб. “Тези доповідей на науково-методичній конференції “Комп`ютерні технології в організації та проведенні навчального процесу в технічному ВУЗі”, К., 1995

 

2/0,6

Гром А.А.

Снєжко Н.А.

94

Динаміка елементів вітроенергетичних установок при складному русі

друк.

Зб. “Тези доповідей на IV Науково-практичній конференції з питань розвитку й впроваджень техніки і технології використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії”, АРКрим, 1995

1/0,3

Баженов В.А.

Гром А.А.

95

Применение ПЭВМ к изучению устойчивости колебаний вращающихся элементов машин и приборов

друк.

Зб. “Тези Міжнародної науково-технічної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я”, Харків, 1996

 

1/0,25

Гром А.А.

Левченко І.М.

Снєжко Н.А.

96

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни “Обчислювальна техніка і програмування”

друк.

К., КДТУБА, 1996

3/1,5

Васильєва Г.Л.

97

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Обчислювальна техніка і програмування”

 

друк.

К., КДТУБА, 1996

12/4

Васильєва Г.Л.

Зіборов В.В.

Філімонова О.Ю.

Дощечкін О.І.

98

Динамика крупногабаритных космических отражателей и антенн

друк.

Зб. “Тези доповідей на IV Українсько-російсько-китайському симпозіумі з космічної науки та технології”, К., 1996

4/0,8

Баженов В.А.

Гром А.А.

Бурменко Е.Ю.

Самілов В.М.

99

Комп`ютерне моделювання динаміки елементів конструкцій, що обертаються, при складному русі

 

друк.

Зб. “Всеукраїнська конференція молодих науковців “Інформаційні технології у науці та освіті”, Черкаси, 1997

1/0,5

Левченко І.М.

100

Прецессионные колебания пластин и оболочек при сложном движении

 

друк.

Прикладная механика, т. 33, №7, 1997

9/3

Гром А.А.

Снежко Н.А.

101

Dynamics of solid and deformable bodies systems at complex movements

друк.

Internationales Kolloguium über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen, Weimar, 1997

 

1/1

 

102

Стійкість прецесійних коливань валу з дисками при складному русі

друк.

Зб. “Доповіді 58-ї Науково-практичної конференції Київського державного технічного університету будівництва і архітектури”, К.: КДТУБА, 1997

1/0,3

Гром А.А.

Левченко І.М.

103

Динаміка гнучкого валу з диском при складному русі

 

друк.

Сб. «Сопротивление материалов и теория сооружений», К., КДТУБА, 1997, вып. 63.

4/2

Левченко І.М.

104

Досвід викладання основ інформатики студентам спеціальності “Менеджмент у виробничій сфері»

друк.

Зб. “Матеріали п`ятої всеукраїнської науково-методичної конференції “Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вищих та середніх навчальних закладів”, Львів, 1998.

1/1

 

105

Текстовий процесор Microsoft Word 6.0. Конспект лекцій.

друк.

К., КДТУБА, 1998

24/6

Васильєва Г.Л.

Гром А.А.

Філімонова О.Ю.

106

Електронні таблиці Microsft Excel 5.0. Конспект лекцій.

друк.

К., КДТУБА, 1998

24/6

Васильєва Г.Л.

Гром А.А.

Філімонова О.Ю.

107

Локальні обчислювальні мережі. Конспект лекцій.

 

друк.

К., КДТУБА, 1998

30/7,5

Васильєва Г.Л.

Гром А.А.

Філімонова О.Ю.

108

Windows 95. Конспект лекцій.

друк.

К., КДТУБА, 1998

20/5

Васильєва Г.Л.

Гром А.А.

Філімонова О.Ю.

109

Програмне забезпечення управління базами даних кадастру

 

Друк.

Зб. „Інженерна геодезія”, К., КДТУБА, 1998, вип..40

2,5/2,5

 

110

Колебания и устойчивость ротора при сложном движении

Друк.

Прикладная механіка, т.35, №7, 1999

4/1,3

Гром А.А.

Левченко И.Н.

111

Нелінійні коливання пологої арки з гідравлічним демпфером

Друк.

Вісник академії будівництва України, К., 2001, вип..40

4/2

Гром А.А.

112

Управление ориентацией системы двух вращающихся маховиков

 

Друк.

Прикладная механіка, т.37, №10, 2001

4/2

Гром А.А.

113

Динамика оболочек при сложном вращении

Друк.

Сб. „Тезисы докладов международной научной конференции „Архітектура оболочек и прочностной расчет тонкостенных строительных и машиностроительных конструкцій сложной формы”. – М.: Изд-во РУДН, 2001

6/3

Гром А.А.

114

Досвід викладання комп’ютерних дисциплін на кафедрі основ інформатики

Друк.

Зб. „Матеріали 61-шої науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва и архітектури, підсекція кафедри основ інформатики. – К. – КНУБА, 2001

 

1/1

 

115

Динаміка бурильних колон з урахуванням гіроскопічних сил

Друк.

Техніка будівництва. – Науково-технічний журнал, № 10, 2001

3/1

Гром А.А.

Недін В.О.

116

Использование информационных технологий в управлении техническим вузом

Друк

Материалы IX Международной научно-технической конференции “Информационная среда вуза”. – Иваново: ИГАСА, 2002.-С. 14-15.

 

2/0,4

Задоров В.Б.

Белощицкий А.О.

Щербина О.А.

Макарчук О.О.

117

Проектування комп’ютерних мереж з розподіленими базами даних

Друк

Матеріали 63 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2002.

 

7/1,4

Задоров В.Б.

Білощицький А.О.

Щербина О.А.

Макарчук О.О.

118

Динаміка орбітальної системи твердого тіла і гнучкого відбивача

Друк.

Вісті Академії інженерних наук України, К., 2002

4/1,3

Баженов В.А.

Гром А.А.

119

Коливання мембранної поверхні космічного відбивача

Друк.

Зб. „Опір матеріалів і теорія споруд”, К.: Будівельник, 2002, вип.. 71

 

6/3

Гром А.А.

120

Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния и колебаний осесимметричных оболочек и пластин при сложном вращении

Друк.

Механика оболочек и пластин: Сборник докладов ХХ Международной конференции по теории оболочек и пластин. – Н.Новгород: изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2002

2/1

Гром А.А.

121

Створення фонду програмних продуктів КНУБА

Друк.

Зб. „Матеріали 64-ї науково- практичної конференції Київського національного університету будівництва и архітектури, підсекція кафедри основ інформатики. – К. – КНУБА, 2003

6/2

Білощицький А.О.,

Макарчик О.О.

122

Використання корпоративної комп’ютерної мережі в діяльності вищого навчального закладу

Друк.

Зб. „Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, Львів, ЛНУ, 2003

1/0,5

Білощицький А.О.

123

Інформатика. Комп’ютерна  техніка. Комп’ютерні технології.

 

Друк.

Київ, „Каравела”, 2003

496/96

Баженов В.А.,

Венгерський П.В.,

Горлач В.М.,

Шинкаренко Г.А.

124

Інформаційні технології в будівництві.

Друк.

Київ, „Арка”, 2003

320/80

Баженов В.А.,

Зайчук В.О.,

Шишов О.В.

125

Створення фонду програмних продуктів КНУБА

Друк

Матеріали 64 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2003. – С. 4-6.

3/1

Білощицький А.О.

Макарчук О.О

126

Использование сети Іntегnet в деятельности технического университета

Друк

Збірник наукових праць № 26. Частина II Національної державної Прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького -Хмельницький. – 2004. – С. 146-147.

2/0,6

Білощицький А.О.

Макарчук О. О

127

Використання корпоративної комп’ютерної мережі в діяльності вищого навчального закладі

 

Друк

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск № 8 – Львів – 2004. -С. 182-188.

7/3,5

Білощицький А.О.

128

Використання корпоративної комп’ютерної мережі для впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

 

Друк

Матеріали одинадцятої Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” ЛНУ.-Львів:- 2004.-С. 87

1/0,5

Білощицький А.О.

129

Використання корпоративної комп’ютерної мережі КНУБА

Друк

Матеріали 65 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2004. – С. 5-7.

3/1,5

Білощицький А.О.

130

Розробка і використання комп’ютерної мережі для забезпечення навчального процесу

 

Друк

Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. -С. 60-61.

2/1

Білощицький А.О.

131

Розробка та впровадження інформаційно-інтегрованих програмних засобів для забезпечення кредитно-модульної організації навчального процесу на базі корпоративної комп’ютерної мережі

 

Друк

Збірник наукових праць № 26. Ч. ІІ. – Хмельницький:Видавництво Національної академії ДПСУ. – 2004. – С.

 

Білощицький А.О.,

Демченко В.В.

132

Методи оцінки сейсмостійкості будівель і споруд

Друк.

Зб. „Будівельні конструкції”, К.: НДІБК, 2004

3/1,5

Баженов В.А.

133

Розробка методів оцінки надійності будівель і споруд, які зазнають впливу мікросейсмічних вібрацій

 

Друк.

Зб. „Матеріали науково-практичної конференціх „Вищі навчальні заклади Києву”, ч. II. – К., 2004

2/0,5

Баженов В.А.,

Пискунов С.О.,

Солодей І.І.

134

Оцінка надійності будівель  і споруд, які зазнають впливу мікросейсмічних вібрацій

Друк.

Науковий вісник будівництва. Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару „Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур”, Харків, ХДТУБА, 2004

3/1,5

Баженов В.А.

135

Використання корпоративної комп’ютерної мережі КНУБА для забезпечення кредитно-модульної організації навчального процесу

Друк.

Матеріали 66 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2005.-С. 4-13.

10/5

Білощицький А.О.

136

Текстовий редактор MS WORD

Друк.

Конспект лекцій – К.: КНУБА, 2005.- 72 с.

72/18

Білощицький А.О.

Лупу С.Е.

Резніков А.С.

137

Перспективні технології створення великогабаритних надлегких космічних відбивачів світлового та електромагнітного випромінювання

Друк.

Збірник наукових праць КНУТД (спецвипуск): Доповіді другої Кримської науково-практичної конференції «Геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн». – Мідвідомчий науково-технічний збірник. – К.: ДОП КНУТД, 2005. – С.41-45.

4/2

Гром А.А.

138

Исследование влияния асинхронных сейсмических колебаний опор арочного свода на динамическую реакцию

 

Друк.

«Сейсмическое строительство. Безопасность Сооружений», №6. 2005.

6/2

Баженов В.А.,

Немчинов Ю.І.

139

Комп’ютерне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Друк

Матеріалі Х Міжнародної науково-методичної конференції. Одеська державна академія будівництва і архітектури. «Управління якістю підготовки фахівців». – Одеса. – 2005. – С.

 

Білощицький А.О.,

Демченко В.В.

140

Комп’ютерна графика

Друк.

Конспект лекцій – К.: КНУБА, 2006.- 112 с.

112/

22,4

Білощицький А.О.

Васильєва Г.Л.

Лупу С.Е.

Резніков А.С.

141

Розробка та впровадження інформаційно-інтегрованих програмних засобів для забезпечення кредитно-модульної організації навчального процесу на базі корпоративної комп’ютерної мережі

 

Друк.

Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – № 4. -С. 194-199.

 

6/2

Демченко В.В.

Білощицький А.О.

142

Побудова інформаційно-освітніх систем в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу

 

Друк.

Матеріали 67 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2006.-С. 4-9.

6/3

Білощицький А.О.

143

Комп’ютерна графика

Друк.

Методичні вказівки до лабораторних робіт – К.: КНУБА, 2006.- 68 с.

68/13,6

Білощицький А.О.

Васильєва Г.Л.

Лупу С.Е.

Резніков А.С.

 

144

Впровадження та адаптація інтрументальних засобів у мережевих технологіях

 

Друк

Матеріали 67 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.:КНУБА, 2006. – М. 4-15.

12/6

Білощицький А.О.

145

Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу

Друк.

Збірник наукових праць. Системи обробки інформації. -X: ХУ ПС, 2007. – Вип. 5(63). – С.2-8.

 

7/3,5

Білощицький А.О.

146

Створення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу

Друк.

Вісник Східноукраїнського національного університету
ім. В. Даля. Науковий  журнал №5(111) Частина 1 – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – С.205-210.

6/3

Білощицький А.О.

147

Інформатика. Коип’ютерна техніка. Комп’ютерні технології

 

Друк.

Підручник. К.:Каравелла, 2007. – 640 с.

640/54

Баженов В.А.,

Резніков А.С. та інші

148

Комп’ютерне забезпечення економічних розрахунків. Конспект лекцій

 

Друк

Киев, КНУБА, 2007, 100 с.

 

Івлєва Н.П., Васильєва Г.Л., Коханович М.В.

149

Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения

Друк.

Вісник Східноукраїнського національного університету
ім. В. Даля. Науковий  журнал №8(126) Частина 1 – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. – С.287-293.

 

7/1,75

Білощицький А.О.,

Миснік Л.Д.,

Тесля Ю.М.

150

Електронні таблиці Microsoft Excel

Друк.

Конспект лекцій. К.: КНУБА. – 2008. – 120 с.

120/20

Білощицький А.О.

Васильєва Г.Л.

Коханович М.В.

Білощицька С.В.

Резніков А.С.

151

Інформатизація учбового процесу, орієнтованого на кредитно-модульну систему навчання

друк

Материалы ІV Международной конференции «Стратегия качества промышленности и образования» Днепропетровск – Варна. 2008. – С.636-640

5/2,5

Білощицький А.О.

 

152

Інформаційні технології як засіб підвищення якості навчання у вищих навчальних закладах

друк

Матеріали 69 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2008. – С. 5–9

5/2,5

Білощицький А.О.

153

Прецесійні коливання тонких кругових пластин змінної товщини

Друк.

Зб. «Опір матеріалів і теорія споруд», – К.:КНУБА, 2009, вип. 84. – С. 42-48

6/3

Гром А.А.

154

Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів

Друк.

Зб. наук. праць: Інформаційні технології в освіті. Випуск 4. – Херсон: – ХДУ, 2009. – С.124-133.

 

4/0,67

 

Білощицький А.О.

Тесля Ю.М.

Білощицька С.В.

Щербина О.А.

Мисник Л.Д.

155

Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора.

Друк.

Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірнічі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». – К.:КНУБА, 2009, вип. 74. – С. 28-35.

8/4

Голенков В.Г.

156

Інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів ВНЗ III-IV рівня акредитації.

Друк.

Зб.наук. праць: Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА, 2010. – Вип. 2. – С.48-52

 

 

5/1,25

Білощицький А.О.

Білощицька С.В.

Лященко Т.О.

157

Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур

Друк.

К.:Каравела, 2010. – 320 с

320/53,5

Баженов В.А.,

Тимочко Т.В.,

Саталкін Ю.М.,

Білявський П.П., Лоєва Г.О.

158

Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник

Друк

К.:КНУБА, 2010. –  128 с.

128/42,5

Івдєва Н.П., Васильєва Г.Л.

159

Застосування методів управління проектами в векторних інформаційних технологіях управління вищими навчальними закладами

Друк.

Матеріали 71 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. Підсекція кафедри основ інформатики. – К.: КНУБА, 2010. – С. 5–10.

5/2,5

Білощицький А.О.

160

Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами

Друк.

Зб.наук. праць: Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА,  2010. – Вип. 3. – С.87-91

 

5/1,25

Білощицький А.О.

Лісневський Р.Ф.

Лященко Т.О.

161

Гармония проектно-векторного пространства управления образовательными средами

Друк.

Коллективная монография по материалам трудов 1-го Международного конгресса. Одесса: 2011 – С.212-216

5/2,5

Білощицький А.О.

 

162

Проектно-векторное управление высшими учебными заведениями

Друк.

Зб.наук. праць: Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА,  2011. – Вип. 6. – С. 135-139

5/1,7

Білощицький А.О.,

Білощицька С.В.

 

163

Використання методології управління проектами

для побудови систем управління ВНЗ

Друк.

Матеріали 72 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. Підсекція кафедри основ інформатики. – К.: КНУБА, 2011. – С. 5–13.

5/2

Білощицький А.О.,

Білощицька С.В.

164

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології

Друк.

Підручник. К.:Каравелла, 2011

592/30

Баженов В.А.,

Резніков А.С.,

Кравчук С.О.

та інші

165

Methodology of project-vectorial management educational environments

 

Друк.

14th international Conference on Computing in Civil and Building Engineering (14th ICCCBE), 2012, Moscow 27-29 June, P.348-349

3/1,5

 

166

Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні комплексного інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу

 

Друк.

Педагогічна і психологічна наука в Україні: зб. наук. пр. в 5 т.– Т.4: Професійна освіта і освіта дорослих – К.: Педагогічна думки, 2012. – С. 156-169.

14/5

Баженов В.А.,

Білощицький А.О.

167

Проектно-векторний підхід створення систем керування ВНЗ

Друк.

Матеріали 73 науково-практи-чної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. Підсекція кафедри основ інформатики. – К.: КНУБА, 2012. – С. 5–13.

8/4

Білощицький А.О.

168

Математичні моделі появи та розповсюдження зон руйнування кругових неоднорідних дисперсно-армованих тіл.

Друк.

Науково-технічний збірник «Опір матеріалів і теорія споруд». – К.:КНУБА, 2012, вип.. 90. – С. 90-107.

18/6

Гуляр О.І.,

Солодей І.І.

169

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології.

Друк

Підручник. Київ, «Каравела», 2012, 496 с.

496/26

Баженов В.А., Венгерський П.В., Горлач В.М. та інші

170

Методологія проектно-векторного управління навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації.

Друк.

Матеріали 74 науково-прак-тичної конференції Київсь-кого національного універ-ситету будівництва і архіте-ктури. Підсекція кафедри основ інформатики. – К.: КНУБА, 2013. – С. 5–10.

 

6/3

Білощицький А.О.

171

Технічна складова методології проектно-векторного управління освітніми середовищами

Друк.

Матеріали ІХ Міжнародної  науково-практичної конференції “Управління проектами: стан та перспективи” – Миколаїв: НУК. – 2013. – С. 22-23.

2/1

Білощицький А.О.

172

Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ

Друк.

Зб.наук. праць: Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА, 2013. – Вип. 14. – С. 148-153.

6/3

Білощицький А.О.

Лященко Т.О.

173

Пружна рівновага сферичної оболонки в центральному силовому полі

Друк.

Наук.-техн. збірник: Опір матеріалів і теорія споруд. Вип. 91. – К.:КНУБА, 2013. – С.84-87..

4/4

 

174

Створення моделі розширення всесвіту проектів в управлінні освітніми установами

Друк.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий  журнал №15(204) Частина 1 – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – С.14-17.

4/2

Білощицький А.О

175

Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів

Друк

Зб.наук. праць: Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА, 2014. – Вип. 20. – С. 148-161

 

14/3,5

Баженов, В.А.

Білощицький А.О..,

Білощицька С.В.

Палій С.В.

176

Універсальний алгоритм чисельного моделювання нелінійних процесів деформування залізобетонних конструкцій

Друк

Опір матеріалів і теорія споруд. 2014, № 92

14/5

Гуляр О.І., Солодей І.І.

177

Коливання сферичної оболонки в центральному силовому полі

 

Друк

Опір матеріалів і теорія споруд. 2014, № 93

7

 

178

Інформаційні системи в менеджменті

Друк

Навчальний посібник. Київ, КНУБА, 2014. – Ч. 1.

128/32

Мінаєва Ю.І., Васильєва Г.Л., Філімонова О.Ю.

179

Інформаційні системи в менеджменті

Друк

Навчальний посібник. Київ, КНУБА, 2015. – Ч. ІІ.

?

Мінаєва Ю.І., Васильєва Г.Л., Філімонова О.Ю.

180

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології.

5-те видання

Друк

Підручник. Київ, «Каравела», 2015, 496 с.

496/26

Баженов В.А., Венгерський П.В., Горлач В.М.

181

Моделі та методи визначення нечітких збігів в контенті електронних документів

Друк

Монографія. – К.: КНУБА, 2015. –  150 с.

 

150/
50

Білощицький А.О.,

Діхтяренко О.В.

182

Stability and Bifurcations Analysis for 2-DOF Vibroimpact System by Parameter Continuation Method. Part I: Loading Curve

 

Journal of Applied Nonlinear Dynamics. – 2015. – V. 4. – №.4. – PP. 357-370.

14/3

Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G., Otrashevskaia V.V.

183

Numerical Bifurcation Analysis of Discontinuous 2-DOF Vibroimpact System. Part 2: Frequency-Amplitude response.

 

Journal of Applied Nonlinear Dynamics. 2016  v.5(3),  PP. 76-87.

 

Bazhenov V.A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G.

184

Detection of near duplicates in tables based on the locality-sensitive hashing method and the nearest neighbor method

 

Друк

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. –  № 6/4 (84). – С. 4 – 10. doi: 10.15587/1729-4061.2016.86243

 

7/

1,5

Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Biloshchytska, S., & Chala, L.

185

Гібридний підхід до аналізу та розпізнавання математичних формул з метою виявлення в них подібностей

Друк

Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – C. 145 – 155.

 

 

11/2

Білощицький А.О.,

Л. Е. Чала,

С.В. Білощицька,

О. Ю. Кучанський,

С. Г. Удовенко

186

Автоматичний аналіз подібностей схем та діаграм в електронних текстових документах

Друк

Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 28. – C. 160 – 169.

 

 

10/2

Білощицький А.О.,

Л. Е. Чала,

С.В. Білощицька, Кучан-

ський О.Ю.,

С. Г. Удовенко

187

Знаходження неповних дублікатів математичних формул

Друк

Матеріали VIII-ї міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород, 2016. – С. 35.

1/

0,25

Білощицький А.О.,

Л.Е. Чала,

О.Ю. Кучанський

188

Гібридний метод знаходження неповних дублікатів математичних формул

Друк

Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії». – Київ, 2016. – 161-162.

2/

0,5

Л.Е. Чала,

Білощицький А.О.,

О.Ю. Кучанський

189

Огляд методів аналізу та розпізнавання графічних даних для ідентифікації в них подібностей і дублікатів

 

Друк.

Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій», Київ. – 2016. – С. 57-59.

3/

0,75

Білощицький А.О.

Діхтяренко О.В.

190

Methods of analysis of the image, mathematical formulas and tables for finding incomplete duplicates

 

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції «БудМайстерКлас». – 2016. С.145-146

2/

0,5

Biloshchytskyi, A.

Kuchansky A.

Dubnytska A.

 

191

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технологіїю

6-те видання

Друк

Підручник. Київ, «Каравела», 2016, 496 с.

496/26

Баженов В.А., Венгерський П.В., Горлач В.М. та інші

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram