ЛУК’ЯНЧЕНКО Ольга Олексіївна

ЛУК’ЯНЧЕНКО Ольга Олексіївна, Lukianchenko Olga

професор кафедри, професор, доктор технічних наук, старший науковий співробітник НДІ Будівельної механіки.

lukianchenko.oo.@knuba.edu.ua

Вміст перемикача
 1. Лук’янченкоО.О. Періодичні коливання оболонки резервуару з реальними недосконалостями форми від дії поверхневого тиску /Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М. // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 255-266. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/ (Web Of Science)
 2. Охтень І.О., Лук’янченкоО.О., Козак А.А. Аналіз втрати стійкості тонкостінних стержнів відкритого профілю з урахуванням недосконалостей форми // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 360-368. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/ (Web Of Science)
 3. Лізунов П.П., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Моделювання прогресуючого руйнування каркасних будівель  від  сейсмічного впливу.(article) ScientificCollection “InterConf”(121): withtheProceedingsofthe 4th InternationalScientificandPracticalConference “ScientificTrendsandTrendsintheContextofGlobalization”. August 19-20, 2022 atUmea, Sweden, pp.374-384. (IndexCopernicus).
 4. Лук’янченко О.О., Костіна О.В. (Монографія) Коливання параметрично збуджених пружних оболонок. Вид-во “Каравела”, 2022, 164 с.
 1. Лук’янченко О.О. Коливання параметрично збуджених пружних стержневих систем В.А. Баженов, О.О. Лук’янченко, О.В. Костіна. − Київ: Вид-во „Каравела”. − 2021. − 154 с. Режим доступу – http://www.caravela.kiev.ua
 2. Lukianchenko O. Technical Research and Development: collective monograph / O. Lukianchenko, − etc. − International Science Group. − Boston: Primedia eLaunch. − 2021, 616 p.; ISBN- 978-1-63732-136-2 DOI: 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.I
  Режим доступу – https:// isg-konf.com/ru/technical-research-and-development-ru/
 3. Lukianchenko O. Design reliability of thin shells with shape imperfections / O. Lukianchenko, O. Kostina // The World Science of  Modernity, Problems and Prospects of Development. Abstracts of XV International Sientific and Practical Conference, Paris, France. March 25-26, 2021. −  24-25; ISBN- 978-1-63848-671-8 DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XV. Режим доступу – https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/03/XV-ConferenceMarch-25-262021-book.pdf (Scopus)
 4. Bazhenov V. Pressing issues of trouble-free operation and modernization of the infrastructure of the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station / Bazhenov, О. Lukianchenko, М. Vabishchevych, О. Paliy // Abstracts of X International Antarctic Conference dedicated to the 25th Anniversary of raising of the national flag of Ukraine at the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station, Kyiv, Ukraine. May 11-13, 2021. – P. 93-94; Режим доступу – https://uac.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Abstracts-X-IAC-2021.pdf
 5. Охтень І.О. Some aspects of consideration of initial imperfections in the calculations of stability of thin-walled elements of open profile / I.O.Okhten, Lukianchenko // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientificand-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2021. – Issue 106. – P. 122-128; Режим доступу – https://omtc.knuba.edu.ua/issue/view/14192 (Web Of Science)
 6. Лук’янченко О.О. Врахування рухомої хвилі в дослідженнях сейсмічної реакції каркасних споруд О.О. Лук’янченко, О.В. Костіна // Тези доповідей XII Всеукраїнської науково-технічної конференції „Будівництво в сейсмічних районах України”, Одеса, 23-25 вересня 2021 р.; Режим доступу – http://www.niisk.com/organizacija_konferencij_seminariv/vseukraiinski_konferenciii/
 7. Лук’янченко О.О. Частоти і форми власних коливань захисної ємності резервуара з дефектами зварних швів при статичні дії осьового навантаження / О.О. Лук’янченко, Н.І. Бурау, О.В. Геращенко, О.В. Костіна // Зб. Опір матеріалів та теорія  споруд.К.:КНУБА.− 2021. − Вип. 107.− С.103-119; Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua (Web Of Science)
 8. Bazhenov V.A., Lukianchenko O.O., Vorona Yu.V., Vabyshchevych O.M. The influence of shape imperfections on the stability of thin spherical shells // Strength of Materials, 2021. − Vol.53 (6). − P.842-851. Режим доступу – https://trebuchet.public.springernature.app/get_content/d5fc0147-602d-4193-8596-727b861a3fdb (Web Of Science)
 9. Лук’янченко О.О. Вплив недосконалостей форми на стійкість тонких сферичних оболонок / В.А. Баженов, О.О. Лук’янченко, Ю.В. Ворона, М.О. Вабищевич // Міжнародний науковий журнал «Проблеми міцності». − №6, 2021. (Scopus)
 10.  
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram