МАКСИМ’ЮК Юрій Всеволодович

МАКСИМ’ЮК Юрій Всеволодович, Maksymiuk Yurii

Доктор технічних наук, професор, професор та вчений секретар кафедри будівельної механіки, заступник декана будівельного факультету по заочному навчанню, завідувач відділу НДІ будівельної механіки КНУБА. В.о. завідувача відділу докторантури та аспірантури КНУБА. Член спеціалізованої ради Д26.056.04 в КНУБА по захисту дисертаційних робіт. Член редакційної колегії наукового видання “Опір матеріалів і теорія споруд” Web of Science Core Collection. 

 

Гарант ОНП ІІІ рівня освіти (PhD) спеціальність 131 “Прикладна механіка”.

 maksymiuk.juv@knuba.edu,  maximyk@ukr.net, тел.: +38(044) 241-55-38, внутр. 5-38,  кім. 206

 1. Напіваналітичний метод скінченних елементів в просторових задачах деформування, руйнування та формозмінення тіл складної структури / [Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Мартинюк І.Ю., Максим’юк О.В.] – Київ: Вид-во “Каравела”, 2021. – 280с.
 2. Максим’юк Ю. Вузлові реакції та коефіцієнти матриці жорсткості скінченого елемента на основі представлення переміщень поліномами / Ю. Максим’юк, О. Шкриль, І. Мартинюк, В. Бучко // Будівельні конструкції теорія і практика. – 2021. – Вип. 9. – С. 54–62.http://bctp.knuba.edu.ua
 3. Максим’юк Ю.В. Напіваналітичний метод скінчених елементів в лінійних і нелінійних задачах деформування, руйнування та формозмінення просторових тіл з урахуванням неканонічності форми та складної структури / Ю.В. Максим’юк, І.Ю. Мартинюк, О.В. Максим’юк// ІІІ Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» – К.: КНУБА., 25-25.09.2021 – 73-74с.
 4. Vorona Y.V. Reliabilityofresultsobtainedbysemi-analyticalfiniteelementmethodforprismaticbodieswithvariablephysicalandgeometricparameters / Y.V. Vorona, Yu.V. Maksimyuk, I.Yu. Martyniuk, О.V. Maksimyuk // StrengthofMaterialsandTheoryofStructures: Scientific-&-Technicalcollectedarticles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P. 184-192.http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-107
 5. Bazhenov V.A. Convergenceofthefiniteelementmethodandthesemi-analyticalfiniteelementmethodforprismaticbodieswithvariablephysicalandgeometricparameters / V.A. Bazhenov, M.V. Horbach, , I.Yu. Martyniuk, О.V. Maksimyuk // StrengthofMaterialsandTheoryofStructures: Scientific-&-Technicalcollectedarticles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 106. – P. 92-104.http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-106
 6. Максим’юк Ю. Особливості виведення формул для обчислення вузлових реакцій і коефіцієнтів матриці жорсткості скінченого елемента з усередненими механічними і геометричними параметрами / Ю. Максим’юк, А. Козак, І. Мартинюк, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика. – 2021. – Вип. 8. – С. 97–108. http://bctp.knuba.edu.ua
 7. Іванченко Г.М. Побудова розв’язувальних рівнянь напіваналітичного методу скінченних елементів для призматичних тіл складної форми / Г.М. Іванченко, Ю.В. Максим’юк, А.А. Козак, І.Ю. Мартинюк //Управління розвитком складних систем: Наук.-техн. збірн. – К.: КНУБА, 2021 – Вип.46 – С. 55-62. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-46/10.pdf

 

 1. Bazhenov V.A., Shkril’ А.A.,MaksimyukYu.V., MartyniukI.Yu., Maksimyuk О.V. Semi-analyticalmethodoffinishedelementsinelasticandelastic-plasticpositionforcurvilineprismaticobjects/ V.A.Bazhenov, А.A.Shkril’,Yu.V.Maksimyuk, I.Yu.Martyniuk, О.V.Maksimyuk // StrengthofMaterialsandTheoryofStructures: Scientific-&-Technicalcollectedarticles – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P. 24-32. http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-105
 2. Максим’юк Ю. Алгоритм розв’язання системи лінійних та нелінійних рівнянь напіваналітичним методом скінчених елементів для криволінійних неоднорідних призматичних тіл / Ю. Максим’юк, М. Гончаренко, І. Мартинюк, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика – 2020. – Вип. 7. – С. 101–108.http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/219844
 3. Гуляр О. Універсальний призматичний скінчений елемент загального типу для фізично і геометрично нелінійних задач деформування призматичних тіл / О. Гуляр, Ю. Максим’юк, А. Козак, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика – 2020. – Вип. 6. – С. 72–84.http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/207272
 4. V. Basicrelationsforphysicallyandgeometricallynonlinearproblemsofdeformationofprismaticbodies/ Yu.V. Maksimyuk, S.О. Pyskunov, А.A. Shkril’, О.V. Maksimyuk // Опір матеріалів і теорія споруд– 2020. – Вип. 104. – С. 255–264.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/13-104_maksymuk_and_others_new.pdf

 

 1. Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій / [Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л.] – Київ: Вид-во “Каравела”, 2019. – 223с.
 2. Максим’юк Ю. Розв’язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов’язкопружнопластичного деформування / Ю. Максим’юк, А. Козак, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика – 2019. – Вип. 4. – С. 10–20.http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/192751
 3. Пискунов С.О. Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни при дії об’ємних сил / С.О. Пискунов, О.О. Шкриль, Ю.В Максим’юк, // Опір матеріалів і теорія споруд – 2019. – Вип. 103. – С. 57–62.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-103/05-103_piskunov_s.o._shkril_o.o._maksimyuk_yu.v.pdf
 4. Максим’юк Ю.В. Вантовий міст для автомобільного транспорту через р. Десна / Ю.В. Максим’юк, М.С. Воротілов // Internationalscientific-practicalconferenceofyoungscientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019” – K.: KNUCA., 27-29.11.2019 – 154-155s.
 5. Максим’юк Ю.В. Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозміненнявісесиметричних та плоскодеформівних тіл / Ю.В Максим’юк, І.І. Солодей, Р.Л. Стригун // Опір матеріалів і теорія споруд – 2019. – Вип. 102. – С. 252–262.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/26-102.pdf
 6. Баженов В.А. Моментна схема методу скінчених елементів в фізично і геометрично нелінійних задачах механіки деформівного твердого тіла / В.А. Баженов, Ю.В. Максим’юк // IІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі» – К.: КНУБА., 24-25.09.2019.
 7. Баженов В.А. Напружено-деформований стан і формозмінення в тілах обертання складної структури / В.А. Баженов, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2019. – Вип. 102. – С. 3–12.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/03-102.pdf
 8. Метод скінченних елементів у задачах деформування та руйнування тіл обертання при термосиловому навантаженні / [Баженов В.А., Пискунов С.О., Максим’юк Ю.В.] – Київ: Вид-во “Каравела”, 2018. – 316с.
 9. Баженов В.А. Математичне моделювання процесів розвитку магістральних тріщин в тілах обертання складної структури з урахуванням формозмінення / В.А. Баженов, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2018. – Вип. 101. – С. 111–120.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/11.pdf
 10. Максим’юк Ю.В. Визначення тріщиностійкості вісесиметричних тіл з урахуванням формозмінення / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2018. – Вип. 100. – С. 202–213.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/17-100_maksimyuk.pdf
 11. Максим’юк Ю.В. Моментна схема скінчених елементів в геометрично  нелінійних задачах пружнопластичного деформування  тіл обертання / Ю.В. Максим’юк, В.І. Мартиновський // Internationalscientific-practicalconferenceofyoungscientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018” – K.: KNUCA., 28-30.11.2018 – 236-237s.
 12. Гуляр О.І. Дослідження нелінійного деформування складених оболонок обертання середньої товщини / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Технічні науки та технології: науковий журнал. – 2018. – №2(12). – С 9-24.http://tst.stu.cn.ua/article/view/142464
 13. Баженов В.А. Напружено-деформований стан і формозмінення масивних і тонкостінних об’єктів / В.А. Баженов, Ю.В. Максим’юк // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі». (Киев, 18-20 октября 2018). –К., 2018. – С 97.https://conference.scadsoft.com/content/files/II_international_scientifically-practical_conference.pdf
 14. Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій на основі універсального скінченного елементу / В.П. Андрієвський, Ю.В. Максим’юк, С.В. Мицюк, С.О. Пискунов // Вісник НТУ «ХПІ» Системний аналіз, управління та інформаційні технології – 2018. – №22(1298). – С. 66-72.http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2018_22.pdf
 15. Maksimyuk Y. Usingofforeignexperienceintheapplicationofpendulumsilencersinthehigh-risebuildingintheseismicdistrictsofUkraine / Y. Maksimyuk, I. Tkach // Internationalscientific-practicalconferenceofyoungscientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017” – K.: KNUCA., 28.11-01.12.2017 – 442s.
 16. Максим’юк Ю.В. Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень при умові енергетичної сполученості / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2017. – Вип. 99. – С. 151–159.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-99/10-99.pdf
 17. Пискунов С.О. Вплив параметрів підкріплювального шару на стійкість і закритичну поведінку сферичних панелей / С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей (м.Київ, 15-17 березень 2017 р.). –К., 2017. – С 83.
 18. Дослідження напруженого стану зварного ротору на  основі моментної схеми  МСЕ / С.О. Пискунов, О.І. Гуляр, Ю.В. Максим’юк [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2017. – Вип. 98. – С. 163–172.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/13-98_pis_mic_mak.pdf
 19. Максим’юк Ю.В. Постановка задачі про вплив геометричної нелінійності  на несучу здатність і закритичну поведінку тонкостінних та комбінованих вісесиметричних тіл / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2016. – Вип. 97. – С. 186–193.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-97/15-97_maks.pdf
 20. Максим’юк Ю.В. Скінчений елемент загального типу для розв’язку вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2016. – Вип. 96. – С. 148–157.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-96/14-96_maksimyuk.pdf
 21. A modified method for evaluating the invariant J-integral in finite-element models of prismatic bodies / V.A. Bazhenov, A.S. Sakharov, Y.V. Maksimyuk, A.A. Shkryl’ // International Applied Mechanics. – 2016. – 52(2). pp. 140-146.https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-016-0741-y
 22. Pyskunov S.O. Finiteelementanalysisofinfluenceofnon-homogenoustemperaturefieldondesignedlifetimeofspatialstructuralelementsundercreepconditions / S.O. Pyskunov, Yu.V. Maksimyk, V.V. Valer // AppliedMathematicsandNonlinear. – 2016. – Sciences 1(1) (2016). pp. 170–176.https://sciendo.com/article/10.21042/AMNS.2016.1.00020
 23. Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2015. – Вип. 95. – С. 11–20.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-95/08-95_gul_pis_ta_insh.pdf
 24. Максим’юк Ю.В. Розрахунок корпусних деталей занурюваних глибоководних апаратів з урахуванням фізичної і геометричної не лінійності / Ю.В. Максим’юк, О.Ю. Башинська // «RecentStudiesofAppliedSciences» Internationalscientific-practicalcjnference. Section: TECHNICAL SCIENCE – Kyiv, Ukraine 15-17 April 2015. – pp. 39.https://issuu.com/econf/docs/rsas2015_1_
 25. Максим’юк Ю.В. Розрахункові співвідношення універсального скінченого елемента на основі моментної схеми скінчених елементів / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2015. – Вип. 94. – С. 244–251.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-94/19-94.pdf
 26. Визначення параметрів напружено-деформованого стану вісесиметричних тіл при термосиловому навантаженні / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, В.П. Андрієвський, Ю.В. Максим’юк // Вісник НТУ «ХПІ» Технології та обладнання виробництва – 2015. – №21(1130). – С. 128-135.http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2015_21.pdf
 27. Андрієвський В.П. Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі МССЕ / В.П. Андрієвський, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2014. – Вип. 93. – С. 64–72.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-93/10.pdf
 28. Максим’юк Ю.В. Алгоритм розв’язку задач нелінійного деформування та стійкості пружнопластичнихвісесиметричних оболонок середньої товщини / Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд – 2014. – Вип. 92. – С. 148–156.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-92/13.pdf
 29. Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при нелінійних розрахунках оболонок і пластин / В.А. Баженов, О.С. Сахаров, О.І. Гуляр [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2014. – Вип. 92. – С. 3–16.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-92/2.pdf
 30. Баженов В.А. Моделювання фізично і геометрично нелінійного деформування і руйнування вісесиметричних і плоско-деформованих тіл / В.А. Баженов, О.І. Гуляр, Ю.В. Максим’юк // «Математичні проблеми технічної механіки – 2013»: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Дніпродзержинськ, 16–29 квітня.: – Дніпродзержинськ, 2013. – С 101.
 31. Максим’юк Ю.В. Оболонковий скінчений елемент (СЕ) загального типу для розв’язання задач фізичної і геометричної нелінійності вісесиметричних оболонок та пластин / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей (м.Київ, 5-8 листопада 2013 р.). –К., 2013. – С 57.
 32. Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин / С.О. Пискунов, І.І. Солодей, Ю.В Максим’юк, А.Д. Солоденко // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2013. – Вип. 91. – С. 59–75.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-91/06-91_pisk_col_mak_sol.pdf
 33. Максим’юк Ю.В. Розв’язання фізично і геометрично-нелінійних задач для тонкостінних об’єктів / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей. – в 2х частинах (м.Київ, 6-9 листопада 2012 р.). – Ч.1. –К., 2012. – С 55.
 34. Особливості розв’язання двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної не лінійності / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В Максим’юк, Б.І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2012. – Вип. 90. – С. 73–89.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-90/08-90.pdf
 35. Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень / О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, І.І. Солодей, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2012. – Вип. 89. – С. 143–157http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-89/15-89.pdf
 36. Максим’юк Ю.В. Визначення впливу урахування геометричної нелінійності на величину ресурсу стопорного клапана у випадку дискретного руйнування / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей. – в 2х частинах (м.Київ, 8-11 листопада 2011 р.). – Ч.1. –К., 2011. – С 46.
 37. Модифікований варіант метода реакцій в двовимірних задачах механіки руйнування / О.І. Гуляр, О.С. Сахаров, О.О. Шкриль, Ю.В Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2011. – Вип. 88. – С. 12–17.http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-88/02-88.pdf
 38. Решениелинейных и нелинейныхпространственных задач механикиразрушения на основеполуаналитического метода конечныхэлементов. Сообщение Методика определенияинвариантного J-интеграла в дискретных моделях МКЭ / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов [и др.] // Проблемыпрочности. – 2011. – № 2. – С. 17–32.
 39. Решениелинейных и нелинейныхпространственных задач механикиразрушения на основеполуаналитического метода конечныхэлементов. Сообщение 1. Теоретическиеосновы и исследованиеэффективности конечно-элементной методики решенияпространственных задач механикиразрушения / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов [и др.] // Проблемыпрочности. – 2011. – № 1. – С. 27–39.
 40. Гуляр О. І. Визначення J– нтеграла в вісесиметричних тілах з тріщинами методом реакцій / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // Математичні проблеми технічної механіки – 2011: міжнар. наук. конф., 13–15 квіт. 2011 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2011. – С. 101.
 41. Максим’юк Ю. В. Вплив геометрично–нелінійного деформування на величину інваріантного J – інтеграла / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів – в 2х частинах. – Ч.1. –К.: КНУБА, 2010. –196 с..
 42. Гуляр О. І. Вплив геометрично нелінійного деформування на величину ресурсу хвостовика лопатки в умовах повзучості / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк // Математичні проблеми технічної механіки – 2010 : міжнар. наук. конф., 19–20 квіт. 2010 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2010. – С. 96.
 43. Андрієвський В.П. Вплив урахування геометричної нелінійності на величину розрахункового ресурсу хвостовика лопатки ГТУ / В. П. Андрієвський, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2010. – Вип. 85. – С. 31–50.
 44. Максим’юк Ю. В. Дослідження вірогідності розв’язання задач в’язкопружнопластич-ності двовимірних тіл з урахуванням геометричної нелінійнійності методом скінчених елементів / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 5-9 листопада 2009р.
 45. Пискунов С. О. Ефективність алгориртму розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружно-пластичного деформування двовимірних тіл / С. О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Розвиток наукових досліджень ‘2009 : міжн. наук.-прак. конф., 18–20 трав. 2009 р. : матеріали конф. – Полтава, 2009. – С. 70–71.
 46. Пискунов С. О. Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі термов’язко-пружнопластичного деформування вісесиметричних тіл / С. О. Пискунов, О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2009. – Вип. 83. – С. 25–42.
 47. Максим’юк Ю. В. Дослідження впливу урахування геометричної нелінійності на величину ресурсу ялинкового з’єднання в умовах повзучості / Ю. В. Максим’юк // Розвиток наукових досліджень ‘2008 : міжн. наук.-прак. конф., 24–26 листоп. 2008 р. : матеріали конф. – Полтава, 2008. – С. 44–45.
 48. Максим’юк Ю. В. Використання методу реакцій для визначення J-інтеграла в задачах змішаного руйнування двовимірних тіл / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 4-6 листопада 2008р.
 49. Гуляр О.І. Визначення J-інтеграла при скінченоелементному розв’язанні задач змішаного руйнування / О. І. Гуляр, О. С. Сахаров, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2008. – Вип. 82. – С. 111–125.
 50. Гуляр О. І. Розв’язання геометрично нелінійних задач вісесиметричних тіл з урахуванням пошкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій : міжнар. наук.-техн. конф. пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (1919–2006), 17–19 жовт. 2007 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 103–104.
 51. Максим’юк Ю. В. Методика розв’язання вісесиметричних задач геометрично нелінійного в’язкопружно-пластичного деформування / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 6-9 листопада 2007р.
 52. Гуляр О. І. Вірогідність моментної схеми скінчених елементів в геометрично нелінійних задачах термов’язкопружно-пластичного деформування вісесиметричних тіл обертання з урахуванням пошкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // «Людина і космос» 50-річчя космічної ери : ІХ міжн. мол. наук.-практ. конф., 18–20 квіт. 2007 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 276.
 53. Гуляр О.І. Розрахункові співвідношення МССЕ геометрично нелінійної задачі темов’язкопружно-пластичного деформування вісесиметричних тіл з урахуванням пошкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк, Б. І. Сизевич // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2007. – Вип. 79. – С. 18–42.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram