МИЦЮК Сергій Вікторович

Мицюк Сергій Вікторович, Sergey Mitsyuk

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки

mytsiuk.sv@knuba.edu.ua

(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

 1. Пискунов С.О., Мицюк С.В., Андрієвський В.П., Мицюк Д.В. Порівняльний аналіз результатів розрахунку рамного вузла у програмному засобі IDEA STATICA СONNECTION та за методиками нормативних документів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 31-39.
 2. Bazhenov, V. A., Pyskunov, S.O., Maksym’yuk Yu. V., Mytsyuk S. V. Effect of geometric nonlinearity on the life of a herryingbone lock joint in creep // Strength of Materials, 2022, Vol. 54, No. 3, pp.372-376. https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-022-00412-4 https://doi.org/10.1007/s11223-022-00412-4
 1.       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   
        
        
        
        
        
        
        
   

  24.              

  Визначення напружено-деформованого стану

  Стержневих та оболонкових систем за допомогою

  Програмних комплексів

  друк

  Методичні  вказівки  та  індивідуальні  завдання  до  виконання  розрахунково-графічної  роботи  з  дисципліни  “САПР в будівництві” , КНУБА, 2021р. – 44с.

  40

  12

  Максим’юк Ю.В..

  Козак А.А.

  25.              

  Розрахунок рамного вузла і порівняльний аналіз результатів із застосуванням компонентного методу скінченних елементів з ручним розрахунком по різним нормативним документам

   

  стаття

  Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.109.  2022, С.133-172.

  (WEB OF SCIENCE)

  9

  4

  Пискунов С.О.,

  Андрієвський В.П,

  Мицюк Д.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram