МИЦЮК Сергій Вікторович

Мицюк Сергій Вікторович, Sergey Mitsyuk

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки

mytsiuk.sv@knuba.edu.ua

(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

1, Пискунов С.О., Мицюк С.В., Андрієвський В.П., Мицюк Д.В. Розрахунок рамного вузла і порівняльний аналіз результатів із застосуванням програмного засобу Idea Statica Connection з ручним розрахунком по різним нормативним документам // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник – К.:КНУБА, Вип.110, 2023.-с.57-67

2, Андрієвський В.П., Мицюк С.В., Дослідження напружено-деформованого стану рамного вузла і порівняння результатів ручних розрахунків з езультатами отриманими з допомогою програмного засобу DEASTATICA CONNECTION/«Світ наукових досліджень. Випуск 16»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, м. Тернопіль, Україна –м. Переворськ, Польща, 16-17 лютого 2023 р.- С.405-406.

  1. Пискунов С.О., Мицюк С.В., Андрієвський В.П., Мицюк Д.В. Порівняльний аналіз результатів розрахунку рамного вузла у програмному засобі IDEA STATICA СONNECTION та за методиками нормативних документів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 31-39.
  2. Bazhenov, V. A., Pyskunov, S.O., Maksym’yuk Yu. V., Mytsyuk S. V. Effect of geometric nonlinearity on the life of a herryingbone lock joint in creep // Strength of Materials, 2022, Vol. 54, No. 3, pp.372-376. https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-022-00412-4 https://doi.org/10.1007/s11223-022-00412-4

№№

Найменування

Характер роботи (друкована, електронна, на правах рукопису)

Вихідні дані: назва видавництва, журналу (номер, рік), номер авторського свідоцтва (патента)

Обсяг, друк. арк.

загальний

особ. авт.

Співавтори

1.       

Методика визначення КІН в кругових тілах обертання на основі напіваналітичного методу скінчених елементів

друкована, електронна,

Людина і космос : ІХ міжнар. молодіжна наук.-практ. конф., 18-20 квіт. 2007 р. : збірник тез. – Дніпропетровськ : 2007. – С. 277

0,1

0,05

Пискунов С.О.

2.       

Визначення несучої здатності кругових тіл обертання зі змінною площею поперечного перерізу

друкована, електронна,

Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА., 2007 р. : тези доповідей. – Київ: 2007. – С. 22.

0,1

0,05

Пискунов С.О.

3.       

Ефективність використання екстраполяції параметрів напружено-деформованого стану при скінчено елементному визначенні граничного ресурсу тіл з тріщинами

друкована, електронна,

Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА., 2008 р. : тези доповідей. – Київ: 2008. – С. 47-49.

0,1

0,05

Пискунов С.О.

4.       

Визначення граничного ресурсу просторових тіл з тріщинами в умовах багатоциклового навантаження

друкована, електронна,

„Розвиток наукових досліджень ‘2008”: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 24-26листопада 2008р.: збірник тез. – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”: 2008. -Т.6. – 59-62с

0,1

0,05

Пискунов С.О.

5.       

Алгоритм обчислення параметра погодженості та визначення ресурсу в умовах втомного руйнування

друкована, електронна,

„Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА., 2009 р. : тези доповідей в 2-х частинах. – Ч.1. – Київ: 2009. – С. 30-31.

0,1

0,05

 

Пискунов С.О.

6.       

Дослідження впливу зміни площі поперечного перерізу робочої камери високого тиску на величину ресурсу за умов багато циклового навантаження

друкована, електронна,

Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА., 2010 р. : тези доповідей в 2-х частинах. – Ч.1. Київ: 2010. – С. 36.

0,1

0,05

Пискунов С.О.

7.       

Вихідні  співвідношення  для  опису  накопичення  пошкодженості  матеріалу при  взаємодії  повзучості  і втоми

друкована, електронна,

Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА., 2012 р. : тези доповідей. – Київ: 2012. – С. 37

0,1

0,05

Пискунов С.О.

8.       

Определение ресурса пространственных объектов на основе подходов континуальной механики разрушения

друкована, електронна,

Математичні проблеми технічної механіки. Міжнародка наукова конференція. Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ. Том №1., 2012р. : тези доповідей. – Київ: 2012. – С. 208

0,1

0,05

Пискунов С.О.

9.       

Визначення параметрів лінійної механіки руйнування для неоднорідних кругових тіл.

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.80, 2006, С.9-22.

(Фахове видан.)

1,2

0,5

Гуляр О.І.,
Пискунов С.О., Сизевич Б.І.

10.   

Визначення  напружено-деформoваного стану  тіл обертання  із використанням  кругового  скінченого елемента  змінної  площі  поперечного  перерізу.

друкована, електронна,

Геотехническая механика. – Дніпропетровськ, 2007.- Випуск. 71. с.198-203. (Фахове видан.)

0,5

0,2

Пискунов С.О., Шкриль О.О..

11.   

Визначення параметрів лінійної механіки руйнування для неоднорідних кругових тіл.

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.81, 2006, С.57-83.

(Фахове видан.)

2,2

1,5

Пискунов С.О., Шкриль О.О..

12.   

Визначення ресурсу з використанням параметра пошкоджуваності при багатоцикловому навантаженні.

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.84, 2009, С.20-31.

(Фахове видан.)

1,0

0,4

   Гуляр О.І.

Пискунов С.О.,

13.   

Визначення ресурсу просторових тіл обертання змінної площі поперечного перерізу з початковою тріщиною

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.85, 2010, С.86-97.

(Фахове видан.)

1,0

0,5

Пискунов С.О.,

14.   

Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового навантаження при наявності початкових дефектів

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.86, 2011, С.9-22.

(Фахове видан.)

1,2

0,5

Гуляр О.І.

Пискунов С.О.,

15.   

Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового наванатаження при наявності початкових дефектів.

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.87, 2011, С.28-52.

(Фахове видан.)

2,1

1,1

Пискунов С.О.,

16.   

Ресурс тіл обертання при наявності початкових дефектів в умовах багатоциклового наванатаження

друкована, електронна,

Вісник Дніпропетровського університету серія “Механіка”, 2012.- Випуск. 10. с.49-58 (Фахове видан.)

0,8

0,4

Гуляр О.І.

Пискунов С.О.

17.   

Огляд співвідношень континуальної механіки руйнування для опису процесів повзучості і втоми

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.91, 2013, С.29-35.

(Фахове видан.)

0,6

0,2

Гуляр О.І.

Пискунов С.О.,

18.   

Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.95, 2015, С.123-131.

(Фахове видан.)

 

0,8

0,3

Андрієвський В.П.,

Гуляр О.І., Максим’юк Ю.В.,

19.   

Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях

друкована, електронна,

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.97, 2016, С.205-213.

(WEB OF SCIENCE)

0,8

0,2

Остапенко Р.М., Чернявський Д.О.

20.   

Особливості розрахунку пальових опор морських стаціонарних платформ на сейсмічні впливи

 

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.97, 2016, С.214-224.

(WEB OF SCIENCE)

0,8

0,5

Остапенко Р.М., Кузьмін Б.В.

21.   

Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженні

 

 

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.97, 2016, С.3-13.

(WEB OF SCIENCE)

0,9

0,5

Андрієвський В.П.,

Гуляр О.І., Максим’юк Ю.В.,

22.   

Дослідження напруженого стану зварного ротору на основі моментної схеми МСЕ

 

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.98.  2017, С.163-172.

(WEB OF SCIENCE)

0,8

0,5

Гуляр О.І.,

Пискунов С.О.

Сизевич Б.І.

Максим’юк Ю.В.,

23.   

Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення роз-рахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій із використанням універсального скінченного елементу

 

 

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. № 22, 2018. С.66-72 (Фахове видан.)

 

0,6

0,2

Андрієвський В.П.,

Пискунов С.О Максим’юк Ю.В.,

24.   

Визначення напружено-деформованого стану

Стержневих та оболонкових систем за допомогою

Програмних комплексів

 

Методичні  вказівки  та  індивідуальні  завдання  до  виконання  розрахунково-графічної  роботи  з  дисципліни  “САПР в будівництві” , КНУБА, 2021р. – 44с.

3,5

1,1

Максим’юк Ю.В..

Козак А.А.

25.   

Effect of geometric nonlinearity on the life of a herryingbone lock joint in creep

 

Strength of Materials, 2022, Vol. 54, No. 3, pp.372-376

(Scopus)

0,4

0,1

Баженов В.А. Пискунов С.О.,

Максим’юк Ю.В.

 

26.   

Розрахунок рамного вузла і порівняльний аналіз результатів із застосуванням компонентного методу скінченних елементів з ручним розрахунком по різним нормативним документам

 

 

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник / Відп. ред. В.А.Баженов. –К.:КНУБА, Вип.109.  2023, С.120-128.

(WEB OF SCIENCE)

0,7

0,3

Пискунов С.О.,

Андрієвський В.П,

Мицюк Д.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram