НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідний інститут будівельної механіки КНУБА (НДІ БМ КНУБА).

У 1961 році із максимальною повнотою науково-організаційний талант Д.В. Вайнберга проявився в створенні в КІБІ науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій.

Організація лабораторії це власна ідея проф. Д.В. Вайнберга, основні наукові напрямки діяльності якої були сформульовані ним особисто.
Давид Веніамінович Вайнберг (1905–1973)
У наказах Міністра вищої і середньої освіти Української РСР Ю.М. Даденкова № 601 від 19 грудня 1960 р. та директора інститута доцента О.Л. Каліщука по Київському інженерно-будівельному інституту від 17 січня 1961 р., зазначалося, що виконання обов’язків наукового керівника Лабораторії тонкостінних просторових конструкцій покладається на завідувача кафедри будівельної механіки професора Д.В.Вайнберга.

Під керівництвом Д.В. Вайнберга Науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій за короткий час увійшла до числа найбільш відомих наукових колективів у галузі будівельної механіки і механіки деформівного твердого тіла.

З ініціативи Д. В. Вайнберга Академія наук УРСР в особі Президента АН УРСР академіка Б. Є. Патона та Головного вченого секретаря Президії АН УРСР академіка АН УРСР Г. С. Писаренка підтримала клопотання щодо перетворення лабораторії в Проблемну науково-дослідну лабораторію тонкостінних просторових конструкцій при Київському інженерно-будівельному інституті з віднесенням її до першої категорії наукових установ.

У 1966 році за рішенням колегії Державного Комітету Ради Міністрів СРСР із науки і техніки від 29 жовтня 1966 року науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій Київського інженерно-будівельного інституту, очолювана Д. В. Вайнбергом, була перетворена в Проблемну науково-дослідну лабораторію тонкостінних просторових конструкцій. Науковим керівником лабораторії був призначений проф. Д.В. Вайнберг.

Перед лабораторією були визначені такі наукові напрямки і задачі: розвиток теорії і методів статичного та динамічного розрахунку просторових систем; розробка методів та алгоритмів чисельного аналізу для розв’язання задач механіки деформованих тіл; розробка автоматизованої системи розрахунку із застосуванням обчислювальної техніки щодо досліджень ефективних форм конструкцій у різних галузях техніки.

Слід зазначити, що ці напрямки фактично були сформульовані самим Д.В. Вайнбергом.

Уже з перших кроків діяльності Проблемної лабораторії за ініціативою Д.В. Вайнберга було прийнято рішення, яке згодом повністю себе виправдало, що найбільш доцільно створювати універсальні системи, які дозволяли б розв’язувати широке коло задач. Тому виключною особливістю теоретичних і прикладних досліджень лабораторії був їхній універсальний та все об’ємний характер.

Виходячи з цього завдання, у Проблемній науково-дослідній лабораторії тонкостінних просторових конструкцій (ПНДЛ ТПК) у цей період широко розмаху набули дослідження по розробці і застосуванню чисельних методів розрахунку конструкцій.

На базі Проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій в 1991 р. було створено Науково-дослідний інститут будівельної механіки (НДІ БМ).

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що ідеї та результати наполегливої праці професора Д.В. Вайнберга значно випередили час і зазначили тенденції розвитку обчислювальної механіки.

На жаль проф. Д.В. Вайнберг не зміг у повній мірі побачити і оцінити результати своєї праці. За його життя працівниками кафедри і лабораторії було захищено 25 кандидатських дисертацій.

На сьогоднішній день співробітниками створеної ним наукової школи захищено:

Докторські дисертації:

 • 1975 рік: О.Л. Синявський
 • 1978 рік: О.С. Сахаров
 • 1979 рік: В.І. Гуляєв
 • 1981 рік: Ю.В. Верюжський
 • 1984 рік: В.А. Баженов
 • 1987 рік: В.Є. Вериженко
 • 1989 рік: В.К. Чибіряков, О.І. Гуляр, П.П. Лізунов, В.В. Киричевський
 • 1990 рік: Є.О. Гоцуляк, Є.С. Дехтярюк
 • 1992 рік: В.В. Гайдайчук, Г.Б. Ковнеристов
 • 1993 рік: О.А. Киричук
 • 1994 рік: О.В. Гондлях
 • 1995 рік: О.Л. Козак, О.І. Оглобля
 • 1999 рік: В.К. Цихановський
 • 2004 рік: С.Ю. Фіалко, Чан Дик Тінь
 • 2006 рік: Я.О. Слободян
 • 2008 рік: М.О. Соловей
 • 2009 рік: В.М. Трач
 • 2011 рік: С.О. Пискунов
 • 2012 рік: Г.М. Іванченко
 • 2013 рік: І.І. Солодей
 • 2018 рік: О.О. Шкриль
 • 2019 рік: Ю.В. Максим’юк, Ю.Г. Козуб
 • 2020 рік: М.О. Вабіщевич, О.О. Лук’янченко

Кандидатські дисертації:

 • 1965 рік: В.З. Ждан, І.А. Коломієць
 • 1966 рік: Ф.О. Романенко, О.Л. Синявський, В.І. Гуляєв
 • 1967 рік: Ю.К. Чекушкін, А.В. Одинец
 • 1968 рік: О.С. Сахаров, В.П. Стукалов
 • 1969 рік: В.А.Баженов, В.М. Кислоокий, І.А. Базилевич
 • 1970 рік: Й.3. Ройтфарб, П.П. Ворошко, С.М. Любченко
 • 1971 рік: Ю.В. Верюжський
 • 1972 рік: В.М. Геращенко, Р.К. Дем’янюк
 • 1973 рік: В.К. Чибіряков
 • 1974 рік: О.В. Шишов, Д.Р. Колев, В.В.Киричевський, Є.О.Гоцуляк
 • 1976 рік: В.Г. Кобієв, Г.Й. Мельниченко, С.Я. Гранат, П.П. Лізунов
 • 1977 рік: В.В. Гайдайчук, Г.Г. Завьялов
 • 1978 рік: О.І. Гуляр, Р.К. Бобров, С.М. Чорний
 • 1979 рік: А.І. Вусатюк, Спартак Мухамед Салем, О.С. Свистов
 • 1980 рік: М.О. Соловей, І.Є. Гончаренко, О.А. Киричук, Аднан Алі, Пемсинг Кришна, Самсур Абдула, Хоанг Суан Ліонг
 • 1981 рік: О.Н. Бесков, В.Є. Вериженко, А.І. Винник, Л.А. Врюкало, О.Л. Козак, А.Д. Легостаєв, Б.М. Марзицин, О.І. Оглобля, О.О. Холоденко
 • 1982 рік: Н.Т. Жадрасинов, А.Я. Петренко, В.В. Савицький, В.В. Хименко, В.К. Цихановський, О.В. Шимановський
 • 1983 рік: Г.С. Кондаков, С.Л. Попов, О.В. Савчук, В.М. Чабан
 • 1984 рік: В.М. Кархалев, П.Г. Мельник-Мельников
 • 1985 рік: О.В. Гондлях, Дан Хиу Кун, О.А. Зверев, О.І. Корж, Т.І. Матченко, Т.Л. Савченко, М. Сесенгалієв, Фан Дінь Ба
 • 1986 рік: О.В. Глімбовський, В.М. Єрмішев, С.В. Заблоцький, Сауді Хасен, В.В. Чемлаєв
 • 1987 рік: К.Я. Бойко, Л.С. Іванова, В.Б. Ковтунов, В.Л. Кошкін, С.Г. Кравченко, Т.А.Кушніренко, Кионг Ле Чунг, Є.Д. Лумельський, Нгуен Ши Чан, О.І. Пелипенко, І.В. Половець, С.В. Потапов, А.Г. Топор, Хетталь Тахар, В.М. Чирва
 • 1988 рік: Ю.М. Аппанович, Г.Г. Бурцев, А.А. Гром, О.О. Одинец
 • 1989 рік: В.Г. Борисенко, О.В. Братко, А.Б. Васильєв, Г.Є. Захаров, Ігнас Алой Вубаратука, В.Є. Кравцов, В.В. Лажечніков, О.Є. Майборода, О.Ю. Можаровський, Ю.3. Тотоєв, О.Б. Ушак
 • 1990 рік: С. Бояндін, Г.Л. Васильєва, Ю.Л. Динкевич, О.В. Мирчевський, Садик Обанішола Муфутоу, О.А. Фесенко, Н.Л. Філіппова, Тю В’єт Кионг
 • 1991 рік: О.А. Богуцький, О.В. Геращенко, А.М. Кацапчук, Є.Е. Котенко, О.П. Кошевой, О.Б. Крицький, Ю.С. Петрина, Санд Ахмед Шах, Енерамаду Келечі Обінна
 • 1992 рік: О.В. Белоліпецька, Ю.В. Ворона, К.Я. Головатюк, Ю.М. Дяденчук, Т.Г. Захарченко,
 • І.О. Климко, Обанішаль Садні, І.О. Серпак, Фазір Пад Шах, В.О. Ясинський
 • 1993 рік: Гбену Атігло Рафаель, В.О. Поколенко, Ся І Пуйгень, П.П. Чеверда, Шу Мінь
 • 1994 рік: В.К. Бондарь, Н.А. Валєєва, Жабер Хорд, Г.М. Іванченко, М.Г. Кушніренко, О.О. Лукьянченко, Темор Шах, Ю.О. Шинкарь
 • 1995 рік: О.Г. Ковалевська, В.О. Рутковський, Хуан Карлос Унчаусті
 • 1996 рік: Хаблос Абд Раззак, Г.Л. Дмитрієв, Аят Нуарі
 • 1997 рік: Н.А. Сніжко
 • 1999 рік: Д.Е. Прусов, Лабу Мезьян, Саіді Амін
 • 2001 рік: Ю.Д. Гераймович, С.О. Пискунов, І.І. Солодей
 • 2002 рік: Гендузен Абденур, Бусетта Мубарек
 • 2003 рік: О.В. Костіна
 • 2005 рік: О.П. Кривенко
 • 2006 рік: М.В. Гончаренко
 • 2007 рік: О.О. Шкриль
 • 2008 рік: М.С. Барабаш
 • 2009 рік: В.П. Андрієвський
 • 2011 рік: С.В. Мицюк
 • 2012 рік: Ю.В. Максим’юк
 • 2013 рік: М.О. Вабіщевич, Д.В. Богдан
 • 2019 рік: А.В. Пікуль, Р.Л. Стригун
 • 2021 рік: А.А. Козак, О.В. Недін, І.Д. Кара, О.М. Палій

Дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії:

 • 2021 рік: Г.А. Затилюк спеціальність 131 – Прикладна механіка

Загалом захищені 32 докторських і 181 кандидатські дисертації, такі цифри, за якими доля колективу, кожної творчої людини, вражають. Ці люди зараз працюють в Україні, США, Росії, Польщі, Німеччині, Франції, Австралії, Новій Зеландії, Канаді і багатьох інших країнах світу.

Слід зазначити, що наукова діяльність проф. Д.В. Вайнберга мала великий вплив на роботу кафедр, факультетів, університету в цілому. Серед спадкоємців його наукової школи   завідувачі кафедр, професори В.А. Баженов, П.П. Лізунов, В.В. Гайдайчук, В.К. Чибіряков. У Науково-дослідному інституті будівельної механіки проводились дослідження, які сприяли підготовці докторських дисертацій, що захищені завідувачами кафедр, професорами І.П. Бойком та В.О. Пермяковим, професором В.О. Сахаровим. Під впливом проф. Д.В. Вайнберга захищена низка дисертацій з нарисної геометрії і інженерної графіки, будівельних машин та інших суміжних наукових напрямків.

Досягненню такого рівня підготовки науково-технічних кадрів в значній мірі сприяли відповідні публікації здобувачів у збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд» http://opir.knuba.edu.ua/.

№№ 1-8                №№ 9-15             №№ 16-41               №№ 42-63            №№ 64-83             з  № 84

(1965-1968)            (1969-1971)            (1971-1982)               (1983-1997)          (1998-2009)            (2010)

Міжвідомчий збірник наукових праць «Опір матеріалів і теорія споруд» був створений у 1965 році за ініціативою професора Д.В. Вайнберга (1905-1973), який в період 1965-1973 років був його відповідальним редактором.

Періодичність видання збірника   два рази на рік, за період 1965-2021 рр. видано 107 випусків. Збірник розповсюджується в провідні бібліотеки України, зокрема надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (повний текст випусків збірника представлений також і на сайті цієї бібліотеки) Національної парламентської бібліотеки України, Львівської Національної бібліотеки України ім. Стефаника та інших.

У 1965-1998 роки збірник видавався російською мовою і мав назву «Сопротивление материалов и теория сооружений», а з 1998 р. збірник статей видається під назвою «Опір матеріалів і теорія споруд».

В збірнику публікуються наукові статті, які підготовлені українською, англійською та іншими мовами, і містять результати фундаментальних досліджень з актуальних проблем опору матеріалів, будівельної механіки, механіки деформівного твердого тіла, теорії споруд, суміжних прикладних проблем міцності і надійності в машинобудуванні, будівництві та інших галузях сучасної техніки. Також висвітлюються питання викладання будівельної механіки та подається інформація про нові навчальні і наукові видання за тематикою збірника.

В даний час редакційна колегія науково-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд» працює у складі:

Головний редактор: П.П. Лізунов, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки КНУБА.

Заступник головного редактора: С.О. Пискунов, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки КНУБА.

Відповідальний секретар: О.В. Геращенко, к.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДІ БМ.

Члени редколегії: професори зарубіжних університетів П.В. Алявдін (Зеленогурський університет, Польща), Ю. Аткочиунас (Технічний університет Гедімінаса, м. Вільнюс, Литва), О.М. Белостоцкий (Московський державний будівельний університет, Росія), І. Елішаков (Атлантичний університет, Флоріда, США), С.Н. Кривошапко (Російський університет дружби народів ім. Патріса Лумумби, м. Москва, Росія), С.Ю. Фіалко (Технічний університет «Краківська Політехника», м. Краків, Польща), Чан Дик Тінь (Університет транспорту, м. Хо Ши Мін, В’єтнам); д.т.н., професор, академік НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ Л.М. Лобанов; д.т.н., головний науковий співробітник НПО «СКАД Софт» А.В. Перельмутер; д.т.н., професор, завідувач кафедри динаміки, міцності машин і опору матеріалів Одеського політехнічного університету О.Ф. Дащенко; д.т.н., професор, ректор, завідувач кафедри будівельної механіки Тернопільского  національного технічного університету ім. Івана Пулюя П.В. Ясній; д.т.н., професор, професор кафедри будівельної  механіки КНУБА М.О. Вабіщевич; д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки КНУБА  В.В. Гайдайчук; д.т.н., професор, професор кафедри будівельної  механіки КНУБА Г.М. Іванченко; д.т.н., професор, провідний науковий співробітник НДІ БМ О.О. Лук’янченко; д.т.н., професор, професор кафедри будівельної  механіки КНУБА Ю.В.Максим’юк; д.т.н., професор, професор кафедри будівельної  механіки КНУБА І.І. Солодей.

Електроні версії статей, опублікованих в збірнику з 2009 р., доступні на сайті збірника opir.knuba.edu.ua, де також представлена інформація про умови публікації статей та інші матеріали, що регламентують діяльність редколегії та поширення матеріалів збірника. Збірник представлений в українському реферативному журналі «Джерело»,  в рефератівній базі даних «Україніка наукова», в науково-метричних базах даних Google Shcolar, Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory), Сopernicus, DOAJ.

Широта проблематики статей та сучасні засоби електронного розповсюдження матеріалів збірника «Опір матеріалів і теорія споруд»  роблять його корисним для дослідників, викладачів, аспірантів і студентів, інженерів-будівельників, інших фахівців в галузі механіки, а також для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами механіки.

МОНОГРАФІЇ

2023 рік

 • Лук’янченко О.О., Палій О.М. . Стійкість нелінійних періодичних коливань оболонок. . – К.: Каравела, 2023. – 122 с.

2022 рік

 • Лізунов П.П., Недін В.О. Коливання пружних елементів конструкцій, що обертаються, з урахуванням гіроскопічних навантажень. – К.: Каравела, 2022. – 152 с.
 • Лізунов П.П., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Прогнозування та діагностика критичних станів у незвичайній віброударній системі з м’яким ударом. – К.: Каравела, 2022. – 122 с.
 •  Розділи у монографії:
 • Bazhenov, V., Pogorelova, O., & Postnikova, T. (2022). Analysis of Intermittent and Quasi-Periodic Transitions to Chaos in Vibro-Impact System with Continuous Wavelet Transform. Nonlinear Physical Science, 33–53, Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4169-5_3

2021 рік

У 2021 році вже опубліковані та прийняті до друку

 • Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Nonlinear Events in Dynamic Behavior of Unusual Vibro-impact System – Platform-vibrator with Shock. – LAP LAMBERT Academic Publ //GmbH and Co. KG Dudweiler, Germany. – 2021. – 100 p.
 • Bazhenov V.A., Kozub Yu.G., Kozub G.O., Solodei I.I., Stryhun R.L. Thermoelasticity of consrtuctions from elastomers and elastomer composites with initial stresses – LAP LAMBERT Academic Publ // GmbH and Co. KG Dudweiler, Germany. – 2021. –310 р.
 • Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Коливання параметрично збуджених пружних систем – К.: Каравела, 2021. обсяг 330 стор.
 • Баженов В.А., Максим’юк Ю.В Мартинюк І.Ю., Максим’юк О.В. Напіваналітичний метод скінченних елементів у просторових задачах деформування, руйнування та формозмінення тіл складної форми – К.: Каравела, 2021. обсяг 250 стор.
 • Баженов В.А., Гераймович Ю.В. «исельні методи розрахунку будівель і споруд на сейсмічні впливи – К.: Каравела, 2021.  обсяг 120 стор.
 •  Розділи у монографії:
 • Bazhenov V., Pogorelova O., Postnikova T. (2021) Quasiperiodic Route to Transient Chaos in Vibroimpact System. In: Volchenkov D. (eds) Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. (pp. 21-46). Nonlinear Physical Science. (Vol. 1). Springer, Singapore. ISBN: 978-981-15-9033-7 (print) 978-981-15-9034-4 (online)
 • Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. (2021) Crisis-induced Intermittency and Other Nonlinear Dynamics Phenomena in Vibro-impact System with Soft Impact. 11 Chapter in book “Nonlinear Mechanics of Complex Structures: From Theory to Engineering Applications” (Edited by Prof. Altenbach H., Prof. Amabili M., Prof. Mikhlin Yu.) in the Springer Book Series “Advanced Structured Materials”. Book 157. Springer International Publishing. ISBN: 978-3-030-75889-9 (print), 978-3-030-75890-5 (eBook) DOI 10.1007/978-3-030-75890-5
 • Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. (2021) Analysis of Intermittent and Quasi-periodic Transitions to Chaos in Vibro-impact System with Continuous Wavelet Transform. Chapter in book: Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.).  (Vol. 3). Springer. In press. 21 pages.
 • Lukianchenko O., Kostina O. Finite element modeling of thin-walled shell structure with cracks. Technical Research and Development: collective monograph / O. Lukianchenko, O. Kostina. − International Science Group. − Boston: Primedia eLaunch. − 2021, Pp.126-130.

2020 рік

 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В. Київська школа теорії споруд (Bazhenov B.A., Perelmuter A.V., Vorona Yu.V. Kyiv school of the theory of structures) – К: Каравела, 2020. – 180 с. Книга видана 2 мовами.
 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Ворона Ю.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку. К.: Каравела, 2020. – 420 c.
 • Баженов В.А., Кривенко О.П. Стійкість і коливання пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях. – К.: Каравела, 2020. – 187 с.
 • Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях – К.: Каравела, 2020. – 200 c.
 • Криксунов Е.З., Лізунов П.П., Вабіщевич М.О. Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів – К.: Каравела, 2020.–120 с.
 • Шкриль О.О. Механіка руйнування. Спецкурс: навчальний посібник – КНУБА, 2020. – 104 с.
 • Розділи у монографії:
 • Lukianchenko O., Kostina O. Curvilinear Finite-Element Modeling in Stability Problems of Thin Shells with Shape Imperfections. In Scientific foundations of modern engineering: monograph – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – Р. 81-86.
 • Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Quasiperiodic Route to Transient Chaos in Vibroimpact System. Chapter 3 in book Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.). (2020) – Vol. 1. Springer, pp 21-46.

До 2019 року

 • Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Quasiperiodic Route to Transient Chaos in Vibroimpact System. Chapter into Book: “Discontinuity, Ninlinearity and Complexity. In memory of Valentin Afraimovich (1945-2018)” Volchenkov, D., (Ed.) Spinger & HEP (2019).
 • Lukianchenko O.O., Kostina O.V. The finite Element Method in Problems of the Thin Shells Theory, LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, 2019. – 134 p.
 • Іванченко Г.М., Ворона Ю.В. Чисельне дослідження поширення хвиль у пружних середовищах. Київ, Каравела, 2019. – 116 с.
 • Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях // К.: Каравела, 2019. – 240 с.
 • Бурау Н.І., Лук‘янченко О.О., Костіна О.В., Цибульник С.О. Структурний моніторинг вертикальних сталевих резервуарів. – Київ: Центр учбової літератури, 2019.- 160 с.
 • Лук’янченко О.О. Розв’язання проблеми надійності й безпеки оболонкових структур з недосконалостями форми методами обчислювальної механіки – К.: Каравела, 2019. – 198 с.
 • Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій. – Київ: Каравела, 2019. – 240 с.
 • SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD++ / B.C. Карпиловский, Э.З. Криксунов, А.А. Маляренко, А.В. Перельмутер, М.А. Перельмутер, С.Ю. Фиалко. М: Изд-во “СКАД СОФТ, 2019. – 979 с
 • Bazhenov V.A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G. Intermittent and Quasiperiodic Routes to Chaos in Vibroimpact System. Numerical simulation. LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2019. – 95 p.
 • Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Хаос та сценарії переходу до хаосу у віброударній системі. Київ, Каравела, 2019. – 146 с.
 • Bazhenov V.A., Pyskunov S.О., Solodei І.І. Сontinium mechanics: semi-analytical finite element method. Cambridge Scientific Publisher, 2018, – 236 p.
 • Bazhenov V.A., Krivenko O.P. Buckling and Natural Vibrations of Thin Elastic Inhomogeneous Shells. LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2018 – 97 p.
 • Баженов В.А., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії.   – К.: Каравела, 2018. – 924 c.
 • Баженов В.А., Пискунов С.О., Максим’юк Ю.В.  Метод скінченних елементів у задачах деформування та руйнування тіл обертання при термосиловому навантаженні.   – К.: Каравела, 2018. – 316 с.
 • Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Ворона Ю.В., Пискунов С.О., Перельмутер А.В., Солодей І.І. Комп’ютерні технології розрахунку просторових конструкцій при статичних і динамічних навантаженнях.  – К.: Каравела, 2018. – 308 с.
 • Bazhenov V.A., Perelmuter V., Vorona Yu. Structural mechanics and theory of structures. History essays. LAP LAMBERT Academic Publishing. Beau Bassin, Mauritius, 2017. 580 с.
 • Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах механіки руйнування просторових тіл. – К.: Каравела, 2017. – 235 с.
 • Bazhenov V.A., Pogorelova O., Postnikova T. Stability and Discontinious Bifurcations in Vibroimpact Systems. Numerical Investigations. LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbruken, Deutscland, 2017. 112 с.
 • Баженов В.А., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельне дослідження процесів нелінійного статичного і динамічного деформування неоднорідних просторових тіл.  – К.: Каравела, 2017. –  308 с.
 • Баженов В.А., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Нариси з історії  – К.: Каравела, 2016. – 427 с.
 • Баженов В.А., Геращенко О.В., Гончаренко М.В. Варіаційні принципи будівельної механіки. Історія становленя та розвитку. Київ, Каравела, 2015. – 762 с.
 • Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах континуального руйнування просторових тіл. – К.: Каравела, 2014. – 235 с.
 • Баженов В.А., Погорелова О.С., Постникова Т.Г. Анализ динамичекского поведения виброударных систем разных типов. Численныметоды исследования. LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbruken, Deutscland, 2013. 130 с.
 • Баженов В.А., Соловей Н.А., Кривенко О.П. Нелинейное деформирование и устойчивость упругих оболочек неоднородной структуры. Модели, методы, алгоритмы, малоизученные и новые задачи. Москва, Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2013. – 336 с.
 • Баженов В.А., Гуляр О.І., Сахаров О.С., Солодей І.І. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах динаміки просторових тіл. – Київ, 2012. – 247 с.
 • Баженов В.А., Кривенко О.П., Соловей М.О. Нелінійне деформування та стійкість пружних оболонок неоднорідної структури. – К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2010. – 317 с.
 • Баженов В.А., Семенюк М.П., Трач В.М. Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок. Київ, Каравела, 2010. 364 с.
 • Баженов В.А., Тимочко Т.В., Саталкін Ю.М., Лізунов П.П., Білявський Г.О., Лосєва І.Д. Основи інтегрованого управління природокористування і розвитку інфраструктур. Київ, Каравела, 2010. 320 с.
 • Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл. – К. : КНУБА, 2005. – 298 с.
 • Баженов В.А., Кобієв В.Г. Кафедра будівельної механіки і науково-дослідний інститут будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури. Київ, 2005.
 • Баженов В.А., Кобієв В.Г. ” Д.В. Вайнберг “. Київ, 2005.
 • Баженов В.А., Кобієв В.Г. Кафедра будівельної механіки і науково-дослідний інститут будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури. Київ, 2002.
 • Баженов В.А., Кобієв В.Г. “М.В. Корноухов”. Київ, 2002.
 • Баженов В.А., Кобієв В.Г. “Д.В. Вайнберг”. Київ, 2002.
 • Баженов В.А., Цихановський В.К., Кислоокий В.М. Метод скінченних елементів у задачах нелінійного деформування тонких та м΄яких оболонок. Київ, КНУБА, 2000.
 • Баженов В.А., Оглобля А.И., Геращенко О.В. Теория и расчет трехслойных конструкций, содержащих расслоения. Киев, “Наукова думка”, 1997. 248с.
 • Баженов В.А., Гуляр А.И., Козак А.Л., Рутковский В.А., Сахаров А.С. Численное моделирование разрушения железобетонных конструкций по методу конечных элементов. Киев, “Наукова думка”, 1996. 360с.
 • Баженов В.А., Сахаров. А.С.,  Гондлях А.В., Мельников С.Л. Нелинейные задачи механики многослойных оболочек. Киев, НДІ Будмеханіки, ВІПОЛ, 1994. 263 с.
 • Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел.– К. : НИИСМ, 1993. – 376 с.
 • Баженов В.А., Гоцуляк Е.А., Оглобля А.И., Динкевич Ю.Л., Геращенко О.В. Расчет композитных конструкций с учетом расслоений. Киев, Будівельник, 1992. 136 с.
 • Баженов В.А., Гуляев В.И., Гоцуляк Е.А., Гайдайчук В.В. Расчет оболочек сложной формы. Киев, Будівельник, 1990. 190с.
 • Баженов В.А., Гоцуляк Е.А., Кондаков Г.С., Оглобля А.И. Устойчивость и колебания деформируемых систем с односторонними связями. Киев: Вища школа, 1989. 399с.
 • Баженов В.А., Лилицкий Г.А., Ефименко Г.Г. Высшее образование в Украинской Советской Социалистической республике. Киев: Вища школа, 1983. 94с.
 • Баженов В.А., Гуляев В.И., Гоцуляк Е.А., Дехтярюк Е.С., Лизунов П.П. Устойчивость периодических процессов в нелинейных механических системах. Львов: Вища школа, 1983. 288с.
 • Баженов В.А., Гуляев В.И., Гоцуляк Е.А. Устойчивость нелинейных механических систем. Львов, Вища школа, 1982. 254с.
 • Баженов В.А., Гуляев В.И., Лизунов П.П. Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач. Львов: Вища школа, 1976. 190с.
 • Баженов В.А. Изгиб цилиндрических оболочек в упругой среде. Львов: Вища школа, 1975. 166с.

СТАТТІ

2023 рік

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки) роботи, веб-адреса електронної версії

 

Статті Scopus

1

Lizunov, P. P.,

Pogorelova, O. S.,

Postnikova, T. G.

Dynamic behaviour of the platform-vibrator with soft impact. Part 3. effect of stiffness parameters. transient chaos.

Journal of Discontinuity Nonlinearity and Complexity , L&H Scientific Publishing LLC,

12(4), 823-836 . DOI:10.5890/DNC.2023.12.008

Impact Factor 0.59, 2023

 

2

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

The influence of various optimization procedures on the dynamics of nonlinear energy sink with synergistic effect consideration.

Physica D: Nonlinear Phenomena.

(submitted for publication)

CiteScore = 5.9, Scopus

Статті Web of Science

1

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

Vibro-impact damper dynamics depending on system parameters.

Journal of Vibration Engineering & Technologies

(Editor Assigned)

Springer, Impact Factor 2.7

 

 

№ з/п

Назва

Автор

Видавництво чи місце проведення конференції,

рік

Кількість друкованих аркушів

1

Використання моментної схеми скінчених елементів при дослідженні тонких пружних оболонок неоднорідної структури.

Кривенко О. П., Лізунов П. П., Ворона Ю. В., Калашніков О.Б.

Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА,  2023.

Вип. 53, С. 52-62

DOI: 10.32347/2412-9933.2023.53.52-62

2

Моделювання термопружних властивостей композитного матеріалу в задачах стійкості багатошарових оболонок.

Кривенко О. П., Лізунов П. П., Ворона Ю. В., Калашніков О.Б.

Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА,  2023.

54. С. 52 – 62,

DOI: 10.32347/2412-9933.2023.53.52-62

3

Про обстеження індивідуальних житлових будинків, що були пошкоджені та зруйновані внаслідок бойових дій

Вабіщевич М., Фесун І.

Управління розвитком складних систем – К.: КНУБА,  2023.

Вип. 53, С. 127-135

DOI: 10.32347/2412-9933.2023.53.127-134

4

Vibro-impact damper dynamics depending on system parameters.

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

Preprint Research Square Platform LLC

2023

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2786639/v1

5

Модальний аналіз півсферичної оболонки з недосконалостями форми

Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М.

Scientific Collection „InterConf+”, 2023

Вип. 31(147). – С. 582-588.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2023.061

Index Copernicus, GrossRef

6

Influence of stiffness parameters on vibro-impact damper dynamics

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue 110. P. 21-35

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

7

A Method for Analysis of Nonlinear Deformation, Buckling, and Vibrations of Thin Elastic Shells of an Inhomogeneous Structure

Krivenko O.P., Lizunov P.P., Vorona Yu.V., Kalashnikov O.B.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023.

Issue 110. P. 131-149

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

8

Dynamic stability of a hemispherical shell with shape imperfections

Lizunov P.P., Lukianchenko O.O., Geraschenko O.V., Kostina O.V.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 110, p.97-107

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

9

Transmission shafts vibrations in transient rotating modes

Lizunov P., Nedin V.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue 110, p.229-237

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

10

Numerical analysis of the stressed-deformed state of a tubular element under thermal loading

Yu.V Maksimyuk, I.Yu. Martyniuk, О.V. Kozak, О.V. Maksimyuk

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 110. р. 199-206

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

11

Selection of the optimal design for a vibro-impact nonlinear energy sink

Lizunov, P.P.,

Pogorelova, O.S.,

Postnikova, T.G.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 111.

Р. 13-24

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

12

Comparative analysis of the stability and natural vibrations of shallow panels under the action of thermomechanical loads

Krivenko O.P., Lizunov P.P., Vorona Yu.V., Kalashnikov O.B.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 111.

Р. 49-64

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

13

Analysis of structures with arbitrary kinematic boundary conditions by the semi-analytical finite element method

Maksimyuk Yu.V., Andriievskyi V.P., Martyniuk I.Yu., Maksimyuk О.V.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 111.

Р. 140-146

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

14

Підходи до забезпечення стійкості за прогресуючого обвалення будівель та споруд. Сучасний стан та перспективи

Вабіщевич М., Фесун І.

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2023.

Вип. 110, с. 256-264

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

15

Динамічні характеристики та аналіз вимушених коливань неоднорідних тіл з довільними граничними умовами

Солодей І.І., Стригун Р.Л., Миронченко А.О.

Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, 2023

Вип.111,

Р. 192-199

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

16

Choice the shape imperfections model in dynamics problems of a long flexible cylindrical shell subjected to force couples

Lukianchenko O.O., Geraschenko O.V, Kostina O.V., Paliy O.M.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 111.

Р. 65-73

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

17

Особливості методів оцінки стійкості зсувних та зсувонебезпечних схилів

Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Павленко В.М.

Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, 2023

Вип.111,

Р. 25-38

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

18

Постановка задачі моделювання зсувних процесів в пластичних ґрунтах

Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Павленко В.М.

Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, 2023.

Вип.110, С. 47-62

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

19

Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на трапецевидному контурі при термосиловому навантаженні

Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П., Григор’єва Л.О.

Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, 2023.

Issue. 110. р. 433-449

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

20

Чисельне дослідження багатокритеріальної параметричної оптимізації переміщення і ваги двохзв’язної конусної оболонки мінімальної поверхні при термосиловому навантаженні

Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П.

Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, 2023

Вип.111,

Р. 102-112

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

21

Вплив вибухових навантажень на будівлі та споруди цивільного захисту населення

Іванченко Г.М., Гетун Г В., Безклубенко І.С., Соломін А.В.

Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, 2023

Вип.111,

Р. 39-48

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

22

Порівняльний аналіз динамічної  стійкості циліндричної і конічної оболонок від періодичного осьового стиснення

Палій О.М., Лук’янченко О.О., Козак А.А.

Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2023

Вип. 110. P. 345-354

http://opir.knuba.edu.ua/

Web of Science

23

Results of experimental research on the cutting of highly abrasive materials with abrasive reinforced circles

Maksimyuk Yu. V., Pochka K. I., Abrashkevych Yu. D., Prystailo M. O., Polishchuk A. G.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023

Issue. 110. р. 361-374

DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.361-374

Web of Science

 

2022 рік

 1. Bazhenov, V.A., Pogorelova, O.S., Postnikova, T.G., & Otrashevska, V.V. (2022). Dynamic Behaviour of the Platform-vibrator with Soft Impact. Part 1. Dependence on Exciting Frequency. The Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 11(4), 705–722. https://doi.org/10.5890/dnc.2022.12.009
 2. Bazhenov, V.A., Pogorelova, O.S., & Postnikova, T.G. (2022). Dynamic Behaviour of the Platform-vibrator with Soft Impact. Part 2. Interior crisis. Crisis-induced intermittency. The Interdisciplinary Journal of Discontinuity Nonlinearity and Complexity, 11(1). https://doi.org/10.5890/dnc.2022.03.009
 3. Lizunov, P.P., Pogorelova, O.S., & Postnikova, T.G. (2022). Dynamic behaviour of the platform-vibrator with soft impact. Part 3. effect of stiffness parameters. transient chaos. The Interdisciplinary Journal of Discontinuity Nonlinearity and Complexity (accepted).
 4. Lizunov, P., Pogorelova, O., & Postnikova, T. (2022). Prediction and diagnostics of crises and critical states in an unusual vibro-impact system with soft impact. Nonlinear Dynamics. https://doi.org/10.1007/s11071-022-07966-7
 5. Lizunov, P., Pogorelova, O., & Postnikova, T. (2022). Forecasting and diagnostics of critical states in platform-vibrator with shock. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.(Current Stage Editor Decision Started )
 6. Perelmuter A.V. Theory of structures and design codes // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 108. – P. 3–16.
 7. Chernyshev D.O., Maksymiuk Yu.V., Krasylnyk Yu.S., Korchova H.L., Rudenko M.V. Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 108. – P. 35-62.
 8. Lizunov P.P., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Choice of the Model for Vibro-Impact Nonlinear Energy Sink // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 108. – Р. 63-76
 9. Pyskunov S.О., Goncharenko M.V., Shkryl O.O. Assesment of the temperature loading influence on crack resistance of a tank with a semi-eliptical crack // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 108. – Р. 87-96
 10. Maksimyuk Yu.V., Chuprina Yu.A., Kozak O.V., Martyniuk I.Yu., Maksimyuk О.V. Investigation of the influence of flange thickness on the nature of the development of zones of plasticity in casing detail Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 108. – P. 97-106.
 11. Krivenko O.P., Vorona Yu.V. Comparative analysis of nonlinear deformation and buckling of thin elastic shells of step-variable thickness Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 108. – P. 107-118
 12. Перельмутер А.В. До розрахунку сталевих конструкцій із тонкостінних стержнів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 119-130
 13. Pyskunov S.O., Trubachev S.I., Onyshchenko Ye.Ye., Kolodezhnyi V.A. Influence of foundation stiffness on deformation of layered building structures Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 108. – P. 145-155.
 14. Perelmuter A.V., Yurchenko V.V., Peleshko I.D. Optimization cross-sectional dimensions for cold-formed steel lipped channel columns Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 108. – P. 156-170.
 15. Вабіщевич М.О., Сторчак Д.А. Розв’язання нелінійних контактних задач деформування вузлових з’єднань сталевих конструкцій // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 178-188.
 16. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М. Періодичні коливання оболонки резервуару з реальними недосконалостями форми від дії поверхневого тиску // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 255-266.
 17. Perelmuter A.V. Assessment of robustness of hinged-bar systems // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
 18. Lizunov P.P., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Dynamics of primary structure coupled with single-sided vibro-impact nonlinear energy sink // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
 19. Пискунов С.О., Мицюк С.В., Андрієвський В.П., Мицюк Д.В. Розрахунок рамного вузла і порівняльний аналіз результатів із застосуванням програмного засобу Idea StatiCa Connection з ручним розрахунком по різним нормативним документам // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
 20. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Дослідження достовірності та ефективності використання моделей зміцнюваного ґрунту в рамках метода скінченних елементів
 21. Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
 22. Кривенко О.П., Лізунов П.П. Власні коливання обтічників ракетоносіїв конічної форми // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
 23. Yurchenko V.V.,Peleshko I.D. Searching for a compromise solution in cross-section size optimization problems of cold-formed steel structural members // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
 24. Перельмутер А.В. Складання розрахункових поєднань впливів у відповідності до EN 1990 // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
 25. Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Павленко В.М. Класифікація і причини виникнення зсувних процесів та методи розрахунку схилів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
 26. Pyskunov S.O., Ostapenko R.M., Kara I.D. The Analysis of the Process of the Continuous Destruction Progress of the Steam-Turbine Rotor with the Local Defect // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
 27. Maksimyuk Yu.V., Kuzminets M.P., Martyniuk I.Yu., Maksimyuk О.V. Research of the stressed and deformed state of a metal strip in the broaching process // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
 28. Maksymiuk Yu.V., Chulinda L.I., Korchova H.L., Pochka K.I. Priority directions of international airport infrastructure development // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
 29. Бєлов І.Д., Вабіщевич М.О., Дєдов О.П., Кривенко О.П. Випробування експериментальних дослідних зразків профільованих настилів на дослідному стенді // Управління розвитком складних систем, 2022. – № 49. – C. 52-80. DOI: 10.32347/2412-9933.2022.49.52-58
 30. Lizunov P., Lukianchenko O., Kostina O. (2022). Modeling of progressive destruction of frame buildings from seismic impact (ukr). Scientific Collection «InterConf», (121): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» (August 19-20, 2022) at Umea, Sweden, pp. 374-384. (Index Copernicus, GrossRef, Google Academy), ISSN: 2709-4685, ISBN 978-91-8002-432-7 DOI 10.51582/interconf.19-20.08.2022.035

2021 рік

 1. Лізунов П.П. Стійкість валів, що знаходяться під дією періодичних поздовжніх навантажень // П.П. Лізунов, В.О. Недін / Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 107. – С. 258-265. http://opir.knuba.edu.ua/
 2. Бєлов І.Д., Вабіщевич М.О., Дєдов О.П., Скорук О.М. Вібраційний моніторинг стану збереження історичних споруд // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 107. – С. 120-132. http://opir.knuba.edu.ua/
 3. Котляров В.П., Волощенко О.І., Кузнєцов О.А., Кушніренко М.Г. Моделювання режимів биття під час обертально-коливального руху складної аеродинамічної конструкції із визначенням умов їх виникнення // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 107. – С. 289-301. http://opir.knuba.edu.ua/
 4. Krivenko O.P. Finite element analysis of nonlinear deformation, stability and vibrations of elastic thin-walled structures / O.P. Krivenko, Yu.V. Vorona, A.A. Kozak //Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107.–P. 20-34. http://opir.knuba.edu.ua/
 5. Vorona Y.V. Reliability of results obtained by semi-analytical finite element method for prismatic bodies with variable physical and geometric parameters / Y.V. Vorona, Yu.V. Maksimyuk, I.Yu. Martyniuk, О.V. Maksimyuk // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107.–P. 184-192. http://opir.knuba.edu.ua/
 6. Bazhenov V.A. Coexisting Regimes in Hysteresis Zone in Platform-Vibrator with Shock / V.A. Bazhenov, O.S. Pogorelova, T.G. Postnikova // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P. 3-19. http://opir.knuba.edu.ua/
 7. Іванченко Г.М. Побудова розв’язувальних рівнянь напіваналітичного методу скінченних елементів для призматичних тіл складної форми / Г.М. Іванченко, Ю.В. Максим’юк, А.А. Козак, І.Ю. Мартинюк // Управління розвитком складних систем: Наук.-техн. збірн. – К.: КНУБА, 2021 – Вип.46 – С. 55-62. Завантажити
 8. Максим’юк Ю. Особливості виведення формул для обчислення вузлових реакцій і коефіцієнтів матриці жорсткості скінченого елемента з усередненими механічними і геометричними параметрами / Ю. Максим’юк, А. Козак, І. Мартинюк, О. Максим’юк // Будівельні конструкції теорія і практика. – 2021. – Вип. 8. – С. 97–108. http://bctp.knuba.edu.ua
 9. Bazhenov V.A., Krivenko O.P., Kozak A.A. Modal analysis of a complex shell structure under operational loads // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 5-13. http://opir.knuba.edu.ua/
 10. Pyskunov S.О., Shkryl O.O., Maksimyuk Yu.V. Determination of crack resistance of a tank with elliptical crack // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 14-21. http://opir.knuba.edu.ua/
 11. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Transient Chaos in Platform-vibrator with Shock // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 22-40. http://opir.knuba.edu.ua/
 12. Gezentsvey E.I., Olevskyi V.I., Volchok D.L., Olevskyi O.V. Calculation of the improved steel beams of buildings and structures of the mining and metallurgical complex // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 54-67. http://opir.knuba.edu.ua/
 13. Bazhenov V.A., Horbach M.V., Martyniuk I.Yu., Maksimyuk О.V. Convergence of the finite element method and the semi-analytical finite element method for prismatic bodies with variable physical and geometric parameters // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 92-104. http://opir.knuba.edu.ua/
 14. Vabishchevich M.O., Zatyliuk Gh.A. Analysis of the stressed-strained state of the foundation-shell at interaction with the elastic-plastic medium // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 105-112. http://opir.knuba.edu.ua/
 15. Lizunov P.P., Nedin V.O. The stability of rotating rods under the action of vibro-impact load // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С.113-121. http://opir.knuba.edu.ua/
 16. Okhten I.O., Lukianchenko O.O. Some aspects of consideration of initial imperfections in the calculations of stability of thin-walled elements of open profile // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С.122-128. http://opir.knuba.edu.ua/
 17. Волощенко О.І., Кушніренко М.Г., Черних І.В. Удосконалення методики розрахунку конструкцій покриття закритих польових фортифікаційних споруд для забезпечення живучості військ у сучасному збройному конфлікті// Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2021. – Вип. 106. – С.282-295. http://opir.knuba.edu.ua/

2020 рік

 1. Баженов В.А. Гераймович Ю.Д. Загальна класифікація систем сейсмозахисту будівель та споруд // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2020. – Вип. 105. – С. 3-13. http://opir.knuba.edu.ua/
 2. Солодей І.І., Затилюк Г.А.Проблемно-орієнтовані скінченні елементи для розв’язання задач пружнопластичного деформування грунтової основи на базі НМСЕ // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2020. – Вип. 105. – С. 88-99. http://opir.knuba.edu.ua/
 3. Кара І.Д. Особливості процесів поширення хвиль в поропружному середовищі // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2020. – Вип. 105. – С. 78-88. http://opir.knuba.edu.ua/
 4. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Розрахунок взаємодії підземної споруди з пружнопластичною основою напіваналітичним методом скінченних елементів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2020. – Вип. 105. – С. 66-77. http://opir.knuba.edu.ua/
 5. Баженов В.А., Шкриль О.О., Максим’юк Ю.В., Мартинюк І.Ю., Максим’юк О.В. Напіваналітичний метод скінчених елементів у пружній та пружно-пластичній постановці для криволінійних призматичних об’єктів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2020. – Вип. 105. – С. 56-65. http://opir.knuba.edu.ua/
 6. Пискунов С.О., Трубачев С.І., Баранюк О.В. Дослідження напруженого стану гвинтоподібних труб теплообмінних апаратів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. – K.: KНУБА, 2020. – Вип. 105. – С. 31-44. http://opir.knuba.edu.ua/
 7. Максим’юк Ю.В., Гончаренко М.В., Мартинюк І.Ю., Максим’юк О.В. Алгоритм розв’язання системи лінійних та нелінійних рівнянь напіваналітичним методом скінчених елементів для криволінійних неоднорідних призматичних тіл // Будівельні конструкції теорія і практика  – 2020. – Вип. 7. – С. 101–108 http://bctp.knuba.edu.ua/issue/view/13096
 8. Bazhenov V.A., Perelmuter A.V., Vorona Yu.V. Kyiv school of the theory of structures // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2020. – Issue 104. – P. 3-14 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/01-104_bazh_others_newl_part1.pdf
 9. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Creation of mathematical model of platformvibrator with shock, designed for concrete products compaction and molding Lyapunov exponents estimation for strongly nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact system // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2020. – Issue 104. – P. 103-116. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/03-104_baz_pog_pos_new.pdf
 10. Bazhenov V.A., Krivenko O.P. Buckling and vibrations of the shell with the hole under the action of thermomechanical loads // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientificand-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2020. – Issue 104. – P. 136-146. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/05-104_bazh_kriv_new.pdf
 11. Lukianchenko O.O. Application of stiffness rings for improvement of operating reliability of the tank with shape imperfection // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientificand-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2020. – Issue 104. – P. 242-254. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/12-104_lukyanchnko_new.pdf
 12. Maksimyuk Yu.V., Pyskunov S.О., Shkril’ А.A., Maksimyuk О.V. Basic relations for physically and geometrically nonlinear problems of deformation of prismatic bodies // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 104. – P. 255-264. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/13-104_maksymuk_and_others_new.pdf
 13. Bazhenov V.A., Kozub Yu.G., Solodei I.I. Thermoelasticity of elastomeric constructions with initial stresses // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 104. – P. 299-308. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/16-104_baz_kozub_solodey_new.pdf
 14. Vorona Yu.V., Kozak A.A. Boundary element approaches to the problem of 2-D non-stationary elastic vibrations // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2020. – Issue 104. – P. 321-327 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-104/18-104_vorona_kozak_new.pdf
 15. Гуляр О.І. Максим’юк Ю.В., Козак А.А., Максим’юк О.В. Універсальний призматичний скінчений елемент загального типу для фізично і геометрично нелінійних задач деформування призматичних тіл // Будівельні конструкції теорія і практика – 2020. – Вип. 6. – С. 72–84. http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/207272

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор та з переліку наукових фахових видань «А» і «Б» 2019 рік

 • Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Breakup of Closed Curve – Quasiperiodic Route to Chaos in Vibroimpact System  // Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 2019. – V. 8. – N 3. – pp. 299-311
 • Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., & Postnikova T.G. Study of Routes to Chaos in Vibroimpact System with Continuous Wavelet Transform  // Journal of Vibration Testing and System Dynamics, 2019. – V. 3. – №. 3. – P. 281-296.
 • Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.  Тransitional regimes under route to chaos in vibroimpact system // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2019. – Issue 102. – P. 37-45.
 • Баженов В.А., Максим’юк Ю.В. Напружено-деформований стан і формозмінення в тілах обертання складної структури // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102. – С. 3–12.
 • Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А. Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. Збірник, 2019. – Вип.102, С. 139-149.
 • Лук’янченко О.О., Бурау Н.І., Костіна О.В., Геращенко О.В. Модальний аналіз захисної ємності резервуара з урахуванням послідовного виникнення дефектів у зварних швах стінки // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102, С. 159-170.
 • Баженов В.А., Кривенко О.П., Ворона Ю.В. Аналіз власних коливань тонких параболічних оболонок // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102. – С. 171-179.
 • Лізунов П.П., Криксунов Е.З., Фесан, О.М. Напружено-деформований стан замкнених конічних оболонок при складному обертанні // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102. – С. 191 – 198.
 • Палій О.М., Лук’янченко О.О. Частотний аналіз відгуку гіперболічного параболоїда на періодичне повздовжнє навантаження // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102, С. 199-206.
 • Ворона Ю.В., Кара І.Д. Обчислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружності // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102. – С. 220-231.
 • Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Використання МССЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019.– № 102. – С. 232-242. http://nbuv.gov.ua/UJRN/omts_2019_102_24
 • Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозмінення вісесиметричних та плосодеформівних тіл // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102. – С. 252-262.
 • Bazhenov V.A., Krivenko O.P., Vorona Yu.V. Effect of heating on the natural vibrations of thin parabolic shells // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2019. – Issue 103. – Pp. 3-16
 • Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Четверта міжнародна конференція “Recent Advances in Nonlinear Mechanics” RANM2019 // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник . – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 103. – С. 33-42.
 • Пискунов С.О., Шкриль О.О., Максим’юк Ю.В. Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни при дії об’ємних сил // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 103, – С. 57-62.
 • Solodei I.I., PetrenkoE.Yu., Zatyliuk Gh. A. The stress-strain state investigation of underground structures on the basis of soil models with adjusted input parameters // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2019. – Issue 103. – Pp. 63-70.
 • Solodei І.І., Vabishchevich М.О., Stryhun R.L. The efficiency of using a semi-analytical finite elements method in geometrically nonlinear problems of elastic-plastic deformation // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles, 2019. – No. 103. – PP. 71-81.
 • Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівель // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 103. – С. 131-144.
 • Палій О.М., Лук’янченко О.О. Вплив геометричних характеристик конічних оболонок на їх динамічну стійкість // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 103. – С. 235-252.
 • Лук’янченко О.О., Вабіщевич М.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Палій О.М. Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми, Вісник КПІ. Серія Приладобудування, 2019. Вип. 58 (2). С. 34-40.
 • Бєлов І.Д., Вабіщевич М.О., Дєдов О.П. Numerical and experimental investigation of the cave passage model // Технологічний аудит та резерви виробництва.  – 2019. Вип. 5/2 (49). С. 31-33.
 • Рупіч С.С., Лук’янченко О.О. Багатокласове розпізнавання технічного стану зварного резервуару з дефектами з використанням нейромережевого класифікатора // Вісник КПІ. Серія Приладобудування. − 2019. − Вип. 58(2), С. 23-28.
 • Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І. Особливості використання інтегралів, незалежних від контуру інтегрування, в задачах механіки руйнування // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.40, 2019.-с.15-26.
 • Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів // Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА, Вип.39, 2019.-с.151-156.
 • Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.39, 2019.-с.151-156.
 • Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л. Скінченноелементні моделі просторових тіл в задачах динаміки з урахуванням великих пластичних деформацій // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.39, 2019.-с.87-94.
 • Солодей І.І., Затилюк Г.А. Визначення постійних навантажень від ґрунтового масиву при проектуванні підземних споруд // Технології і процеси у гірництві та будівництві: збірник наукових праць / під ред..Подкопаєва С.В. –Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. – С. 128–132.
 • Huzhevskyi I.V., Herasymenko S.I., Poluliakh M.V., Babko A.M., Solodei I.I. Peculiarities of the hip joint endoprosthesis in patients with severe forms of the hip depression dysplasia and coxarthrosis on background of spondyloepiphysar dysplasia // Klinicheskaia Khirurgiia, 2019, 86(4), 34-37.
 • Solodei I., Zatyliuk Gh. Implementation of the linear elastic structure half-space in the Plaxis in the study of settlements // Праці Одеського політехнічного університету. – 2019. – Вип. 1 (57) – С. 22–28.

2019 рік

 1. Баженов В.А., Максим’юк Ю.В.  Аналіз Напружено-деформований стан і формозмінення масивних і тонкостінних об’єктів. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 102. – С. 3-17.  http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/03-102.pdf
 2. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І. Особливості використання інтегралів, незалежних від контуру інтегрування, в задачах механіки руйнування // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.40, 2019.-с.15-26.
 3. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Четверта міжнародна конференція “Recent Advances in Nonlinear Mechanics” RANM2019 (“Останні досягнення в нелінійній механіці”) ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 103. – С. 33-42.  http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-103/03-103_bazhenov_pogorelova_postnikova.pdf
 4. Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Особливості застосування напіваналітичного метода скінченних елементів в геометрично нелінійних задачах пружнопластичного деформування просторових тіл // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 3-4 жовтня 2019. – С. 314.
 5. Баженов В.А., Кривенко О.П., Ворона Ю.В. Аналіз власних коливань тонких параболічних оболонок. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 102. – С. 170-179   http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/18-102.pdf
 6. Ворона Ю.В., Кара І.Д. Обчислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружності. ОМіТС.– К.: КНУБА – 2019. – № 102. – 220-231.  http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-102
 7. Ворона Ю.В., Кара І.Д.  Аналіз Обчислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружності. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 102. – С. 20-31.  http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-102
 8. Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Використання МСЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.102, 2019, С. 232-242. http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-102
 9. Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.39, 2019.-с.151-156. http://urss.knuba.edu.ua/ua
 10. Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.39, 2019.-с.151-156.
 11. Лук‘янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівель  ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 103. – С. 131 – 144.  ще немає на сайті  http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-103
 12. Лук’янченко О.О., Бурау Н.І., Костіна О.В., Геращенко О.В. Модальний аналіз захисної ємності резервуара з урахуванням послідовного виникнення дефектів у зварних швах стінки. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 102. – С. 159-170   http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-102
 13. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Вабіщевич М.О., Палій О.М. Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми // Вісник Київського політехнічного інституту. Серія приладобудування, № 58(2) (2019). – С. 34-40. http://visnykpb.kpi.ua/article/view/189473
 14. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівель. ОМіТС.– К.: КНУБА – 2019. – № 103. – С. 131-144. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/182693
 15. Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л.  Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозмінення вісесиметричних та плоскодеформівних тіл. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 102. – С. 111-120.  http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-102
 16. Пискунов С.О., Шкриль О.О., Максим’юк Ю.В. Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни при дії об’ємних сил / Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. Збірник – К.: КНУБА, 2019.- Вип. 103. – С.57-62. . http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-103
 17. Солодей И.И., Затылюк Г.А. Использование грунтовых моделей при численном моделировании подземных сооружений // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) – Warszawa, Polska – 2019. – #8 (48) – część 2 – S. 48-55.
 18. Солодей И.И., Затылюк Г.А. Реализация теории линейно-деформированной среды в ПК Plaxis при исследовании осадок основания // Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова.. ― Одеса : ОДАБА, 2019. ― С. 267–268.
 19. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л. Скінченноелементні моделі просторових тіл в задачах динаміки з урахуванням великих пластичних деформацій // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.39, 2019.-с.87-94.
 20. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Визначення постійних навантажень від ґрунтового масиву при проектуванні підземних споруд // Технології і процеси у гірництві та будівництві: збірник наукових праць / під ред..Подкопаєва С.В. –Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. – С. 128–132.
 21. Солодей І.І., Затилюк Г.А., Стригун Р.Л., Вабіщевич М.О. Особливості використання моделі Hardening Soil та визначення її основних параметрів // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 77-79.
 22. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 102. – С. 139-150  http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-102
 23. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Тransitional regimes under route to chaos in vibroimpact system. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 102. – С. 37-45  http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-102
 24. BarabashS., Romashkina M.A., Bashynska O.U. Thermal stress state of reinforced concrete floor slab ОМіТС. – К.: КНУБА – 2019. – № 103. – С. 43-56.  http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-103
 25. Bazhenov V.A., Krivenko O.P., Vorona Yu.V. Effect of heating on the natural vibrations of thin parabolic shells // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUCA, 2019. – Issue 103. – P. 3-16. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/182480
 26. Huzhevskyi I.V., Herasymenko S.I., Poluliakh M.V., Babko A.M., Solodei I.I. Peculiarities of the hip joint endoprosthesis in patients with severe forms of the hip depression dysplasia and coxarthrosis on background of spondyloepiphysar dysplasia // Klinicheskaia Khirurgiia, 2019, 86(4), 34-37.
 27. Olga Lukianchenko, Yurii Vorona, Olena Kostina, Maksim Vabishevich, Oksana Paliy Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми  Вісник КПІ. Серія Приладобудування, №58 (2)  С. 34 – 40.  https://doi.org/10.20535/1970.58(2).2019.189473
 28. Solodei I., Zatyliuk Gh. Implementation of the linear elastic structure half-space in the Plaxis in the study of settlements // Праці Одеського політехнічного університету. – 2019. – Вип. 1 (57) – С. 22–28. http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1564391977.pdf
 29. Solodei I.I., Petrenko E.Yu., Zatyliuk Gh.A. The stress-strain state investigation of underground structures on the basis of soil models with adjusted input parameters // Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник. – Вип. 103 / Голов. ред. В.А. Баженов. –К.: КНУБА, 2019. – С. 63–70. http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-103
 30. Solodei І.І., Vabishchevich М.О., Stryhun R.L. The efficiency of using a semi-analytical finite elements method in geometrically nonlinear problems of elastic-plastic deformation // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2019. – No. 103. – PP. 71-81. http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-103

2018 рік

 1. Bazhenov V.А., LukianchenkoO.O., Vorona Yu.V., Kostina О.V. Stability of the Parametric Vibrations of a Shell in the Form of a Hyperbolic Paraboloid // International Applied Mechanics, 54(3), 274-286. DOI 10.1007/s10778-018-0880-4. https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-018-0880-4
 2. Bazhenov, V.A., Luk’yanchenko, O.A., Vorona, Y.V., Kostina, E.V. Stability of the Parametric Vibrations of a Shell in the Form of a Hyperbolic Paraboloid. International Applied Mechanics, Volume 54, Issue 3. 2018, P. 274-286DOI: 10.1007/s10778-018-0880-4. https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-018-0880-4
 3. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Invariant torus break-down in vibroimpact system – route to crisis ?  , ОМіТС. – К.: КНУБА – 2018. – № 100. – С. 3-17 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/01-100_baz_pog_pos.pdf
 4. Bazhenov V.А., Lukianchenko O.O., Kostina О.V. Definition of the failure region of the oil tank with wall imperfections in combined loading, ОМіТС. – К.: КНУБА – 2018. – № 100. – С. 27-40  http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/03-100_bazh_luk_kos.pdf
 5. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., PostnikovaT.G., Lukianchenko O.O. Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2018. – № 101. – С. 14- 16 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/3.pdf
 6. Nadiia Bouraou, Sergiy Rupich, Оlga Lukianchenko, Olena Kostina Monitoring of the Crack Propagation in Welded Joint of the Tank Using Multi-Class Recognition // Vibrations in Physical Systems, 29, 2018013, 2018, pages: 8. http://vibsys.put.poznan.pl/_journal/2018-29/articles/vibsys_2018013.pdf
 7. Баженов В. А., Гуляр А. И., Пискунов С. О., Шкрыль А. А. Достоверность модифицированного метода определения инвариантного J-интеграла при упругопластическом деформировании призматических тел. //Прикладная механика: Междунар. научн. журнал.. – 2018. – №4. – – C. 9-16.
 8. Баженов В.А., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В., Отрашевська В.В. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії. – К.: Каравела, 2018. – 924 c.
 9. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Об устойчивости параметрических колебаний оболочки в виде гиперболического параболоида // Прикладная механика: Междунар. научн. журнал. – 2018. – Т.54. – №3. – С. 36-49. http://pm.inmech.kiev.ua/archive/?article=1232
 10. Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л. Постановка еволюційної геометрично нелінійної задачі механіки руйнування для просторових тіл обертання та призматичних тіл. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2018. – № 101. – С. 3-14 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/2.pdf
 11. Баженов В .А, Шишов О.В. Застосування інформаційних технологій для контролю знань. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2018. – № 101. – С. 67-83 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/8.pdf
 12. Баженов В.А., Лукьянченко О.А., Ворона Ю.В., Костина Е.В. Особенность построения редуцированной модели устойчивости параметрических колебаний гиперболического параболоида // Прикладная механика: Междунар. научн. журнал.. – 2018. – т. 54 (64). – № 3. – C. 36-50. http://pm.inmech.kiev.ua/archive/?article=1232
 13. Валер В.В., Пискунов С.О. Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкцій. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2018. – № 101. – С. 103-111 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/10.pdf
 14. Ворона Ю.В., Кара І.Д., Щербій В.І. Граничноелементна методика дослідження коливань пружних масивів з урахуванням випадкового характеру констант матеріалу. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2018. – № 100. – С. 59- 71   http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/05-100_vorona_kara_shcherbiy.pdf
 15. Іванченко Г.М., Пікуль А.В. Тестування збіжності МСЕ на задачах теорії пружності при використанні просторового криволінійного СЕ. ОМіТС. – К.: КНУБА –2018. –№100. –С. 59-71 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/14-100_ivanchenko_pikul.pdf
 16. Кривенко О.П., Ворона Ю.В. Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження. ОМіТС. – К.: КНУБА –2018. –№101. –С. 26-38 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/4.pdf
 17. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Геращенко О.В. Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції. ОМіТС. – К.: КНУБА –2018. –№101. –С. 83-103 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/9.pdf
 18. Пискунов С.О., Шкриль О.О. Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні. ОМіТС. – К.: КНУБА –2018. –№101. –С. 60-67 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-101/7.pdf

2017 рік

 1. Баженов В.А., Ворона Ю.В., Лізунов П.П., Пискунов С.О., Шишов О.В. Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури. ОМіТС. – К.:КНУБА, Вип.99. 2017. С.160-180 http://opir.knuba.edu.ua/zbirnyk-99
 2. Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Чепурна О.О. Формулювання та розрахункові співвідношення задачі механіки руйнування для просторових тіл під дією динамічних навантажень в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів. ОМіТС. – 2017. – Вип. 99. – С. 58-89 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/03-98_shkril_.pdf
 3. Ворона Ю.В., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда. ОМіТС. – К.: КНУБА, №98. 2017. С. 150-162. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/12-98_vor_luk_kos.pdf
 4. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда. ОМіТС. – К.: КНУБА, 2017, №98, – С. 150-162. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/12-98_vor_luk_kos.pdf
 5. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В. Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі. ОМіТС. – К.: КНУБА,, 2017, №99, – С. 160-180. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-99/11-99.pdf
 6.  Чибіряков В.К., Кривенко О.П., Легостаєв А.Д., Гречух Н.А. Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень.ОМіТС. – К.: КНУБА– 2017.–№99. –С. 123-142 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/03-98_shkril_.pdf
 7. Шкриль О.О. Визначення G на основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій. ОМіТС. – К.: КНУБА– 2017. –№98. –С. 31-42 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/03-98_shkril_.pdf
 8. Bazhenov V.A. Pyskunov S.O Shkril’ O.O. A methodology of determining of parameter J* in discrete models of finite element method. ОМіТС. – К.: КНУБА– 2017. –№99. –С. 33-44 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/03-98_shkril_.pdf
 9.   Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Lyapunov exponents estimation for strongly nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact system. ОМіТС. – К.: КНУБА– 2017. –№99. –С. 90-106 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/03-98_shkril_.pdf
 10. Bazhenov V., Perelmuter V., Vorona Yu. Structural mechanics and theory of structures. History essays. LAP LAMBERT Academic Publishing. Beau Bassin, Mauritius, 2017. 580 с.
 11. Kara I.D. Numerical solution of the porous solids vibration problem. ОМіТС. – К.: КНУБА, №99, 2017. С. 193-202. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-99/13-99.pdf

2016 рік

 1. Баженов В.А., Ворона Ю.В.,  Перельмутер А.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Нариси з історії. – К.: Каравела, 2016. – 428 с. https://scadsoft.com/download/History.pdf
 2. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Геращенко О.В. Нелінійна стійкість довгої гнучкої циліндричної оболонки з недосконалостями при згині // Проблеми міцності, 2016, С.140 – 147. https://ec.lib.vntu.edu.ua/DocDescription?doc_id=289410
 3. Ворона Ю.В., Кара І.Д. Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності. ОМіТС. – К.: КНУБА, Вип.96. 2015. С. 74-87. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-96/06-96_vorona_kara.pdf
 4. Ворона Ю.В., Щербій В.І. Коливання морської бурової платформи при сейсмічному збуренні основи. ОМіТС. – К.: КНУБА, Вип. 97. 2016. С. 135-144. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-97/11-97_vorona_shcher.pdf
 5. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В. Аналіз впливу вітрового навантаження на cтохастичну поведінку паливного резервуара.ОМіТС. – К.: КНУБА, Вип. 97. 2016. С. 155-174. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-97/13-97_luk_vor_kos_ger.pdf
 6. Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Бурау Н.І., Кузько О.В. Дослідження статичних та динамічних характеристик складної тонкостінної оболонкової конструкції з тріщинами // Проблеми міцності, 2016,  N3, С.78 – 88. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173477
 7. Пискунов С.О., Шкриль О.О., Мицюк С.В. Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженні. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2016. – Вип. 97. – С. 3-14 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-97/02-97_pis_shkr_mic.pdf
 8. Bazhenov V.А., LukianchenkoO.O., Kostina O.V., Gerashchenko О.V. Nonlinear Bending Stability of a Long Flexible Cylindrical Shell with Geometrical Imperfections // Strength of Materials: Volume 48, Issue 2 (2016), Page 308-314. DOI 10.1007/s11223-016-9766-z. https://www.springerprofessional.de/en/nonlinear-bending-stability-of-a-long-flexible-cylindrical-shell/10257686
 9. Bazhenov V.A., Vorona Yu.V., Shishov O.V. Application of Information Technology in Teaching Structural Mechanics.  In Quality, Mobility and Globalization in the Higher Education System: A Comparative Look at the Challenges of Academic Teaching. Chapter 18 (pp. 137-142). New York: Nova Science. (2016). https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=58146&osCsid=05b014a345034e35a5b97ddc1258c538
 10. O.Lukianchenko, O.V.Kostina, N.I.Bouraou, O.V.Kuz’ko Investigation of Static and Dynamic Characteristics of Complex Thin-Walled Shell Structure with Cracks // Strength of Materials: May 2016, Volume 48, Issue 3, pp 401–410. DOI: 10.1007/s11223-016-9778-8. https://www.springerprofessional.de/investigation-of-static-and-dynamic-characteristics-of-complex-t/10579994

2015 рік

 1. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Динамічна стійкість параметричних коливань пружних систем . ОМіТС. – К.: КНУБА, Вип.95, 2015.  С. 159-186. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-95/11-95_bazh_luk_vor_kos.pdf
 2. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Геращенко О.В. Нелінійна стійкість тонкостінних оболонок з початковими недосконалостями форми. ОМіТС. – К.: КНУБА, 2015. – Вип.96. – С.99 – 115.   http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-96/08-96_bazh_luk_kos_ger.pdf
 3. Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Романцова К.С. Моментна схема МСЕ для кругового скінченного елемента. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2015. – Вип. 94. – С. 107-118 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-94/09-94.pdf
 4. Ворона Ю.В., Кара І.Д. Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності. ОМіТС. – К.: КНУБА, Вип.96, 2015. C. 74-87.  http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-96/06-96_vorona_kara.pdf
 5. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Андрієвський В.П., Шкриль О.О. Розв’язання просторової задачі нестаціонарної теплопровідності на основі напіваналітичного методу скінченних елементів Технологический аудит и резервы производства. –2015. –№3/2(23). – С. 61-67 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_3(2)__15.
 6. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Романцова К.С. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій кругового скінченного елемента з чисельним інтегруванням. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2015. – Вип. 95. – С. 81-89 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-95/04-95_gul_pis_ta_insh.pdf
 7. Шкриль О.О. Розвиток напіваналітичного метода скінченних елементів для розрахунку просторових тіл з концентраторами напружень. ОМіТС. – К.: КНУБА – 2015. – Вип. 96. – С. 130-137 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-96/11-96_shkril.pdf
 8. O., Vorona Yu.V., Kostina O.V., Kuzko O.V., Kyrychuk O.A. Impact assessment of metal corrosion on fuel reservoir carring capacity // Ukrainian Antarctic Journal, 2015, N14. С.248 – 255. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/129705/27-Lukyanchenko.pdf?sequence=1
 9. Lukyanchenko O.O, Vorona Yu.V., Kostina O.V., Kuzko O.V., Kyrychuk O. A. Impact assessment of metal corrosion on fuel reservoir carring capacity . Ukrainian Antartic Journal. №14, 2015. P. 246-255. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/129705/27-Lukyanchenko.pdf?sequence=1

За попередні роки, статті професорсько-викладацького складу кафедри можна переглянути

на офіційних сайтах журналів:

Проблемы прочности   http://www.ipp.kiev.ua/

Прикладна механіка   http://pm.inmech.kiev.ua/about/

Опір матеріалів і теорія споруд    http://opir.knuba.edu.ua/

Вісник НТУ “ХПІ”   http://vestnik.kpi.kharkov.ua/

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ  

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі”  КНУБА & SCAD Soft    https://scadsoft.com

Тези доповідей 2023рік

№ з/п

Назва

Автор

Видавництво чи місце проведення конференції,

рік

Кількість друкованих аркушів

1

Dynamics of Vibro-impact Nonlinear Energy Sink as a Function of External Force Parameters

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

The 6th International Conference on Material Strength and Applied Mechanics (MSAM 2023) will be held on July 4-7, 2023 in Macau, China.

http://www.msamconf.org/

2

Buckling and geometrically nonlinear analysis of smooth and faceted panels.

Krivenko O., Lizunov P., Vorona Yu., Kozak A.

Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2023.

Pp. 35-37

https://isg-konf.com/prospects-of-modern-science-and-education/

3

Solving the spatial problems of termoviscoelasto-plasticity based on the semi-analytical finite element method

Andriievskyi V.P.

The XVII International Scientific and Practical Conference «Science, theory and ways to improve methods», May 01 – 03, 2023,London, Great Britain

P. 363-364

https://eu-conf.com/events/science-theory-and-ways-to-improve-methods/

4

Research of stress-strain state of axisymmetric bodies under thermopower load

Andriievskyi V.P.

The XVIII International Scientific and Practical Conference «Theories of world science and technology implementation», May 08 – 10, 2023,Osaka, Japan.

P. 246-247

5

Transmission shafts oscillations in transient modes of motion

Lizunov P., Nedin V.

XXII International Scientific and Practical Conference «Modern theories and improvement of world methods», June 06-09, 2023, Helsinki, Finland

P. 405-408

ISBN 979-8-88992-687-0

DOI 10.46299/ISG.2023.1.22

6

Research on the effectiveness of solving thermoviscoelastoplasticity problems of prismatic bodies using the semi-analytical finite element method

Andriievskyi V.P.

The 2nd International scientific and practical conference “Young scientists and methods of improving modern theories”, September 1. 26 – 29, 2023, Milan, Italy. International Science Group.

Pages 158-159.   URL: https://isg-konf.com/young-scientists-and-methods-of-improving-modern-theories/

7

Модальний аналіз півсферичної оболонки з недосконалостями форми.

Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М.

The 6th International Scientific and Practical Conference “International Scientific Discussion Problems, Task and Prospects”. (March 19-20, 2023). Brighton, United Kingdom.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2023.061

8

Simulation of shape imperfections of long flexible cylindrical shells under pure bending

Lukianchenko O., Vabischevich M., Kostina O., Paliy O.

III International Scientific and Practical Conference «Recent Advances in Global Science» Vilnius, Lithuania September 16-18, 2023

P.171-174. https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/4369/4406

Міжнародні конференції в Україні

1

Нелінійний поглинач енергії як засіб пасивного контролю вібрацій (Applying of a Nonlinear Energy Sink for vibrations passive control)

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» 26-27 квітня 2023, м. Київ, Україна

 

2

Analysis of the phaunistic composition of Ukraine

Lizunov, P.,

Pogorelova, O.,

Postnikova, T.

Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. October 9-11, 2023.

Pp. 210-217.

URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/

3

Скінченно-елементний аналіз коливань і стійкості пружних оболонок при дії термосилових навантажень

Кривенко Ольга, Лізунов Петро, Ворона Юрій, Калашніков Олександр

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної on-line конференції «Проблеми будівельного та транспортного комплексів», Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет, 23–24 травня 2023.

С. 82-85.

https://bdmb.kntu.kr.ua/anniversary_bdmb.html

4

Врахування термопружних характеристик односпрямованого волокнистого композитного матеріалу в скінченно-елементній моделі неоднорідної оболонки.

Калашніков Олександр, Кривенко Ольга

IV Міжнародна науково-практична конференція «Енергоощадні машини і технології» (EMiT) у складі Міжнародного науково-технічного форуму «Енергоощадні машини і технології відновлення інфраструктури України», Київський національний університет будівництва і архітектури, 23 – 25 травня 2023

Засіданні Ради Будівельної палати України 27 лютого 2024 року

5

Взаємний вплив динамічних полів деформацій і температури в задачах термопружності

Ворона Ю.В., Кара І.Д.

Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Світ наукових досліджень», Тернопіль, 16-17 лютого 2023 р.

Випуск 16, С. 407-408

6

Особливості обчислення сингулярних інтегралів зв’язаної термопружності

Ворона Ю.В., Кара І.Д.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи», Дрогобич, 22 лютого 2023 р.

Частина 3, С. 37-39

7

Особливості обчислення параметрів НДС при поширенні хвиль в поропружних середовищах

Ворона Ю.В., Кара І.Д.

Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Світ наукових досліджень», Тернопіль, Україна – Переворськ, Польща, 16-17 березня 2023 р.

Випуск 17, С. 286-288

8

Дослідження напружено-деформованого стану рамного вузла і порівняння результатів ручних розрахунків з результатами отриманими з допомогою програмного засобу IDEA STATICA CONNECTION

Андрієвський В.П.,

Мицюк С.В.

4-а Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Світ наукових досліджень», Тернопіль, Україна – Переворськ, Польща, 16-17 березня 2023 р.

Випуск 16

c. 405-406

https://www.economy-confer.com.ua/full-article/4299/

 

9

Особливості моделювання зсувних процесів у малозв’язних пластичних ґрунтах

Солодей І.І., Павленко В.М.

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної on-line конференції «Проблеми будівельного та транспортного комплексів». – Кропивницький: ЦНТУ 2023.

с. 145-147

https://bdmb.kntu.kr.ua/anniversary_bdmb.html

10

Динамічний розрахунок морської стаціонарної платформи з врахуванням впливу різних факторів

Остапенко Р.М., Кара І.Д., Кравчук Р.П. студ

Міжнародна науково-практична конференція “Наука, освіта, технології і суспільство в умовах глобалізації”, Біла Церква, 10 червня 2023 р.

Частина 2, С. 36-37

11

Numerical approach to research of elastic systems parametric vibrations with shape imperfections

Lukianchenko O., Kostina O.,

Okhten I.

Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Світ наукових досліджень», Тернопіль, Україна – Переворськ, Польща, 16-17 березня 2023 р.

Вип. 16. − С. 403.

ISSN: 2786-6823

www.economy-confer.com.ua

12

Аналіз сучасного стану нормативної бази України щодо стійкості до прогресуючого обвалення будівель і споруд

Вабіщевич М., Фесун І.

IV International Scientific and Practical Conference

Energy Saving Machines and Technologies

23-25may2023

 

13

Сучасні ефективні методи оцінки напружено-деформованого стану конструкцій і споруд в умовах їх статичного та динамічного навантаження

Вабіщевич М., Дєдов О.

IV International Scientific and Practical Conference

Energy Saving Machines and Technologies

23-25may2023

 

14

Історія протистояння Ньютона та Гука. Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації

Студент

Помаз А. Ю.

IV Міжнародна студентська наукова конференція, м. Дніпро, 23 червня, 2023 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023.

С. 108-109.

https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-23.06.2023

15

Види арок, їх переваги та недоліки. Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації

Студентка Дмитришина Є. А.

IV Міжнародна студентська наукова конференція, м. Дніпро, 23 червня, 2023 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023.

С. 172-173.

https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-23.06.2023

16

Раціональна форма арок в природі та архітектурі.

Студент Коновал Віталій.

International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2023”.

Конференція 29.11.2023 по 01.12.2023

17

Визначення раціональної форми арки.

Студент Мартиновський Кирило.

International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2023”.

Конференція 29.11.2023 по 01.12.2023

               

 

Тези доповідей 2022рік

 1. Petro P. Lizunov, Olga S. Pogorelova, and Tetiana G. Postnikova. Numerical Studies of Intermittency and Crisis-induced Intermittency in Vibro-impact Systems. Proceedings of the 2022 International Conference on Applied Mathematics, Informatics, and Computing Sciences (AMICS 2022) will be held online from December 5-7, 2022. http://www.amicsconf.org/
 2. Lizunov P.P., Krivenko O.P., Vorona Yu.V., Kara I.D. (2022). On the natural vibrations of thin elastic parabolic shells. The IХ Int. Conf. “Actual problems of engineering mechanics” (APEM-2022) 17–20 may 2022, Odesa. P. 31-34. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view
 3. Krivenko O., Lizunov P., Vorona Yu. (2022). Natural vibrations of thin parabolic shells in a temperature field. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice». Edmonton, Canada (November 01-04,2022). P. 58-60. https://isg-konf.com/multidisciplinary-scientific-notes-theory-history-and-practice/
 4. Lizunov P., Lukianchenko O., Kostina O. (2022). Modeling of progressive destruction of frame buildings from seismic impact (ukr). The 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» (August 19-20, 2022) at Umea, Sweden. DOI 10.51582/interconf.19-20.08.2022

Тези доповідей 2019

Тези конференції КНУБА & SCAD 2018

Тези конференції КНУБА & SCAD 2017

 1. Lukianchenko Olga, Kostina Olena Stability of thin spherical shells with shape imperfections // Abstract of the V International Interdisciplinary Scientific Conference “Social Development Towards values. Ethics-Technology-Society”. September 25-27, 2019, Zabrze Polska, (2019). P. 101-102.
 2. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., & Postnikova T.G. Observing the Intermittent Transition to Chaos in Vibroimpact System with Wavelet Transform Applying // Abstract of presentation for the Fourth International Conference on Recent Advances in Nonlinear Mechanics, RANM 2019, Lodz University of Technology (TUL), May 2019. (2019).
 3. Paliy O., Lukianchenko O. Influence of geometrical characteristics on the dynamic stability of thin shells.  Abstract of the V International Interdisciplinary Scientific Conference “Social Development Towards values. Ethics-Technology-Society”. September 25-27, 2019, Zabrze Polska, p. 113-114.
 4. Лук’янченко О.О., Кузько О.В., Вабіщевич М.О.  The problem of structures „viability” and modern methods of its solution // IX Міжнародна Антарктична Конференція «60-річчя підписання Договору про Антарктику 1959» / (Київ, 14-16 травня 2019) К., 2019. − С. 169-170.
 5. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. (2019) Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівель. Тези ІІI Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі”. Вересня 24-25, 2019, Київ, с. 54-56.
 6. Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Особливості застосування напіваналітичного метода скінченних елементів в геометрично нелінійних задачах пружнопластичного деформування просторових тіл // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 3-4 жовтня 2019. – С. 314.
 7. Солодей И.И., Затылюк Г.А. Использование грунтовых моделей при численном моделировании подземных сооружений // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) – Warszawa, Polska – 2019. – #8 (48) – część 2 – S. 48-55.
 8. Солодей И.И., Затылюк Г.А. Реализация теории линейно-деформированной среды в ПК Plaxis при исследовании осадок основания // Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова.. ― Одеса : ОДАБА, 2019. ― С. 267–268.
 9. Солодей І.І., Затилюк Г.А., Стригун Р.Л., Вабіщевич М.О. Особливості використання моделі Hardening Soil та визначення її основних параметрів // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 77-79.
 10. Максим’юк Ю.В. Вантовий міст для автомобільного транспорту через р. Десна / Ю.В. Максим’юк, М.С. Воротілов // International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019” – K.: KNUCA., 27-29.11.2019 – 154-155s.
 11. Максим’юк Ю.В. Моментна схема скінчених  елементів в геометрично  нелінійних задачах пружнопластичного деформування  тіл обертання / Ю.В. Максим’юк, В.І. Мартиновський // International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018” – K.: KNUCA., 28-30.11.2018 – 236-237s.
 12. Maksimyuk Y. Using of foreign experience in the application of pendulumsilencers in the high-rise building in the seismic districts of Ukraine / Y. Maksimyuk, I. Tkach // International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017” – K.: KNUCA., 28.11-01.12.2017 – 442s.
 13. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Комп’ютерне моделювання зварних оболонкових конструкцій з тріщинами // Міжнародна наукова конференція „Математичні проблеми технічної механіки-2017”. Дніпродзержинськ. –17-20 квітня 2017 р. – Тези С. 6
 14. Пискунов С.О. Вплив параметрів підкріплювального шару на стійкість і закритичну поведінку сферичних панелей / С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей (м.Київ, 15-17 березень 2017 р.). –К., 2017. – С 83.
 15. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Кузько О.В. Wavelet analysis features to study stochastic behavior of complex casing construction. Тези VIII Міжнародної Антарктичної Конференції. Київ, 2017. С.186 -187
 16. Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Кузько О.В. Wavelet analysis features to study stochastic behavior of complex casing construction // VIII Міжнародна Антарктична Конференція. Київ. -16-18 травня 2017 р. – Тези. – С.186 -187.
 17. Максим’юк Ю.В. Розрахунок корпусних деталей занурюваних глибоководних апаратів з урахуванням фізичної і геометричної не лінійності / Ю.В. Максим’юк, О.Ю. Башинська // «Recent Studies of Applied Sciences» International scientific-practical cjnference. Section: TECHNICAL SCIENCE – Kyiv, Ukraine 15-17 April 2015. – pp. 39.
 18. Баженов В.А. Моделювання фізично і геометрично нелінійного деформування і руйнування вісесиметричних і плоско-деформованих тіл / В.А. Баженов, О.І. Гуляр, Ю.В. Максим’юк // «Математичні проблеми технічної механіки – 2013»: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Дніпродзержинськ, 16–29 квітня.: – Дніпродзержинськ, 2013. – С 101.
 19. Максим’юк Ю.В. Оболонковий скінчений елемент (СЕ) загального типу для розв’язання задач фізичної і геометричної нелінійності вісесиметричних оболонок та пластин / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей (м.Київ, 5-8 листопада 2013 р.). –К., 2013. – С 57.
 20. Максим’юк Ю.В. Розв’язання фізично і геометрично-нелінійних задач для тонкостінних об’єктів / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей. – в 2х частинах (м.Київ, 6-9 листопада 2012 р.). – Ч.1. –К., 2012. – С 55.
 21. Максим’юк Ю.В. Визначення впливу урахування геометричної нелінійності на величину ресурсу стопорного клапана у випадку дискретного руйнування / Ю.В. Максим’юк // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів студентів КНУБА:тези доповідей. – в 2х частинах (м.Київ, 8-11 листопада 2011 р.). – Ч.1. –К., 2011. – С 46.
 22. Гуляр О. І. Визначення J – нтеграла в вісесиметричних тілах з тріщинами методом реакцій / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // Математичні проблеми технічної механіки – 2011: міжнар. наук. конф., 13–15 квіт. 2011 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2011. – С. 101.
 23. Гуляр О. І. Вплив геометрично нелінійного деформування на величину ресурсу хвостовика лопатки в умовах повзучості / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим’юк // Математичні проблеми технічної механіки – 2010 : міжнар. наук. конф., 19–20 квіт. 2010 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2010. – С. 96.
 24. Максим’юк Ю. В. Вплив геометрично–нелінійного деформування на величину інваріантного J – інтеграла / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів  – в 2х частинах. – Ч.1. –К.: КНУБА, 2010. –196 с.
 25. Пискунов С. О. Ефективність алгориртму розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружно-пластичного деформування двовимірних тіл / С. О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк // Розвиток наукових досліджень ‘2009 : міжн. наук.-прак. конф., 18–20 трав. 2009 р. : матеріали конф. – Полтава, 2009. – С. 70–71.
 26. Максим’юк Ю. В. Дослідження вірогідності розв’язання задач в’язкопружнопластич-ності двовимірних тіл з урахуванням геометричної нелінійнійності методом скінчених елементів / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 5-9 листопада 2009р.
 27. Максим’юк Ю. В. Використання методу реакцій для визначення J-інтеграла в задачах змішаного руйнування двовимірних тіл / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 4-6 листопада 2008р.
 28. Максим’юк Ю. В. Дослідження впливу урахування геометричної нелінійності на величину ресурсу ялинкового з’єднання в умовах повзучості / Ю. В. Максим’юк // Розвиток наукових досліджень ‘2008 : міжн. наук.-прак. конф., 24–26 листоп. 2008 р. : матеріали конф. – Полтава, 2008. – С. 44–45.
 29. Гуляр О. І. Вірогідність моментної схеми скінчених елементів в геометрично нелінійних задачах термов’язкопружно-пластичного деформування вісесиметричних тіл обертання з урахуванням пошкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // «Людина і космос» 50-річчя космічної ери : ІХ міжн. мол. наук.-практ. конф., 18–20 квіт. 2007 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 276.
 30. Гуляр О. І. Розв’язання геометрично нелінійних задач вісесиметричних тіл з урахуванням пошкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, Ю. В. Максим’юк // Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій : міжнар. наук.-техн. конф. пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (1919–2006), 17–19 жовт. 2007 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 103–104.
 31. Максим’юк Ю. В. Методика розв’язання вісесиметричних задач геометрично нелінійного в’язкопружно-пластичного деформування / Ю. В. Максим’юк // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів Київ, К.:КНУБА 6-9 листопада 2007р.

Видання «УСПЕХИ МЕХАНИКИ» засновано на узагальнюючих статтях, присвячених початку

ІІІ-го ТИСЯЧОЛІТТЯ, які публікуються в журналі «Прикладная механика» з 2000 року.

В підготовці статей беруть участь вчені 26 країн світу (Австрія, Азербайджан, Англія, Болгарія, Вірменія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Колумбія, Латвія, Мексика, Німеччина. Польща, Росія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Україна, Франція. Чехія та Шотландія).

Навчальні посібники

2023 рік

№ з/п

Назва

Автор

Видавництво чи місце проведення конференції,

рік

Кількість друкованих аркушів

1.

Розрахунок плоских статично визначуваних стержневих систем: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. Методичні вказівки.

І.Д. Кара, Г.А. Затилюк, Р.Л. Стригун

Київ: КНУБА, 2023. – 28 с.

1.2

2

Analysis of planar statically determinate bar systems: methodical instructions for performing of the calculation-graphic work. Методичні вказівки.

І.D. Kara, H.A. Zatyliuk, R.L. Stryhun

Kyiv: KNUCA, 2023. – 28 p.

1.2

3

Розрахунок статично невизначуваних рам методом сил.

Методичні вказівки.

П.П.Лізунов,

В.О.Недін,

А.А.Козак,

І.Д.Кара

Київ: КНУБА, 2023. – 32 с.

1.3

Патенти та винаходи

2023 рік

№ з/п

Назва

Автор

Видавництво чи місце проведення конференції,

рік

Кількість друкованих аркушів

1.

Авторське право на твір: Монографія «Коливання параметрично збуджених оболонок» – Київ: Каравела, 2022. 164 с. (10,2 др. ар.)

Лук’янченко О.О.,

Костіна О.В.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 118576 від 28.04.2023 р. (УКРПАТЕНТ)

https://sis.ukrpatent.org

2.

Авторське право на твір: Монографія «Коливання пружних елементів конструкцій, що обертаються, з урахуванням гіроскопічних навантажень» – Київ: Каравела, 2022. 152 с. (9,5 др. ар.)

Лізунов П.П., Недін В.О.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 118568 від 28.04.2023 р. (УКРПАТЕНТ)

https://sis.ukrpatent.org

3.

Авторське право на твір: Монографія «Прогнозування та діагностика критичних станів у незвичайній віброударній системі з м’яким ударом» – Київ: Каравела, 2022. 122 с. (5,5 др. ар.)

Лізунов П.П., Погорелова О.С.,

Постнікова Т.Г

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 118569 від 28.04.2023 р. (УКРПАТЕНТ)

https://sis.ukrpatent.org

2022 рік

Авторське право на твір: Монографія «Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів» – Київ: Каравела, 2020. 106 с. /Криксунов Е.З., Лізунов П.П., Вабіщевич М.О./ – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111707 від 10 лютого 2022 р. (УКРПАТЕНТ)

Авторське право на твір: Монографія «Несуча здатність стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів» – Київ: Каравела, 2020. 309 с. / Юрченко В.В., Перельмутер А.В./ – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111708 від 10 лютого 2022 р. (УКРПАТЕНТ)

Авторське право на твір: Монографія «Оптимальне проектування каркасів будівель із холодногнутих профілів» – Київ: Каравела, 2021. 209 с. / Юрченко В.В., Перельмутер А.В./ – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111709 від 10 лютого 2022 р. (УКРПАТЕНТ)

Авторське право на твір: Монографія «Розв’язання проблем надійності і безпеки оболонкових структур з недосконалостями форми методами обчислювальної механіки» – Київ: Каравела, 2019. 197 с. / Лук’янченко О.О./ – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111838 від 16 лютого 2022 р. (УКРПАТЕНТ)

Авторське право на твір: Монографія «Чисельне дослідження поширення хвиль у пружних середовищах» – Київ: Каравела, 2019. 150 с. / Іванченко Г.М., Ворона Ю.В./ – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111839 від 16 лютого 2022 р. (УКРПАТЕНТ)

2021 рік

Авторське право на твір: Баженов В.А., Кривенко О.П. Монографія «Стійкість і коливання пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях». – Київ: Каравела, 2020. – 187 с. Рішення за заявкою №106975 від 04.08.2021

Авторське право на твір: Баженов В.А., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Ворона Ю.В. Монографія «Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку» – К.: Каравела, 2020. – 538 с. Рішення за заявкою №106974 від 04.08.2021

2017 рік

Авторське право на твір: Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Підручник «Комп’ютерні технології і моделювання». Рішення за заявкою №72087 від 15.02.2017

Авторське право на твір: Баженов В.А., Шишов О.В. Комп’ютерна програма «Навчальний комплекс “АСИСТЕНТ” (“КП” НК “АСИСТЕНТ”)». Рішення за заявкою №72089 від 15.02.2017

Авторське право на твір: Баженов В.А., Шишов О.В., Іванченко Г.М., Пискунов С.О. Навчальний посібник «Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування». Державна служба інтелектуальної власності. Рішення за заявкою №72091 від 15.02.2017

Науково-дослідні роботи співробітників кафедри та НДІБМ відзначено Державними преміями України у галузі науки і техніки:

 • I. Державними преміями України у галузі науки і техніки:
 • 1991р. «Теорія, методи математичного моделювання та чисельний аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій»;
 • 2003р. «Наукові дослідження, розробка та впровадження низько енергоємних технологій і техніки у будівництво».
 • II. Державною премією України у галузі освіти:
 • 2013р. «Створення інноваційно-зорієнтованої моделі та умов для підготовки фахівців будівельної галузі з урахуванням можливостей сучасних матеріалів і технологій».
 • III. 2018 р. Премія імені академіка М.С.Буднікова за кращий підручник нагороджено видання «Будівельна механіка і теорія споруд. Нариси з історії» (Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В.), видано: Академія будівництва України, 2018 р.
 • IV. 2019р. Диплом лауреата І премії конкурсу “Краще видання року” у номінації “Монографії” за працю «Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії» (Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В., Отрашевська В.В.), видано: Національна Академія наук вищої освіти України, 2019 р.

В 2019 р. в НДІБМ було підготовлено і подано на конкурс два проекти:

«Теорія і методи чисельного дослідження процесів високошвидкісного термов’язкопружнопластичного деформування та дисперсного руйнування конструкцій на основі сучасних скінченноелементних моделей» (керівник  д.т.н, ст.н.с. Солодей І.І.)

«Методи і алгоритми прогнозування критичних станів і катастроф у динамічних системах при дії навантажень ударного і стохастичного характеру» ( керівник к.т.н., ст.н.с. Ворона Ю.В.)

У 2020 р. в НДІБМ було підготовлено і подано на конкурс два проєкти:

НДР (2021-2023рр.) «Нелінійне деформування, стійкість, закритична поведінка та коливання оболонкових конструкцій спеціальної техніки в екстремальних термосилових умовах експлуатації». Науковий керівник д.т.н., проф. Баженов В.А.

НДР (2021-2023 рр.) «Створення теорії і методів дослідження нелінійного деформування і руйнування конструкцій машин і споруд при їх контактній взаємодії із пружнопластичним середовищем». Науковий керівник д.т.н., проф. Солодей І.І.

НДІБМ проводить наукові дослідження за рахунок бюджетного фінансування, яке надається МОН України вищим навчальним закладам та науковим установам за результатами щорічного відкритого конкурсу проектів науково-дослідних робіт. Оцінка проектів здійснюється провідними ученими за 25 науковими напрямами згідно до розроблених в МОН критеріїв.

Переважна частина критеріїв оцінки проектів ґрунтується на показниках попереднього доробку авторів проєкту за останні 5 років:

 • h-індекс керівника проекту і сумарний h-індекс 4 основних виконавців згідно науково-метричних баз даних (НМБД) Scopus або Web of Science;
 • кількості статей, опублікованих в журналах, що індексуються в НМБД Scopus або Web of Science;
 • кількості монографій та розділів монографій, які надруковані в іноземних видавництвах офіційними мовами Євросоюзу;
 • кількості захищених дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук.

На 2020 рік науковий доробок авторів кожного із зазначених проектів складав по 20-35 статей в журналах НМБД, по 13 статей в фахових і інших виданнях, опубліковані монографії (по 10-15): на англійській мові у видавництвах LAP LAMBERT Academic Publishing і Cambridge Scientific Publisher та українською мовою у вітчизняних виданнях, підготовлені підручники і навчальні посібники. Це відповідає найвищим показникам наведених критеріїв.

Проєкти отримали високі оцінки секції за науковим напрямом «Механіка» Наукової ради МОН України та були віднесені до категорії проектів високого рівня (оцінка вище 75 балів), що дозволило отримати бюджетне фінансування  на 2021 р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram