НЕДІН Валентин Олегович

НЕДІН Валентин Олегович, Nedin Valentyn

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки.

nedin.vo@knuba.edu.ua

(067) 764-95-52, кімната 6606

 1. Коливання пружних елементів конструкцій, що обертаються, з урахуванням гіроскопічних навантажень / П.П. Лізунов, В.О. Недін – К.: Каравела, 2022. – 152 с. ISBN 978-966-8019-70-8.
 2. Будівельна механіка: конспект лекцій / П.П. Лізунов, В.О. Недін. – К.: КНУБА, 2022. – 172 с.
 3. Розрахунок нерозрізної балки на дію тимчасового навантаження методом моментних фокусів: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, О.В. Костіна, В.О. Недін. – Київ: КНУБА, 2022. – 52 с.
 1. Lizunov P., Nedin V. The stability of rotating rods under the action of vibro-impact load // Strength of materials and theory of structures. – 2021. – Issue 106. 113 – 121. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.106.113-121.
 2. Lizunov P., Nedin V. The parametric oscillations of rotating elastic rods under the action of the periodic axial forces // Management of Development of Complex Systems. – 2021. – 44, 56 – 64. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.56-64.
 3. Лізунов П.П., Іванченко Г.М., Недін В.О. Стійкість валів, що знаходяться під дією періодичних поздовжніх навантажень // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2021. – Вип. 107. С. 257 – 264. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.107.257-264.
 4. Лізунов П.П., Недін В.О. Чисельне диференціювання форм вигину пружних стержнів значної довжини. Управління розвитком складних систем. – 2021. – № 46. – С. 70 – 75. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.70-75
 1. Lizunov P.P., Nedin V.O. The gyroscopic forces influence on the oscillations of the rotating shafts // Strength of materials and theory of structures. – 2020. – Issue 105. P. 223–231. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.223-231.
 2. Nedin V.O. The parametric oscillations of rotating rods under action of the axial beat load // Strength of materials and theory of structures. – 2020. – Issue 104. P. 309 – 320. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.104.309-320.
 3. Недін В.О. Чисельне диференціювання складних форм вигину стержнів значної довжини при обертанні. Управління розвитком складних систем. – 2020. – № 43. – С. 110 – 115. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.110-115.
 4. Nedin V. The transverse oscillations of the rotating rods under the action of the periodic axial forces // ХVII International Scientific and Practical Conference “Science, Trends And Perspectives”, May 18-19, 2020, Tokyo, Japan. – P. 62-65.
 5. Nedin V. Differentiation of complex bend forms of the long elastic rods // ХIX International Scientific and Practical Conference “Scientific Bases Of Solving Of The Modern Tasks”, June 1-2, 2020, Frankfurt am Main, Germany. – P. 78-81.
 1. Недін В.О. Параметричні коливання стержнів, що обертаються під дією періодичних зовнішніх навантажень // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій їх застосування у проектуванні і навчальному процесі». Київ, 24-25 вересня 2019. – С. 66-68.
 2. Інформаційні технології. Створення web-сторінок: методичні вказівки / уклад.: М.В. Коханович, В.О. Недін. – К.: КНУБА, 2019. – 36 с.
 3. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: навчальний посібник / П.П. Лізунов, М.В. Коханович, В.О. Недін. Київ: КНУБА, 2018. – 156 с. ISBN 978-966-627-196-2.
 4. Недін В.О. Комп’ютерне моделювання процесу коливального руху пружних стержнів, що обертаються // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій їх застосування у проектуванні і навчальному процесі». Київ, 26-27 вересня 2018. – С. 76-78.
 5. Лізунов П.П., Коханович М.В., Недін В.О. Використання обчислювального комплексу SCAD++ в навчальному процесі // Тези доповідей II Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій їх застосування у проектуванні і навчальному процесі”. Київ, 26-27 вересня 2018. –С. 67-69.
 6. Недін В.О., Коханович М.В. Використання W#CMS для створення Інтернет-систем різної складності // Тези доповідей ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Управління розвитком технології”. Київ, 2016. – К.: КНУБА, 2016. – С. 73 – 75.
 7. Васильєва Г.Л., Недін В.О. Електронна торгівля і управління товаром в системі City Markets Network // Тези доповідей ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Управління розвитком технології”. Київ, 2015.
 8. Коханович М.В., Недін В.О. Платформа для створення сайтів, система управління контентом W#CMS // Тези доповідей ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Управління розвитком технології”. Київ, 2015.
 9. Васильєва Г.Л., Недін В.О., Новіков Є.Є. Вирішення задач про оптимальне відношення двох процесів методом дробово-лінійного програмування в MS Excel // Матеріали 75-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівниц-тва і архітектури. Київ, 2014.
 10. Недін В.О.,Близнюкова А.О. Система City Markets Network. Навігація. Пошук товарів // Матеріали 74-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. Київ, 2013.
 11. Васильєва Г.Л., Недін В.О., Щербініна О.І. Система City Markets Network. Створення об’єктів, додавання товарів // Матеріали 74-ої науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. Київ, 2013.
 12. Недін В.О., Коханович М.В., Тимощук В. А. Розв’язання прикладних задач за допомогою VBA і MS Excel // Матеріали 74-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. Київ, 2013.
 13. Недін В.О., Гуленко Ю.М. Розв’язання прикладних задач за допомогою VBA Excel // Матеріали 73-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. Київ, 2013.
 14. Гром А.А., Недін В.О. Математичне моделювання динаміки стержневих елементів з урахуванням гіроскопічних сил // Матеріали 67-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА. – 2006. – С. 34-39.
 15. Програмування на мові Visual Basic: методичні вказівки до практичних робіт / уклад.: М.В. Коханович, В.О. Недін. –К.: КНУБА, 2006. –44 с.
 16. Основи роботи з Windows: методичні вказівки до практичних робіт / уклад.: М.В. Коханович, В.О. Недін. –К.: КНУБА, 2005.
 17. Текстовый редактор Word: методичні вказівки до практичних робіт / уклад.: С.В. Бондаренко, В.О. Недін. –К.: КНУБА, 2005.
 18. Гром А.А., Недін В.О. Динаміка пружних елементів конструкцій з урахуванням гіроскопічного ефекту // Матеріали 65-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА. – 2004. – С. 32-35.
 19. Основи інформатики. Програмування на мові Quick Basic: методичні вказівки до лабораторних робіт / уклад.: О.Ю. Філімонова, В.О. Недін. –К.: КНУБА, 2004. –32 с.
 20. Гром А.А., Недін В.О. Коливання пружних елементів конструкцій з урахуванням інерційних навантажень // Матеріали 64-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА. – 2003. – С. 34-37.
 21. Програма архіватор WinRAR: методичні вказівки / уклад.: М.В. Коханович, В.О. Недін. – К.: КНУБА, 2003. – 12 с.
 22. Гром А.А., Недін В.О. Поперечні коливання пружних валів при дії поздовжніх сил // Матеріали 63-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА. – 2002. – С. 15-17.
 23. Електронні таблиці MS Excel. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань: методичні вказівки / уклад.: Г.Л. Васильєва, В.О. Недін. –К.: КНУБА, 2002. –30 с.
 24. Гром А.А., Недін В.О. Стійкість бурильних колон, що обертаються // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: Будівельник. – Вип. 69, – 2001. – С. 155-158.
 25. Гром А.А., Недін В.О. Динаміка бурильних колон з урахуванням гіроскопічних сил // Техніка будівництва. – К.: – Вип. 10, – 2001. – С. 87-89.
 26. Гром А.А., Недін В.О. Стійкість пружних стержнів, що обертаються, з урахуванням дії гіроскопічних сил // Матеріали 62-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. – К.: КНУБА. – 2001. – С. 36-39.
 27. Недін В.О. Стійкість бурильних колон, що обертаються, з урахуванням дії гіроскопічних сил // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: Будівельник. –Вип. 67, – 2000. – С. 163-167.
 28. Недін В.О. Визначення критичних швидкостей обертання пружних валів з урахуванням дії гіроскопічних сил // Науково-практичні проблеми моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій: Збірник наукових статей, Випуск 4 – К.: МНС України, КНУБА; – 2000. – С. 177-181.
 29. Гром А.А., Недін В.О. Динамічна стійкість гнучких стержнів, що обертаються // Тез. 61-ї наук. конф. КНУБА, – Київ, 2000. – С. 6-9.
 30. Гром А.А., Недін В.О. Динаміка пружних стержнів з урахуванням дії гіроскопічного ефекту // Тез. 60-ї наук. конф. КНУБА, – Київ, 1999. – С. 34-39.
 31. Недин В.О. Определение критических скоростей вращения упругих вертикальных стержней // Науково-практичні проблеми моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій: Збірник наукових статей, Випуск 3 – К.: МНС України, КНУБА; – 1999. – С. 120-124.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram