ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Вступ

Рецензії та відгуки на ОНП  131 “Прикладна механіка”

Правила вступу до аспірантури та докторантури
Відділ докторантури і аспірантури
Наказ про зарахування здобувачів третього (доктора філософії) рівня вищої освіти 2019–2020 н.р.
Наказ про зарахування здобувачів третього (доктора філософії) рівня вищої 2018–2019 н.р.

Навчання:

Анкета аспіранта для покращення процесу підготовки
Анкета здобувачів щодо організації навчального процесу та матеріально-технічного забезпечення КНУБА
Напрями наукових досліджень на кафедрі будівельної механіки
Напрями наукових досліджень на кафедрі опору матеріалів
Напрями наукових досліджень на кафедрі теоретичної механіки

Офіційні документи

Наказ групи забезпечення КНУБА
Інформація про інфраструктуру КНУБА
Етичний кодекс
Положення про дуальну форму здобуття освіти
Положення про заходи щодо запобігання плагіату
Положення про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін
Положення про педагогічну практику аспірантів
Наказ зі змінами від 27.01.2020 N 25 гаранти ОНП
Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
Положення про омбудсмена
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КНУБА
Положення про академічну мобільність
Положення про визнання результатів у неформальній освіті
Про доповнення Положення про атестаційну роботу
Положення про апеляцію результатів оцінювання знань
Нормативні документи. KNUCA INTERNATIONALIZATION STRATEGY
Правила внутрішнього розпорядку КНУБА
Інші офіційні документи КНУБА

Захисти

Депозитарій спеціалізованої вченої ради Д 26.056.04

Конференції, роботодавці та стейкхолдери

Круглий стіл “Модернізація освітніх програм” 2020
Конференції проведені кафедрою будівельної механіки
Роботодавці та стейкхолдери

Відомості про обговорення, самооцінювання ОНП та інші документи

Міжнародні угоди про співпрацю
Протоколи засідань та обговорень
Анкетування здобувачів вищої освіти
Обговорення ОНП

Додаткові ресурси:

Освітній сайт університету
Електронний каталог бібліотеки університету
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Навчальна і науково-дослідна база кафедри будівельних машин
ПОЛОЖЕННЯ про науково-навчальну аудиторію
Заявка на проведення досліджень в лабораторії
Доступ до бази Web of Science для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету
Доступ до бази Scopus для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету
Як підібрати журнал для публікації в Sсopus?
Як вибрати наукове видання?
Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»)
Open Ukrainian Citation Index
Open Science in Ukraine
Пошук наукового журналу для публікації через SJR
Реєстрація в ORCID
Міжнародні освітні програми та конференції за кордоном
Наукові фахові видання КНУБА за спеціальністю «Прикладна механіка»

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram