НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ PHD

Нормативні освітні компоненти для PhD

ОК01. Іноземна мова
ОК02. Історія філософії та філософської думки
ОК03. Академічна доброчесність та академічне письмо
ОК04. Організація наукової діяльності та інформаційні технології
ОК05. Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність
ОК06. Методика викладання у вищій школі
ОК07. Спеціальний курс за науковою спеціальністю: “Прикладна механіка”
ОК08. Педагогічна практика
Робочі програми (силабуси) ОК 01-06
Робочі програми (силабуси) ОК 07-08

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram