ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ PHD ПРОПОНОВАНІ КАФЕДРОЮ

Вибіркові освітні компоненти для PhD пропоновані кафедрою

Варіаційні основи механіки
Ком’ютерні технології розв’язання задач механіки
Теорія коливань і методи дослідження динамічних процесів
Теорія надійності і статичні методи в механіці
Теорія пластичності і повзучості та методи дослідження процесів нелінійного деформування
Робочі програми (силабуси) ВК

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram