ПІДГОТОВКА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) 192

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ (PHD) 192

ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 192

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 192

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ PHD ПРОПОНОВАНІ КАФЕДРОЮ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram