ПРО КАФЕДРУ

Кафедра будівельної механіки існує з початку створення інституту. У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги, на сьогодні у складі кафедри працюють 20 висококваліфікованих фахівців, серед яких 8 професорів та 11 доцентів. Крім викладання курсів будівельної механіки, інформаційних технологій та САПР, викладачі кафедри займаються підготовкою бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів.  Наукова робота проводиться у Науково-дослідному інституті будівельної механіки (НДІ БМ) (який створений 1961 року, як  науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій  і у 1991 році реорганізована в НДІ БМ) і відображається у міжвідомчому науково-технічному збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд», що видається більше 50 років і входить до науково-метричних баз.  Для покращення навчального процесу при кафедрі створені комп’ютерні лабораторії, в яких використовуються не тільки загальновідомі програмні комплекси, а і розроблені викладачами кафедри програмні комплекси «КОНТРОЛЬ» та «АСИСТЕНТ».

Завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор Лізунов Петро Петрович, дійсний член Академії будівництва України та Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. Випускник Київського інженерно-будівельного інституту (1972). Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України, Почесною Грамотою Київського міського Голови, Почесними Грамотами Академії будівництва України та Академії інженерних наук України. Напрям наукової діяльності — комп’ютерне моделювання динаміки систем твердих і деформівних тіл при складному русі, створення програмного забезпечення для розв’язання інженерних задач. Автор понад 200 наукових праць, серед яких шість монографій, чотири підручники і п’ять навчальних посібників. Основні праці: «Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач», «Колебания систем твердых и деформируемых тел при сложном движении», «Устойчивость периодических процессов в нелинейных механических системах», «Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології», «Інформаційні технології в будівництві», «Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур».

Історія кафедри

Д.т.н., проф. О.А. Уманський

Кафедра створена у 1930 р. Її першим завідувачем був доктор технічних наук, професор Олександр Азарович Уманський (1900–1973) ― заслужений діяч науки і техніки РСФСР.

Відомий фахівець у сфері розрахунку просторових стержневих систем, балок на пружній основі та тонкостінних стержнів замкненого профілю. Автор багатьох наукових праць, монографій, підручників і довідників, серед яких: «Курс сопротивления материалов», «Справочник проектировщика» (під редакцією О. А. Уманського).


Д.т.н., проф. М.В. Корноухов

У 1934 р. керівником кафедри став доктор технічних наук, професор Микола Васильович Корноухов (1903–1958) ― заслужений діяч науки і техніки УРСР (1954), дійсний член Академії наук УРСР, член Президії АН УРСР, лауреат державної премії СРСР (1950).

М.В. Корноухов закінчив Київський політехнічний інститут (1928), в 1928-1931 роках працював інженером-проектувальником в Управлінні по будівництву великих мостів і в Українському науково-дослідному інституті споруд.  В 1931-1958 роках викладав у Київському інженерно-будівельному інституті, з 1935 року одночасно працював в Інституті будівельної механіки АН УРСР (у 1940-1944 роках директором).

Основні дослідження відносяться до питань міцності і стійкості будівельних конструкцій – стержневих, пластинчатих, пластинчато-стержневих, гладких і ребристих оболонок. Запропонував точний метод розрахунку стійкості плоских рам. Досліджував стійкість просторових рамних каркасів. Розвинув теорію об’єднаного розрахунку на міцність і стійкість у межах і за межами пружності стержнів і стержневих систем.

Д.т.н., проф. Д.В. Вайнберг

З 1958 р. по 1973 р. діяльністю кафедри керував доктор технічних наук, професор Давид Веніамінович Вайнберг (1905–1973) ― лауреат премії ім. Б.Г. Гальоркіна, випускник Київського інженерно-будівельного інституту (1932). Фундаментальні наукові розробки Д.В. Вайнберга були тісно пов’язані з Інститутом будівельної механіки Академії наук Української РСР, де з 1933 по 1957 рік він пройшов шлях від аспіранта, докторанта до старшого наукового співробітника. У 1956 р. Д.В. Вайнберг обійняв посаду профессора кафедри будівельної механіки Київського інженерно-будівельного інституту, а з 15 грудня 1958 р. (після смерті академіка АН УРСР М.В. Корноухова) посів місце завідувача кафедри. До останніх днів свого життя, тобто до грудня 1973 р.,  Д.В. Вайнберг був керівником кафедри будівельної механіки.

Д.В. Вайнберг відомий в історії будівельної механіки як фундатор широкого застосування чисельних методів і програмного забезпечення. У 1961 р. при Київському інженерно-будівельному інституті він створив лабораторію тонкостінних просторових конструкцій, роботи якої набули широкого розвитку. В 1966 р. вона була реорганізована в Проблемну науково-дослідну лабораторію тонкостінних просторових конструкцій, на базі якої в 1991 р. створений Науково-дослідний інститут будівельної механіки.
Д.В. Вайнберг виконував обов’язки наукового керівника лабораторії. Ним опубліковано велика кількість наукових праць, зокрема сім монографій. Основні праці: «Напряженное состояние дисков и пластин», «Пластины, диски, балки-стенки», «Расчет оболочек», «Расчет пластин», «Расчет пространственных рам». Також ним було започатковано видання міжвідомчого науково-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд» (1965).

Д.т.н., проф. Г.В. Ісаханов

З 1973 по 1989 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Георгій Вахтангович Ісаханов (1921 – 2012) ― лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, працював у системі Академії наук УРСР, Інституті проблем міцності ім. академіка Г.С. Писаренка НАНУ. Проводив експериментальні й теоретичні дослідження міцності та руйнування матеріалів і конструкцій, розробки методів чисельного моделювання й розрахунку несучої спроможності конструкцій у складних умовах взаємодії з навколишнім середовищем.Є автором більш ніж 200 наукових праць, серед яких: «Міцність неметалевих матеріалів в умовах однобічного нагрівання», «Стійкість та біфуркація стаціонарних режимів при нелінійних коливаннях пластин та оболонок», «Чисельні методи розв’язання задач будівництва на ЕОМ».

Д.т.н., проф. В.А. Баженов

З 1989 р. по травень 2021 р. завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Віктор Андрійович Баженов (1941 -2021).  Д.т.н., проф. Баженов В.А. – заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, випускник КІБІ (1963), відомий вчений у галузі механіки твердого деформованого тіла. Створив наукову школу з теорії і методів математичного моделювання, сучасних чисельних розв’язків задач будівельної механіки. Автор біля 630 наукових праць, у томукер числі 43 монографій, 31 підручника і навчального посібника для вищих навчальних закладів, серед яких є електронний підручник і довідник з будівельної механіки,  перший україномовний підручник «Будівельна механіка. Комп’ютерний курс» (здійснено 3 видання), підручник «Варіаційні основи будівельної механіки» (2014), а також 3 видання посібника з комп’ютерного тестування знань. Під його науковим керівництвом захищено 13 докторських та 27 кандидатських дисертацій. В.А. Баженов – відомий у будівельній галузі громадський діяч. Він є дійсним членом Академії інженерних наук України, Української академії архітектури, Академії будівництва України, Російської академії архітектури і будівельних наук, Міжнародної академії наук вищої школи, Академії технологічних наук України.

Нагороджений орденами «За заслуги» III ст. (2000), «За заслуги»  ІІ ст. (2006), «За заслуги» І ст. (2011), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001), знаками «Відмінник освіти України» і «За наукові досягнення».

В.А. Баженов керував кафедрою до останніх днів свого життя.

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: професори І. Я. Аміро, П. М. Варвак, Є.О. Гоцуляк, О.І. Гуляр, Є.С. Дехтярюк, Г. Б. Ковнеристов, М. О. Соловей, О. І. Стрельбицька, С. Ю. Фіалко, В. К. Цихановський, В. Г. Чудновський; доценти Г.Г. Влайков, С.Я. Гранат, Р.К. Дем’янюк, В.З. Ждан, Г. Й. Мельниченко, М.І. Мінцковський, Н.І. Спіріна, О.В. Шишов та інші.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram