СОЛОДЕЙ Іван Іванович

СОЛОДЕЙ Іван Іванович, Solodei Ivan

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки. Заступник директора НДІ БМ КНУБА. Член спеціалізованих вчених рад Д 26.056.04 та Д 26.056.05 в КНУБА по захисту дисертаційних робіт. Член  редакційної колегії наукового видання «Опір матеріалів і теорія споруд» Web of Science Core Collection

Email: solodei.ii@knuba.edu.ua

Тел.: +38 (044) 248 3040, кім.310

 1. Гужевський І.В., Солодей І.І. Оцінка навантажень в зоні ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба. // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.33, 2018.-с.151-156. (Фахове видання). ISSN 2219-5300. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-33
 2. Баженов В.А., Вабищевич М.О., Солодей И.И., Чепурная Е.А. О полуаналитическом методе конечных элементов в динамических задачах линейной механики разрушения. // Прикладная механика. – 2018. – т. 54 (64). – № 5. – C. 35-46. (Scopus). ISSN 0032-8243. http://pm.inmech.kiev.ua/archive/?article=1256
 3. Вабищевич М.О., Солодей И.И., Чепурная Е.А. О вычислении параметров линейной механики разрушения в задачах динамики на основе полуаналитического метода конечных элементов. // Прикладная механика. – 2018. – т. 54 (64). – № 6. – C. 48-56. (Scopus). ISSN 0032-8243. http://pm.inmech.kiev.ua/archive/?article=1273
 4. Bazhenov V.A., Vabishchevich M.O., Solodei I.I., Chepurnaya E.A. Semianalytic Finite-Element Method in Dynamic Problems of Linear Fracture Mechanics. // International Applied Mechanics, Volume 54, Issue 5. 2018, P. 519-530. (Scopus). ISSN 1063-7095. https://doi.org/10.1007/s10778-018-0904-0
 5. Vabishchevich M.O., Solodei I.I., Chepurnaya E.A. Determining the Parameters of Linear Fracture Mechanics in Dynamic Problems Based on Semianalytical Finite-Element Method. // International Applied Mechanics, Volume 54, Issue 6. 2018, pp 653–659. (Scopus). ISSN 1063-7095. https://doi.org/10.1007/s10778-018-0919-6
 6. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Постановка еволюційної геометрично-нелінійної задачі механіки руйнування для просторових тіл обертання та призматичних тіл. // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.101, 2018, С. 3-13. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2018.101.3-13
 7. Huzhevskyi, I.V., Herasymenko, S.I., Poluliakh, M.V., Babko, A.M., Solodei I.I. Peculiarities of the hip joint endoprosthesis in patients with severe forms of the hip depression dysplasia and coxarthrosis on background of spondyloepiphysar dysplasia. // Klinicheskaia Khirurgiia, 2019, 86(4), 34-37. (Фахове видання). ISSN 0023-2130. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.04.34
 8. Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Використання МСЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин. // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.102, 2019, С. 232-242. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2019.102.232-242
 9. Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозмінення вісесиметричних та плоскодеформівних тіл. // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.102, 2019, С. 252-262. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2019.102.252-262
 10. Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А. Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд. // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.102, 2019, С. 139-149. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2019.102.139-149
 11. Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів. // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.39, 2019.-с.151-156. (Фахове видання). ISSN 2219-5300. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11340665
 12. Вабіщевич М.О., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Скінченноелементні моделі просторових тіл в задачах динаміки з урахуванням великих пластичних деформацій. // Управління розвитком складних систем. –К.:КНУБА, Вип.39, 2019.-с.87-94. (Фахове видання). ISSN 2219-5300. https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.11340662
 13. Vabishchevich М.О., Solodei I.I., Stryhun R.L. The efficiency of using a semi-analytical finite elements method in geometrically nonlinear problems of elastic-plastic deformation. // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2019. – No. 103. – PP. 71-81. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2019.103.71-81
 14. Solodei I.I, Petrenko E.Yu., Zatyliuk Gh.A. The stress-strain state investigation of underground structures on the basis of soil models with adjusted input parameters. // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2019. – No. 103. – PP. 71-81. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2019.103.63-70
 15. Solodei I.I., Zatyliuk Gh. Implementation of the linear elastic structure half-space in the Plaxis in the study of settlements. // Праці Одеського політехнічного університету. – 2019. – Вип. 1 (57) – С. 22–28. (Фахове видання). ISSN 2076-2429. https://doi.org/10.15276/opu.1.57.2019.03
 16. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І. Особливості використання інтегралів, незалежних від контуру інтегрування, в задачах механіки руйнування. // Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА, Вип.40, 2019 – С. 94-101. (Фахове видання). ISSN 2219-5300. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11969043
 17. Bazhenov V.A., Kozub Yu.G., Solodei I.I. Thermoelasticity of elastomeric constructions with initial stresses. // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2020. – No. 104. – PP. 299-308. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.104.299-308
 18. Solodei I.I., Petrenko E.Yu., Zatyliuk Gh.A. Nonlinear problem of structural deformation in interaction with elastoplastic medium. // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2020. – No. 105. – PP. 48-63. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.48-63
 19. Solodei I.I., Petrenko E.Yu., Zatyliuk Gh.A. Study of parameters of nonlinear slope deformation under the action of force and natural factors. // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2021. – No. 107. – pp. 35-44. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.107.35-44
 20. Солодей І.І., Козуб Ю.Г., Стригун Р.Л., Шовківська В.В. Аналіз алгоритмів розв’язання геометрично нелінійних задач механіки в схемі напіваналітичного методу скінченних елементів. // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.109, 2022, С. 109-119. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.109.109-119
 21. Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Павленко В.М. Класифікація і причини виникнення зсувних процесів та методи розрахунку схилів. // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.109, 2022, С. 184-202. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.109.184-202
 22. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Дослідження достовірності та ефективності використання моделей зміцнюваного грунту в рамках метода скінченних елементів. // Опір матеріалів і теорія споруд. –К.:КНУБА, Вип.109, 2022, С. 30-37. (Web of Science). ISSN 2410-2547. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.109.30-37

 

Підручники, навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти

 1. Bazhenov V.A., Pyskunov S.О., Solodei I.I. Сontinium mechanics: semi-analytical finite element method. -Cambridge Scientific Publisher, 2018, 236 p.
 2. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях. -Київ: Каравела, 2019. – 240 с.
 3. Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій. -Київ: Каравела, 2019. – 224 с.
 4. Bazhenov V.А., Kozub Yu.G., Kozub G.O., Solodei I.I., Stryhun R.L. Thermoelasticity of elastomers and elastomer composites constructions. -LAP Lambert Academic Publishing, 2021, 320 p.
 5. 5. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Солодей І.І. Комп’ютерні технології розрахунку просторових конструкцій при статичних і динамічних навантаженнях. -К.: Каравела, 2018. – 312 с.

 

Апробаційні, науково-популярні, консультаційні, науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики

 1. Баженов В.А., Вабищевич М.О., Солодей И.И. Формулировка и расчетные соотношения задачи механики разрушения для пространственных тел под действием динамических нагрузок в рамках полуаналитического метода конечных элементов . // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 26-27 вересня 2018.
 2. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л. Особливості застосування напіваналітичного метода скінченних елементів в геометрично нелінійних задачах пружнопластичного деформування просторових тіл. // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 3-4 жовтня 2019. – С. 314.
 3. Солодей І.І., Стригун Р.Л. Розв’язання задач нелінійного динамічного формозмінення двовимірних та вісесиметричних тіл на основі напіваналітичного методу скінченних елементів. // Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2019», Секція1 «Проблеми динаміки та міцності машин і споруд», м. Вінниця, 13-15 травня 2019. – С. 54-55.
 4. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Визначення постійних навантажень від ґрунтового масиву при проектуванні підземних споруд. // Тези доповіді VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Технології і процеси у гірництві та будівництві» збірник наукових праць / під ред. Подкопаєва С.В. –Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. – С. 128–132.
 5. Солодей И.И., Затылюк Г.А. Реализация теории линейно-деформированной среды в ПК Plaxis при исследовании осадок основания. // Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М.Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2019. – С. 267–268.
 6. Солодей І.І., Затилюк Г.А., Стригун Р.Л., Вабіщевич М.О. Особливості використання моделі Hardening Soil та визначення її основних параметрів. // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 77-79.
 7. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Використання ґрунтових моделей з корегованими вхідними параметрами. // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали IX міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 16 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 682-685.
 8. Солодей І.І., Затилюк Г.А., Вабіщевич М.О. Особливості планування будівництва на зсувонебезпечних територіях. // Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 360-361.
 9. Солодей І.І., Затилюк Г.А., Вабіщевич М.О. Нелінійне деформування конструкцій при взаємодії із пружнопластичним середовищем з урахуванням попереднього напруженого стану та історії навантаження. // Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2021 [зб. наук. пр.]: матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 17 грудня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 79-83.
 10. Solodei І., Zatyliuk Gh. Peculiarities of construction planning in landside area. // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXVI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 20 травня 2022 р.). Київ, 2022. с.74-44. ISSN: 2708-1257. https://openscilab.org/wp-content/uploads/2022/05/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi_2022_05_20.pdf
 11. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Дослідження НДС фундаменту-оболонки при взаємодії із пружнопластичним середовищем. // Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 21-22 листопада 2022 року. – Львів: Львівський науковий форум, 2022. http://www.lviv-forum.inf.ua/save/2022/21-22.11.2022/_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
 12. Solodei I., Zatyliuk Gh. Study of the reliability and efficiency of using reinforced soil models within the framework of the finite element method. // Priority Areas Of Modern Science: Abstracts of ХLI International Scientific and Practical Conference, Great Britain, Liverpool 21 – 22 November 2022. https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/GB_22112022.pdf
 13. Солодей І.І., Павленко В.М. Аналіз класифікацій і причин виникнення зсувних процесів та методів розрахунку схилів. // X Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 25-27.12.2022 Львів, Україна. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-25-27.12.22.pdf

 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Авторське право на твір, свідоцтво №106976 від 4.08.2021 р. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних і динамічних навантаженнях. – Київ, 2019 – 240 с. (10 д.а.) Бюлетень № 66, стор. 454. https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN_Avt_Pravo_%E2%84%96%2066-2021-01.pdf

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 1. Стригун Руслан Леонідович, кандидат технічних наук, 05.23.17 – будівельна механіка, «Чисельне дослідження динамічного геометрично нелінійного пружнопластичного деформування вісесиметричних тіл напіваналітичним методом скінченних елементів», 2019. ДК №056350, 26.02.2020, Київський національний університет будівництва і архітектури, МОН України.
 2. Козуб Юрій Гордійович, доктор технічних наук, 05.23.17 – будівельна механіка, «Моделювання термопружного деформування конструкцій з еластомерів та еластомерних композитів із початковими напруженнями на основі методу скінченних елементів», 2019. ДД №009731, 26.02.2020, Київський національний університет будівництва і архітектури, МОН України.
 3. Затилюк Герман Анатолійович, доктор філософії, спеціальність: 131 – прикладна механіка, «Чисельне моделювання взаємодії будівельних конструкцій із пружнопластичною основою напіваналітичним методом скінченних елементів», 2021. ДР №002755, Київський національний університет будівництва і архітектури, МОН України.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram