Кошевий Олександр Петрович

Завідувач кафедри опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент

Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164

E-mail: koshevyi.op@knuba.edu.ua, koshevy.olexander@yandex.ua

Освіта

В 1986 р. з відзнакою закінчив КІБІ, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».

З 1986 по 1989 р. навчався в аспірантурі (кафедра опору матеріалів КІБІ) під керівництвом д.т.н, проф. Баженова В. А. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Упругое деформирование токопроводящих пластин и оболочек при электромагнитном воздействии».

Рівень володіння англійською мовою – А1.

Ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13 вересня 2017 року № 39-Л «Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків(відповідальності) СС2 (середні наслідки).

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 44 роки. Науковий стаж 34 років, педагогічний стаж 28 років.

Діяльність за отриманою спеціальністю в професійній спілці працівників освіти вищої школи та наукових установ (профком КНУБА з
12.05.1987р.)

Фізична особа підприємець Кошевий Олександр Петрович з 2003 року. Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серія В02 № 059854 дата реєстрації 15.10.2003р. Дозволена діяльність: 74.20.1 – діяльність у сфері інжинірингу, 45.21.1 – будівництво будівель. Ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції № 39-Л від 13 вересня 2017р. на виконання робіт в галузі будівництва будівель та споруд, що за класом наслідків належать до рівня СС2

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця

Ліцензія ФОП Кошевий О.П.

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1989 року по 1993 – молодший науковий співробітник, завідуючий відділом НДІ будівельної механіки при КНУБА.

З 1993 року працює в КНУБА на посаді асистента, доцента, завідуючого кафедри опору матеріалів:

З 1993-1999 рр.– асистент кафедри опору матеріалів КНУБА;

З 1999 р. – доцент кафедри опору матеріалів КНУБА;

З 2018 р. – завідуючий кафедрою опору матеріалів.

Перелік навчальних дисциплін

1. «Опір матеріалів» для спеціальностей Промислове та цивільне будівництво, Будівництво та цивільна інженерія;

2. «Основи теорії пружності» для студентів будівельного факультету.

Навчально-методична робота

Автор 7-х методичних вказівок для виконання РГР для студентів КНУБА.

У співавторстві з Левківським Д.В. та Григор’євою Л.О. у 2019р. видано навчальний посібник «ОПІР МАТЕРІАЛІВ в лекціях і задачах»

У 2021 р. тим же колективом авторів видано курс лекцій «ОПІР МАТЕРІАЛІВ з основами теорії пружності», призначений для студентів КНУБА різних спеціальностей. 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце: Козюра Анастасія ПЦБ – 21: 1 місце на І етапі в КНУБА та 3 місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з опору матеріалів в 2019 році м.Одеса.

Працював у складі журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з опору матеріалів у 2017-2019 роках

Наукова робота

Наукові дослідження Кошевого О. П. пов’язані з дослідженням статичного та динамічного напружено-деформованого стану струмопровідних пластин та оболонок, чисельної реалізації модифікованого методу прямих; обстеженням, реконструкцією та підсиленням існуючих будівель та споруд. 

Відповідальний виконавець наукової теми:  №0118U005221 « ОПТИМІЗАЦІЯ СТЕРЖНЕВИХ І ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Виконувалась з 02.2018 по 12.2022

 

 

 

Публікації 2023р.

1. Жупаненко І.В., Кошевий О.П., Кошевий О.О.  Опір матеріалів. Методичні вказівки по лабораторним роботам. Для студентів всіх спеціальностей / Київ: КНУБА. 2023. – 85 с.

Публікації 2022 р.

 1. Кошевий О.О. , Кошевий О.П. , Григор’єва Л.О. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of  Materials and Theory of Structures. 2022. № 108. P. 309-324. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.309-324 (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»)

2. Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П  Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні/ Scientificandtechnical collected articles “Strength of materials and theory of structures”.Issue 109. –KyivKNUCA, 2022. – 313 p.50-65.ISSN 2410-2547(Журнал входить до бази даних «Web of

Science Core Collection»)

3. Кошевий О.П., Левківський Д.В., Чубарев А.Г., Янсонс М.О. Модифікований метод прямих в статичних задачах вісесиметричних нетонких пластинScientificandtechnical collected articles “Strength of materials and theory of structures”.Issue 109. – KyivKNUCA, 2022. – 313 p. 342-358.

ISSN 2410-254(Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»)

4. Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, О.П. Кошевий  ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИМУШЕНИХ ЧАСТОТ КОЛИВАНЬ ОБОЛОНКИ МІНІМАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА КВАДРАТНОМУ КОНТУРІ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ /  Н.т. збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 102. Відповідальний редактор Ванін В. В. – Київ : КНУБА, 2022 р. –  с. 67-83.(Фахове видання категорія Б)

5. Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, О.П. Кошевий  Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі / Н.т. збірник “Scientific Collection «InterConf»”- Київ : КНУБА, 2022р. – с. 405-408. (Фахове видання категорія Б)

Публікації 2021 р.

 1. Григор’єва Л.О., Левківський Д.В., Кошевий О.П. Опір матеріалів з основами теорії пружності: курс лекцій. – Київ: Видавництво Ліра-к, 2021. – 270с. Нагороджений дипломом 2 ступеня Академії вищої освіти, як кращий навчальний посібник року.
 2. Koshevyi O.P., Kosheva V.O., Levkivskyi D.V., Morzharovskyi A.S. Сomputer modeling and optimization of energy efficiency potentials in civil engineering/ Scientific-and-technical collected articles Strength of materials and theory of structures”.Issue 106. – Kyiv: KNUCA, 2021. – 313 p. 274-281. ІSS N 2410-2547(Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»)
 3. Кошевий О.П., Кошева В.О., Тробюк О.М. Системно графічно-інтерпретовані моделі створення енергоефективних будівель / Н.т. збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 100. Відповідальний редактор Ванін В. В. – Київ :КНУБА, 2021 р. – 230 с. 172-181.

  (Фахове видання категорія Б)

Публікації 2020 р.

 1. Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів/ Г. Ю. Васильєва, О. П. Кошевий, О. Д. Міщенко, П. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 73. С. 29-40.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_73_6(Фахове видання категорія Б)
 2. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий, Д. В. Левківський, А. О. Краснеєва, Д. В. Пошивач, А. Г. Чубарев, О. А. Шорін, М. О. Янсонс, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 74. – С. 341-359.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_30(Фахове видання категорія Б)

Публікації 2019 р.

 1. Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий, Д. В. Левківський, А. О. Краснеєва, Д. В. Пошивач, А. Г. Чубарев, О. А. Шорін, М. О. Янсонс, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 70. – С. 595-616. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_70_57
 2. До питання про монтаж фреонопроводів систем VRF/ М. І. Кордюков, О. П. Кошевий // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 71. – С. 187-202. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_71_18
 3. О.П. Кошевий, Григор’єва Л.О., Д.В. Левківський. Опір матеріалів в лекціях і задачах: навчальний посібник. – Київ: КНУБА; –Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 338с.Нагороджений дипломом 1 ступеню Академії вищої освіти
  , як кращий підручник року.

Публікації 2018 р.

 1. Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комлексі Femap Nastran/ В. В. Гайдайчук, О. О. Кошевий, О. П. Кошевий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2018. – Вип. 50. – С. 314-324.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_50_42
 2. Дисертація, яка повинна зробити революцію в реставрації пам’яток архітектури України/ Ю. В. Івашко, О. П. Кошевий, О. І. Сингаївська, П. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 67. – С. 166-192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_67_24
 3. Чибіряков В.К., Кошевий О.П., Чубарев А.Г.  Про один
  алгоритм для розв’язування задач термопружності на основі узагальненого
  методу прямих. / 
  INTERNATIONAL SCIENTIFICPRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTSBUILD MASTER CLASS”: 2018, С. 190-192.

Публікації 2016 р.

 1. Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах/ О. П. Кошевий, О. О. Кошевий // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – Вип. 59. – С. 234-244.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2016_59_30
 2. О.П. Кошевий, О.М. Тробюк, М.О. Янсонс. Методичні рекомендації, завдання та приклади виконання розрахунково-графічних робіт: «Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балки» Частина 1. Київ: КНУБА, 2016. – 77с.  
 3. Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями/ О. П. Кошевий, О. О. Кошевий // Містобудування та територіальне планування. – 2015. – Вип. 55. – С. 215-227. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2015_55_3

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram