Кошевий Олександр Петрович

Завідувач кафедри опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент

Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164

E-mail: koshevyi.op@knuba.edu.ua, koshevy.olexander@yandex.ua

Освіта

В 1986 р. з відзнакою закінчив КІБІ, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».

З 1986 по 1989 р. навчався в аспірантурі (кафедра опору матеріалів КІБІ) під керівництвом д.т.н, проф. Баженова В. А. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Упругое деформирование токопроводящих пластин и оболочек при электромагнитном воздействии».

Рівень володіння англійською мовою – А1.

Ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13 вересня 2017 року № 39-Л «Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків(відповідальності) СС2 (середні наслідки).

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 44 роки. Науковий стаж 34 років, педагогічний стаж 28 років.

З 1989 року по 1993 – молодший науковий співробітник, завідуючий відділом НДІ будівельної механіки при КНУБА.

З 1993 року працює в КНУБА на посаді асистента, доцента, завідуючого кафедри опору матеріалів:

З 1993-1999 рр.– асистент кафедри опору матеріалів КНУБА;

З 1999 р. – доцент кафедри опору матеріалів КНУБА;

З 2018 р. – завідуючий кафедрою опору матеріалів.

Перелік навчальних дисциплін

1. «Опір матеріалів» для спеціальностей Промислове та цивільне будівництво, Будівництво та цивільна інженерія;

2. «Основи теорії пружності» для студентів будівельного факультету.

Навчально-методична робота

Автор 7-х методичних вказівок для виконання РГР для студентів КНУБА.

У співавторстві з Левківським Д.В. та Григор’євою Л.О. у 2019р. видано навчальний посібник «ОПІР МАТЕРІАЛІВ в лекціях і задачах»

У 2021 р. тим же колективом авторів видано курс лекцій «ОПІР МАТЕРІАЛІВ з основами теорії пружності», призначений для студентів КНУБА різних спеціальностей.

Наукова робота

Наукові дослідження Кошевого О. П. пов’язані з дослідженням статичного та динамічного напружено-деформованого стану струмопровідних пластин та оболонок, чисельної реалізації модифікованого методу прямих; обстеженням, реконструкцією та підсиленням існуючих будівель та споруд.

Автор 38 наукових публікацій.

Публікації 2022 р.

 1. Кошевий О.О. , Кошевий О.П. , Григор’єва Л.О. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of  Materials and Theory of Structures. 2022. № 108. P. 309-324. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.309-324 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-108/23-108_kosheviy_o.o._kosheviy_o.p._grigorieva_l.o.pdf

Публікації 2021 р.

 1. Григор’єва Л.О., Левківський Д.В., Кошевий О.П. Опір матеріалів з основами теорії пружності: курс лекцій. – Київ: Видавництво Ліра-к, 2021. – 270с.

Публікації 2020 р.

 1. Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів/ Г. Ю. Васильєва, О. П. Кошевий, О. Д. Міщенко, П. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 73. – С. 29-40.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_73_6
 2. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий, Д. В. Левківський, А. О. Краснеєва, Д. В. Пошивач, А. Г. Чубарев, О. А. Шорін, М. О. Янсонс, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 74. – С. 341-359.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_30

Публікації 2019 р.

 1. Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий, Д. В. Левківський, А. О. Краснеєва, Д. В. Пошивач, А. Г. Чубарев, О. А. Шорін, М. О. Янсонс, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 70. – С. 595-616. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_70_57
 2. До питання про монтаж фреонопроводів систем VRF/ М. І. Кордюков, О. П. Кошевий // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 71. – С. 187-202. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_71_18
 3. О.П. Кошевий, Григор’єва Л.О., Д.В. Левківський. Опір матеріалів в лекціях і задачах: навчальний посібник. – Київ: КНУБА; –Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 338с.

Публікації 2018 р.

 1. Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комлексі Femap Nastran/ В. В. Гайдайчук, О. О. Кошевий, О. П. Кошевий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2018. – Вип. 50. – С. 314-324.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_50_42
 2. Дисертація, яка повинна зробити революцію в реставрації пам’яток архітектури України/ Ю. В. Івашко, О. П. Кошевий, О. І. Сингаївська, П. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 67. – С. 166-192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_67_24

Публікації 2016 р.

 1. Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах/ О. П. Кошевий, О. О. Кошевий // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – Вип. 59. – С. 234-244.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2016_59_30
 2. О.П. Кошевий, О.М. Тробюк, М.О. Янсонс. Методичні рекомендації, завдання та приклади виконання розрахунково-графічних робіт: «Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балки» Частина 1. Київ: КНУБА, 2016. – 77с.  

Публікації 2015 р.

 1. Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями/ О. П. Кошевий, О. О. Кошевий // Містобудування та територіальне планування. – 2015. – Вип. 55. – С. 215-227. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2015_55_31

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram