Лазарева Марина Вікторівна

Старший викладач кафедри опору матеріалів, інженер, кандидат технічних наук.  

Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164. E-mail: lazareva.mv@knuba.edu.ua  

Освіта. У 1999 р. з відзнакою закінчила КНУБА, спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», отримала кваліфікацію інженера-економіста. У 2007 з відзнакою закінчила КНУБА, спеціальність «Управління проектами», отримала кваліфікацію керівника проектів і програм.  

З 2013 по 2016 р. навчалася в аспірантурі (кафедра управління проектами КНУБА) під керівництвом проф. Бушуєва С.Д. У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління довірою в проектах розвитку організацій».  

Загальна інформація  

З 2016 року працює в КНУБА на посаді асистента, інженера, старшого викладача.  

2016-2017 рр.– асистент кафедри управління проектами КНУБА;  

З 2017 р. – інженер кафедри опору матеріалів КНУБА;  

2021-2022 рр. – асистент кафедри опору матеріалів КНУБА;  

З 2022 – старший викладач кафедри опору матеріалів КНУБА;  

Перелік навчальних дисциплін  

Курс «Опір матеріалів» для спеціальності БМО, ІЛС  

Наукова робота  

Публікації 2016-2021 р.  

  1. Bushuyev S., Bushuieva V., Lazareva M., Zasukha I. Competenceapproach indevelopment trustof AgiletransformationJournalof scienceLyonFrance. ISSN 3475-3281.  №23/2021 рр. 67-74.  
  1. Бушуєв, С. Д. Организационное довериекак интегрирующий фактор успеха проектов и программ [Текст] / С. Д. Бушуєв, М.В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №20. – С. 11-16.   
  1. Лазарева, М.В. Выборстратегии управлениядоверием для обеспеченияуспеха проектов [Текст] / М. В. Лазарева // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових працьСеріяСтратегічне управлінняуправління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. ‑ №1 (1110). – С. 166‑172.  
  1. Лазарева, М. В. Развитиекомпетентности команды и организации в контексте доверия [Текст] / М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 21. – С. 43-51.  
  1. Лазарева, М. В. Поведінка проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації [Текст] / М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 36-41.  
  1. Лазарева, М. В. Дослідження поведінки малих груп на когнітивних картах довіри [Текст] / М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 28. – С. 101-108.  
 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram