Лазарева Марина Вікторівна
Доцент кафедри опору матеріалів, кандидат технічних наук.

Тел.: (044) 241-54-21, внутр. 4-21. Кімната 164. E-mail: lazareva.mv@knuba.edu.ua.

Освіта

У 1999 р. з відзнакою закінчила КНУБА, спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», отримала кваліфікацію інженера-економіста. У 2007 з відзнакою закінчила КНУБА, спеціальність «Управління проектами», отримала кваліфікацію керівника проектів і програм.

З 2013 по 2016 р. навчалася в аспірантурі (кафедра управління проектами КНУБА) під керівництвом проф. Бушуєва С. Д. У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління довірою в проектах розвитку організацій».

Загальна інформація

З 2016 року працює в КНУБА на посаді асистента, інженера, старшого викладача.

2016-2017 рр. – асистент кафедри управління проектами КНУБА.

З 2017 р. – інженер кафедри опору матеріалів КНУБА.

2021-2022 рр. – асистент кафедри опору матеріалів КНУБА.

З 2023 р. – доцент кафедри опору матеріалів КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

Курс «Опір матеріалів» для спеціальності БМО, ІЛС.

Наукова робота

Публікації 2016-2021 р.

1. Bushuyev S., Bushuieva V., Lazareva M., Zasukha I. Competence approach in development trust of Agile transformation. Journal of science. Lyon, France. ISSN 3475-3281. №23/2021. рр. 67-74.

2. Организационное доверие как интегрирующий фактор успеха проектов и программ / С. Д. Бушуєв, М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №20. – С. 11-16.

3. Выбор стратегии управления доверием для обеспечения успеха проектов / М. В. Лазарева // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – №1 (1110). – С. 166-172.

4. Развитие компетентности команды и организации в контексте доверия / М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С. 43-51.

5. Поведінка проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації / М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №24. – С. 36-41.

6. Дослідження поведінки малих груп на когнітивних картах довіри / М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №28. – С. 101-108.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram