Левківський Дмитро Володимирович

Доцент кафедри опору матеріалів, кандидат технічних наук.

https://www.researchgate.net/profile/Dmitryi-Levkivskyi

Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164. E-mail: levkivskyi.dv@knuba.edu.ua, levkivskyi.dv@gmail.com

Освіта. В 2011 р. з відзнакою закінчив КНУБА, спеціальність «Міське будівництво і господарство».

З 2011 по 2015 р. навчався в аспірантурі (кафедра опору матеріалів КНУБА) під керівництвом доц. Станкевича А.М. У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Модифікований метод прямих у задачах статики та динаміки товстих неоднорідних пластин».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Cертифікат інженера-проектувальника І категорії «Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)».

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна інформація

З 2011 року працює в КНУБА на посаді асистента, доцента, вченого секретаря кафедри опору матеріалів.

2011-2016 рр.– асистент кафедри опору матеріалів КНУБА;

З 2016 працює на посаді доцента кафедри опору матеріалів КНУБА;

Перелік навчальних дисциплін

1.«Опір матеріалів» для спеціальностей Міське будівництво та господарство, Будівництво та цивільна інженерія;

2.«Основи теорії споруд» для студентів архітектурного факультету.

Начально-методична робота

Автор двох 3-х методичних вказівок для виконання РГР для студентів КНУБА.

У співавторстві з Кошевим О.П. та Григор’євою Л.О. у 2019р. видано навчальний посібник «ОПІР МАТЕРІАЛІВ в лекціях і задачах»

У 2021 р. тим же колективом авторів видано курс лекцій «ОПІР МАТЕРІАЛІВ з основами теорії пружності», призначений для студентів КНУБА різних спеціальностей.

Розробник електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА .

Автор серії відеоуроків з опору матеріалів на Youtube https://www.youtube.com/channel/UC2ZJw6m1o6zFCt63IkPqeZQ

Співавтор програми дистанційного навчання кафедри опору матеріалів http://sopromat-knuba.com/

Наукова робота

Наукові дослідження Левківського Д. В. пов’язані з дослідженням статичного та динамічного напружено-деформованого стану товстих неоднорідних пластин; обстеженням, реконструкцією та підсиленням існуючих будівель та споруд.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram