Левківський Дмитро Володимирович

Доцент кафедри опору матеріалів, кандидат технічних наук.

https://www.researchgate.net/profile/Dmitryi-Levkivskyi

Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164. E-mail: levkivskyi.dv@knuba.edu.ua, levkivskyi.dv@gmail.com

Освіта. В 2011 р. з відзнакою закінчив КНУБА, спеціальність «Міське будівництво і господарство».

З 2011 по 2015 р. навчався в аспірантурі (кафедра опору матеріалів КНУБА) під керівництвом доц. Станкевича А.М. У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Модифікований метод прямих у задачах статики та динаміки товстих неоднорідних пластин».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Cертифікат інженера-проектувальника І категорії «Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)».

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна інформація

З 2011 року працює в КНУБА на посаді асистента, доцента, вченого секретаря кафедри опору матеріалів.

2011-2016 рр.– асистент кафедри опору матеріалів КНУБА;

З 2016 працює на посаді доцента кафедри опору матеріалів КНУБА;

Перелік навчальних дисциплін

1.«Опір матеріалів» для спеціальностей Міське будівництво та господарство, Будівництво та цивільна інженерія;

2.«Основи теорії споруд» для студентів архітектурного факультету.

Начально-методична робота

Автор двох 3-х методичних вказівок для виконання РГР для студентів КНУБА.

У співавторстві з Кошевим О.П. та Григор’євою Л.О. у 2019р. видано навчальний посібник «ОПІР МАТЕРІАЛІВ в лекціях і задачах»

У 2021 р. тим же колективом авторів видано курс лекцій «ОПІР МАТЕРІАЛІВ з основами теорії пружності», призначений для студентів КНУБА різних спеціальностей.

Розробник електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА .

Автор серії відеоуроків з опору матеріалів на Youtube https://www.youtube.com/channel/UC2ZJw6m1o6zFCt63IkPqeZQ

Співавтор програми дистанційного навчання кафедри опору матеріалів http://sopromat-knuba.com/

Наукова робота

Наукові дослідження Левківського Д. В. пов’язані з дослідженням статичного та динамічного напружено-деформованого стану товстих неоднорідних пластин; обстеженням, реконструкцією та підсиленням існуючих будівель та споруд.

Автор 27 наукових публікацій.

Публікації 2021 р.

 1. Григор’єва Л.О., Левківський Д.В., Кошевий О.П. Опір матеріалів з основами теорії пружності: курс лекцій. – Київ: Видавництво Ліра-к, 2021. – 270с.

Публікації 2020 р.

 1. Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України/ В. О. Кошева, Г. В. Гетун, Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 73. – С. 156-167. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_73_15
 2. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий, Д. В. Левківський, А. О. Краснеєва, Д. В. Пошивач, А. Г. Чубарев, О. А. Шорін, М. О. Янсонс, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 74. – С. 341-359.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_30
 3. Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п’ятиповерхового будинку/ В. О. Кошева, Г. В. Гетун, Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 74. – С. 196-204. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_19
 4. Григор’єва Л.О., Левківський Д.В. Вимоги сучасної освіти до методики викладання опору матеріалів // Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 312-317. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/04/P-1-1.pdf

Публікації 2019 р.

 1. Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий, Д. В. Левківський, А. О. Краснеєва, Д. В. Пошивач, А. Г. Чубарев, О. А. Шорін, М. О. Янсонс, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 70. – С. 595-616.http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_70_57
 2. Модифікований метод прямих в задачах термопружності вісесиметричних тіл/ Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 70. – С. 315-322.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_70_30
 3. Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл/ Д. В. Левківський, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 69. – С. 207-214.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_69_21
 4. Дослідження точності модифікованого методу прямих при розрахунку вісесиметричних тіл/ Д. В. Левківський, К. О. Каверин, Ю. В. Сович // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2019. – Вип. 103. – С. 243-252. http://nbuv.gov.ua/UJRN/omts_2019_103_21
 5. О.П. Кошевий, Григор’єва Л.О., Д.В. Левківський. Опір матеріалів в лекціях і задачах: навчальний посібник. – Київ: КНУБА; –Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 340с.

Публікації 2018 р.

 1. Особливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності в циліндричній системі координат/ Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 66. – С. 674-680.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_66_79

Публікації 2017 р.

 1. Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямих/ Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування. – 2017. – Вип. 63. – С. 247-250.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2017_63_38

Публікації 2016 р.

 1. Модифікований метод прямих в задачах статики та динаміки масивних конструкцій/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, Д. В. Левківський, В. Ф. Мельничук // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 61. – С. 412-423. –  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2016_61_65
 2. Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки/ Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – Вип. 62(1). – С. 338-344. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2017_62%281%29__48
 3. Модифікований метод прямих у задачах статики та динаміки товстих неоднорідних пластин. Левківський Д.B. автореф. дис.канд. техн. наук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 24 с
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram