Пошивач Дмитро Володимирович

Старший викладач кафедри опору матеріалів.

Тел.: (044)241-54-21, внутр. 4-21. Кімната 164. E-mail: poshyvach.dv@knuba.edu.ua.

Випускник будівельного факультету КНУБА. З 2000 року працює викладачем на кафедрі опору матеріалів. Автор близько 20 наукових і методичних праць, співавтор підручника професора Л. Т. Шкельова й доцента А. М. Станкевича. Розробляє методику дослідження напружено-деформованого стану пластин методом перехресних прямих.

Перелік навчальних дисциплін

 

Підвищення кваліфікації

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Публікації

1. Чибіряков В. К., Пошивач Д. В. Застосування модифікованого методу прямих до динамічної плоскої задачі теорії пружності // Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доповідей V Міжнародної конференції. — Одеса: ОДАБА, 2018. — С. 195-197.

2. Dmytro Poshyvach. Застосування перехресних прямих в узагальненому методі прямих при розв’язанні плоскої задачі теорії пружності // Build-Master-Class-2018: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists. — К.: КНУБА; Видавництво Ліра-К, 2018. — С. 216-217.

3. Чибіряков В. К., Станкевич А. М., Кошевий О. П., Левківський Д. В., Краснеєва А. О., Пошивач Д. В., Чубарев А. Г., Шорін О. А., Янсонс М. О., Сович Ю. В. Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — Вип. 70. — К.: КНУБА, 2019. — С. 595-616.

4. Чибіряков В. К., Станкевич А. М., Кошевий О. П., Левківський Д. В., Краснеєва А. О., Пошивач Д. В., Чубарев А. Г., Шорін О. А., Янсонс М. О., Сович Ю. В. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. — Вип. 74. — К.: КНУБА, 2020. — С. 341-359.

(Повний перелік)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram