Пошивач Дмитро Володимирович

Старший викладач кафедри опору матеріалів.

Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164. E-mail: poshyvach.dv@knuba.edu.ua

Випускник будівельного факультету КНУБА. З 2000 року працює викладачем на кафедрі опору матеріалів. Автор близько 15 наукових і методичних праць, співавтор підручника й монографії професора Л. Т. Шкельова й доцента А. М. Станкевича. Розробляє методику дослідження напружено-деформованого стану пластин методом перехресних прямих.

Перелік навчальних дисциплін


Публікації

1. Пошивач Д. В. Чисельний аналіз динамічної
стійкості кругової циліндричної оболонки при випадковому параметричному
збудженні // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. — Вип. 71.
— К.: КНУБА, 2002. — С. 115-124.

2. Пошивач Д. В. Чисельний аналіз динамічної
стійкості кругової циліндричної оболонки при випадковому параметричному
збудженні //
IV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і
космос”: Збірник тез. — Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2002. — С. 137.

3. Пошивач Д. В. Чисельне дослідження динамічної
стійкості пласкої форми згину при стохастичному навантаженні // Тези
доповідей 65-ї науково-практичної конференції: У 4-х ч. — К.: КНУБА, 2004.
— Ч. 3. — С. 85.

4.
Шкелёв Л. Т., Станкевич А. Н., Пошивач Д. В.,
Корбаков А. Ф. Применение метода прямых для определения напряжённого
и деформированного состояний пространственных и пластинчатых конструктивных
элементов: Монография. — К.: КНУСА, 2004. — 136 с.

5. Опір матеріалів. Плоска задача теорії пружності:
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи /
Уклад.: Л. Т. Шкельов, А. М. Станкевич, Д. В. Пошивач.
— К.: КНУБА, 2006. — 60 с.

6. Пошивач Д. В. Застосування методу Монте-Карло
для побудови границь динамічної стійкості за імовірністю пружних систем при
стохастичному параметричному впливі // Тези доповідей наукової конференції
молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА. — К.: КНУБА, 2006. — С. 8-9.

7. Гончаренко М. В., Пошивач Д. В.
Дослідження умов динамічної стійкості пружних систем при стохастичному
параметричному впливі // Вібрації в техніці та технологіях. — 2006, №2
(44). — С. 14-19.

8. Гончаренко М. В., Пошивач Д. В.
Дослідження умов динамічної стійкості елементів конструкцій при стохастичному
параметричному навантаженні //
IX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція
“Людина і Космос”: Збірник тез. — Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2007. — С. 334.

9. Пошивач Д. В. Чисельне дослідження стійкості
за імовірністю випадкових параметричних коливань двотаврової балки //
Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: Тези
доповідей. — К.: КНУБА, 2007. — С. 19-20.

10. Гоцуляк Є. О., Дехтярюк Є. С., Лук’янченко О. О.,
Пошивач Д. В. Дослідження динамічної стійкості плоскої форми згину
пружних систем при комбінованому резонансі // Опір матеріалів і теорія
споруд: Наук.-техн. збірник. — Вип. 81. — К.: КНУБА, 2007. — С. 33-42.

11. Пошивач Д. В. Чисельне дослідження стійкості
за імовірністю випадкових параметричних коливань гофрованої двотаврової балки //
Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: Тези
доповідей. — К.: КНУБА, 2008. — С. 41.

12. Пошивач Д. В. Чисельне дослідження стійкості
за імовірністю випадкових параметричних коливань двотаврової балки з гофрованою
стінкою // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. — Вип. 82.
— К.: КНУБА, 2008. — С. 126-130.

13. Пошивач Д. В. Дослідження методом Монте-Карло
динамічної стійкості звареної двотаврової балки при випадковому параметричному
навантаженні // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.
збірник. — Вип. 36. — К.: КНУБА, 2010. — С. 371-375.

14. Шкельов Л. Т., Станкевич А. М.,
Пошивач Д. В. Опір матеріалів: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів. — К.: ЗАТ “Віпол”, 2011. — 456 с.

15. Шкельов Л. Т., Пошивач Д. В.
Розрахунок різних напружено-деформованих станів прямолінійного стержня методом
початкових параметрів: Навчальний посібник. — К.: КНУБА, 2012. — 68 с.

16. Пошивач Д. В. Розв’язання плоскої задачі
теорії пружності методом перехресних прямих // Містобудування та територіальне
планування: Наук.-техн. збірник. — Вип. 45: У 3 ч. — К.: КНУБА, 2012.
— Ч. 2. — С. 144-152.

17. Пошивач Д. В. Розрахунок плоского напруженого
стану пластини, зануреної у пружне середовище, методом перехресних
прямих // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.
— Вип. 46. — К.: КНУБА, 2012. — С. 465-475.

18. Чибіряков В. К., Пошивач Д. В.
Застосування модифікованого методу прямих до динамічної плоскої задачі теорії
пружності // Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доповідей V
Міжнародної конференції. — Одеса: ОДАБА, 2018. — С. 195-197.

19. Dmytro Poshyvach. Застосування перехресних прямих в узагальненому методі
прямих при розв’язанні плоскої задачі теорії пружності //
BuildMasterClass-2018: Proceedings of international scientificpractical conference of young scientists. — К.: КНУБА;
Видавництво Ліра-К, 2018. — С. 216-217.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram