Руднєва Ірина Миколаївна

Доцент кафедри опору матеріалів, кандидат технічних наук.

Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164. E-mail: rudnieva.im@knuba.edu.ua, irene_r@ukr.net

Освіта

2003 р. – отримала ступінь Магістра з відзнакою за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», Донбаська національна академія будівництва та архітектури (ДонНАБА), Україна.

2003 р.  отримала ступінь Спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства», ДонНАБА.


2003-2006
pр. – аспірант кафедри «Металеві конструкції», ДонНАБА. Науковий керівник – академік Академії наук України, д.т.н., проф. Мущанов В.П. Тема дисертації «Особливості просторової роботи висячого покриття утвореного системою жорстких ниток».

У 2006 р. присвоєно вчений ступінь к.т.н. за фахом «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». У 2012 р. Присвоєно вчене звання доцента.

 

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Сертифікат  Pre-intermediate В1 № АМ 201501 від 21.01.2015 « Всеукраїнський центр іноземних мов» /«Аll-Ukrаinian сеntеr оf fоrеign languages», м.Київ.

Сертифікат Language Assessment Sheet from International Fellowship in transdisciplinary INFINITY is supported by Erasmus Mundus Programme  of EU, 27.11.2014 (Understanding: Listening – B2, Reading – C1, Speaking – B2, Writing – B1).

Рівень володіння німецькою мовою – А2.

Рівень володіння французькою мовою – А2.


Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності


ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Академічний досвід

 

2006 р. – асистент на кафедри «Теоретична і прикладна механіка» в ДонНАБА,

2010 р. – доцент кафедри «Теоретична і прикладна механіка».

Перелік навчальних дисциплін

§  “Будівельна механіка” для студентів спеціальності Промислове та Цивільне Будівництво,

§  “Розрахунок будівельних конструкцій за граничними станами” для студентів спеціальності Промислове та Цивільне Будівництво,

§  “Основи теорії споруд” для студентів архітектурного факультету.

 

2010 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДонНАБА.

 

З 2013 р. по 2014 р. – відповідальна за впровадження інновацій в нормативно-правовій базі в навчальний процес (Eurocodes).

 

З вересня 2014 р. – доцент кафедри «Опір матеріалів» КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

§  «Опір матеріалів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 144 “Теплоенергетика”,

§  “Основи теорії споруд” для студентів архітектурного факультету.

 

З грудня 2021 р. – докторант кафедри будівельних технологій.

 

Наукова робота та професійний досвід

 

Наукові інтереси пов’язані з питаннями впровадження інноваційних конструктивно-технологічних рішень з метою сталої реконструкції існуючих будівель та ефективного управління проектами будівництва, а також дослідженням особливостей просторової роботи висячого покриття утвореного системою жорстких ниток.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: «Система конструктивно-технологічного забезпечення підвищення ефективності та надійності каркасних будівель під час реконструкції»

 

Має понад 70 науково-практичних, науково-методичних, навчально-методичних праць. З них 41 наукових  праць опубліковано у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, які включено до наукометричних баз, в тому числі 6 в Scopus та Web of science.

Має 3 Патенти України на корисну модель.

Є автором 9-ти навчально-методичних праць, зокрема конспектів лекцій та навчальних посібників.

 

З 2003 року має практичний досвід в області обстеження, реконструкції та проектування цивільних і промислових будівель. Є керівником проектів промислових та цивільних проектів будівництва та має досвід співпраці з ДП “Укрдержбудекспертиза” під час проходження експертиз проекту.

 

Сертифікат інженера-проектувальника АР№003462 від 21.09.2012. Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №00448 від 18.01.2018, м.Київ.

Співавтор навчальних посібників “Обстеження і підсилення конструкцій промислових будівель”, ”Обстеження та підсилення цивільних будівель». В 2019 році у співавторстві видано навчальний посібник «Обстеження та підсилення будівельних конструкцій промислових будівель».

Міжнародна діяльнiсть

 

·         Участь у міжнародній конференції «Реконструкція-2005″ в Санкт-Петербурзі, Росія, Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет (СПбГАСУ).

 

·         Участь в Х Міжнародному колоквіумі IASS польського голови «LIGHTWEIGHT STRUCTURES IN CIVIL ENGINEERING» у вересні 2005 року, Польща, Варшава.

 

·         Участь в 9-й Міжнародній конференції «Modern Building Materials, Structure and Techniques» в 2007 році, Вільнюс, Литва.

 

·         Грудень 2015 – травень 2016 р. Отримала Грант програми Erasmus Mundus, INFINITY проекту та проходила наукове стажування в University of Nova Gorica (Словенія) при співробітництві з University IUAV of Venice (Італія). Програма: Економіка і методи для збереження архітектурної та екологічної спадщини.

 

·         2017 р. – лектор в Хубейському Інженерному Університеті (Hubei Engineering University), м.Сяогань, провінція Хубей, Китай на кафедрі Інженерії та Архітектурного Середовища факультету Науки і Технологій (Department of Engineering and the Built Environment, Faculty of Science and Technology) у співпраці з British Anglia Ruskin University. Викладання англійською мовою.

Перелік навчальних дисциплін

§  Інженерна та будівельна механіка (Engineering and Building Mechanics).

§  Управління будівництвом та безпека на будівельному майданчику (Site Management and Safety).

§  Управління контрактами у громадянскому будівництві (Civil Engineering Contract Administration).

 

·       З 2020 року є лектором Beijing International Education Institute та викладає лекції онлайн китайським студентам. Викладання англійською мовою.

Перелік навчальних дисциплін

§  Будівельні конструкції і будівельні технології (Building structures and construction technologies).

§  Прикладні методи обстеження та геодезичні методи (Applied Surveying methods).

§  Матеріалознавство і екологія (Material & Environmental Science).

§  Процедури укладання будівельних контрактів та управління будівництвом (Construction contract procedures and management)

 

·         2022-2023 – гостьовий лектор в Технічному університеті Нюрнберга імені Ома, Німеччина, в рамках Міжнародної програми Internationales Gastdozentenprogramm “OHM-Lectureship”. Викладання англійською мовою. Навчальна дисципліна «Будівництво будівель» (“Building Construction“)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram