Янсонс Марина Оскарівна

Асистент кафедри опору матеріалів.

Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164. E-mail: Iansons.mo@knuba.edu.ua

Освіта. В 2009 р. закінчила Київський Національний Університет будівництва та Архітектури, спеціаліст за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”.

2011-2014р аспірант кафедри опору матеріалів під керівництвом доц. Станкевича А.М.

У 2017 р. підвищила кваліфікацію в Київському Національному Університеті Будівництва і Архітектури курс «Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання»

У 2019 прослухала курс лекцій на тему «Revit structure» наданий школою дизайну та комп’ютерної графіки «САD-С»

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна інформація

З 2012 р. працює в КНУБА на посадах асистента, інженера кафедри опору матеріалів.

Перелік навчальних дисциплін

Курс «Опір матеріалів» для спеціальності БМО

Курс «Опір матеріалів» для спеціальності ПЦБ, ПЦБс, зПЦБ

Курс «Основи теорії споруд» для спеціальності АРХ

Науково-методична робота

В співавторстві з викладачами кафедри опору матеріалів видано 2 методичні праці, розроблено програмне забезпечення для онлайн навчання студентів за дисципліною «Опір матеріалів».

Напрями наукової діяльності

Наукові дослідження присвячені дослідженню статичного та динамічного напружено-деформованого стану вісесиметричних товстих пластин.

В співавторстві з викладачами та аспірантами кафедри видано 7 наукових праць.

Публікації 2020 р.

  1. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий, Д. В. Левківський, А. О. Краснеєва, Д. В. Пошивач, А. Г. Чубарев, О. А. Шорін, М. О. Янсонс, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 74. – С. 341-359. –http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_30

Публікації 2019 р.

  1. Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи/ В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий, Д. В. Левківський, А. О. Краснеєва, Д. В. Пошивач, А. Г. Чубарев, О. А. Шорін, М. О. Янсонс, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 70. – С. 595-616. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_70_57

Публікації 2018 р.

  1. Особливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності в циліндричній системі координат/ Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 66. – С. 674-680. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_66_79

Публікації 2017 р.

  1. Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямих/ Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування. – 2017. – Вип. 63. – С. 247-250. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2017_63_38

Публікації 2016 р.

  1. Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки/ Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – Вип. 62(1). – С. 338-344. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2017_62%281%29__48
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram