Жупаненко Ірина В’ячеславівна

Доцент кафедри опору матеріалів, кандидат технічних наук.

Тел.: (044) 241-54-21, внутр. 4-21. Кімната 164. E-mail: zhupanenko.iv@knuba.edu.ua.

Освіта

В 2005 р. з відзнакою закінчила КНУБА, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», магістр будівництва.
З 2005 по 2009 рр. навчалася в аспірантурі КНУБА (кафедра опору матеріалів КНУБА) під керівництвом д.т.н. професора Чибірякова В. К. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розрахунок товстих пластин та оболонок на динамічні впливи».
Рівень володіння англійською мовою – А2.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 20 років. Науковий стаж 12 років, педагогічний стаж 12 років.
З 2008 року працює в КНУБА на посаді асистента, доцента, вченого секретаря кафедри опору матеріалів.
2008-2012 рр. – асистент кафедри опору матеріалів.
З 2012 р. по теперішній час – доцент кафедри опору матеріалів.

Перелік навчальних дисциплін

1. «Опір матеріалів» для спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Будівництво та цивільна інженерія».
2. «Основи теорії споруд» для студентів архітектурного факультету.

Начально-методична робота

Автор 4-х методичних вказівок для виконання РГР для студентів КНУБА.

Наукова робота

Наукові дослідження Жупаненко І. В. пов’язані з дослідженням статичного та динамічного напружено-деформованого стану товстих пластин та оболонок.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram