Міжнародна діяльність катедри

Між Київським національним університетом будівництва і архітектури та інститутом Зварювання (Welding Institute), Любляни, Словенія укладено Меморандум про співробітництво.
В рамках цього договору проведені наступні заходи:

 • Організовано стажування викладачів кафедри закордоном. Пройшли стажування в інституті «Зварювання» за індивідуальними затвердженими програмами – 7 викладачів: Проф. Білик С., доценти: Колякова В., Лавриненко Л., Нілова Т., Шпакова А., Черненко К., Цифра Т.
 • Проведено міжнародний семінар в жовтні 2019 року «Розвиток 3D технологій для сучасних конструкцій». В семінарі прийняли участь: проф. Білик С.І., доц. Колякова В.М. Отримано сертифікат участі в семінарі:
 • За результатами семінара та стажування надрукована стаття в журналі англійською мовою S.I. Bilyk, L.I. Lavrinenko, T.O. Nilova, Semchuk I.Y. «EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF INSERTED FLOORS WITH DECREASED HEIGHT» // VARILNA TEHNIKA., Ljubljana, Slovenia 69 (2019), 7-15.
 • В рамках співробництва кафедра МДК брала участь з докладом на конференції у «27 Міжнародній конференції Матеірали і технології» «27th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY» 2019р., Словенія)
Проведення семінару, Ljubljana, Slovenia 2019

Участь в інших Міжнародних конференціях

2020Міжнародна конференція в Чернигові. Проф Білик С.І. – член Національного комітету Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 2020 р.) : Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020) .Білик А.С., Цюпин Є.І. Моделювання змін граничних умов при розрахунку колон на стійкість /«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ». Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. 29 – 30 квітня 2020 р. – м. Чернігів- КЗЯТПС – 2020.-стор.96. Тези онлайн
2019Міжнародна конференція в Чернигові. Проф Білик С.І. – член Національного комітету ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.) : Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019). Білик С. І., Нужний В. В., Цюпін Е. І. Критерій стійкості консольних сталевих двоступінчастих колон із плавно-змінною жорсткістю кожної частини /«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ». Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. 14 – 16 травня 2019 р. – м. Чернігів- КЗЯТПС – 2019.-стор.112. Тези онлайн
2019Міжнародна конференція Матеірали і технології» «27th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY» 2019р., Словенія) тези доповіді Білик А.С., Нужний В.В. , Цюпин Є.І. Tsyupyn E.I., Nuzhnyj V.V., Bilyk А.S. . Stability and dynamics of variable cross-sectioncantilever steel structures/27th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY 16–18 October 2019, Portorož, Slovenia/ PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, LJUBLJANA,2019- p. 178 Тези онлайн
2019Yurchenko, V. Searching shear forces flows for an arbitrary cross-section of a thin-walled bar: development of numerical algorithm based on the graph theory // International journal for computational civil and structural engineering. – 15(1), 2019. – рр. 153-170. DOI:10.22337/2587-9618-2018-15-1-153-170. Тези онлайн

Публікації в Міжнародних виданнях.

(видання що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web Of Science, Copernicus тощо).

 • Проблеми конструювання ребристо-кільцевих куполів Білик С.І., Тонкачеєв В.Г. Системні технології. Наук.зб. – Д.: Міносвіти України. – 2018 – №5 (118). – С 166-170. Електронний ресурс: Стаття онлайн Науковий вісник «Системні технології» з 2014 року внесено до реферативної бази даних наукових публікацій Index Copernicus – ICV 2014:41.10, ICV 2015:53.44, ICV 2016:60.20, ICV 2017:80.95.
 • Searching shear forces flows for an arbitrary cross-section of a thin-walled bar: development of numerical algorithm based on the graph theory Yurchenko, V. International journal for computational civil and structural engineering. – 15(1), 2019. – рр. 153-170. Стаття онлайн. ISSN 2588-0195 (online). ISSN 2587-9618 (print).
 • Stress-strain state of beam corrugated web under patch loading. Semchuk I.Y., Nilova T.O. Opir Materialiv i Teoria Sporud – Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv:KNUBA, 2019. – Issue 102. – P. 53-61.DOI: Стаття онлайн. (WEB OF SCIENCE)
 • Providing of the vitality of steel frames of high-rise buildings under action of fire. Daurov M.K.,Bilyk A.S. Opir Materialiv i Teoria Sporud – Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv:KNUBA, 2019. – Issue 102. – P. 62-68.DOI: Стаття онлайн. (WEB OF SCIENCE)
 • Searching for shear forces flows in arbitrary cross-sections of thin-walled bars: numericalalgorithmand software implementation. Yurchenko, V. Opir Materialiv i Teoria Sporud – Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2019. – Issue 103. – P. 82 – 111. DOI: Стаття онлайн (WEB OF SCIENCES)
 • Yurchenko V.V., Peleshko I. D. Searching for optimal pre-stressing of steel bar structures based on sensitivity analysis. Archives of Civil Engineering (Scopus). Vol. 66, No. 3, 2020. – P. 525-540. DOI: Стаття онлайн
 • Yurchenko V., Peleshko I. Improved gradient projection method for parametric optimisation of bar structures. Magazine of civil engineering (Scopus). 2020. 98(6). Article No. 9812. DOI: Стаття онлайн
 • Yurchenko V. Algorithm for shear flows in arbitrary cross-sections of thin-walled bars. Magazine of Civil Engineering (Scopus) No. 92(8), 2019. – P. 3–26. DOI: Стаття онлайн
 • Yurchenko V.V., Peleshko I. D. Searching for optimal prestressing of steel bar structures based on sensitivity analysis. Archives of Civil Engineering (Scopus). Vol. 66, No. 3, 2020. – P. 525-540. DOI: https://doi.org/10.24425/ACE.2020.134411
 • Білик А. С., Гребенєва І. В. Особливості проєктування споруд в умовах Марса. Космічна наука і технологія. 2020. 26, № 5 (126). С. 73—89. (Scopus). Стаття онлайн

Статті, що підготовлено до друку:

 • S.І. Bilyk, H.M.Tonkacheiev, А.S. Bilyk, V.H. Tonkacheiev. TALL VON-MISES TRUSSES’ SKEW-SYMMETRIC DEFROMATION. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 106. – P. 140-154.
 • Peleshko I., Yurchenko V. An improved gradient-based method to solve parametric optimization problems of the bar structures. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. (WoS)
 • Peleshko I., Yurchenko V. Parametric optimization of steel structures based on gradient projection method. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. (WoS)
 • Bilyk S.I., Yurchenko V. Size optimization of single edge folds for cold-formed structural members. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. (WoS)
 • Пелешко І.Д., Юрченко В.В. Параметрична оптимізація металевих стержневих конструкцій з використанням модифікованого методу проекції градієнта. Міжнародний журнал «Прикладна механіка» (Scopus)
 • Yurchenko V., Peleshko I. Methodology for solving parametric optimization problems of steel structures. Magazine of Civil Engineering (Scopus)
 • Bilyk S.I., Lavrinenko L.I., Nilov O.O., Nilova T.O., Semchuk I.Y. Limit state theoretical and experimental investigation of corrugated sine-web under patch loading. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUCA, 2020 (WoS)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram