Адаменко Вячеслав Миколайович

доцент, кандидат технічних наук, гарант освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», рівня вищої освіти «Бакалавр»

Освіта:

 • В 2000 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», кафедра «Металевих і дерев’яних конструкцій»
 • Стипендіат Президента України 1999 – 2000 років, представляв КНУБА у 2-му турі Всеукраїнських студентських олімпіад з Теоретичної механіки (м. Івано-Франківськ, 1997 рік) та зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (м. Харків, 1999 рік), нагороджений Почесним Дипломом, занесений до Книги Пошани Університету
 • В 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, кафедра «Залізобетонних та кам’яних конструкцій»

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема дисертації:

 • «Тріщиностійкість, деформативність та міцність двовісно працюючих слабоармованих плит за умов різнознакової дії моментного навантаження»

Професійний шлях:

 • з 2000 по 2001 рр. – Корпорація «Альтіс Холдинг» (ТОВ “Буд-Імпекс”), менеджер
 • 2001 р. – ЗАТ “Аеробуд”, майстер
 • з 2001 по 2004 рр. – аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури, кафедра Залізобетонних та кам’яних конструкцій
 • з 2005 по 2009 – асистент кафедри Залізобетонних та кам’яних конструкцій КНУБА
 • з 2009 по 2010 рр. – ПП “Медсервіс”, головний конструктор
 • з 2011 по 2012 рр. – ТОВ “УК-МІТ”, головний конструктор
 • з 2012 р. – доцент кафедри Металевих і дерев’яних конструкцій КНУБА

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • ВІМ-технології металевих конструкцій – ПЦБ (бакалаври)
 • Дисциплiна спецiальної пiдготовки випускової кафедри – ПЦБ (магістри)
 • Обстеження та пiдсилення будівельних конструкцій – ПЦБ (магістри)
 • Основи проєктування за європейськими нормами – ПЦБ (магістри)
 • Аналіз та моделювання за темою магістерської роботи – ПЦБ (магістри наукового спрямування)
 • Керівництво кваліфікаційними бакалаврськими роботами
 • Керівництво кваліфікаційними магістерськими роботами
 • Керівництво аспірантами

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 22
 • Патентів – 1
 • Участь в конференціях за останній рік – 4
 • Бакалаврів – 1…4 (кожного року), 34 (за останні 10 років)
 • Магістрів професійного спрямування – 1…3 (кожного року), 16 (за останні 8 років)
 • Магістрів наукового спрямування) – 1 (кожного року), 3 (за останні 3 роки)
 • Аспірантів (ph.D) – 1 (кожного року), 2 (за останні 3 роки)

Наукові праці по роках публікації:

2022
 • Адаменко В. М. Досвід впровадження BIM-технологій в навчальний процес на кафедрі металевих і дерев’яних конструкцій КНУБА / В. М. Адаменко // Будівельні конструкції. Теорія і практика . – 2022. – Вип. 10. – С. 56-68. DOI: 10.32347/2522-4182.10.2022.66-78 (Фахове видання) Стаття онлайн
 • Адаменко В.М. Особливості виконання дублюючих розрахунків та їх застосування для моніторингу каркасно-монолітних будівель на етапі будівництва у рамках науково-технічного супроводу // Експлуатація та реконструкція будівель і споруд : тези доп. IV міжнар. конф. — Одеса : ОДАБА, 2021. – С. 27 – 29.
2021
 • Адаменко В.М. Досвід застосування BIM-технологій при проєктуванні і розрахунках сталевих та залізобетонних конструкцій // Матеріали доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ». – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 13 – 16.
 • Адаменко В. М. Напружено-деформований стан монолітного ребристого перекриття силосу при максимальних навантаженнях // Робоча програма та тези доповідей ІІІ-ї Науково- практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції». – К.: КНУБА, 2021. – С. 29 – 30.
 • Адаменко В. М. Використання 3D BIM-інформаційного моделювання при проєктуванні, розрахунках та конструюванні металевих конструкцій // Матеріали доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – О.: ОДАБА, 2021. – С. 4-6.
2020
 • Адаменко В. М. Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту / В. М. Адаменко, А. М. Мавдюк // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 72. – С. 176-186. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.72.176-186 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_72_17.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram