Дауров Михайло Констянтинович

доцент катедри, доктор філософії

Освіта:

 • У 2018 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», здобув кваліфікацію інженер-будівельник

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • доктор філософії, спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Тема дисертації:

 • Робота сталевих каркасів багатоповерхових будівель при пожежі з посиленням живучості

Професійний шлях:

 • навчання в аспірантурі: 2018-2022рр,
 • асистент кафедри МДК 2022-2024рр,
 • доцент кафедри МДК з 2024р

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • Сталеві конструкції
 • Конструкції будівель і споруд (МК)
 • Конструкції будівель і споруд (ДК)
 • Конструкції з дерева та пластмас

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2024
 • Daurov M.K., Nilova T.O, Glitin O.B. Influence of the steel frame multi-storey buildings element solid section form on their vitality in fire // Scientific Research in XXI Century: proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference (Ottawa, Canada, 16-18.02.2024). Ottawa, 2024. P.412-414. Тези онлайн
2023
 • Daurov M.K., Bilyk A.S. The multi-storey buildings steel frames vitality increasing. Modern construction and architecture. 2023. №4. P. 14-22. DOI: 10.31650/2786-6696-2023-4-14-22 Стаття онлайн
 • Daurov M.K. The technique of multi-story buildings steel frames vitality in the fire increasing // Diversity and inclusion in scientific area: proceedings of the 3 rd international scientific and practical conference (Warsaw, Poland, 6-8.08.2023). Warsaw, 2023. P.171-174. Тези онлайн
 • Сталеві конструкції. Оформлення креслень марки КМ-КМД, студентських робіт: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 47 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Пояснювальні записки проектної та робочої документації: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 18 с. Електронний ресурс
2022
 • Дауров М. К., Білик А.С. Порівняння роботи багатоповерхових сталевих каркасів при пожежі за різних початкових умов та їх вплив на живучість. Сучасне будівництво та архітектура. 2022. №1. С. 27-43.
 • Дауров М.К. Напружений стан сталевих каркасів багатоповерхових будівель під час пожежі та його вплив на живучість // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) // відпов. за випуск Єрошенко А.М. [та ін.]. Чернігів, 2022. – Т. 2. – С. 108-109.
 • Daurov M.K. The fire location influence on multi-storey buildings steel frames stress state and its vitality // Modern science: innovations and prospects: proceedings of ix international scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, 29-31 May 2022). Stockholm, 2022. P.208-211.
 • Daurov M.K., Bilyk A.S. Investigation of changes in steel frames stress state in fire and influence on its vitality//Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles – Kyiv, KNUBA, 2022. – Issue 108. – P. 325-336.
 • М. Дауров. Робота сталевих каркасів багатоповерхових будівель при пожежі з урахуванням пластичних деформацій та її вплив на живучість // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2022 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2022.– с.181-182. Тези онлайн
2019
 • Дауров М. К. Огляд вимог сучасних нормативних документів із розрахунку сталевих каркасів багатоповерхових будівель на опір прогресуючому руйнуванню / М. К. Дауров, А. С. Білик // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 70. – С. 175-186. – Режим доступу: Стаття онлайн
 • Daurov M. K. Providing of the vitality of steel frames of high-rise buildings under action of fire / M. K. Daurov, A. S. Bilyk // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2019. – Вип. 102. – С. 62-68. – Режим доступу: Стаття онлайн

Силабуси дисциплін

Підвищення кваліфікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram