Джанов Любомир Володимирович

асистент катедри

Профіль Web Of Science

Профіль Scopus

Освіта:

 • У 2019 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», диплом магістра з відзнакою

Професійний шлях:

 • 2019 -закінчив магістратуру КНУБА з відзнакою
 • 2019-2024 навчався в аспірантурі
 • 2022 – асистент кафедри МДК

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2023
 • Білик А.С. Білик С.І., Глітін О.Б., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевих двотаврових балок зі змінною шириною полиць// Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2023. – Вип. 12. – С. 44-52. DOI:10.32347/2522-4182.12.202 Стаття онлайн
 • Артем Білик, Сергій Білик, Любомир Джанов. Оптимальна висота сталевої двотаврової балки із змінною шириною полиць // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 46-47 Тези онлайн
2022
 • Білик С.І., Джанов Л.В. Особливості вибору оптимального перерізу сталевих двотаврових зварних балок зі змінною шириною полиці та змінною висотою стінки // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2022): матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – C.97-98. (Фахове видання)
 • С. Білик, Л. Джанов. Впровадження курс BIM-технологій в металевих конструкціях у навчальний процес в умовах дистанційного навчання // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2022 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2022.– с.183-184. Тези онлайн
2021
 • Білик С.І., Білик А.С., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевої балки зі змінною висотою стінки і полиці // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2022): матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – C.92-93. (Фахове видання)
2020
 • Білик А., Нужний В., Джанов Л., Перестюк В. Особливості аналітичного розв’язку задачі про переміщення консольних сталевих балок зі змінною шириною полиць // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 7. – С.85-92. (Фахове видання)
2019
 • Білик А., Цюпин Є., Джанов Л. Методика визначення коефіцієнту розрахункової довжини колон багатоповерхових рам шарнірно закріплених на фундаментах // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Зб. наук. пр. – 2019. – Вип.4. – С.70-77. (Фахове видання)

Силабуси дисциплін

Підвищення кваліфікації

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності 2023

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram