Юрченко Віталіна Віталіївна

професор катедри, професор, доктор технічних наук, вчений секретар катедри, дійсний член-кореспондент АБУ, член спеціалізованої вченої ради D 26.056.04, член технічного комітету стандартизації №301 «Металобудівництво» при Міністерстві розвитку громад та територій України, член Mathematical Optimization Society та International Society of Structural and Multidisciplinary Optimization

Освіта:

 • У 1999 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю промислове і цивільне будівництво, здобула кваліфікацію інженер-будівельник

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • д.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема дисертації:

 • «Удосконалення конструктивної форми легких каркасів будівель із холодногнутих профілів на базі рішення задачі оптимального проектування»

Професійний шлях:

 • з 1999 по 2002 рр. – аспірантура Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2003 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • з 2004 по 2007 рр. – асистент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
 • з 2007 по 2011 рр. – доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
 • з 2011 по 2013 рр. – докторант Київського національного університету будівництва і архітектури
 • з 2014 по 2019 рр. – доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
 • 2019 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • з 2020 р. – професор кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • Металеві конструкції – ПЦБ
 • Металеві конструкції. Спецкурс – ПЦБ
 • Дисципліна спеціальної підготовки кафедри – ПЦБ
 • Нормативне забезпечення в будівництві – ПЦБ
 • Керівництво атестаційними магістерськими роботами – ПЦБ

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 100, в тому числі SCOPUS – 6, Web Of Science – 9
 • Підручників та посібників – 4
 • Монографій – 5
 • Співавторство у державних нормативних документах – 6
 • Наукові видання за 5 років – 24, у тому числі монографій – 1, підручників  – 1
 • Участь в конференціях за 5 років – 7, у тому числі міжнародні – 4
 • Магістрів кожного року – 2
 • Магістри наукового спрямування – 2

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2023
 • Peleshko, I., Yurchenko, V., & Rusyn, P. (2023). Layout and cross-sectional size optimization of truss structures with mixed design variables based on gradient method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (7 (126), 6–18. DOI: 10.15587/1729-4061.2023.292692. (Scopus) Стаття онлайн
 • Peleshko I., Yurchenko V. Parametric optimization of bar structures with discrete and continuous design variables using improved gradient projection method // Strength of materials and theory of structures: scientific-and-technical collected articles. – KYIV: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 178-198. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.178-198. (Web of Science) Стаття онлайн
2022
 • Vitalina Yurchenko, Ivan Peleshko. Searching for a compromise solution in cross-section size optimization problems of cold-formed steel structural members / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.72 – 92. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.72-92 (Web Of Science) Стаття онлайн
 • Vitalina Yurchenko, Anatoly Perelmuter, Ivan Peleshko. Cross-section size optimization of cold-formed steel lipped channel structural members subjected to axial compression // Civil and Environmental Engineering. – 2022. – Vol. 18. – Issue 2. – P. 472 – 481. DOI: 10.2478/cee-2022-0044.
 • Yurchenko, V., Peleshko, I. (2022). Optimization of cross-section dimensions of structural members made of cold-formed profiles using compromise search. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (7 (119)), 84–95. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.261037. (Scopus)
 • Perelmuter A.V., Yurchenko V.V., Peleshko I.D. Optimization cross-sectional dimensions for cold-formed steel lipped channel columns // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.156 – 170. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.156-170 (Web Of Science)
 • Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Вибрані проблеми розрахунку та оптимального проектування сталевих конструкцій із холодногнутих профілів / А. В. Перельмутер, В. В. Юрченко В. В. – К.: Каравела, – 206 с.
 • Yurchenko V.V., Peleshko I.D. Parametric optimization of steel structures: method, algorithm and industrial application. – LAP Lambert Academic Publishing, 2022. – 124 p. ISBN -13: 978-620-5-51488-7.
2021
 • Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Про доцільність та формулювання задач пошуку оптимальних проектних рішень стержневих конструкцій із холодногнутих профілів // Таврійский науковий вісник. Серія «Технічні науки», 2021. – Вип. 6. – С.140-152. DOI: 10.32851/tnv-tech.2021.6.18 (Фахове видання) Стаття онлайн
 • Yurchenko V., Peleshko I. Parametric optimization of steel lattice portal frame with CHS structural members // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P. 45-74. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.107.45-74
 • Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Аналіз несучої здатності центрально стиснутих стержневих елементів із холодногнутих профілів // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. № 85. – Одеса, ОДАБА, 2021. – C. 28 – 42. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-85-28- 42 (Фахове видання)
 • Yurchenko V., Peleshko I. Methodology for solving parametric optimization problems of steel structures // Magazine of Civil Engineering. – 2021. – 107(7). Article No. 10705. DOI: 10.34910/MCE.107.5 (Scopus)
 • Peleshko I. D., Yurchenko V. V. Parametric Optimization of Metallic Rod Constructions with using the Modified Method of Gradient Projection // International Applied Mechanics. – 2021. – Vol. 57, No. 4. – P. 78–95. (SCOPUS)
 • Юрченко В. В., Перельмутер А. В. Оптимальне проектування каркасів будівель із холодногнутих профілів. – Київ, Каравела, 2021. – 210 с. (монографія)
 • Yurchenko V.V., Peleshko I.D., Biliaiev N.A. Application of improved gradient projection method to parametric optimization of steel lattice portal frame // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2021. – Vol. 17. – Issue 3. – P. 135-159. DOI:10.22337/2587-9618-2021-17-2-135-159 (SCOPUS) Стаття онлайн
 • Yurchenko V.V., Peleshko I.D., Biliaiev N.A. Application of improved gradient projection method to parametric optimization of steel lattice portal frame // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – 1164. – Article No. 012090. DOI:10.1088/1757-899X/1164/1/012090  (Web Of Science) Стаття онлайн
 • Karpilovsky V. S., Kriksunov E. Z., Perelmuter A. V.,  Yurchenko V. V. Analysis and design of steel structural joints and connection: software implementation // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2021. – Vol. 17. – Issue 2. – P. 58–66. DOI:10.22337/2587-9618-2021-17-2-58-66 (Scopus) Стаття онлайн
 • Yurchenko V., Peleshko I. Optimal numbers of the redundant members for introducing initial pre-stressing forces into steel bar structures // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 106. – P. 68-91. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.106.68-91  (Web Of Science) Стаття онлайн
2020
 • Yurchenko V.V., Peleshko I. D. Searching for optimal pre-stressing of steel bar structures based on sensitivity analysis // Archives of Civil Engineering, Vol. 66, No. 3, 2020. – P. 525-540. DOI: 10.24425/ACE.2020.134411 (Scopus)
 • Yurchenko V., Peleshko I. Improved gradient projection method for parametric optimisation of bar structures // Magazine of Civil Engineering. 2020. 98(6). Article No. 9812. DOI: 10.18720/MCE.98.12. (Scopus)
 • Peleshko I., Yurchenko V. An improved gradient-based method to solve parametric optimisation problems of the bar structures // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 104. – P. 265-288. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.104.265-288. (Web Of Science)
 • Peleshko I., Yurchenko V. Parametric optimization of steel structures based on gradient projection method // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P. 192-220. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.192-220 (Web Of Science)
 • Bilyk S.I., Yurchenko V. V. Size optimization of single edge folds for cold-formed structural members// Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P. 73-86. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.73-86 (Web Of Science)
 • Юрченко В. В., Перельмутер А. В. Несуча здатність стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів. – Київ, Каравела, 2020. – 310 с.
2019
 • Yurchenko, V. Searching shear forces flows for an arbitrary cross-section of a thin-walled bar: development of numerical algorithm based on the graph theory // International journal for computational civil and structural engineering. – 15(1), 2019. – P. 153-170. DOI:10.22337/2587-9618-2018-15-1-153-170.
 • Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Дослідження області несучої здатності тонкостінних стержневих елементів із холодногнутих профілів // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. № 75. – Одеса, ОДАБА, 2019. – C. 53 – 60. DOI: 10.31650-2415-377X-2019-75-53-60 (Фахове видання)
 • Білик С. І., Юрченко В. В. Оптимізація розмірів відгинів, що підкріплюють полиці, для стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 30 (69) № 3, 2019. – С.198 – 205. DOI: 10.32838/2663-5941/2019.3-2/33 (Фахове видання)
 • Юрченко В. В. Пошук оптимальних розмірів поперечного перерізу С-подібного холодногнутого профіля, що працює в умовах центрального стиску / В. В. Юрченко // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: Тези доповідей третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 вересня, 2019. – С. 96 – 98.
 • Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Дослідження області несучої здатності тонкостінних стержневих елементів із холодногнутих профілів // Наука та будівництво. – № 3 (21), 2019. – С.42 – 48. DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v21i3.110 (Фахове видання)
 • Yurchenko, V. Searching for shear forces flows in arbitrary cross-sections of thin-walled bars: numerical algorithm and software implementation // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2019. – Issue 103. – P. 82 – 111. DOI: 10.32347/2410-2547.2019.103.82-111. (Web Of Science)
 • Юрченко В. В. Пошук оптимальних розмірів поперечного перерізу С-подібного холодногнутого профіля, що працює в умовах центрального стиску // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. № 77. – Одеса, ОДАБА, 2019. – C. 115 – 125. DOI: 10.31650/2415-377X-2019-77-115-125 (Фахове видання)
 • Yurchenko, V. Algorithm for shear flows in arbitrary cross-sections of thin-walled bars // Magazine of Civil Engineering, No. 92(8), 2019. – P. 3–26. DOI: 10.18720/MCE.92.1 (Scopus)
 • Юрченко В.В. Удосконалення конструктивної форми легких каркасів будівель із холодногнутих профілів на базі рішення задачі оптимального проектування [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.23.01 / Юрченко Віталіна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 44 с.
2018
 • Karpilovsky V. S., Kryksunov E. Z., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Software development experience in designing of steel structural joints // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 69 – 82.
 • Gavrilenko I. S., Girenko S. V., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Load-bearing capacity as an interactive analysis tool in SCAD Office // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 112 – 127.
 • Рудь Д. Н., Юрченко В. В. Программная реализация поиска потоков касательных усилий в сечении тонкостенного стержня произвольной конфигурации // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26-27 вересня, 2018. – С. 109 – 111.
 • Карпиловский В. С. и др. SCAD Office. Реализация СНиП в проектирующих программах / В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко, М. А. Микитаренко, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер, В. Г. Федоровский, В. В. Юрченко. – М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2018. – 576 с. – Рус.
2017
 • Гавриленко И. С., Гиренко С. В., Перельмутер А. В., Перельмутер М. А., Юрченко В. В. Область несущей способности как интерактивный инструмент анализа в SCAD Office // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-26 жовтня 2017. – К.: Талком. – С. 39-42.
2015
 • Юрченко, В. В. Розподіл потоків дотичних зусиль вздовж замкнених контурів перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів / В. В. Юрченко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 30. – Рівне, 2015. – С. 306 – 316. (Фахове видання)
 • Юрченко, В.В. Узагальнені секторіальні координати для довільного перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів / В. В. Юрченко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 31. – Рівне, 2015. – С. 538 – 549. (Фахове видання)
 • Perelmuter A., Yurchenko V. Shear stresses in hybrid thin-walled section: development of detail numerical algorithm based on the graph theory // Proceedings of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Short Papers. – Vol. 2. – Gdańsk, 2015. – P. 943–944.
 • Perelmuter, A., Yurchenko, V. On the Issue of Structural Analysis of Spatial Systems from Thin-Walled Bars with Open Profiles / A. Perelmuter, V. Yurchenko // Proceedings of the METNET Seminar 2015 in Budapest / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – HAMK University of Applied Science, 2015. – P. 68 – 80.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram