Нужний Валерій Вікторович

старший викладач катедри, (має кваліфікаційний сертифікат  «Інженер-проектувальник»)

Профіль Web Of Science

Профіль Scopus

Профіль Research Gate

Освіта:

 • освіта

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • немає

Тема дисертації:

 • немає

Професійний шлях:

 • дати рр – навчання в аспірантурі
 • з дата р – асистент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • дисципліни

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 
 • Участь в конференціях за 5 років –  , у тому числі   міжнародні
 • Магістрів кожного року – 
 • За 5 років наукових видань  , у тому числі науково-методичних та підручників 

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2023
 • Білик С.І., Білик А.С., Нужний В.В. Загальна класифікація ударних навантажень на захисні споруди // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів (КЗЯТПС – 2023): матеріали тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 травня 2023 р.) : у 2т. / Національний університет “Чернігівська політехніка” [та ін.] – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2023. – Т.2. – с. 151-153 Тези онлайн
 • Валерій Нужний. Проблематика розрахунку на втому баштових конструкцій // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 71-72 Тези онлайн
 • Сталеві конструкції: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023. – 20 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Оформлення креслень марки КМ-КМД, студентських робіт: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 47 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Пояснювальні записки проектної та робочої документації: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 18 с. Електронний ресурс
 • Конструкції з дерева та полімерних матеріалів: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023.– 20 с. Електронний ресурс
2022
 • Білик С.І., Нужний В.В. Визначення кількості циклів при розрахунку на втому баштових конструкцій // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – С. 96-97.
 • Валерій Нужний. Перші дослідження ушкоджень будівель і споруд внаслідок бойових дій / В.В. Нужний // Будівельні конструкції. Теорія і практика– Вип. 11. – КНУБА, 2022. – С. 104-114. DOI:10.32347/2522-4182.11.2022.104-114
2021
 • Нужний В.В. Дослідження вітрової динаміки флагштока із змінним перерізом // Матеріали доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – О.: ОДАБА, 2021. – С.43.
2020
 • Білик С.І., Нужний В.В. Розрахунок консольних стержнів на динамічну дію із зосередженою масою // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2020: матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – Т. 2. – С.97.

Силабуси дисциплін

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності 2023

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram