Радецький Сергій Борисович

асистент катедри, (має кваліфікаційний сертифікат  «Експерт»)

Профіль Web Of Science

Профіль Scopus

Освіта:

 • У 2009 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», здобув кваліфікацію інженер-будівельник

Професійний шлях:

 • 2015-2016 рр – навчання в аспірантурі
 • з 2017 р – асистент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • Металеві конструкції (практ.) – ПЦБ
 • Конструкції будівель і споруд (Металеві конструкції) (практ.) – АРХ
 • Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій (практ.) – ПЦБ

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2021
 • Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Робоча площадка виробничої будівлі» / уклад.: Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. – К.: КНУБА, 2021 – 54 с
2019
 • Бабічев П.Є., Глітін О.Б., Радецький С.Б., ПРАКТИЧНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПІДСИЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ПРОГОНІВ І БАЛОК ШЛЯХОМ УЛАШТУВАННЯ ДВОХ ПРУЖНИХ ОПОР В ПРОЛЬОТІ. / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.збірник/Головн.ред. М.М. Осетрін.-К.,КНУБА, 2019.-Вип. 71.-492 с.
2009
 • Патент на корисну модель №43394 Україна, МПК Е04В 1/02. Спосіб виготовлення сталезалізобетонної балки перекриття в умовах реконструкції будинку. Рудінок Олександр Михайлович, Бабчічев Павло Єгорович, Івженко Світлана Юріївна, Радецький Сергій Борисович; № u200903641; заяв. 14.04.2009; опубл. 10.08.2009, Бюл. №15, 2009р.
 • Патент на корисну модель №43395 Україна, МПК Е04В 1/02. Спосіб виготовлення сталебетонної балки перекриття будинку в умовах реконструкції Рудінок Олександр Михайлович, Бабчічев Павло Єгорович, Івженко Світлана Юріївна, Радецький Сергій Борисович; № u200903642; заяв. 14.04.2009; опубл. 10.08.2009, Бюл. №15, 2009р.
 • Патент на корисну модель №44962 Україна, МПК Е04В 1/00. Збірна сталезалізобетонна балка. Рудінок Олександр Михайлович, Бабчічев Павло Єгорович, Івженко Світлана Юріївна, Радецький Сергій Борисович; № u200903640; заяв. 14.04.2009; опубл. 26.10.2009, Бюл. №20, 2009р.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram