Скляров Ігор Олександрович

доцент катедри, доцент, кандидат технічних наук, дійсний член Академії будівництва України, начальник навчально-методичного відділу КНУБА

Профіль Web Of Science

Профіль Scopus

Освіта:

 • У 2008 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», здобув кваліфікацію інженер-будівельник

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема дисертації:

 • «Сталеві рамні каркаси зі зварних двотаврів змінного перерізу з гнучкою стінкою»

Професійний шлях:

 • з 2008 по 2013 р – асистент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
 • з 2013 р – доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
 • з 2013 р – начальник навчально-методичного відділу КНУБА

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • Металеві конструкції – ПЦБ, МБГ
 • Будівельні конструкції (Металеві конструкції) – ТБКВМ
 • Керівництво атестаційними бакалаврськими роботами
 • Керівництво атестаційними магістерськими роботами

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 60
 • Підручників та посібників – 1
 • Авторських свідоцтв – 17
 • Магістрів кожного року – 2
 • За 5 років наукових видань 14, у тому числі науково-методичних та підручників 1

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2023
 • Denys Mykhailovskyi, Ihor Skliarov. Methods of calculation and engineering protection of critical infrastructure objects and other strategic facilities against long-range projectiles // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 155-171. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.155-171 (Web Of Science) Стаття онлайн
 • Skliarov I. , Mykhailovskyi D., Skliarova T., A the use of metal-timber structures in the reconstruction of industrial buildings for the renewal of residental real estate. // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.13 (2023) – с. 76–88. DOI: 10.32347/2522-4182.13.2023.76-88. Стаття онлайн
2022
 • Скляров І.О. Розрахунок та конструювання сталевих рамних каркасів з тонкостінних зварних двотаврів змінного перерізу: монографія. Київ: КНУБА, 2022. – 164 с.
 • Скляров І.О., Склярова Т.С. Синергія властивостей сталі та деревини в констукціях металодерев’яних двотаврів з гофрованою стінкою / І.О. Скляров, Т.С. Склярова // Будівельні конструкції. Теорія і практика– Вип. 11. – КНУБА, 2022. – С. 94-103.
2021
 • Скляров І. О. Будівельні конструкції. Металеві конструкції: навчальний посібник для студентів спеціальності 192 “Буд-во та цивільна інженерія” . – Київ: КНУБА, 2021. – 167 с.
 • Скляров І. О. Патент на корисну модель № 148324 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Конструкція залізобетонного шпунта з внутрішніми каналами для розмивання ґрунту; заявники і власники Скляров І.О., Михайловський Д.В., Бабич Т.С., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u 202007072; заяв. 04.11.2020 ; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 30.
 • Скляров І. О. Комбіновані металодерев’яні двотаврові балки // Тези доповідей IIІ Науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції». – К., КНУБА, 2021. – С. 71-72.
2019
 • Патент на корисну модель № 131351 Україна, МПК Е04С 3/00 (2006.01). Рама з металодерев’яних двотаврів/ Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807816; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель № 131636 Україна, МПК Е04С 3/04 (2006.01). Спосіб з’єднання поясів та стінки металодерев’яних двотаврова балок / Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807806; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.
 • Патент на корисну модель № 131782 Україна, МПК Е04С 3/00 (2018.01). Рама змінного перерізу з метало-дерев’яних двотаврів / Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201808996; заяв. 29.08.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.
2018
 • Патент на корисну модель № 129834 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Конструкція металевої обойми для влаштування отвору в цегляній стіні / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201806348; заяв. 06.06.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 • Положення про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра / уклад.: Г.М. Тонкачеєв та ін. – Київ: КНУБА, 2017. – 24 с.
 • Патент на корисну модель № 130892 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Металодерев’яна двотаврова балка змінного перерізу / Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807807; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
 • Патент на корисну модель № 130893 Україна, МПК Е04С 3/07 (2006.01). Комбінована металодерев’яна двотаврова балка з поясами із деревини та стінкою з профільованого металевого листа / Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807815; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
2017
 • Патент на корисну модель № 116174 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Зварна комбінована металева балка-ферма / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201611970; заяв. 25.11.2016 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.
 • Патент на корисну модель № 115812 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Конструкція поперечних ребер зварних балок / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201611995; заяв. 25.11.2016 ; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.
2016
 • Патент на корисну модель № 104918 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Сталева рама змінної жорсткості з моносиметричних двотаврів з гнучкою стінкою / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201508267; заяв. 21.08.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.
 • Патент на корисну модель № 104919 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Сталева рама змінної жорсткості, попередньо напружена шпренгельною затяжкою у ригелі / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201508268; заяв. 21.08.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.
 • Sklyarov І.О. Application of monosymmetrical i-beams in light metal frames with variable stiffness / Sklyarov І.О. // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi: Scientific, science and technology collected articles. — Оdesa, 2016. — Issue 1(48). — 106 p. — Language: ENG-UKR. Стор. 30-34.
2015
 • Патент на корисну модель № 97359 Україна, МПК Е04С 3/00 (2015.01). Несуча система для кріплення світлопрозорого скляного фасаду / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І. О.; – № u201410746; заяв. 02.10.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
2014
 • Скляров І. О., Зазимко С.В. Конструкції попередньо напружених тросово-спайдерних систем світлопрозорих фасадів/ І. О. Скляров, С. В. Зазимко // Збірник наукових праць «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Випуск 75. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 232-237.
 • Sklyarov I.A. Designing of frame structures of welded double-T with variable cross section and flexible wall / I.A.Sklyarov // Perspective directions of innovative development of construction industry and engineering training (pddc 2014): collection of research papers XIX International Scientific Seminar– in 2 parts. – Part 1. – Brest : Brest state technical university, 23-25 October 2014. – P 338-345.
 • Скляров І. О. Вантові несучі системи Скляних світлопрозорих фасадів / І. О. Скляров // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник – Вип. 52. – К., КНУБА, 2014. – С. 375-380.
 • Скляров І. О. Експериментально-теоретична методика розрахунку сталевих рам зі зварних двотаврів змінного перерізу з гнучкою стінкою / І. О. Скляров // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник – Вип. 52. – К., КНУБА, 2014. – С. 381-386.
 • Розрахунок і конструювання балкової клітки: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: Михайловський Д.В., Клюшниченко Т.О., Скляров І.О., Коваленко М.С. – – К: КНУБА, 2014 – 72 с.
 • Sklyarov І.О., Didenko K.S. Steel frame Of variable stiffness with prestressed truss bar puffs in rigel / І.О. Sklyarov, K.S. Didenko // Вісник сумського національного аграрного університету, серія «Будівництво»– Вип. 10(18). – СНАУ, 2014. – С. 130-133.
 • Sklyarov І.О., Сhuy I.O. Steel frames of variable stiffness with monosymmetrical double-t’s with flexible wall / І.О. Sklyarov, K.S. Didenko // Вісник сумського національного аграрного університету, серія «Будівництво»– Вип. 10(18). – СНАУ, 2014. – С. 133-137.
2013
 • Патент на корисну модель № 82954 Україна, МПК Е04С 3/00 (2013.01). Попередньо напружена рама із двотаврів змінної жорсткості з гнучкою стінкою / Скляров І. О., Котовська Д.П.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І. О., Котовська Д.П.; – № u201301148; заяв. 30.01.2013 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.
 • Патент на корисну модель № 82955 Україна, МПК Е04С 3/00 (2013.01). Сталева портальна рама змінної жорсткості, попередньо напружена затяжкою у ригелі / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І. О.; – № u201301149; заяв. 30.01.2013 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.
2012
 • Скляров І. О. Сталеві рамні каркаси зі зварних двотаврів змінного перерізу з гнучкою стінкою : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : спеціальність 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / І. О. Скляров. – Київ, 2012. – 22с.
 • Скляров І. О. Особливості експериментальних випробувань рамних двотаврів з гнучкою стінкою / І. О. Скляров, // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2012. – С. 53-54.
 • Скляров І. О. Основні проблеми визначення напружень у крайніх фібрах тонкостінних рамних двотаврів / І. О. Скляров, // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2012. – С. 55-56.
 • Скляров І. О., Котовська Д. П. Проектування легких рамних каркасів великих прольотів / І. О. Скляров, Д. П. Котовська// Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2012. – С. 64-65.
 • Скляров І. О., Білик С. І. Експериментальні дослідження тонкостінних рамних двотаврів/ І. О. Скляров, С. І. Білик // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Випуск 24. – Рівне, 2012. – С. 248-254.
 • Скляров І. О. Штучне регулювання зусиль в рамах змінної жорсткості з суцільною гнучкою стінкою/ І. О. Скляров // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Випуск 25. – Рівне, 2013. – С. 441-447.
 • Скляров І. О. Попередньо напружені рамні конструкції зі зварних двотаврів змінної жорсткості з гнучкою стінкою / І. О. Скляров // Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа. – 2012. – №1 (3). – С. 69-74.
 • Скляров І. О. Феноменологічні основи розрахунку рамних двотаврів з гнучкою стінкою / І. О. Скляров // Всеукраинский научно-технический и производственый журнал «Строительные материалы и изделия». – 2012. – №2 (73) – С. 26-28.
 • Скляров І. О. Деякі аспекти проектування легких сталевих каркасів зі зварних двотаврів з гнучкою стінкою / І. О. Скляров // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Випуск 23. – Рівне, 2012. – С. 745-750.
 • Скляров І. О. Перспективи розвитку рамних каркасів зі зварних двотаврів з гнучкою стінкою / І. О. Скляров // Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа. – 2011. – №2 (2). – С. 128-133.
 • Деревяні конструкції. Арки: навчальний посібник / Кліменко В. З., Михайловський Д. В., Коваленко М. С., Скляров І. О. – К.: КНУБА, 2012. – 88 с.
 • Патент на корисну модель № 71053 Україна, МПК Е04С 3/06 (2006.01). Трикутні розпірні системи змінного перерізу з клеєної деревини / Михайловський Д. В., Скляров І. О., Коваленко М. С., Заєць Р. В.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Скляров І. О., Коваленко М. С., Заєць Р. В.; – № u201202201; заяв. 24.02.12 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 77878 Україна, МПК Е04С 3/00 (2006.01). П’ятикутна металодерев’яна ферма з верхнім поясом змінного перерізу з клеєної деревини / Михайловський Д. В., Скляров І. О., Коваленко М. С., Матющенко Д. М.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Скляров І. О., Коваленко М. С., Матющенко Д. М.; – № u201111150; заяв. 26.09.2012 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.
 • Розрахунок і конструювання балкової клітини: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / Клюшниченко Т. О., Михайловський Д. В., Коваленко М. С., Скляров І. О. – К.: КНУБА, 2011. – 61 с.
2011
 • Патент на корисну модель № 56206 Україна, МПК (2006) Е 04 С 3/04. Жорсткий фланцевий вузол рами зі зварних двотаврів з гнучкою стінкою / Білик С. І., Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Білик С. І., Скляров І. О. – №201006230; заяв. 25.05.10 ; опубл. 10.01.11, Бюл. № 1.
 • Скляров І. О. Питання розрахунку тонкостінних двотаврів у історичному аспекті / І. О. Скляров // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Випуск 21. – Рівне, 2011. – С. 337-345.
 • Скляров І. О., Білик С.І., Бабічев П.Є. Ефективна конструкція рами із двотаврів змінного перерізу з гнучкою стінкою / І. О. Скляров, С.І. Білик, П.Є. Бабічев // Збірник наукових праць «Современные строительные конструкции из метала и древесины». – Випуск 15. – Ч. 2. –Одеса, 2011. – С. 35-40.
 • Скляров І. О., Стрільчик І. Ю. Ефективні конструкції вузлів сполучення рам зі зварних двотаврів з гнучкою стінкою / І. О. Скляров, І. Ю. Стрільчик // Збірник тез студентських доповідей: у 2 ч. / відповідальний за випуск П.П. Лізунов. – К.:КНУБА, 2011. – Ч.1. – С. 163-164
 • Скляров І. О., Білик С.І. Реалізація принципу концентрації матеріалу на прикладі проектування рамних конструкцій змінного перерізу з двотаврів з гнучкою стінкою / І. О. Скляров, С. І. Білик // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 7. – К. : Вид-во «Сталь», 2011. – С. 78-86.
 • Білик С.І., Скляров І. О., Стрільчик І.Ю. Ефективні рішення монтажних вузлів конструкцій із двотаврів з гнучкою стінкою / С. І. Білик, І. О. Скляров, І.Ю. Стрільчик // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Випуск 22. – Рівне, 2011. – С. 196-204.
 • Білик С.І., Скляров І. О. Вибір розрахункового перерізу в рамах змінної жорсткості з суцільною гнучкою стінкою / С. І. Білик, І. О. Скляров // Збірник наукових праць «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Випуск 60. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 16-20.
 • Скляров І. О. Приведений коефіцієнт зсуву тонкостінних двотаврових перерізів / І. О. Скляров // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2011. – С. 52-53.
 • Білик С. І., Скляров І. О., Шпак Д.В. Пружне деформування балок змінного перерізу з гнучкою стінкою / С. І. Білик, І. О. Скляров, Д.В. Шпак // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2011. – С. 53.
2010
 • Розрахунок балкових конструкцій в умовах стисненого кручення : методичні вказівки для розв’язання задач з дисципліни «Спецкурс «Металеві конструкції» та «Дипломна цільова підготовка з металевих конструкцій» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» / [Білик С. І., Скляров І. О., Козовенко А. М., Михайловський Д. В.] – К. : КНУБА, 2010. – 84 с.
 • Скляров І. О., Білик С. І. Раціональна висота перерізу двотаврових рамних конструкцій змінної жорсткості з гнучкою стінкою / І. О. Скляров, С. І. Білик // Сборник научных трудов «Современные строительные конструкции из металла и древесины» ОГАСА №14 – Ч. 1. – Одеса, ООО «Внешрекламсервис», 2010. – С. 230-235.
 • Білик С. І., Скляров І. О. Раціональні рамні каркаси постійного та змінного двотаврового перерізу з підвищеною гнучкістю стінки / С. І. Білик, І. О. Скляров // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 5. – К. : Вид-во «Сталь», 2010. – С. 199-209.
 • Скляров І. О., Білик С. І., Бабічев П. Є. Вдосконалення раціональної конструктивної форми рам із елементів змінного двотаврового перерізу з гнучкою стінкою / І. О. Скляров, С. І. Білик, П. Є. Бабічев // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2010. – С. 53-54.
 • Білик С. І., Скляров І. О. Визначення раціональної висоти перерізу рамних двотаврових конструкцій змінної жорсткості з підвищеною гнучкістю стінки / С. І. Білик, І. О. Скляров // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2010. – С. 54-55.
 • Скляров І. О. Розрахункові схеми перерізів елементів рам зі зварних двотаврів з гнучкою стінкою / І. О. Скляров // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2010. – С. 55-56.
 • Скляров І. О. Розрахункові умови міцності елементів змінної жорсткості в двотаврових рамних конструкціях з підвищеною гнучкістю стінки / І. О. Скляров // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : КНУБА, 2010. – С. 56-57.
 • Патент на корисну модель № 54382 Україна, МПК (2009) Е 04 С 3/00. Металева рама із елементів змінного двотаврового перерізу з гнучкою стінкою / Скляров І. О., Білик С. І., Бабічев П. Є. ; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І. О., Білик С. І., Бабічев П. Є. – №201004417; заяв. 16.04.10 ; опубл. 10.11.10, Бюл. № 21.
 • Білик С. І., Скляров І. О. Розвиток теорії розрахунку та проектування рамних каркасів змінного двотаврового перерізу з гнучкою стінкою / С. І. Білик, І. О. Скляров // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник – Вип. 38. – К., КНУБА, 2010. – С. 48-56.
2009
 • Скляров І. О. Стійкість плоскої форми згину зварних двотаврових балок розкріплених гнучкою мембраною в умовах складного напружено-деформованого стану / І. О. Скляров // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч.1. – К. : КНУБА, 2009. – С. 55-56.
2008
 • Скляров І. О. Уточнення напружено-деформованого стану рамних конструкцій з двотаврів змінного перерізу на прикладі рами прольотом 42м / І. О. Скляров // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА : тези доповідей – К. : КНУБА, 2008. – С. 58-59.

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності 2023

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram