Склярова Тетяна Сергіївна

асистент катедри, дійсний член-кореспондент АБУ, Лауреат премії Академії будівництва України ім. академіка Буднікова М.С.

Профіль Web Of Science

Профіль Scopus

Освіта:

 • У 2014 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю промислове і цивільне будівництво, здобула кваліфікацію магістр з будівництва.

Професійний шлях:

 • з 2014 по 2017 р – навчання в аспірантурі
 • з 2017 р по 2019 р – викладач кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО КНУБА
 • з 2019 по 2020 р – інженер-конструктор
 • з 2020 р – асистент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • Конструкції з дерева і пластмас – ПЦБ, АРХ, МБГ
 • Металеві конструкції – ПЦБ, АРХ
 • Керівництво атестаційними бакалаврськими роботами

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 8
 • Підручників та посібників – 1
 • Авторських свідоцтв – 3
 • Участь в конференціях за 5 років – 2
 • Магістрів за весь час – 4

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2023
 • Skliarov I. , Mykhailovskyi D., Skliarova T., A the use of metal-timber structures in the reconstruction of industrial buildings for the renewal of residental real estate. // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.13 (2023) – с. 76–88. DOI: 10.32347/2522-4182.13.2023.76-88. Стаття онлайн
 • Михайловський Д., Склярова Т., Вогнестійкість висотних будинків з деревини. // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.13 (2023) – с. 4–16. DOI: 10.32347/2522-4182.13.2023.4-16 Стаття онлайн
 • Конструкції з дерева та полімерних матеріалів: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023.– 20 с. Електронний ресурс
2022
 • Патент на корисну модель № 150458 Україна, МПК E04B 1/32 (2006.01)E04C 3/06 (2006.01). ПОЛОЖИСТА АРКА З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ, АРМОВАНА КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ НА ЕПОКСИДНОМУ КЛЕЮ / Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Бабич Т.С.; – № u202101883; заяв. 09.04.2021 ; опубл. 23.02.2022, бюл. № 8
 • Денис МИХАЙЛОВСЬКИЙ, Тетяна СКЛЯРОВА. ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНИХ ОСІДАНЬ ДЕКІЛЬКОХ ФУНДАМЕНТІВ АРОК НА НАПРУЖЕНО–ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВСІЄЇ БУДІВЛІ // Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 10. – С. 56-65. DOI: 10.32347/2522-4182.10.2022.56-65 (Фахове видання) Стаття онлайн
 • Скляров І.О., Склярова Т.С. Синергія властивостей сталі та деревини в констукціях металодерев’яних двотаврів з гофрованою стінкою / І.О. Скляров, Т.С. Склярова // Будівельні конструкції. Теорія і практика– Вип. 11. – КНУБА, 2022. – С. 94-103.
2021
 • Михайловський, Д., Склярова, Т., Бондарчук, Б. (2021). АРКИ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВЕНИ.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 247–267. DOI: 10.32347/2077-3455.2021.60.247-267 Стаття онлайн
 • Михайловський Денис, Склярова Тетяна Розрахунок великопрольотних клеєних конструкцій як системи ґрунтова основа-фундамент-наземні споруди (31 серпня 2021 р.). ScienceRise, 4, 17-23, 2021 DOI: 10.21303/2313-8416.2021.002033, Стаття онлайн
 • Патент на корисну модель № 148324 Україна, Е02D 5/00, Е04С 3/08 (2006.01). Конструкція залізобетонного шпунта з внутрішніми каналами для розмивання грунту / Скляров І.О., Михайловський Д. В., Бабич Т.С.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О., Михайловський Д. В., Бабич Т.С.; – № u2020 07072; заяв. 04.11.2020 ; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 30.
2018
 • Михайловський Д.В. / Розрахунок і конструювання колон та балок з клеєної деревини: Навчальний посібник / Уклад.: Д.В. Михайловський, Т.С. Бабич. – К: КНУБА, 2018 – 302 с.
2016
 • Патент на корисну модель № 107035 Україна, МПК (2016.01)Е04В 1/00, Е04С 3/00. Шарнірний вузол положистих арок з клеєної деревини / Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; – № u201506070; заяв. 18.06.15 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.
2015
 • Патент на корисну модель № 100301 Україна, МПК (2006.01)Е04В 1/32, Е04С 3/06. Положиста арка з клеєної деревини змінної висоти поперечного перерізу/ Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д.В., Бабич Т.С.; – № u201413005; заяв. 04.12.14 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.
2014
 • Арки з клеєної деревини. Т.С. Бабич, М.С. Коваленко, Д.В. Михайловский // Cучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2013. – Випуск 34. – 592 с. – С. 407-415
 • Патент на корисну модель № 89932 Україна, МПК Е04С 3/06 (2006.01). Стрілчасті арки з прямолінійних елементів змінного перерізу з клеєної деревини / Михайловський Д. В., Коваленко М.С., Заєць Р. В., Бабич Т. С.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Коваленко М.С., Заєць Р. В., Бабич Т.С.; – № u201311161; заяв. 19.09.13 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.
 • Розрахунок і конструювання арок з клеєної деревини: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: Михайловський Д.В., Коваленко М.С., Матющенко Д.М., Бабич Т.С. – – К: КНУБА, 2014 – 124 с.
 • Деякі особливості розрахунок арок з клеєної деревини. Михайловский Д.В., Бабич Т.С. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», Випуск 29 – Рівне: НУВГП, 2014 – С. 273-280.

Силабуси дисциплін

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності 2023

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram