Кошевий О.О.

доцент кафедри, доцент, Ph.D. (доктор філософії) за спеціальністю 192 Будівництво і цивільна інженерія.

Освіта:

 • У 2016 році закінчив Київський національнальний університет будівництва і архітектури за спеціальністю промислове і цивільне будівництво, здобув кваліфікацію магістр
 • У 2012 році закінчив Київський коледж будівництва архітектури і дизайну здобув кваліфікацію технік-будівельник

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • Ph.D., 192 – Будівництво і цивільна інженерія.

Тема дисертації:

 • «Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонок обертання при сейсмічному впливі»

Професійний шлях:

 • 2016 р -2020 р – навчання в аспірантурі
 • з 2016 р – асистент кафедри теоретичної мехаінки
 • з 2021 р – доцент кафедри теоретичної мехаінки

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 32
 • Підручників та посібників – 1
 • Авторських свідоцтв – 1
 • Участь в конференціях за 5 років – 10, у тому числі 6 міжнародні
 • За 5 років наукових видань 24, у тому числі науково-методичних та підручників 1
 • Захист дисертації на здобуття наукового ступеня Ph.D. 192 Будівництво і цивільна інженерія

Наукові праці по роках публікації:

2022
 • Кошевий О.О. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, І.В. Жупаненко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.// 2022. № 50 (2). (Фахове видання)
 • Кошевий О.О. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, О.П. Кошевий // Scientific-and-technical collected articles “Strength of materials and theory of structures”.Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. (Web Of Science)
 • Кошевий О.О. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання двозв’язної конусної оболонки мінімальної поверхні при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий // Міжвідомчий науково-технічний збірник: “Прикладна геометрія і інженерна графіка”. 2022. №103. (Фахове видання)
 • Кошевий О.О. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий //   Ефективні технології в будівництві: тези доповіді VII Міжнародної науково-технічної конференції –Київ 2022.
 • Кошевий О.О. Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий // Society and science: interconnection: тези доповіді І Міжнародна науково-практична конференція. –  Порту 2022.   
 • Кошевий О.О., Кошева І.С. Багатокритеріальна параметрична оптимізації в паріцільових функцій: вага і переміщення оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. № 49 (1). С. 66-78. (Фахове видання)
 • Кошевий О.О., Кошевий О.П., Григор’єва Л.О. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 108. – С. 309–324. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/259115 (Web Of Science)
 • Кошевий О.О Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені. / Г.М. Іванченко, О.О. Кошевий, І.В. Жупаненко // Шляхи підвищення ефективностібудівництва в умовах формування ринкових відносин.// 2022. № 50 (2).  (фахове видання). Режимдоступу – http://omt
2021
 • Гайдайчук В.В. Кошевий О.О. Кошева І.С. Оптимальне проектування ригелів при різній геометричній формі поперечного перерізу в програмному комплексі femap nastran // Будівельні конструкції. Теорія і практика: наук.-техн. збірник. К.:КНУБА. 2021. Вип.6.– С.121 – 134. (фахове видання)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram