ПРО БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан факультету

Іванченко Григорій Михайлович

Професор кафедри будівельної механіки, д.т.н., професор. Напрям наукової діяльності: динаміка тросових систем при складному русі; дослідження нестаціонарних хвиль сильних розривів у неоднорідних анізотропних пружних середовищах. Автор понад ста наукових та методичних праць, співавтор п’яти навчальних посібників з будівельної механіки та трьох патентів.
Контакти: тел.248-32-37; каб. 201 
e-mail: ivgm61@gmail.com

Заступник декана
Козак Андрій Анатолійович
 
Доцент кафедри будівельної механіки, к.т.н., доцент. Напрям наукової діяльності – застосування методу граничних інтегральних рівнянь до розв’язання динамічних задач будівельної механіки.
Контакти: тел.248-32-37; каб. 201
e-mail: kozak.aa@knuba.edu.ua
Заступник декана

Горбач Максим Володимирович

Доцент кафедри менеджменту в будівництві, к.т.н., доцент. Напрям наукової діяльності – інноваційні технології оцінки якості менеджменту будівельних підприємств.
Контакти: тел.248-32-37; каб. 201
e-mail: Horbach.mv@knuba.edu.ua

Заступник декана

Ручківський Віталій Валентинович

Асистент кафедри геотехніки. Напрям наукової діяльності – дослідження особливостей взаємодії інженерних захисних конструкцій з ґрунтовою основою в щільно забудованій території
Контакти: тел.248-32-37; каб. 201
e-mail: ruchkivskyi.vv@knuba.edu.ua

Заступник декана по заочному навчанню

Максим’юк Юрій Всеволодович

Професор кафедри будівельної механіки, д.т.н., професор. Напрям наукової діяльності – дослідження термов’язко-пружнопластичного деформування, континуального і дискретного руйнування, стійкості, закритичної поведінки вісесиметричних тонкостінних, масивних та комбінованих тіл при термосиловому навантаженні з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності. Автор та співавтор понад сімдесяти наукових та методичних праць.
Контакти: тел.241-55-38; каб. 206
e-mail: maksymiuk.iuv@knuba.edu.ua

КНИГА ПОШАНИ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Атестаційно-екзаменційні комісії будівельного факультету

Списки груп вступників першого курсу будівельного факультету 2023

Списки груп вступників на магістратуру 2023

Будівельний факультет засновано в 1930 році; готує бакалаврів і магістрів по спеціальностях 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітні програми «Промислове і цивільне будівництво» та «Технології будівельного інформаційного моделювання у промисловому та цивільному будівництві»), 051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»), 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»), 073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Підготовка фахівців проводиться на денній і заочній формах навчання. По освітній програмі ПЦБ випускники дипломуються на 7 випускних кафедрах.

Термін підготовки: бакалаврів – 4 роки (заочно – 5 років);
магістрів – 1 рік 4 місяці.

Випускники будівельного факультету є фахівцями з проектування, спорудження та експлуатації промислових і цивільних будівель та споруд. Вони можуть обіймати такі посади:

 • майстер та виконроб виробничих підрозділів будівельних підприємств;
 • конструктор, керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій;
 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • керівник малих підприємств у будівництві та інших галузях;
 • керівник будівельного підприємства, установи чи організації;
 • керівник управління міським комунальним господарством;
 • керівник з питання управління та планування розвитком міських територій;
 • керівник комунальних підприємств, установ і організацій.

Місія факультету – готувати висококваліфіковані кадри, які знають секрети зведення сучасних будівель і споруд та вміють реалізовувати їх на практиці.

Освітній процес на будівельному факультеті забезпечують понад 200 науково-педагогічних працівників. Серед них близько 50 професорів та 120 доцентів.

На факультеті одночасно навчаються майже дві тисячі студентів (третина – заочно), понад 50 аспірантів (за дев’ятьма спеціальностями) та докторанти. Працює програма подвійного диплому магістра будівельного факультету КНУБА з факультетом будівництва і архітектури Люблінської політехніки та факультетом будівельної інженерії Краківського Політехнічного Університету (Польща).

Всі випускники працевлаштовуються в будівельних компаніях, проектних та наукових закладах Києва, інших міст України.

Студенти здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та магістра за чотирма спеціальностями:

 • Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Промислове і цивільне будівництво»). Профіль фахівця:проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.
 • Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»). Профіль фахівця:розробка і вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової діяльності; управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.
 • Облік і оподаткування (освітня програма «Облік і аудит»). Профіль фахівця: складання бухгалтерської звітності, облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво готової продукції та її реалізації в т.ч. в будівельній галузі, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, обчислення податків, планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту.
 • Економіка (освітня програма «Економіка підприємства»). Профіль фахівця:підготовка до планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на підприємствах.

Для проведення навчальних та наукових досліджень при кафедрах факультету створено 8 науково-дослідних лабораторій.

До складу факультету входять 11 кафедр:

Будівельний факультет КНУБА це:

 • колектив відомих науковців, доброзичливих і вимогливих викладачів (понад 50 професорів та 120 доцентів) та допитливих цілеспрямованих студентів;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців у провідному національному вищому навчальному закладі України;
 • практичне опрацювання фахових якостей в 14 навчальних лабораторіях кафедр факультету;
 • навчання на денній та заочній формах, а також за скороченим терміном підготовки;
 • сучасні методики викладання дисциплін;
 • працевлаштування по завершенні навчання на вітчизняних та закордонних підприємствах та в установах;
 • друга вища освіта по інтегрованому навчальному плану, підвищення кваліфікації, навчання в денній або вечірній аспірантурі чи докторантурі;
 • можливість одночасного навчання по програмі «Подвійний диплом» в технічних вузах Європи.

Факультет веде свою історію з дня створення Київського будівельного інституту. Починаючи з 1930 р. цей підрозділ інституту функціонував як кафедра, а з вересня 1934 р. – як інженерно-будівельний факультет. Спочатку факультет готував фахівців з двох спеціальностей: «Будівельні конструкції» й «Організація та виробництво будівельних робіт». У 1939 р. вони були об’єднані в одну – «Промислове і цивільне будівництво». Протягом 1941-1943 рр., у час фашистської окупації території України, факультет не працював. Він поновив свою роботу в грудні 1943 р. Діяльність співробітників факультету було спрямовано на підготовку інженерів за спеціальностями «Промислове і цивільне будівництво» та «Виробництво будівельних виробів і деталей». У листопаді 1955 р. у зв’язку з розширенням напрямів діяльності з будівельного факультету був відокремлений будівельно-технологічний факультет. За час діяльності факультету для проведення наукових досліджень та розв’язання складних народногосподарських проблем при кафедрах факультету створено низку наукових підрозділів:

 • проблемну науково-дослідну лабораторію тонкостінних просторових конструкцій (1961р., при кафедрі будівельної механіки); з 1991 р. – НДІ будівельної механіки;
 • галузеву науково-дослідну лабораторію (1967 р., при кафедрі основ і фундаментів);
 • українську територіальну галузеву науково-дослідну лабораторію (1968 р., при кафедрі організації та економіки будівництва);
 • проблемну науково-дослідну лабораторію ґрунтосилікатів (1969 р., при кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій);
 • галузеву науково-дослідну лабораторію будівельних конструкцій (1976 р., при кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій);
 • галузеву науково-дослідну лабораторію будівельних конструкцій калійних підприємств (1978 р., при кафедрі металевих і дерев’яних конструкцій);
 • галузеву науково-дослідну лабораторію основ і фундаментів сільськогосподарських будинків та споруд (1979 р., при кафедрі основ і фундаментів); з 2008 р. – науково-дослідна лабораторія основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах;
 • науково-дослідну лабораторію чисельних методів у геотехніці (2003 р., при кафедрі основ і фундаментів);
 • науково-дослідна лабораторія проблем транспортного будівництва (2016 р.);
 • “coworking” при кафедрі менеджменту в будівництві (2021 р.);
 • конференц зал при факультеті (2023 р.);
 • оновлено лабораторію інженерної геології (кабінет 105), що використовується на 5 факультетах (2023 р.).

За роки функціонування факультет підготував більше 20 тисяч фахівців для будівельних організацій, проектних і наукових установ. На факультеті здобувають освіту громадяни багатьох країн близького й далекого зарубіжжя: щороку одночасно понад 160 юнаків та дівчат більше, ніж з 20 країн світу. 

Критерії нарахування додаткових балів до рейтингу 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram