СПЕЦІАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

На даний час факультет здійснює набір студентів за наступними напрямами підготовки:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Спеціальність – 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ)

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Профіль фахівця: технологія і організація виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі в’яжучих речовин з використанням як місцевої сировини, так і відходів виробництва: проектування виробничих процесів; дослідження будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і технологічних процесів їх виготовлення і контроль якості.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Освітньо-наукова програма (магістр)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність – 075 “Маркетинг”

Освітня програма: Маркетинг

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр.

Профіль фахівця: формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань маркетингової діяльності; аналіз і прогнозування ринкових явищ та процесів на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності; обґрунтовування і впроваджувати результатів досліджень у сфері маркетингу.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Спеціальність – 076 «Підприємство та торгівля»

Освітня програма: Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД)

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Профіль фахівця: формування оптимального асортименту та контролю якості будівельних товарів, будівель та споруд на основі вивчення ринку та його кон’юнктури; моделювання ринкових ситуацій, аналіз і оцінка оптимальної структури асортименту, сертифікація продукції і експертиза її якості; надання ріелторських послуг з визначенням залишкової вартості будівельних товарів.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Спеціальність – 161  “Хімічні технології та інженерія”

Освітня програма: Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем бакалавр.

Профіль фахівця:  проектування  складу та виробничих хімічних процесів виготовлення сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів з  урахуванням  новітніх принципів створення та декорування будівельних виробів і конструкцій з підвищеним строком експлуатації.

Освітня програма (бакалавр)

 

 

 

 а

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram