ПРО КАФЕДРУ

Кафедра автоматизації технологічних процесів забезпечує базову та повну вищу освіту.

Кафедра АТП є випускною для бакалаврів та магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», (до 2016 року називалась 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»), та бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Також викладачі кафедри забезпечують підготовку з автоматизації спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Рівень викладацького складу кафедри за базовою освітою, науковою та педагогічною кваліфікацією, активністю у розробці підручників, навчальних та навчально-методичних посібників високий. Викладачі кафедри володіють сучасними мовами програмування, навичками роботи в новітніх комп’ютерних інформаційних та програмних середовищах, методами та технологіями вирішення задач автоматизації в нових економічних умовах. Все це впроваджується в навчальний процес. Поширюється використання активних методів навчання тощо. Викладачі постійно приймають участь і виступають з доповідями на конференціях, в написанні та видавництві навчальних та методичних посібників, конспектів лекцій та наукових робіт. Всі викладачі систематично, за затвердженим планом підвищують свій професійний рівень на факультетах підвищення кваліфікації. 

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

– Розробка і дослідження датчиків та перетворювачів інформації для систем автоматичного керування технологічними процесами (доцент Луценко В.Ю.).

– Аналіз та синтез алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами. (доцент Іносов С.В.)

Тенденція розвитку навчально-матеріальної бази кафедри відображена в створенні нових лабораторій,  в розширенні сфери інформаційних та комп’ютерних технологій в навчальному процесі. Кафедра має 5 спеціалізованих лабораторій: лабораторія комп’ютерно-інтегрованих технологій (а.125), лабораторія мікропроцесорних систем управління (а.132), лабораторія метрології та автоматизації технологічних процесів (а.133), лабораторія технічних засобів автоматизації (а.135), лабораторія електроніки та мікросхемотехніки (а.138). 

Підготовка фахівців здійснюється згідно з кваліфікаційною характеристикою, навчальним планом та робочими програмами спеціальності. Вони цілком відповідають діючим державним стандартам і вимогам. Навчальний план підготовки фахівців та робочі навчальні програми реалізують наскрізну неперервну комп’ютерну підготовку студентів. Всі базові дисципліни забезпечені прикладними комп’ютерними програмами. Виробнича практика проводиться на заводах та науково-дослідних інститутах в галузі будівництва. Курсові та дипломні проекти виконуються з 100% використанням комп’ютерів. Тематика дипломних проектів актуальна і відповідає сучасним вимогам автоматизації. Керівництво дипломним проектуванням здійснюється ведучими професорами та доцентами випускаючих кафедр при залученні провідних спеціалістів науково-дослідних інститутів, підприємств і установ галузі. Молоді викладачі кафедр також залучаються до керівництва дипломним проектуванням в якості співкерівників. 100% випускників знаходять собі робочі місця.

За останні роки помітно збільшився інтерес абітурієнтів до спеціальності “Автоматизація управління технологічними процесами та виробництвами”. Чому? По-перше, сучасні технології вже неможливі без автоматизації. По-друге, ця спеціальність дає відносно широку підготовку як в інженерних, відносно консервативних і фундаментальних дисциплінах, так і в комп’ютерних дисциплінах, що дуже швидко змінюються. Така універсальність дає перевагу випускникам, навіть коли вони працюють не за фахом. 

 Завідувач кафедри – Запривода Андрій Віталійович, кандидат технічних наук, очолює кафедру з жовтня 2022 року. Член кореспондент Академії будівництва України.  У 2010 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» та отримав диплом магістра за спеціальністю інженер-дослідник «Автоматизоване управління технологічними процесами». З 2010 р. – 2014 р. працював інженером   Державного Підприємства «Київський промбудпроект». З 2014 р. – 2016 р. навчався в аспірантурі на кафедрі «Машин і обладнання технологічних процесів» за спеціальністю 05.05.02 – Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. З 2016 р. – 2022 р. працював на кафедрі архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури на посаді доцента. У 2018 р. пройшов наукове стажування в Ізраїлі «Independent Academy for Development of Sciences of Israel». З 2021 р. по теперішній час навчається в докторантурі на кафедрі «Машин і обладнання технологічних процесів» за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування.

Тел.:(044)244-96-52  

e-mail: atp@knuba.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра автоматизації технологічних процесів (тоді кафедра автоматизації будівельного виробництва) була  виділена з кафедри електротехніки в нашому університеті (тоді він називався “Київський інженерно-будівельний інститут”) в 1964 році одночасно з відповідною спеціальністю та факультетом в зв’язку з бурхливим розвитком автоматизації і гострим дефіцитом відповідних кадрів. Засновниками кафедри була група висококваліфікованих спеціалістів, що вийшли з київського Інституту автоматики. Це доктор техн. наук, професор Г.К. Нєчаєв, який був першим завідувачем кафедри в період з 1965 по 1986 рік, учасник Великої Вітчизняної війни, відзначений 11 урядовими нагородами, а також доценти Соболевський Г.Д., Троїцький Н.А., Пух А.П., Шикалов В.С. Першим завідувачем кафедри був професор, д.т.н. Нєчаєв Г.К. З 1986 року кафедру очолював професор, д.т.н. Бушуєв С.Д., який паралельно розгорнув підготовку фахівців з проектного менеджменту. З 2001 року цей напрям було виділено в окрему кафедру.  

За час існування кафедру очолювали: лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, доктор технічних наук, професор Бушуєв Сергій Дмитрович (1986-2001), кандидат технічних наук, доцент Іносов Сергій Вікторович (2001-2012), доктор технічних наук, професор Скіданов Володимир Михайлович (2012-2019) ,доктор технічних наук, професор Григоровський Петро Євгенович (2019-2022) .

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram