АКРЕДИТАЦІЯ 123 СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5-7 грудня 2018 на кафедрі кібербезпеки та комп’ютерної інженерії проводилась акредитація освітньо-професійної програми “Комп’ютерні ситеми та мережі” підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському рівні).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram