Апробація ЄДКІ

16 травня 2023 року на базі кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії  Київського національного університету будівництва і архітектури проводився апробаційний Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр спеціальності 125 «Кібербезпека».

Метою ЄДКІ є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти відповідно до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2018 року № 1074.

До участі в тестуванні долучилось 14 здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальності «Кібербезпека». Тестування тривало 120 хвилин, упродовж яких здобувачі мали відповісти на 100 тестових запитань у форматі MQ-1/4.

Впровадження іспиту в спеціальності 125 «Кібербезпека» говорить про безперечну її актуальність та необхідність в підготовці якісних професійних кадрів з кібербезпеки.

Кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Київського національного університету будівництва і архітектури активно долучається до покращення знань та уміння серед майбутніх фахівців в галузі кібербезпеки.

к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

Максим ДЕЛЕМБОВСЬКИЙ 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram