НА КАФЕДРІ ПРАЦЮВАЛА КОМІСІЯ АКРЕДИТАЦІЙНИХ ЕКСПЕРТИЗ

12.06.19 на кафедрі КБКІ працювала комісія акредитаційніх експертиз Міністерства освіти і науки України  з напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” та 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у КНУБА.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram