Результати роботи академії Cisco

На кафедрі КБКІ з 2017 року була розгорнута академія Cisco. За 2022-2023 н.р. студенти здобули необхідні знання та отримали сертифікати Cisco. Студенти здобули уміння та навички згадані нижче.

Курс Network Security:

 1. Описати загрози безпеці з якими стикаються сучасні мережеві інфраструктури.
 2. Впровадити набір функцій Cisco ISO.
 3. Впровадити ААА на маршрутизаторах Cisco, використовуючи локальну базу маршрутизатора та зовнішній сервер.
 4. Зменшити загрози для маршрутизаторів Cisco за допомогою ACL.
 5. Впровадити IPsec VPN типу “сайт-сайт”.
 6. Пояснені типи шифрування, конфіденційності, цілісності та автентифікації.
 7. Можливість впроваджувати безпечний дизайн мережі, керування та звітування.
 8. Впровадити зонну політику.

Курс CCNАv7: основи комунікації, маршрутизації та бездротових мереж:

 1. Налаштування окремих VLAN і маршрутизацію між ними із застосуванням передових практик безпеки.
 2. Виявлення і усунення проблем із маршрутизацією між віртуальними локальними мережами на пристроях Рівня 3.
 3. Налаштування надлишковості у комутованих мережах.
 4. Надання рекомендацій щодо того, як підтримувати доступні та надійні мережі, використовуючи динамічну адресацію та протоколи резервування першого переходу (FHRP).
 5. Налаштування динамічного розподілу адрес у мережах IPv6.
 6. Налаштування безпеки комутатора для нейтралізації локальних мережних атак.

Курс CCNAv7: Вступ до мереж:

 1. Налаштування комунікаторів та кінцевих пристроїв для надання доступу до локальних і віддалених мережевих ресурсів.
 2. Налаштовувати маршрутизатори, щоб увімкнути наскрізне з’єднання між дистанційними пристроями.
 3. Створювати схеми адресації IPv4 і IPv6 і перевіряти мережеве з’єднання між пристроями.
 4. Налаштовувати невелику мережу за допомогою найкращих методів безпеки.
 5. Усунути проблеми з підключенням у невеликій мережі.

Загалом кількість отриманих сертифікатів склала 18 шт. – 4 курс (Network Security), 59 шт. – 2 та 3 курси (CCNАv7).

Отримані сертифікати заохочуються роботодавцями та вагомо допоможуть студентам в період працевлаштування.

В майбутньому запрошуємо студентів скористатися можливостями академії Cisco.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram