Цикл робіт, що присвячені поняттю інформації та інформаційним системам штучним і живим

к.т.н, доцент Вишняков В.М.

ШТУЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДОПОМАГАЮТЬ РОЗКРИТТЮ ТАЄМНИЦЬ ЖИТТЯ

Grail of Science, (24), 351–363.

DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.064

Summary

У статті розглянуто біологічні та інформаційні процеси під час побудови живого організму, а також розглянуто можливість обліку часу та керування у процесі цієї побудови. Зроблені припущення щодо програмного та інформаційного забезпечення, яке потрібне у цій побудові. Описано вплив випадкових факторів на помилки реплікації ДНК, що призводять до спотворення форми організмів. Запропоновано використовувати випадки таких помилок для дослідження особливостей програмних механізмів у живих клітинах. Розглянуто роль клітин, як мінімальних самодостатніх елементів життя. Проведено порівняння живих зі штучними інформаційними системами з метою з’ясування можливості появи життя на Землі та описано необхідні умови для його утворення.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Grail of Science, (11), 245253.

Дата публікації: грудень, 2021

DOI: https://doi.org/10.36074/grailofscience.24.12.2021.041

Summary

В статье детально проанализированы вопросы, касающиеся преобразования сигналов и данных в информационных системах, которые в теории информации отмечены, но недостаточно глубоко раскрыты. В первую очередь это касается понятия тезауруса, а также всей цепочки процессов, начиная от того, о чем получают информацию до принятия решения на ее основе. Показано каким образом и в каком месте появляется воспринимаемая информация. Рассмотрены вопросы объединения информационных систем в кибернетике и живой природе.

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Grail of Science, (27), 347353.

DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.054

Summary

У статті надано визначення інформаційних систем на основі їх фундаментальних властивостей. Класифікована за категоріями інформація, яка потрібна для функціонування, створення та існування інформаційних систем, представлено визначення необхідних та достатніх умов їхнього існування. Проаналізовано питання щодо об’єднання інформаційних систем у живій природі на різних рівнях ієрархії. Розглянуто процеси створення та накопичення інформації, а також її поширення у різному середовищі. Наведено доказ неможливості появи життя за умови відсутності необхідної інформації.

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРОЯСНЮЄ ПИТАННЯ ПОЯВИ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

Grail of Science, (29), 212218.

DOI: https://doi.org/10.36074/grailofscience.07.07.2023.033

Summary

У статті на основі логічної моделі інформаційних системи класифіковано живі клітини за рівнем складності відповідно до кількості інформації, якою вони володіють і побудовано модель передавання інформації від дочірніх клітин до батьківських. Показано, що у батьківській клітині повинно бути не менше інформації ніж у дочірній. Доведено неможливість побудови клітин вищих рівнів клітинами нижчих рівнів. Проаналізовано виробництво інформаційної та матеріальної продукції і показано, що матеріалом для інформаційної продукції не може бути матерія чи енергія. Аналіз експериментальних досліджень властивостей живих клітин довів, що життя не може утворюватись само по собі з неживої матерії, а було занесено на Землю з космосу.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Grail of Science, (30), 180186.

DOI: https://doi.org/10.36074/grailofscience.04.08.2023.029

Summary

У статті на основі логічної моделі інформаційної системи проаналізовано процеси виробництва інформаційної та матеріальної продукції і визначено місце технологічної інформації. Побудовано концептуальну модель цього виробництва. Доведено неможливість виробництва матеріального з інформації, а також інформації з матерії чи енергії. Розглянуто можливість виробництва без участі технологічної інформації. Доведено, що у Всесвіту за умов відсутності живої клітини не може випадково утворитись життя з неживих елементів і не тільки матеріальне існує вічно, а також вічною є технологічна інформація, яка закладена у кожну живу істоту, що може розмножуватись.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СИНТЕЗУ ЖИВИХ КЛІТИН

Grail of Science, (31), 239245.

DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.15.09.2023.38

Summary

У статті на основі моделі виробництва інформаційної та матеріальної продукції визначено місце процесу синтезу живих клітин, як сукупності методів та засобів штучного та природного походження. Показано, що синтез живих клітин потребує участі живої клітини у стані активної діяльності. З цього витікає, що аналізований синтез не можна розглядати як штучне утворення життя з неживих елементів, а можна вважати лише підтвердженням факту недосяжності побудови життя без участі живих елементів. Ключові слова: синтез живих клітин, інформаційна система, технологічна інформація, життя у Всесвіті, вічність технологічної інформації. Мета статті полягає у визначені умов за яких є можливим синтез живих клітин, що здатні до розмноження, та умов, за яких такий синтез є неможливим

ANALYSIS OF INFORMATION PROCESSES IN LIVING CELLS

Grail of Science, (35), 181–184.

DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.01.2024.032

Summary

The destruction of living cells can occur instantly, and their formation takes some time. The reason for this is that the process of building cells is informational, in which, in addition to the laws of physics and chemistry, technological information is used, which is a chain of instructions about what, where, how, and in what sequence should be attached. The article analyzes the conditions for the functioning of information processes in living cells and shows the possibility of eternity of the minimum life cycle.

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БАКТЕРІЇ

Grail of Science, (36), 145156.

DOI: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/2048

Summary

У статті розглянуто інформаційні процеси, що відбуваються у бактеріях, які є найдавнішими і найпростішими з усіх живих клітин. Якщо вважати, що розвиток життя відбувався від найпростішого, то саме бактерія має претендувати на роль тої живої істоти, з якої започатковано життя на Землі. Акцентується увага на значенні інформації у життєвому циклі бактерії, а також на тому, що пов’язано із забезпеченням процесу її поділу, без чого життя було б приречене на загибель. Докладно розглянуто та проаналізовано роль молекул ДНК та РНК у житті бактерії. Показано, що механізми клітини не можуть утворюватись без активного обміну речовин (метаболізму). Це означає, що живу клітину (навіть мінімальну), неможливо з нуля побудувати шляхом випадкового з’єднання молекул без участі інформації, яка закодована у ДНК, та без наявності цитоплазми у активному стані, що може існувати лише у живому організмі.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram