Ізмайлова Ольга Василівна

Ізмайлова Ольга Василівна  (Olha Izmailova) – доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, кандидат технічних наук, доцент.

ОСВІТА:

Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут в 1969 році. Автоматизація і комплексна механізація будівництва, інженер-електромеханік Ш № 225137

З 1982 по 1886 р. навчалась в аспірантурі Київського  національного університету будівництва і архітектури, в результаті навчання захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

В 2011 році пройшла підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Київського  національного університету будівництва і архітектури. Тема «Комп’ютерні технології тестування і дистанційного навчання». Свідоцтво  про підвищення кваліфікації №301209, від 14 листопада 2011р, реєстраційний №7060.

Пройшла стажування на кафедрі безпеки інформаційних технологій  Навчально-наукового інституту Інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету в період з 10 травня 2017 р. по 9 червня 2017р.Наказ  НАУ № 211/09 від 19.04.17р.

Наказ КНУБА №258 від 30.06 2017 р..

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Загальний стаж роботи 53 роки. Науково-педагогічний стаж 47 років.

Має досвід дослідницької, управлінської, інноваційної та практичної роботи за фахом – працювала ст. науковим співробітником НДІАСБ –  16 років, виконувала  госп договірну тематики кафедри інформаційних технологій КНУБА – 7 років

З 1983  року працює в КНУБА на посадах ст. наук.  співр.,  асистента, доцента. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»

У 1986 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08. Технологія і організація будівництва. ТН № 096147

У 1989  році присвоєно вчене звання доцента кафедри систем автоматизації проектування та управління, ДЦ № 032204.

Протягом п’яти років (2003-2008  була членом   комісії Міносвіти і науки України з розробки стандартів учбових програм з підготовки бакалаврів, спеціалістів) та магістрів з напряму “Комп’ютерні науки” в технічних вузах країни зі спеціальностей “Інформаційні управляючі системи і технології” і “Інформаційні системи проектування”.

Протягом 15 років була членом Вченої Ради факультету автоматизації та інформаційних технологій КНУБА, членом методичної комісії факультету автоматизації та інформаційних технологій КНУБА.

Приймала участь в розробці стандарту вищої освіти зі спеціальності 122 «комп’ютерні науки» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №122 від 22.02.08р

Приймала участь в проведенні і підготовці команди студентів до участі в міжнародній студентській олімпіаді “Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів” 30.03.2018 – 31.03.. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ. В командному конкурсі – 3 місце, в індивідуальному конкурсі – 1 місце (студ. М.Слабковська.)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РОКАМИ:

Перелік навчальних дисциплін:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram