НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Основні наукові напрями:

 • Наукові основи створення та вдосконалення машин будівельної індустрії (доктор технічних наук, професор Почка К.І.;  кандидати технічних наук, доценти Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А. та Шаленко В.О.; асистент Маслюк А.А.);
 • Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти (кандидати педагогічних наук, доценти Руденко М.В., Корчова Г.Л. та Красильник Ю.С., кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Р.А., старший викладач Мороз І.М. ).

В період з 2012 по 2022 роки співробітниками кафедри та аспірантами, що проходили навчання в аспірантурі на кафедрі, захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Почка К.І. – тема дисертації «Динамічна оптимізація машин роликового формування виробів з будівельних сумішей», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», захист відбувся 14.11.2019р.
 2. Горова О.О. – тема дисертації «Психологічні основи професійного становлення майбутніх архітекторів та будівельників», спеціальність – 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія», захист відбувся 27.01.2015р.
 3. Шаленко В.О. – тема дисертації «Обґрунтування параметрів поверхневих ковзних віброущільнювачів бетоноформувальних агрегатів», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», науковий керівник – к.т.н., професор Гарнець В.М., захист відбувся 15.12.2016р.
 4. Шевчук О.Г. – тема дисертації «Оптимізація режиму зміни вильоту баш-тового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 30.06.2016р.
 5. Паламарчук Д.А. – тема дисертації «Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 31.05.2013р.
 6. Шумілов Г.В. – тема дисертації «Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу баштового крана», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 31.05.2013р.
 7. Міщук Д.О. – тема дисертації «Оптимізація зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом на транспортному засобі», спеціальність – 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 25.04.2013р.

П’ять співробітників кафедри отримали вчені звання:

 1. Почка К.І. – вчене звання професора кафедри професійної освіти – атестат АП № 002651 від 15.04.2021р.
 2. Гарнець В.М. – вчене звання професора кафедри основ професійного навчання – атестат 12ПР № 008135. протокол МОН України № 6/01-П від 26.10.2012р.
 3. Шаленко В.О. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат АД №000655 від 20.03.2018р.
 4. Паламарчук Д.А. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат 12ДЦ №042925. Протокол МОН України №3/02-D від 30.06.2015р.
 5. Корнійчук Б.В. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат 12ДЦ №036107. Протокол МОН України №7/02-D від 10.10.2013р.

Протягом 2012-2023 років співробітниками кафедри опубліковано:

 • 11 монографій:
  1. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Динамічна оптимізація машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2022. – 429 с. – ISBN 978-617-8007-67-6.
  2. Льовкіна О.Г., Романюк Л.В., Калениченко Р.А. та ін. Особистісно-професійне становлення сучасної молоді: соціально-психологічні та соціологічні аспекти. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2022. – 318 с. – ISBN 978-966-337-657-8.
  3. Тарапатова Н.М., Калениченко Р.А., та інші. Психологічний комфорт як механізм вдосконалення взаємодії між податківцями та платниками податків. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 138 с. – ISBN 978-966-337-426-0.
  4. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація кулачкового приводу машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 177 с. – ISBN 978-966-929-197-4.
  5. Смірнов В.М., Головань В.П., Вольтерс О.Ю. Розробка високоефектив-ного бурильного обладнання для створення свердловин під стовпчасті опори будівельних споруд у складних геологічних умовах. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 280 с. – ISBN 978-966-929-201-8.
  6. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 240 с. – ISBN 978-966-929-251-3.
  7. Пилипенко О.І., Руденко М.В., Калениченко Р.А. та інші. Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз. – К.: КиМУ, 2016. – 226 с. – ISBN 978-617-651-164-9.
  8. Гарнець В.М., Зайченко С.В., Човнюк Ю.В., Шаленко В.О., Приходько Я.С. Бетоноформувальні агрегати. Конструктивно-функціональні схеми, принцип дії, основи теорії. – К.: Інтерсервіс, 2015. – 238 с. – ISBN 978-617-696-372-1.
  9. Ловейкін В.С., Паламарчук Д.А. Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-929-017-5.
  10. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Пелевін Л.Є., Фомін А.В., Свідерський А.Т., Костенюк О.О., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Гаркавенко О.М., Мартинюк І.Ю. Основи теорії руху землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними параметрами. – К.: «МП Леся», 2013. – 188 с. ISBN 078-966-8126-89-9.
  11. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Шумілов Г.В. Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу баштового крана. – К.: ЦП «КОМППРИНТ», 2013. – 174 с. – ISBN 978-966-2719-69-7.
 • 10 підручників:
  1. Руденко М.В., Калениченко Р.А., Капосльоз Г.В., Корчова Г.Л. Основи професійної освіти. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 613 с. – ISBN 978-966-929-815-7.
  2. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Кадомський С.В., Добровольський О.Г., Папроцька О.А., Малишев В.В. Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості. – Київ: Університет «Україна», 2017. – 383 с. – ISBN: 978-966-388-545-2.
  3. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М., Міщук Д.О., Русан І.В. Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 258 с. – ISBN 978-617-696-447-6.
  4. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах. – К.: Університет «Україна», 2016. – 356 с. – ISBN 978-966-388-546-9.
  5. Лівінський О.М., Пшінько О.М., Савицький М.В., Курок О.І., Єсипенко А.Д., Бабиченко В.Я., Коваленко В.М., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. Будівельні машини та обладнання. – Київ: Українська академія наук; «МП Леся», 2015. – 612 с. – ISBN 966-8126-19-Х.
  6. Лівінський О.М., Курок О.І., Єсипенко А.Д., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. Будівельна техніка. – К.: КНУБА, Українська академія наук, «МП Леся», 2014. – 618 с. – ISBN 966-8126-19-Х.
  7. Гарнець В.М., Смірнов В.М., Шаленко В.О. Матеріалознавство та конструкційні матеріали. – К.: ФОП «Приятелєв», 2014. – 436 с. – ISBN 978-966-351-118-4.
  8. Руденко М.В., Олійник Л.В., Осьодло В.І., Богайчук В.Ж. Соціальна військова педагогіка. Частина 1. Теоретико-методологічні основи. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 348 с. – Видання НАОУ ім. Івана Черняховського, Вид. № 7, замовлення № 138.
  9. Руденко М.В., Осьодло В.І., Красильник Ю.С. та інші. Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід. Частина 2. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 336 с. – Видання НАОУ ім. Івана Черняховського, Вид. № 7, замовлення № 154.
  10. Голопатюк Л.С., Деменко О.Ф., Калениченко Р.А. та інші. Міжнародні відносини і зовнішня політика України. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 374 с. – ISBN 978-966-1579-11-7.
 • 29 навчальних посібників:
  1. Чернишев Д.О., Почка К.І., Корчова Г.Л., Красильник Ю.С., Руденко М.В. Методика професійної освіти: навчальний посібник. – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 224 с. – ISBN 978-617-8171-04-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 15 від 24 листопада 2023 року.
  2. Калениченко Р.А. Педагогічна психологія. – Київ: КНУБА, 2023. – 196 с. – ISBN 978-966-624-246-4. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 4 від 23 грудня 2022 року.
  3. Калениченко Р.А., Телебенева Є.О. Іміджелогія. – К.: ЦП «Компринт», 2023. – 131 с. – ISBN 978-617-8282-21-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 14 від 27 жовтня 2023 року.
  4. Калениченко Р.А., Коханець А.С., Нежинська О.О. Психологія бізнесу. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – 270 с. – ISBN 978-966-337-674-5. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 6 від 17 березня 2023 року.
  5. Ловейкін В.С., Почка К.І. Курсове проектування з теорії механізмів і машин. – К.: ЦП «Компринт», 2023. – 311 с. – ISBN 978-617-8269-15-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 2 від 11 листопада 2022 року.
  6. Руденко М.В., Красильник Ю.С., Корчова Г.Л. Методика викладання у вищій школі. – Київ: КНУБА, 2022. – 296 с. – ISBN 978-966-627-240-2. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 45 від 29 жовтня 2021 року.
  7. Калениченко Р.А., Коханець А.С. Конфліктологія і психологія управління. – Київ: Компринт, 2021. – 167 с. – ISBN 978-617-8007-43-0.
  8. Пєтухова І.О., Калениченко Р.А., Льовкіна О.Г. та ін. Психологія особистості. – Ірпінь: УДФСУ, 2021. – 338 с. – ISBN 978-966-337-606-6.
  9. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. – ISBN 978-966-627-229-7.
  10. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Педагогіка. – Київ: КНУБА, 2020. – 164 с. – ISBN 978-966-624-226-6.
  11. Калениченко Р.А. та інші. Загальна психологія. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – 554 с. – ISBN 978-966-337-565-6.
  12. Калениченко Р.А. та інші. Психологія управління. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – 256 с. – ISBN 978-966-337-533-5.
  13. Паламарчук Д.А. Деталі машин. Курсове проектування. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 220 с. – ISBN 966-966-929-920-8.
  14. Гарнець В.М., Шаленко В.О., Михайлюк В.В., Маслюк А.А. Методологія створення машин. Практичні роботи та завдання до курсової роботи. – К.: КНУБА, 2018. – 100 с. – ISBN 978-966-627-200-6.
  15. Косенко В.А., Добровольський О.Г., Красовський А.П., Баліцький Л.С., Малишев В.В. Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології. – Київ: Університет «Україна», 2018. – 239 с. – ISBN 978-966-388-555-1.
  16. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М. Механіка механізмів. Частина І. Структура і класифікація механізмів, їх кінематичний та силовий аналіз. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 170 с. – ISBN 978-617-696-653-1.
  17. Богуславський В.Є., Гарнець В.М., Шаленко В.О. Проектування заготовок і технології їх виготовлення. – К.: КНУБА, 2016. – 140 с. – Видання КНУБА, Вид. № 25/1-15, замовлення № 24/1-16
  18. Калениченко Р.А., Харіна О.Є., Доценко К.М. Основи психології та конфліктології для фахової підготовки економістів. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 308 с. – ISBN 978-966-337-407-9.
  19. Руденко М.В., Мороз І.М. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності. Креативні технології навчання. – К.: КНУБА, 2016. – 204 с. – Видання КНУБА, Вид. № 27/1-14, замовлення № 2/1-15.
  20. Руденко М.В., Ніколаєнко С.В., Мороз І.М. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування. – К.: КНУБА, 2016. – 132 с. – Видання КНУБА, Вид. № 28/1-14, замовлення № 56/1-15.
  21. Гарнець В.М., Богуславський В.Є., Шаленко В.О., Михайлюк В.В. Верстатний різальний інструмент. – К.: КНУБА, 2016. – 100 с. – Видання КНУБА, Вид. № 5/1-16, замовлення № 30/1-16.
  22. Смірнов В.М. Технічна механіка. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 160 с. – Видання ЦП «Компринт», замовлення № 319.
  23. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті. – К.: Університет «Україна», 2015. – 313 с. – ISBN 978-966-388-515-5.
  24. Смірнов В.М., Руденко М.В., Калениченко Р.А., Гаврилюк В.О. Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу. – К.: Тов «ХІК», 2014. – 432 с. – ISBN 978-966-1579-25-4.
  25. Ловейкін В.С., Почка К.І. Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 266 с. – ISBN 978-617-7202-13-3.
  26. Добровольський О.Г. Матеріалознавство і матеріали у машинобудуванні. – К.: КНУБА, 2014. – 167 с. – ISBN 978-966-627-173-3.
  27. Смірнов В.М., Головань В.П., Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А. Розрахунки з’єднань деталей машин. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – 115 с. – ISBN 978-617-646-117-3.
  28. Добровольський О.Г. Метали і зварювання у будівництві. – К.: КНУБА, 2012. – 204 с. – ISBN 978-966-627-161-0.
  29. Гарнець В.М., Лобков Я.Ю. Металознавство і зварювання. – К.: КНУБА, 2012. – 132 с. – Видання КНУБА, Вид. № 19/1-10, замовлення № 165/1-11.
 • 4 довідника;
 • більше 680 наукових статей та тез доповідей, в тому числі 22 статті у закордонних виданнях, у тому числі 6 статей у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних «Scopus» та «Web of Science»;
 • отримано 2 патенти України на винаходи та 52 патента України на корисні моделі:3

2024 рік

 1. Loveikin V., Pochka K., Balaka M., Pochka O. Experimental research procedure of roller forming unit. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2023. – № 102. – С. 31-37. – DOI: 10.32347/gbdmm.2023.102.0302. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/294743.
 2. Калениченко Р.А., Бондарук Б.Ю. Специфіка кожного етапу засвоєння знань. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 106-108. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Калениченко Р.А., Дикса О.В. Особливості психодіагностичного вивчення саморозвитку та професійної рефлексії фахівців. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 108-111. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 4. Калениченко Р.А., Єрмоленко Р.М. Особливості оптимізації розумової працездатності студента в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 111-114. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 5. Калениченко Р.А., Кондратюк В.М. Рефлексія як механізм саморозвитку. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 115-119. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 6. Калениченко Р.А., Лисицький В.С. Фізична культура – головний фактор здоров’я людини. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 119-122. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 7. Калениченко Р.А., Нечипоренко К.О. Актуальні питання вищої освіти в Україні. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 123, 124. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 8. Калениченко Р.А., Никончук А.С. Вплив соціально-економічного розвитку суспільства на формування особистості. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 125-127. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 9. Калениченко Р.А., Сичов Д.О. Мета і завдання вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 128-133. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 10. Калениченко Р.А., Скорик Г.Ю. Освіта України в умовах воєнного стану. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 134-138. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 11. Калениченко Р.А., Червяк Ю.Д. Сучасні методи викладання гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 139-143. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 12. Калениченко Р.А., Яремковський М.І. Соціально-психологічні особливості мотивації успіху у підприємців. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 144-147. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 13. Калениченко Р.А., Ярощук О.В. Характеристика підходів до вирішення конфліктів. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 148-152. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 14. Калениченко Р.А., Ящ І.Д. Загальне поняття про особистість. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 152-154. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 15. Корчова Г.Л., Коренюк Т.О. Використання платформи Figma на уроках інформатики у старших класах. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 171-179. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 16. Корчова Г.Л., Почка К.І. Personalized learning as a scientific and methodological problem in vocational education. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 179-185. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 17. Корчова Г.Л., Чулінда Л.І. Basic principles of personalized learning in vocational education and training. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 186-189. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 18. Красильник Ю.С., Бондарук Б.Ю. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 195-201. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 19. Красильник Ю.С., Бородін А.О. Психологічний аналіз впливу соціальних мереж на вибір професії. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 201-204. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 20. Красильник Ю.С., Джус М.С. Європейський досвід професійної орієнтації здобувачів професійної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 204-210. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 21. Красильник Ю.С., Кохан В.Р. Психологічні технології професійного відбору. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 210-215. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 22. Красильник Ю.С., Луценко О.П. Цифрові технології професійного відбору. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 215-220. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 23. Красильник Ю.С., Науменко С.В. Особливості педагогічного спілкування здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)» в умовах дистанційного навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 220-228. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 24. Красильник Ю.С., Неженець Д.І. Педагогіка танцю в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 229-237. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 25. Лемешко Л.Ю., Корчова Г.Л. Інноваційні підходи до формування творчості на заняттях мистецтвознавчого циклу техніків-конструкторів. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 238-241. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 26. Мороз І.М. Педагогічні технології, орієнтовані на творчий розвиток особистості студента. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 246-254. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 27. Паламарчук Д.А. Використання методу Песталоцці в сучасних реаліях навчання та виховання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 285-290. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 28. Паламарчук Д.А., Дорощук Д.В., Прасол К.С. Боти месенджерів, як засіб навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 290-294. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 29. Паламарчук Д.А., Збанацька М.Я., Бондар К.Д. Мистецтво і штучний інтелект. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 290-297. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 30. Паламарчук Д.А., Куприненко Д.В., Іванова С.О. Штучний інтелект, як засіб навчання та діагностики у медицині. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 297-301. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 31. Паламарчук Д.А., Левківська С.М., Бабенко С.П. Освіта зі штучним інтелектом. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 301-305. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 32. Паламарчук Д.А., Мацьовита М.О., Ткачова А.С. Штучний інтелект у контексті емоційного виховання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 306-311. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 33. Паламарчук Д.А., Сорока В.Ю., Базака Д.І. Інформатика як спосіб залучення учнів до навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 312-316. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 34. Почка К.І., Красильник Ю.С. Удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Професійна освіта»: інноваційний підхід. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 338-351. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 35. Почка К.І. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні Теорії механізмів і машин в КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 351-356. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 36. Приходько О.В., Паламарчук Д.А., Даценко А.О. Можливості використання штучного інтелекту в медицині. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 361-364. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 37. Приходько О.В., Паламарчук Д.А., Кноблох Є.В. Особливості мотивації студентів коледжу до вивчення інформатики. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 365-367. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 38. Руденко М.В. Освітнє середовище освітнього закладу як умова формування здоров’язбережувального світогляду у здобувачів освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 373-381. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 39. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Нестеренко В.Б. Особливості викладання дисципліни «Метали і зварювання у будівництві» в КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 441-443. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 40. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Скітович О.П. Особливості застосування зварювального обладнання у навчальному процесі КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 443-445. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 41. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Аксьонов М.С. Використання 3D-принтера у навчальному процесі при вивчені курсу «Матеріалознавство». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 446-448. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 42. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Віденська Є.С. Роль навчального курсу «Матеріалознавство» для майбутніх фахівців-механіків. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 448-450. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 43. Бондарук Б.Ю., Корчова Г.Л. Використання сучасних прийомів в освітньому середовищі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 476-479. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 44. Лемешко Д.І., Корчова Г.Л. Роль проектної діяльності в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 486-489. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 45. Литвинчук О.К., Корчова Г.Л. Мозковий штурм як сучасна освітня технологія. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 501-503. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 46. Науменко С.В., Корчова Г.Л. Розвиток професійної освіти в Україні у другій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 515-518. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 47. Chernyshev D.O., Pochka K.I., Korchova H.L., Krasylnyk Yu.S., Rudenko M.V. Didactic aspects of the transformation of clip thinking in the context of teaching of construction mechanics // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 3-12. – DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.3-12. – Web of Science. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/296252.
 48. Loveikin V.S., Romasevich Yu.O., Spodoba O.O., Loveykin A.V., Pochka K.I. Optimization of the mode of movement of the boom system of the loader crane // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 223-236. – DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.223-236. – Web of Science. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/296561.
 49. Ручинський М., Корнійчук Б. Дослідження та визначення основних параметрів віброударного режиму виробництва фундаментних блоків. // Техніка будівництва, 2023. – Випуск 1(38). – С. 18-24. – DOI: 10.32347/tb.2023.1-38.0103. – Режим доступу: http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/296123.
 50. Делембовський М., Корнійчук Б., Клименко М., Дьяченко О. Дослідження використання сенсорних мереж в підводних технологіях. // Underwater technologies, 2023. – Issue 13. – P. 67-73. DOI: 10.32347/uwt.2023.13.1801. – Режим доступу: http://uwtech.knuba.edu.ua/article/view/298895.
 51. Бушуєв С., Корчова Г., Красильник Ю., Руденко М., Козир Б. Розвиток кліпового мислення здобувачів вищої освіти в інформаційному оточенні. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2024. – Том 99, № 1. – С 76–94. – DOI: 10.33407/itlt.v99i1.5376. – Web of Science. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5376.
 52. Omar S.S., Nayef J.M., Qasim N.H., Kawad R.T., Kalenychenko R. The role of digitalization in improving accountability and efficiency in public services. // Revista investigacion operacional. – 2024. – VOL. 45, NO. 2. – P. 203-224. – Scopus. – Режим доступу: https://rev-inv-ope.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-files/45224-11_0.pdf.
 53. Бєляєва Н.Є., Калениченко Р.А., Телебенєва Є.О. Особливості формування і збереження ділової репутаціїв онлайн-середовищі. // Вісник Національного університету оборони України. – 2024. – № 2 (78). – С. 24-31. – doi: 10.33099/2617-6858-2024-78-2-24-31. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299273.
 54. Stefan Zaichenko, Andrii Trachuk, Nataliia Shevchuk, Kostiantyn Pochka, Vadym Shalenko. Forecasting the development of renewable national energy in the tourism sector of Ukraine. // E3S Web of Conferences. – Volume 508, 02006 (2024). – International Conference on Green Energy: Intelligent Transport Systems – Clean Energy Transitions (GreenEnergy 2023). – Kyiv, Ukraine, November 22-24, 2023. – https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450802006. – Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/38/e3sconf_greenenergy2024_02006/e3sconf_greenenergy2024_02006.html.
 55. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Вплив теплових процесів на конструкцію і експлуатаційні характеристики абразивно армованих кругів. // Збірник тез доповідей ХXІІІ Міжнародної онлайнконференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (11-12 квітня 2024 року). – Київ: НУБіП України, 2024. – С. 24-29. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_1.pdf.
 56. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Види кінцевих вимикачів для 3D-принтера. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 62-64. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 57. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Сучасні види 3D-друку металом. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 64-66. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 58. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Матеріали для лазерного 3D-друку металів. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 66, 67. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 59. Raja S., Jebadurai D., Lavrik I., Rudenko M., Kalenychenko R., Reznik N. Impact of Artificial Intelligence in Students’ Learning Life. // AI in Business: Opportunities and Limitations. Studies in Systems, Decision and Control, vol 516. – 2024. – P 3-17. – Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49544-1_1. – Scopus. – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-49544-1_1.
 60. Почка К.І., Красильник Ю.С. Моделювання менеджменту якості підготовки майбутніх бакалаврів за спеціальністю «Професійна освіта». // Інноваційна педагогіка. – 2024. – Випуск 69. Том 2. – С. 120-124. – DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/69.2.25. – Режим доступу: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2024/69/part_2/27.pdf.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА РОКАМИ

Наукова діяльність

Діяльність наукова за роками з 2023

Переглянути
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram