НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Основні наукові напрями:

 • Наукові основи створення та вдосконалення машин будівельної індустрії (доктор технічних наук, професор Почка К.І.;  кандидати технічних наук, доценти Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А. та Шаленко В.О.; асистент Маслюк А.А.);
 • Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти (кандидати педагогічних наук, доценти Руденко М.В., Корчова Г.Л. та Красильник Ю.С., кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Р.А., старший викладач Мороз І.М. ).

В період з 2012 по 2022 роки співробітниками кафедри та аспірантами, що проходили навчання в аспірантурі на кафедрі, захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Почка К.І. – тема дисертації «Динамічна оптимізація машин роликового формування виробів з будівельних сумішей», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», захист відбувся 14.11.2019р.
 2. Горова О.О. – тема дисертації «Психологічні основи професійного становлення майбутніх архітекторів та будівельників», спеціальність – 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія», захист відбувся 27.01.2015р.
 3. Шаленко В.О. – тема дисертації «Обґрунтування параметрів поверхневих ковзних віброущільнювачів бетоноформувальних агрегатів», спеціальність – 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», науковий керівник – к.т.н., професор Гарнець В.М., захист відбувся 15.12.2016р.
 4. Шевчук О.Г. – тема дисертації «Оптимізація режиму зміни вильоту баш-тового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 30.06.2016р.
 5. Паламарчук Д.А. – тема дисертації «Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 31.05.2013р.
 6. Шумілов Г.В. – тема дисертації «Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу баштового крана», спеціальність – 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 31.05.2013р.
 7. Міщук Д.О. – тема дисертації «Оптимізація зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом на транспортному засобі», спеціальність – 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт», науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В.С., захист відбувся 25.04.2013р.

П’ять співробітників кафедри отримали вчені звання:

 1. Почка К.І. – вчене звання професора кафедри професійної освіти – атестат АП № 002651 від 15.04.2021р.
 2. Гарнець В.М. – вчене звання професора кафедри основ професійного навчання – атестат 12ПР № 008135. протокол МОН України № 6/01-П від 26.10.2012р.
 3. Шаленко В.О. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат АД №000655 від 20.03.2018р.
 4. Паламарчук Д.А. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат 12ДЦ №042925. Протокол МОН України №3/02-D від 30.06.2015р.
 5. Корнійчук Б.В. – вчене звання доцента кафедри основ професійного навчання – атестат 12ДЦ №036107. Протокол МОН України №7/02-D від 10.10.2013р.

Протягом 2012-2023 років співробітниками кафедри опубліковано:

 • 11 монографій:
  1. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Динамічна оптимізація машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2022. – 429 с. – ISBN 978-617-8007-67-6.
  2. Льовкіна О.Г., Романюк Л.В., Калениченко Р.А. та ін. Особистісно-професійне становлення сучасної молоді: соціально-психологічні та соціологічні аспекти. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2022. – 318 с. – ISBN 978-966-337-657-8.
  3. Тарапатова Н.М., Калениченко Р.А., та інші. Психологічний комфорт як механізм вдосконалення взаємодії між податківцями та платниками податків. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 138 с. – ISBN 978-966-337-426-0.
  4. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація кулачкового приводу машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 177 с. – ISBN 978-966-929-197-4.
  5. Смірнов В.М., Головань В.П., Вольтерс О.Ю. Розробка високоефектив-ного бурильного обладнання для створення свердловин під стовпчасті опори будівельних споруд у складних геологічних умовах. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 280 с. – ISBN 978-966-929-201-8.
  6. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація машин роликового формування. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 240 с. – ISBN 978-966-929-251-3.
  7. Пилипенко О.І., Руденко М.В., Калениченко Р.А. та інші. Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз. – К.: КиМУ, 2016. – 226 с. – ISBN 978-617-651-164-9.
  8. Гарнець В.М., Зайченко С.В., Човнюк Ю.В., Шаленко В.О., Приходько Я.С. Бетоноформувальні агрегати. Конструктивно-функціональні схеми, принцип дії, основи теорії. – К.: Інтерсервіс, 2015. – 238 с. – ISBN 978-617-696-372-1.
  9. Ловейкін В.С., Паламарчук Д.А. Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-929-017-5.
  10. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Пелевін Л.Є., Фомін А.В., Свідерський А.Т., Костенюк О.О., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Гаркавенко О.М., Мартинюк І.Ю. Основи теорії руху землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними параметрами. – К.: «МП Леся», 2013. – 188 с. ISBN 078-966-8126-89-9.
  11. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Шумілов Г.В. Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу баштового крана. – К.: ЦП «КОМППРИНТ», 2013. – 174 с. – ISBN 978-966-2719-69-7.
 • 10 підручників:
  1. Руденко М.В., Калениченко Р.А., Капосльоз Г.В., Корчова Г.Л. Основи професійної освіти. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 613 с. – ISBN 978-966-929-815-7.
  2. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Кадомський С.В., Добровольський О.Г., Папроцька О.А., Малишев В.В. Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості. – Київ: Університет «Україна», 2017. – 383 с. – ISBN: 978-966-388-545-2.
  3. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М., Міщук Д.О., Русан І.В. Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 258 с. – ISBN 978-617-696-447-6.
  4. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах. – К.: Університет «Україна», 2016. – 356 с. – ISBN 978-966-388-546-9.
  5. Лівінський О.М., Пшінько О.М., Савицький М.В., Курок О.І., Єсипенко А.Д., Бабиченко В.Я., Коваленко В.М., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. Будівельні машини та обладнання. – Київ: Українська академія наук; «МП Леся», 2015. – 612 с. – ISBN 966-8126-19-Х.
  6. Лівінський О.М., Курок О.І., Єсипенко А.Д., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. Будівельна техніка. – К.: КНУБА, Українська академія наук, «МП Леся», 2014. – 618 с. – ISBN 966-8126-19-Х.
  7. Гарнець В.М., Смірнов В.М., Шаленко В.О. Матеріалознавство та конструкційні матеріали. – К.: ФОП «Приятелєв», 2014. – 436 с. – ISBN 978-966-351-118-4.
  8. Руденко М.В., Олійник Л.В., Осьодло В.І., Богайчук В.Ж. Соціальна військова педагогіка. Частина 1. Теоретико-методологічні основи. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 348 с. – Видання НАОУ ім. Івана Черняховського, Вид. № 7, замовлення № 138.
  9. Руденко М.В., Осьодло В.І., Красильник Ю.С. та інші. Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід. Частина 2. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 336 с. – Видання НАОУ ім. Івана Черняховського, Вид. № 7, замовлення № 154.
  10. Голопатюк Л.С., Деменко О.Ф., Калениченко Р.А. та інші. Міжнародні відносини і зовнішня політика України. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 374 с. – ISBN 978-966-1579-11-7.
 • 27 навчальних посібників:
  1. Калениченко Р.А., Телебенева Є.О. Іміджелогія. – К.: ЦП «Компринт», 2023. – 131 с. – ISBN 978-617-8282-21-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 14 від 27 жовтня 2023 року.
  2. Калениченко Р.А., Коханець А.С., Нежинська О.О. Психологія бізнесу. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – 270 с. – ISBN 978-966-337-674-5. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 6 від 17 березня 2023 року.
  3. Ловейкін В.С., Почка К.І. Курсове проектування з теорії механізмів і машин. – К.: ЦП «Компринт», 2023. – 311 с. – ISBN 978-617-8269-15-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 2 від 11 листопада 2022 року.
  4. Руденко М.В., Красильник Ю.С., Корчова Г.Л. Методика викладання у вищій школі. – Київ: КНУБА, 2022. – 296 с. – ISBN 978-966-627-240-2. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 45 від 29 жовтня 2021 року.
  5. Калениченко Р.А., Коханець А.С. Конфліктологія і психологія управління. – Київ: Компринт, 2021. – 167 с. – ISBN 978-617-8007-43-0.
  6. Пєтухова І.О., Калениченко Р.А., Льовкіна О.Г. та ін. Психологія особистості. – Ірпінь: УДФСУ, 2021. – 338 с. – ISBN 978-966-337-606-6.
  7. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. – ISBN 978-966-627-229-7.
  8. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Педагогіка. – Київ: КНУБА, 2020. – 164 с. – ISBN 978-966-624-226-6.
  9. Калениченко Р.А. та інші. Загальна психологія. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – 554 с. – ISBN 978-966-337-565-6.
  10. Калениченко Р.А. та інші. Психологія управління. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – 256 с. – ISBN 978-966-337-533-5.
  11. Паламарчук Д.А. Деталі машин. Курсове проектування. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 220 с. – ISBN 966-966-929-920-8.
  12. Гарнець В.М., Шаленко В.О., Михайлюк В.В., Маслюк А.А. Методологія створення машин. Практичні роботи та завдання до курсової роботи. – К.: КНУБА, 2018. – 100 с. – ISBN 978-966-627-200-6.
  13. Косенко В.А., Добровольський О.Г., Красовський А.П., Баліцький Л.С., Малишев В.В. Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології. – Київ: Університет «Україна», 2018. – 239 с. – ISBN 978-966-388-555-1.
  14. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М. Механіка механізмів. Частина І. Структура і класифікація механізмів, їх кінематичний та силовий аналіз. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 170 с. – ISBN 978-617-696-653-1.
  15. Богуславський В.Є., Гарнець В.М., Шаленко В.О. Проектування заготовок і технології їх виготовлення. – К.: КНУБА, 2016. – 140 с. – Видання КНУБА, Вид. № 25/1-15, замовлення № 24/1-16
  16. Калениченко Р.А., Харіна О.Є., Доценко К.М. Основи психології та конфліктології для фахової підготовки економістів. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 308 с. – ISBN 978-966-337-407-9.
  17. Руденко М.В., Мороз І.М. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності. Креативні технології навчання. – К.: КНУБА, 2016. – 204 с. – Видання КНУБА, Вид. № 27/1-14, замовлення № 2/1-15.
  18. Руденко М.В., Ніколаєнко С.В., Мороз І.М. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування. – К.: КНУБА, 2016. – 132 с. – Видання КНУБА, Вид. № 28/1-14, замовлення № 56/1-15.
  19. Гарнець В.М., Богуславський В.Є., Шаленко В.О., Михайлюк В.В. Верстатний різальний інструмент. – К.: КНУБА, 2016. – 100 с. – Видання КНУБА, Вид. № 5/1-16, замовлення № 30/1-16.
  20. Смірнов В.М. Технічна механіка. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 160 с. – Видання ЦП «Компринт», замовлення № 319.
  21. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті. – К.: Університет «Україна», 2015. – 313 с. – ISBN 978-966-388-515-5.
  22. Смірнов В.М., Руденко М.В., Калениченко Р.А., Гаврилюк В.О. Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу. – К.: Тов «ХІК», 2014. – 432 с. – ISBN 978-966-1579-25-4.
  23. Ловейкін В.С., Почка К.І. Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 266 с. – ISBN 978-617-7202-13-3.
  24. Добровольський О.Г. Матеріалознавство і матеріали у машинобудуванні. – К.: КНУБА, 2014. – 167 с. – ISBN 978-966-627-173-3.
  25. Смірнов В.М., Головань В.П., Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А. Розрахунки з’єднань деталей машин. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – 115 с. – ISBN 978-617-646-117-3.
  26. Добровольський О.Г. Метали і зварювання у будівництві. – К.: КНУБА, 2012. – 204 с. – ISBN 978-966-627-161-0.
  27. Гарнець В.М., Лобков Я.Ю. Металознавство і зварювання. – К.: КНУБА, 2012. – 132 с. – Видання КНУБА, Вид. № 19/1-10, замовлення № 165/1-11.
 • 4 довідника;
 • більше 680 наукових статей та тез доповідей, в тому числі 22 статті у закордонних виданнях, у тому числі 6 статей у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних «Scopus» та «Web of Science»;
 • отримано 2 патенти України на винаходи та 52 патента України на корисні моделі:3

2023 рік

 1. Абрашкевич Ю.Д., Почка К.І., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Розробка установки для різання високоабразивних матеріалів алмазними дисками та абразивними армованими кругами. // Current issues of science and integrated technologies: Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. – Milan, Italy. – January 10-13, 2023. – P. 656-663. – DOI: 10.46299/ISG.2023.1.1. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/01/CURRENT-ISSUES-OF-SCIENCE-AND-INTEGRATED-TECHNOLOGIES.pdf.
 2. Зайченко С.В., Семінський О.О., Жукова Н.І., Дерев’янко Д.Г., Шаленко В.О. Обґрунтування конструкції складових транспортних машин з врахуванням термодинамічних процесів розгерметизації ущільнюючих елементів. // Геоінженерія. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – № 7. – С 74–82. – DOI:10.20535/2707-2096.7.2022.267610. – Режим доступу: http://geo.kpi.ua/article/view/267610.
 3. Почка К.І. Особливості підготовки бакалаврів зі спеціальності 015 «Професійна освіта» в КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 7-11. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 4. Калениченко Р.А., Бородін А.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 100-102. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 5. Калениченко Р.А., Дикса О.В. Рефлексія як механізм саморозвитку особистості. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 103-107. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 6. Калениченко Р.А., Касіч З.В. Характеристика конфліктів та підходів до їх вирішення. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 108-113. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 7. Калениченко Р.А., Коренюк Т.О. Проблеми професійної освіти на сьогоднішній день та приклади їх вирішення в інших країнах. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 113-115. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 8. Калениченко Р.А., Луценко О.П. Питання модернізації та інновації професійної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 115-120. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 9. Калениченко Р.А., Марченко А.Г. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу: сучасні виклики. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 120-124. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 10. Калениченко Р.А., Рябчун О.В. Проблеми дуальної форми здобуття освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 125-127. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 11. Калениченко Р.А., Скорик Г.Ю. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу студентів з обмеженими можливостями в умовах професійної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 127-131. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 12. Калениченко Р.А., Черкасова А.В. Особливості поведінки учасників переговорного процесу. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 131-134. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 13. Корчова Г.Л. Clip thinking: basic concepts and terms. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 138-142. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 14. Корчова Г.Л., Бородін А.О. Булінг в закладах освіти України. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 142-146. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 15. Корчова Г.Л., Отрошко П.А. Проблеми навчання учнів з особливими потребами. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 146-151. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 16. Красильник Ю.С. Особливості використання Eduscrum-технології для підготовки майбутніх бакалаврів за спеціалізацією «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 157-163. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 17. Красильник Ю.С., Мельниченко П.В. Agile-підходи в дистанційному навчанні здобувачів освіти за спеціалізацією «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 163-167. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 18. Мороз І.М. Психологічні проблеми безконфліктного спілкування під час навчально-виховного процесу в закладах освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 205-210. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 19. Мороз І.М., Манукян В.С. Забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу з посттравматичним стресовим розладом в умовах війни. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 210-215. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 20. Паламарчук Д.А., Вальковська А.О. Актуальні виклики при викладанні природничих дисциплін в закладах освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 238-242. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 21. Руденко М.В. Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб’єкта освітнього процесу. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 287-296. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 22. Руденко М.В., Ващук І.Є. Проблеми дистанційного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час війни в Україні. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 297-301. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 23. Urszula Kempińska, Mykola Rudenko. Przemoc domowa w dobie Covid-19 – możliwości pomocy. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2022. – Tom 615, Nr 10. – P. 42-53. – DOI: 10.5604/01.3001.0016.2193. – Режим доступу: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=234901.
 24. Maksymiuk Yu.V., Chulinda L.I., Korchova H.L., Pochka K.I. Priority directions of international airport infrastructure development. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.301-316. // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P. 301-316. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/272240.
 25. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Loveikin A.V., Liashko A.P., Pochka K.I., Balaka M.M. Drive power minimization of outreach change mechanism of tower crane during steady-state slewing mode. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.317-330. // Strength of Materials and Theory of Structure: Scientific and technical collected articles. – K.: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P. 317-330. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/272350.
 26. Abrashkevich Y., Pochka K., Prystailo M., Polishchuk A. Technologies installation for cutting stone with abrasive and diamond tool. Doi 10.12912/27197050/139346 // ТЕKA. Semi-Annual Journal of Agri-Food Industry. – 2022. – 22(1). – P. 33-39. (Index Copernicus). – Режим доступу: https://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/10853.
 27. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Методика проведення експериментальних досліджень різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. DOI: 10.30890/2567-5273.2023-25-01-016 // Modern Engineering and Innovative Technologies. – 2023. – Issue 25, Part 1. – P. 3-16. (Index Copernicus). – Режим доступу: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit25-01-016.
 28. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Побудова фізичної моделі установки для різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. DOI: 10.35546/kntu2078-4481.2022.3.4 // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2022. – № 3 (82). – С. 30-36. – Режим доступу: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu/article/view/33.
 29. Красильник Ю. Освітній контекст цифрової трансформації. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 13-18. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 30. Cherniavska O., Krasilnik Yu., Kashchenko T. Strategic guidelines for the development of professional competences of the faculty of architecture students. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 22-26. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 31. Чулінда Л., Корчова Г., Почка К. Інформація про персональні дані в цивільній авіації. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 30-37. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 32. Калениченко Р. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в сучасних умовах. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 97-101. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 33. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Визначення параметрів фізичної моделі установки для різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. // Information activity as a component of science development: Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference. – Edmonton, Canada. – April 04-07, 2023. – P. 561-570. – DOI: 10.46299/ISG.2023.1.13. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/04/Information-activity-as-a-component-of-science-development.pdf.
 34. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Сучасні види хотендів для 3D принтера. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 342-344. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 35. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О. Поліщук А.Г. Розробка методики проведення експериментальних досліджень різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 414-417. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 36. Шаленко В.О., Маслюк А.А. Використання вторинного пластику для 3D друку. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 493-495. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 37. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Лазерний 3D друк металевими порошками. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 495-497. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 38. Ловейкін В., Почка К., Пристайло М., Почка О. Реалізація оптимального динамічного режиму руху роликової формувальної установки. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2022. – № 99. С. 34-39. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2022.99.0303. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/274708.
 39. Loveikin V., Pochka K., Balaka M., Pochka O. Realization of optimal motion jerkymode forroller forming unit. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, – 2022. – № 100. – С. 23-28. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2022.100.0301. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/275979.
 40. Zaichenko S.V., Pochka K.I., Romasevych Y.O., Shalenko V.O., Kulish R.D., Balaka M.M. Determination of elements reliability for power plants based on internal combustion engines by lowest residual entropy method. // Проблеми машинобуду-вання. – 2023. – Т. 26, № 1. – С. 39-45. DOI: 10.15407/pmach2023.01.039. – Режим доступу: https://journal-me.com/en/archive/vol26-2023-iss1-paper5/.
 41. Коханець А., Калениченко Р. Механізми психологічного захисту особистості від маніпулятивного впливу. // Вектори соціальної, організаційної та економічної психології: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 лютого 2023 р.). – Київ : Державний торговельно-економічний університет, 2023. – С. 123-128. – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/f467895ec4bf440341490c621a6eccb8.pdf.
 42. Руденко М. Реалізація гендерного підходу в освіті: сучасні виклики. // Вектори соціальної, організаційної та економічної психології: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 лютого 2023 р.). – Київ : Державний торговельно-економічний університет, 2023. – С. 246-251. – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/f467895ec4bf440341490c621a6eccb8.pdf.
 43. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О. Поліщук А.Г. Результати експериментальних досліджень процесу різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. // Technologies, innovative and modern theories of scientists: Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference. – Graz, Austria. – May 23-26, 2023. – P. 505-513. – DOI: 10.46299/ISG.2023.1.20. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/05/TECHNOLOGIES-INNOVATIVE-AND-MODERN-THEORIES-OF-SCIENTISTS.pdf.
 44. Красильник Ю. С., Лапаєнко С. В. Методологічні підходи вчених НАПН України до формування культури здорового способу життя дітей та молоді. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 2 (133). – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 151-158. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_2_20.pdf.
 45. Корчова Г.Л. Персоналізоване навчання як науково-методична проблема у професійній освіті. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 5 (136). – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 61-65. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_5_8.pdf.
 46. Korchova H., Borodin А. Clip thinking as a scientific and methodological problem in professional education. // BUILD-MASTER-CLASS-2022: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції молодих вчених (Київ, 30.11-02.12.2022 р.). – Київ, 2022. – С.431-432. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1M7G7eFmtYo-rlxPTsTltRxq9rhPhemwB/view.
 47. Калениченко Р., Коханець А., Берташ М. Професійний відбір та професійний добір у профорієнтаційній роботі. // Вісник Національного університету оборони України. – № 5 (69). – 2022. – С. 47-57. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/262677.
 48. Kalenychenko R., Mozalov V., Petukhova I., Yevchenko I. The role of transformational leadership in the relationship between proactive personality and employee voice among male and female nurses. // International Journal of Organizational Leadership. – Volume 12, Second Special Issue 2023. – P. 18-28. DOI: 10.33844/IJOL.2023.60355. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: https://ijol.cikd.ca/article_60670.html.
 49. Руденко М.В. Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан. // Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 11-12 травня 2023 р.). – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – С. 273-276. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/16wDBwvAqrvNOfQ8Rm4NkeH5ZrL7CZ5HJ/view?pli=1.
 50. Калениченко Р.А., Коханець А.С., Телебенєва Є.О. Психологічні особливості розвитку соціально успішної особистості фахівця галузі репутаційного менеджменту. // Актуальні проблеми психології розвитку особистості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 травня 2023 року). – Київ: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023. – С. 62-64. – Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/41110/Aktualni%20problemy%20psykholohii%20rozvytku%20osobystosti.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 51. Адаменко І.В., Калениченко Р.А. Особливості соціально-психологічної адаптації персоналу у кризових умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 35-37. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 52. Бондарук Б.Ю., Красильник Ю.С. Студентоцентроване навчання здобувачів освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 48-54. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 53. Володько Є.М., Попко М.М., Калениченко Р.А. Соціалізація особистості як освітня та соціально-педагогічна проблеми. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 67-70. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 54. Галицька О.Ю., Калениченко Р.А. Глобалізація та універсалізація в сучасних умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 71-73. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 55. Дикса О.В., Калениченко Р.А. Взаємозв‘язок професійної рефлексії та саморозвитку майбутніх психологів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 81-84. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 56. Калениченко Р.А., Гаврильченко О.О. Психологічні аспекти під час вибору туристом естнографічного та зеленого туризму. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 89-91. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 57. Калениченко Р.А., Підвишенний Б.Ф. Рекреаційні можливості туру: «Шляхами Лесі Українки». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 92, 93. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 58. Кноблох Є.В., Паламарчук Д.А. Інформатика як засіб виховання студентів коледжу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 98-100. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 59. Кондратюк В.М., Калениченко Р.А. Особливості надання психологічної допомоги вразливим групам населення. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 101-104. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 60. Корчова Г.Л. Розвиток кліпового мислення в освітньому процесі закладів вищої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 115-118. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 61. Красильник Ю.С. Едьютеймент-технологія в системі підготовки майбутніх бакалаврів спеціалізації «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 123-126. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 62. Левченко Д.П., Калениченко Р.А. Соціологія конфлікту. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 136-138. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 63. Левченко Д.П., Калениченко Р.А. Психологічна та соціальна адаптація у кризовому суспільстві. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 139-140. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 64. Марченко А.Г., Калениченко Р.А. Соціологічний та соціально-психологічний виміри адаптації особистості в сучасних умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 141-144. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 65. Мироненко А.В., Калениченко Р.А. Значення мови у формуванні особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 154-157. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 66. Науменко С.В., Красильник Ю.С. Інтеграція психолого-педагогічних знань здобувачів освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 161-166. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 67. Ободзінський І.І., Калениченко Р.А. Доля людини у ХХ столітті. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 173-181. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 68. Ободзінський І.І., Калениченко Р.А. Основи комунікації: визначення наук, що вивчають комунікацію. Комунікація як чинник суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 182-185. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 69. Паламарчук Д.А. Особливості застосування методів зацікавлення студентів на заняттях. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 188-190. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 70. Руденко М.В., Луценко О.П. Гендерні стереотипи як педагогічна проблема в системі освіти України. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 207-210. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 71. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Соціально-психологічна адаптація здобувача вищої освіти під час формування інженерних компетенцій на онлайн-навчанні. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 211-214. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 72. Скорик Г.Ю., Калениченко Р.А. Осмислення адаптації в умовах воєнного часу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 218-220. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 73. Яремковський М.І., Калениченко Р.А. Психологічні умови формування мотивації успіху у підприємців. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 240-244. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 74. Ярощук О.В., Калениченко Р.А. Застосування медіації у подоланні організаційних конфліктів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 245-248. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 75. Бодун В.В., Каличенко Р.А. Соціально-психологічна адаптація спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 281-284. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 76. Бородін А.О., Корчова Г.Л. Впровадження Web-квесту в освітній процес закладів вищої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 289-291. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 77. Рябчун О.В., Корчова Г.Л. Інтеграція Lego-навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 464-468. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 78. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Loveikin A.V., Liashko A.P., Pochka K.I., Korobko M.M. Analysis of derrikingand slewing of the tower crane with consideration to driving mechanisms characteristics. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.316-327. // Strength of Materials and Theory of Structure. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 316-327. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/284941.
 79. Maksimyuk Yu.V., Pochka K.I., Abrashkevych Yu.D., Prystailo M.O., Polishchuk A.G. Results of experimental research on the cutting of highly abrasive materials with abrasive reinforced circles. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.361-374. // Strength of Materials and Theory of Structure. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 361-374. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/284988.
 80. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Palamarchuk D.A., Loveikin A.V. Optimization of the force mode of range change in an articulated boom system with a geared sector at a fixed mode of crane rotation. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.404-420. // Strength of Materials and Theory of Structure. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 404-420. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/285007.
 81. Fakher Rahim, Aqeel Mahmood Jawad, Omar Saad Ahmed, Liudmyla Chulinda, Halina Korchova, Kostiantyn Pochka, Nibras Wafaa Jawad. Problems of using air transport in the period of COVID-19. // Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology. – 2023. – Vol. 30, No. 17. – P. 460–472. DOI: 10.53555/jptcp.v30i17.2406. (Журнал входить до баз даних «Web of Science» та «Scopus»). – Режим доступу: https://www.jptcp.com/index.php/jptcp/article/view/2406/.
 82. Паламарчук Д.А, Санкін І.Є. Система керування механізмом повороту крана. // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції 26-27 квітня 2023р. – Рівне: НУВГП, 2023. – С. 53-55.
 83. Viacheslav Loveikin, Kostiantyn Pochka, Maksym Balaka, Olha Pochka. Realization of combined dynamic motion mode for roller forming unit. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, 2023. – № 101. – С. 21-28. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0301. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/288796/282407.
 84. Stefan Zaichenko, Denys Derevyanko, Oleksandr Meita, Sofia Malaman, Vadym Shalenko. Determination of hydrocyclone parameters for oil emulsion treatment with forced flow rotation, taking into account changes in rheological properties. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, 2023. – № 101. – С. 29-35. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0302. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/288797/282408.
 85. Патент України на корисну модель № 154190, B28B 13/00, B28B 17/00 (2006). Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. (Україна); заявник і патентовласник Київський національний університет будівництва і архітектури, № u202301861; заявл. 20.04.2023; опубл. 18.10.2023, Бюл. № 42. – Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=286630.
 86. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Силове дослідження роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Methodical and practical methods of creating inventions: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. – Sofia, Bulgaria. – October 24-27, 2023. – P. 254-261. – DOI: 10.46299/ISG.2023.2.6. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/10/METHODICAL-AND-PRACTICAL-METHODS-OF-CREATING-INVENTIONS.pdf.
 87. Дерев’янко Д.Г., Зайченко С.В., Жукова Н.І., Бобер В.А., Шаленко В.О. Розробка і визначення параметрів сезонних акумуляторів холоду з фазовим перетворенням. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2023. – № 3. – С. 78-84. – Режим доступу: http://energy.kpi.ua/article/view/289679.
 88. Делембовський М., Терентьєв О., Корнійчук Б. Людський фактор у розголошенні конфіденційної та приватної інформації // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». – 2023. – № 24. – С. 347-350. – DOI: 10.36074/grail-of-science.17.02.2023.063. – Режим доступу: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.063.
 89. Делембовський М., Корнійчук Б. Аналіз сучасних наукових публікацій за напрямком тематики кібербезпеки ІОТ технологій // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». – 2023. – № 25. – С. 203-206. – DOI: 10.36074/grail-of-science.17.03.2023.032. – Режим доступу: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/1021.
 90. Красильник Ю.С. Особливості організації самостійної роботи майбутніх бакалаврів за спеціалізацією «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Випуск 55. Том 2. – С. 108-113. – DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/55.2.23 URL. – Режим доступу: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2023/55/part_2/23.pdf.
 91. Патент України на корисну модель № 154554, G01L 5/16 (2020.01). Динамометричний стенд реєстрації силового навантаження / Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Почка К.І., Поліщук А.Г. (Україна); заявник і патентовласник Київський національний університет будівництва і архітектури, № u202301862; заявл. 20.04.2023; опубл. 22.11.2023, Бюл. № 47. – Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=287081.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА РОКАМИ

Наукова діяльність

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram