ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 1. Калениченко Р.А., Бондарук Б.Ю. Специфіка кожного етапу засвоєння знань. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 106-108. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 2. Калениченко Р.А., Єрмоленко Р.М. Особливості оптимізації розумової працездатності студента в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 111-114. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Калениченко Р.А., Лисицький В.С. Фізична культура – головний фактор здоров’я людини. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 119-122. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 4. Калениченко Р.А., Нечипоренко К.О. Актуальні питання вищої освіти в Україні. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 123, 124. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 5. Калениченко Р.А., Сичов Д.О. Мета і завдання вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 128-133. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 6. Калениченко Р.А., Червяк Ю.Д. Сучасні методи викладання гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 139-143. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 7. Корчова Г.Л., Коренюк Т.О. Використання платформи Figma на уроках інформатики у старших класах. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 171-179. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 8. Красильник Ю.С., Бондарук Б.Ю. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 195-201. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 9. Красильник Ю.С., Бородін А.О. Психологічний аналіз впливу соціальних мереж на вибір професії. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 201-204. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 10. Красильник Ю.С., Джус М.С. Європейський досвід професійної орієнтації здобувачів професійної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 204-210. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 11. Красильник Ю.С., Кохан В.Р. Психологічні технології професійного відбору. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 210-215. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 12. Красильник Ю.С., Луценко О.П. Цифрові технології професійного відбору. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 215-220. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 13. Красильник Ю.С., Науменко С.В. Особливості педагогічного спілкування здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)» в умовах дистанційного навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 220-228. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 14. Красильник Ю.С., Неженець Д.І. Педагогіка танцю в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 229-237. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 15. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Нестеренко В.Б. Особливості викладання дисципліни «Метали і зварювання у будівництві» в КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 441-443. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 16. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Скітович О.П. Особливості застосування зварювального обладнання у навчальному процесі КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 443-445. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 17. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Аксьонов М.С. Використання 3D-принтера у навчальному процесі при вивчені курсу «Матеріалознавство». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 446-448. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 18. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Віденська Є.С. Роль навчального курсу «Матеріалознавство» для майбутніх фахівців-механіків. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 448-450. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 19. Бондарук Б.Ю., Корчова Г.Л. Використання сучасних прийомів в освітньому середовищі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 476-479. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 20. Лемешко Д.І., Корчова Г.Л. Роль проектної діяльності в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 486-489. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 21. Литвинчук О.К., Корчова Г.Л. Мозковий штурм як сучасна освітня технологія. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 501-503. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 22. Науменко С.В., Корчова Г.Л. Розвиток професійної освіти в Україні у другій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 515-518. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 23. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Види кінцевих вимикачів для 3D-принтера. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 62-64. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 24. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Сучасні види 3D-друку металом. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 64-66. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 25. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Матеріали для лазерного 3D-друку металів. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 66, 67. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 1. Калениченко Р.А., Бородін А.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 100-102. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 2. Калениченко Р.А., Коренюк Т.О. Проблеми професійної освіти на сьогоднішній день та приклади їх вирішення в інших країнах. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 113-115. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 3. Калениченко Р.А., Луценко О.П. Питання модернізації та інновації професійної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 115-120. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 4. Калениченко Р.А., Марченко А.Г. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу: сучасні виклики. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 120-124. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 5. Калениченко Р.А., Рябчун О.В. Проблеми дуальної форми здобуття освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 125-127. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 6. Корчова Г.Л., Бородін А.О. Булінг в закладах освіти України. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 142-146. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 7. Корчова Г.Л., Отрошко П.А. Проблеми навчання учнів з особливими потребами. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 146-151. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 8. Красильник Ю.С., Мельниченко П.В. Agile-підходи в дистанційному навчанні здобувачів освіти за спеціалізацією «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 163-167. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 9. Паламарчук Д.А., Вальковська А.О. Актуальні виклики при викладанні природничих дисциплін в закладах освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 238-242. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 10. Руденко М.В., Ващук І.Є. Проблеми дистанційного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час війни в Україні. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 297-301. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 11. Cherniavska O., Krasilnik Yu., Kashchenko T. Strategic guidelines for the development of professional competences of the faculty of architecture students. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 22-26. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 12. Korchova H., Borodin А. Clip thinking as a scientific and methodological problem in professional education. // BUILD-MASTER-CLASS-2022: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції молодих вчених (Київ, 30.11-02.12.2022 р.). – Київ, 2022. – С.431-432. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1M7G7eFmtYo-rlxPTsTltRxq9rhPhemwB/view.
 13. Адаменко І.В., Калениченко Р.А. Особливості соціально-психологічної адаптації персоналу у кризових умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 35-37. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 14. Бондарук Б.Ю., Красильник Ю.С. Студентоцентроване навчання здобувачів освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 48-54. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 15. Калениченко Р.А., Гаврильченко О.О. Психологічні аспекти під час вибору туристом естнографічного та зеленого туризму. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 89-91. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 16. Калениченко Р.А., Підвишенний Б.Ф. Рекреаційні можливості туру: «Шляхами Лесі Українки». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 92, 93. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 17. Марченко А.Г., Калениченко Р.А. Соціологічний та соціально-психологічний виміри адаптації особистості в сучасних умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 141-144. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 18. Науменко С.В., Красильник Ю.С. Інтеграція психолого-педагогічних знань здобувачів освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 161-166. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 19. Руденко М.В., Луценко О.П. Гендерні стереотипи як педагогічна проблема в системі освіти України. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 207-210. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 20. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Соціально-психологічна адаптація здобувача вищої освіти під час формування інженерних компетенцій на онлайн-навчанні. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 211-214. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 21. Бородін А.О., Корчова Г.Л. Впровадження Web-квесту в освітній процес закладів вищої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 289-291. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 22. Рябчун О.В., Корчова Г.Л. Інтеграція Lego-навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 464-468. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 23. Паламарчук Д.А, Санкін І.Є. Система керування механізмом повороту крана. // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції 26-27 квітня 2023р. – Рівне: НУВГП, 2023. – С. 53-55.
 1. Долгополов С.Ю., Калениченко Р.А. Впровадження системи штучного інтелекту для моніторингу та підтримки психологічного здоров’я особистості під час навчального процесу в учбових закладах півдня України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 217-220. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 2. Коренюк Т.О., Калениченко Р.А. Ланге Микола Миколайович як один з основоположників психологічної думки на півдні України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 224-227. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 3. Отрошко П.О., Калениченко Р.А. Розвиток психологічної думки на півдні України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 237-240. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 4. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Зміст і ознаки психологічних наукових шкіл Півдня України XX ст. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 251-253. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 5. Лемешко Д.І. Значення педагогічної спадщини Я.А. Коменського для вдосконалення професійної майстерності сучасного вчителя // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року. – К., ІТТА, 2021. – С. 56-59. – Режим доступу: https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Актуальні_проблеми_пріоритетні_напрямки_та_стратегії_розвитку_України-4.pdf.
 6. Атаманенко Є.Р., Калениченко Р.А. Психологічні особливості учіння і научіння. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 329-331. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 7. Горбатюк М.Є., Калениченко Р.А. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 343-346. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 8. Груєв Я.П., Красильник Ю.С. Антропні освітні технології як фактор розвитку особистості студента. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 346-348. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 9. Долгополов С.Ю., Корчова Г.Л. Організація та підтримка освітнього процесу засобами штучного інтелекту. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 348-353. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 10. Ковбасюк Б.Ю., Калениченко Р.А. Соціокультурні чинники детермінації насильства між підлітками. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 353-357. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 11. Лемешко Д.І., Корчова Г.Л. Негативні аспекти використання мультимедійних технологій вчителями у школі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 358-362. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 12. Негода О.А., Корчова Г.Л. Створення ілюзії дійсності в освітньому процесі за допомогою комп’ютерних програм для відновлення та підтримки психічного стану суб’єктів навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 367-369. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 13. Обиденнова Є.В., Корчова Г.Л. Щодо впровадження LEGO-навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 369-374. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 14. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Психологічний супровід системи освіти в умовах пандемії. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 376-378. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 15. Рябчун О.В., Корчова Г.Л. Щодо визначення поняття «кліпове мислення». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 378-383. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 16. Калениченко Р.А., Отрошко П.А. Сучасна освіта: очікування та реальність. // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: перспективи та виклики: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – 10 грудня 2021 року. Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2021. С.839-842. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Materiali-konferencii.pdf.
 17. Serhii Dolhopolov. Diagnosis of the influence of innovative technologies on the emotional state and behaviour of educational applicants by means of artificial intelligence. // Debiuty Naukowe KSW. – Tom XVI. – Kujawska Szkola Wyzsza we Wloclawek. – Wloclawek: Wydawca Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, 2022. – S. 21-28. (Збірник наукових праць Вищої Гуманітарно-Економічної Школи, м.Влоцлавек, Польща). – Режим доступу: https://ksw.wloclawek.pl/kategoria-wydawnictw/debiuty-naukowe/.
 18. Бородін А.О., Корчова Г.Л. Щодо визначення принципів персоналізованого навчання. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 177-182. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 19. Воробей Н.М., Мороз І.М. Темперамент: визначення, психологічна характеристика типів темпераменту, зв’язок з характером. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 197-201. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 20. Гугулашвілі Г.З., Калениченко Р.А. Аспекти психологічної і психофізіологічної підтримки різних груп населення в умовах воєнного стану. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 217-221. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 21. Клименко В.М., Калениченко Р.А. Розвиток у студентської молоді мотивації до навчання. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 254-257. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 22. Колпакчи А.В., Калениченко Р.А. Вплив активності на психологічну стійкість. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 261-263. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 23. Луценко О.П., Красильник Ю.С. Дидактичні методики та їх вплив на рівень розвитку професійних компетентностей студентів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 295-300. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 24. Отрошко П.А., Калениченко Р.А. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 342-344. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 1. Лемешко Д.І. Самоосвітня компетентність майбутніх вчителів як інтегрована якість особистості. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні реалії та перспективи розвитку освіти» (Дніпро, 9 жовтня 2020 р). –Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2020. – С. 62-64. – Режим доступу: https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2020/10/re-09.10.20.pdf.
 2. Корсун І.Р., Паламарчук Д.А. Використання подрібнювачів та викорчовувачів в аспекті збереження лісових ресурсів : Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції» 12 листопада 2020 р. – Житомир : ДУ «Житомирська політехніка», 2020. С. 93-94. – Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/stalyj-rozvytok2020_n.pdf.
 3. Боровський В.І., Калениченко Р.А. Інноваційні освітні технології як передумови покращення рівня викладання. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 61-65. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 4. Горбатюк М.Є., Мороз І.М. Вплив дистанційного навчання на якість знань студентів. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 65, 66. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 5. Долгополов С.Ю., Калениченко Р.А. Дослідження механізму Artificial Emotional Intelligence під час діагностики емоційного та поведінкового стану людини. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 71-74. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 6. Долгополов С.Ю., Корчова Г.Л. Чи можна навчити штучний інтелект моральним людським якостям? // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 75-77. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 7. Козак С.А., Красильник Ю.С. Особливості використання інженером-педагогом вербальних засобів спілкування. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 84-88. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 8. Коренюк Т.О., Мороз І.М. Комп’ютерна залежність сьогоднішнього підлітка. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 88, 89. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 9. Лемешко Д.І., Мороз І.М. Підлітковий суїцид як соціально-педагогічна проблема. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 100-104. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 10. Литовченко О.В., Дружкін Є.С., Корчова Г.Л. Деякі аспекти формування інформаційної культури педагога комп’ютерного профілю. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 105-107. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 11. Обиденнова Є.В., Калениченко Р.А. Stem – освіта як напрям модернізації освітнього середовища. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 119-121. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 12. Отрошко П.А., Калениченко Р.А. Використання психологічних знань та інноваційних технологій для успішної професійної діяльності. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 124-128. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 13. Отрошко П.А., Красильник Ю.С. Вплив розумових ігор на результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 128-132. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 14. Рябчун А.В., Мороз І.М. Ігрові технології в навчальному процесі. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 132, 133. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 15. Шелепень Я.С., Калениченко Р.А. Інноваційні проекти в освіті та психолого-педагогічна діяльність сучасності. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 153-156. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 16. Корчова Г.Л., Долгополов С.Ю. Деякі аспекти дослідження процесу навчання штучного інтелекту моральним якостям людської особистості. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 33. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 17. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Удосконалення системи охолодження двигуна внутрішнього згорання. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 33. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 18. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Застосування лазерної технології у обробці металів. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 34. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 19. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Новий матеріал для 3D друку основі PLA- та ABSпластику. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 34, 35. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram