НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Навчальні дисципліни кафедри:

На кафедрі викладається 42 навчальні дисципліни, з них 27 дисциплін психолого-педагогічного циклу та 15 дисциплін інженерного циклу.

До дисциплін психолого-педагогічного циклу відносяться:

  1. Психологія;
  2. Педагогіка;
  3. Педагогічна психологія;
  4. Риторика;
  5. Вступ до спеціальності;
  6. Основи професійної освіти;
  7. Комунікативні аспекти педагогічної діяльності;
  8. Основи гендерної та інклюзивної педагогіки;
  9. Методика професійної освіти;
  10. Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу;
  11. Професійно-психологічний відбір спеціалістів;
  12. Психологія педагогічного спілкування;
  13. Навчальна практика;
  14. Навчально-педагогічна практика;
  15. Виробничо-педагогічна практика;
  16. Педагогічна практика;
  17. Атестаційний екзамен;
  18. Педагогіка вищої школи;
  19. Психологія вищої школи;
  20. Конфлiктологiя i психологiя управління;
  21. Педагогічна діагностика;
  22. Педагогічна майстерність викладача професійної освіти;
  23. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень;
  24. Соціальна педагогіка;
  25. Методика і практика викладання фахової дисципліни;
  26. Педагогічна майстерність викладача вищої школи;
  27. Методика викладання у вищій школі.

Цей цикл дисциплін викладають доцент Руденко М.В. (керівник секції психолого-педагогічних дисциплін); доценти Калениченко Р.А., Корчова Г.Л. та Красильник Ю.С.; старший викладач Мороз І.М.

До дисциплін інженерного циклу відносяться:

  1. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів;
  2. Матеріалознавство та заготівельне виробництво;
  3. Метали і зварювання у будівництві;
  4. Ріжучий інструмент;
  5. Верстатне обладнання автоматизованого виробництва;
  6. Технологія машинобудування та верстатне обладнання автоматизованого виробництва;
  7. Техногенно-екологічна безпека будівельних робіт;
  8. Технічна механіка;
  9. Теорія механізмів і машин;
  10. Деталі машин і основи конструювання;
  11. Прикладна механіка та основи конструювання;
  12. Методологія створення машин;
  13. Теорія технічних систем;
  14. Виробнича (магістерська) практика;
  15. Виконання і захист атестаційної роботи магістра.

Дисципліни цього циклу викладають професор Почка К.І. (керівник секції інженерних дисциплін); доценти Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А. та Шаленко В.О.; асистент Маслюк А.А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram