ПРО КАФЕДРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кафедра професійної освіти

Кафедра професійної освіти (до 31.01.2020 року кафедра основ професійного навчання) створена у 2002 році. Вона виокремлена з кафедр будівельних машин та машин і обладнання технологічних процесів.

Кафедра готує бакалаврів за освітніми програмами «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)», «Професійна освіта (Машинобудування)» та «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» і магістрів за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Машинобудування)», забезпечує психолого-педагогічну підготовку студентів інших спеціальностей Університету. Також кафедра забезпечує викладання дисципліни «Педагогіка вищої школи» для магістрів усіх спеціальностей університету та дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для аспірантів усіх спеціальностей.

Засновником кафедри та її першим завідувачем був Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії Будівництва України, кандидат технічних наук, професор Смірнов Вячеслав Миколайович (1941-2015).

З 2015 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії Будівництва України Почка Костянтин Іванович. Автор 289 наукових та методичних праць, серед яких 1 підручник, 5 навчальних посібників, 4 монографії, 71 патент України на винаходи та корисні моделі.

тел.: (044) 248-69-25, внутр. 5-28, кім. 216а

e-mail: pochka.ki@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram