КАЛЕНИЧЕНКО РУСЛАН АРСЕНОВИЧ

Підвищення кваліфікації:

 1. Калениченко Р.А. Педагогічна психологія. – Київ: КНУБА, 2023. – 196 с. – ISBN 978-966-624-246-4. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 4 від 23 грудня 2022 року.
 2. Калениченко Р.А., Бондарук Б.Ю. Специфіка кожного етапу засвоєння знань. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 106-108. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Калениченко Р.А., Дикса О.В. Особливості психодіагностичного вивчення саморозвитку та професійної рефлексії фахівців. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 108-111. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 4. Калениченко Р.А., Єрмоленко Р.М. Особливості оптимізації розумової працездатності студента в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 111-114. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 5. Калениченко Р.А., Кондратюк В.М. Рефлексія як механізм саморозвитку. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 115-119. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 6. Калениченко Р.А., Лисицький В.С. Фізична культура – головний фактор здоров’я людини. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 119-122. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 7. Калениченко Р.А., Нечипоренко К.О. Актуальні питання вищої освіти в Україні. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 123, 124. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 8. Калениченко Р.А., Никончук А.С. Вплив соціально-економічного розвитку суспільства на формування особистості. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 125-127. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 9. Калениченко Р.А., Сичов Д.О. Мета і завдання вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 128-133. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 10. Калениченко Р.А., Скорик Г.Ю. Освіта України в умовах воєнного стану. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 134-138. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 11. Калениченко Р.А., Червяк Ю.Д. Сучасні методи викладання гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 139-143. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 12. Калениченко Р.А., Яремковський М.І. Соціально-психологічні особливості мотивації успіху у підприємців. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 144-147. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 13. Калениченко Р.А., Ярощук О.В. Характеристика підходів до вирішення конфліктів. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 148-152. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 14. Калениченко Р.А., Ящ І.Д. Загальне поняття про особистість. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 152-154. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 15. Omar S.S., Nayef J.M., Qasim N.H., Kawad R.T., Kalenychenko R. The role of digitalization in improving accountability and efficiency in public services. // Revista investigacion operacional. – 2024. – VOL. 45, NO. 2. – P. 203-224. – Scopus. – Режим доступу: https://rev-inv-ope.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-files/45224-11_0.pdf.
 16. Бєляєва Н.Є., Калениченко Р.А., Телебенєва Є.О. Особливості формування і збереження ділової репутаціїв онлайн-середовищі. // Вісник Національного університету оборони України. – 2024. – № 2 (78). – С. 24-31. – doi: 10.33099/2617-6858-2024-78-2-24-31. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/299273.
 17. Raja S., Jebadurai D., Lavrik I., Rudenko M., Kalenychenko R., Reznik N. Impact of Artificial Intelligence in Students’ Learning Life. // AI in Business: Opportunities and Limitations. Studies in Systems, Decision and Control, vol 516. – 2024. – P 3-17. – Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49544-1_1. – Scopus. – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-49544-1_1.
 18. Коханець А., Телебенєва Є., Калениченко Р. Ділова репутація в мережі інтернет: особливості створення і підтримки. // Вектори соціальної, організаційної та економічної психології: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 23 лютого 2024 року. – Київ: Державний торговельно-економічний університет, 2024. – С 135-141. – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/7da6cdebef07e19b53cea263ec7c2dad.pdf.
 19. Калениченко Р.А. Іміджелогія: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 051 «Економіка». – Київ: КНУБА, 2024. – 20 с.
 1. Калениченко Р.А., Бородін А.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 100-102. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 2. Калениченко Р.А., Дикса О.В. Рефлексія як механізм саморозвитку особистості. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 103-107. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 3. Калениченко Р.А., Касіч З.В. Характеристика конфліктів та підходів до їх вирішення. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 108-113. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 4. Калениченко Р.А., Коренюк Т.О. Проблеми професійної освіти на сьогоднішній день та приклади їх вирішення в інших країнах. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 113-115. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 5. Калениченко Р.А., Луценко О.П. Питання модернізації та інновації професійної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 115-120. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 6. Калениченко Р.А., Марченко А.Г. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу: сучасні виклики. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 120-124. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 7. Калениченко Р.А., Рябчун О.В. Проблеми дуальної форми здобуття освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 125-127. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 8. Калениченко Р.А., Скорик Г.Ю. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу студентів з обмеженими можливостями в умовах професійної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 127-131. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 9. Калениченко Р.А., Черкасова А.В. Особливості поведінки учасників переговорного процесу. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 131-134. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 10. Калениченко Р.А., Коханець А.С., Нежинська О.О. Психологія бізнесу. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – 270 с. – ISBN 978-966-337-674-5. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 6 від 17 березня 2023 року.
 11. Калениченко Р. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в сучасних умовах. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 97-101. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 12. Калениченко Р.А. Вікова і гендерна психологія: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». – Київ: КНУБА, 2023. – 24 с.
 13. Калениченко Р.А. Основи психогігієни у фізичному вихованні і спорті: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». – Київ: КНУБА, 2023. – 32 с.
 14. Калениченко Р.А. Основи психодіагностики у фізичному вихованні і спорті: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». – Київ: КНУБА, 2023. – 32 с.
 15. Коханець А., Калениченко Р. Механізми психологічного захисту особистості від маніпулятивного впливу. // Вектори соціальної, організаційної та економічної психології: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 лютого 2023 р.). – Київ : Державний торговельно-економічний університет, 2023. – С. 123-128. – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/f467895ec4bf440341490c621a6eccb8.pdf.
 16. Калениченко Р., Коханець А., Берташ М. Професійний відбір та професійний добір у профорієнтаційній роботі. // Вісник Національного університету оборони України. – № 5 (69). – 2022. – С. 47-57. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/262677.
 17. Kalenychenko R., Mozalov V., Petukhova I., Yevchenko I. The role of transformational leadership in the relationship between proactive personality and employee voice among male and female nurses. // International Journal of Organizational Leadership. – Volume 12, Second Special Issue 2023. – P. 18-28. DOI: 10.33844/IJOL.2023.60355. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: https://ijol.cikd.ca/article_60670.html.
 18. Калениченко Р.А., Коханець А.С., Телебенєва Є.О. Психологічні особливості розвитку соціально успішної особистості фахівця галузі репутаційного менеджменту. // Актуальні проблеми психології розвитку особистості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 травня 2023 року). – Київ: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023. – С. 62-64. – Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/41110/Aktualni%20problemy%20psykholohii%20rozvytku%20osobystosti.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 19. Адаменко І.В., Калениченко Р.А. Особливості соціально-психологічної адаптації персоналу у кризових умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 35-37. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 20. Володько Є.М., Попко М.М., Калениченко Р.А. Соціалізація особистості як освітня та соціально-педагогічна проблеми. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 67-70. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 21. Галицька О.Ю., Калениченко Р.А. Глобалізація та універсалізація в сучасних умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 71-73. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 22. Дикса О.В., Калениченко Р.А. Взаємозв‘язок професійної рефлексії та саморозвитку майбутніх психологів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 81-84. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 23. Калениченко Р.А., Гаврильченко О.О. Психологічні аспекти під час вибору туристом естнографічного та зеленого туризму. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 89-91. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 24. Калениченко Р.А., Підвишенний Б.Ф. Рекреаційні можливості туру: «Шляхами Лесі Українки». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 92, 93. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 25. Кондратюк В.М., Калениченко Р.А. Особливості надання психологічної допомоги вразливим групам населення. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 101-104. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 26. Левченко Д.П., Калениченко Р.А. Соціологія конфлікту. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 136-138. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 27. Левченко Д.П., Калениченко Р.А. Психологічна та соціальна адаптація у кризовому суспільстві. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 139-140. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 28. Марченко А.Г., Калениченко Р.А. Соціологічний та соціально-психологічний виміри адаптації особистості в сучасних умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 141-144. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 29. Мироненко А.В., Калениченко Р.А. Значення мови у формуванні особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 154-157. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 30. Ободзінський І.І., Калениченко Р.А. Доля людини у ХХ столітті. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 173-181. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 31. Ободзінський І.І., Калениченко Р.А. Основи комунікації: визначення наук, що вивчають комунікацію. Комунікація як чинник суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 182-185. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 32. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Соціально-психологічна адаптація здобувача вищої освіти під час формування інженерних компетенцій на онлайн-навчанні. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 211-214. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 33. Скорик Г.Ю., Калениченко Р.А. Осмислення адаптації в умовах воєнного часу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 218-220. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 34. Яремковський М.І., Калениченко Р.А. Психологічні умови формування мотивації успіху у підприємців. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 240-244. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 35. Ярощук О.В., Калениченко Р.А. Застосування медіації у подоланні організаційних конфліктів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 245-248. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 36. Бодун В.В., Каличенко Р.А. Соціально-психологічна адаптація спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 281-284. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 37. Калениченко Р.А. Психологія спорту: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». – Київ: КНУБА, 2023. – 24 с.
 38. Калениченко Р.А., Телебенева Є.О. Іміджелогія: навчальний посібник. – К.: ЦП «Компринт», 2023. – 131 с. – ISBN 978-617-8282-21-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 14 від 27 жовтня 2023 року.
 1. Льовкіна О.Г., Романюк Л.В., Калениченко Р.А. та ін. Особистісно-професійне становлення сучасної молоді: соціально-психологічні та соціологічні аспекти. Монографія. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2022. – 318 с. – ISBN 978-966-337-657-8.
 2. Долгополов С.Ю., Калениченко Р.А. Впровадження системи штучного інтелекту для моніторингу та підтримки психологічного здоров’я особистості під час навчального процесу в учбових закладах півдня України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 217-220. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 3. Коренюк Т.О., Калениченко Р.А. Ланге Микола Миколайович як один з основоположників психологічної думки на півдні України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 224-227. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 4. Отрошко П.О., Калениченко Р.А. Розвиток психологічної думки на півдні України. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 237-240. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 5. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Зміст і ознаки психологічних наукових шкіл Півдня України XX ст. // Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 30-річчя Незалежності України. 8 жовтня 2021 року. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. – С. 251-253. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Materiali-konferencii-Mikolaivshhina.pdf.
 6. Калениченко Р.А. Особливості діджиталізації освітнього процесу в умовах пандемії. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 114-117. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 7. Атаманенко Є.Р., Калениченко Р.А. Психологічні особливості учіння і научіння. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 329-331. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 8. Горбатюк М.Є., Калениченко Р.А. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 343-346. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 9. Ковбасюк Б.Ю., Калениченко Р.А. Соціокультурні чинники детермінації насильства між підлітками. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 353-357. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 10. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Психологічний супровід системи освіти в умовах пандемії. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 376-378. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 11. Скорик Г.Ю., Калениченко Р.А. Проблеми розвитку Болонського процесу в Україні. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 386-390. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 12. Калениченко Р., Клевець Л., Пєтухова І. Психокорекція психосоматичних проявів у здобувачів вищої освіти засобами музикотерапії. // Вісник Національного університету оборони України. – № 1 (65). – 2022. – С. 31-36. – DOI: 10.33099/2617-6858–22–65–1–31-36. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/253221.
 13. Калениченко Р.А., Сковира О.П. Особливості організації соціально-психологічного супроводу освітнього процесу під час дистанційного навчання в умовах пандемії // Збірник матеріалів ІІ Міжнародного податкового конгреса (м. Ірпінь, 26 листопада 2021 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – С.1102-1108. – Режим доступу: https://congress.tax/wp-content/uploads/2021/12/2021_II_International_Tax_Congress_Збірник.pdf.
 14. Калениченко Р.А., Коханець А.С. Створення й підтримка ділової репутації в мережі інтернет у епоху діджиталізації та глобалізації // Збірник матеріалів ІІ Міжнародного податкового конгреса (м. Ірпінь, 26 листопада 2021 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – С.348-355. – Режим доступу: https://congress.tax/wp-content/uploads/2021/12/2021_II_International_Tax_Congress_Збірник.pdf.
 15. Калениченко Р.А., Отрошко П.А. Сучасна освіта: очікування та реальність. // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: перспективи та виклики: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – 10 грудня 2021 року. Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2021. С.839-842. – Режим доступу: https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Materiali-konferencii.pdf.
 16. Калениченко Р.А., Коханець А.С., Берташ М.І. Особливості організації професійно-психологічного відбору спеціалістів до діяльності в складних та екстремальних умовах. // Вісник Національного університету оборони України. – № 3 (67). – 2022. – С. 63-70. – DOI: 10.33099/2617-6858–22–67–3–63-70. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/256375.
 17. Калениченко Р.А., Ткачук Я.О. Особливості девіантної поведінки у підлітків. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 66-70. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 18. Калениченко Р.А., Салімов Е.Ф. Соціологічний та соціально-психологічний виміри адаптації особистості в сучасних умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 71-76. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 19. Калениченко Р.А., Коханець А.С. Створення й підтримка ділової репутації в мережі Інтернет. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 76-82. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 20. Сковира О.П., Калениченко Р.А., Коханець А.С. Використання механізмів психологічного захисту в умовах маніпулятивного впливу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 154-158. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 21. Босак А.С., Калениченко Р.А. Особливості дезадаптованої поведінки. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 182-185. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 22. Василенко О., Калениченко Р.А. Моделі підприємницької поведінки. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 185-188. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 23. Власюк К.С., Калениченко Р.А. Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 193-196. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 24. Гарбуз Б.Я., Євгієнко Т.В., Лісовий А.В., Мусафіров Б.М., Калениченко Р.А. Психологічні причини бідності. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 206-209. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 25. Голуб Х., Калениченко Р.А. Емоційний вплив реклами. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 209-212. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 26. Гричина М.І., Калениченко Р.А. Психологічний портрет підприємця. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 214-217. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 27. Гугулашвілі Г.З., Калениченко Р.А. Аспекти психологічної і психофізіологічної підтримки різних груп населення в умовах воєнного стану. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 217-221. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 28. Дерахшимашхаді А., Калениченко Р.А. Розвиток психіки та становлення свідомості людини. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 228-230. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 29. Дідківський А.М., Калениченко Р.А. Соціально-філософське осмислення проблеми адаптації в умовах кризового суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 230-232. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 30. Завадська Є.В., Калениченко Р.А. Психологічна стійкість особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 241-249. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 31. Клименко В.М., Калениченко Р.А. Розвиток у студентської молоді мотивації до навчання. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 254-257. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 32. Колпакчи А.В., Калениченко Р.А. Вплив активності на психологічну стійкість. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 261-263. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 33. Кривоносов Д., Калениченко Р.А. Вплив емоційного інтелекту на розвиток та успішність особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 272-276. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 34. Кривоносов Д., Голуб Х., Калениченко Р.А. Емоційний вплив реклами. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 276-279. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 35. Лисих А.І., Калениченко Р.А. Чинники, що впливають на ставлення до грошей. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 287-290. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 36. Мельник К.О., Калениченко Р.А. Проблема емоційного вигорання серед сучасної молоді. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 304-308. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 37. Мозговенко О.Ю., Калениченко Р.А. Культура підприємницької діяльності. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 314-320. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 38. Мошковська А.Р., Калениченко Р.А. Психологія платника податків. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 321-324. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 39. Никончук А.С., Калениченко Р.А. Стресостійкість як психологічна особливість особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 327-331. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 40. Ободзінський І.І., Калениченко Р.А. Основи комунікації: визначення, науки, що вивчають комунікацію, комунікація як чинник суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 334-338. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 41. Отрошко П.А., Калениченко Р.А. Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 342-344. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 42. Панасюк Т.Я., Калениченко Р.А. Психологія підприємництва і бізнес консультування. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 345-347. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 43. Попіль А.П., Калениченко Р.А. Особливості ціннісної переваги мотивів успіху студентів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 358-360. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 44. Рихліцька С.Б., Калениченко Р.А. Економічна психологія як галузь психологічної науки. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 371-373. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 45. Роспутенко Ю.М., Калениченко Р.А. Психологія багатства та бідності. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 373-376. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 46. Рудник Д., Калениченко Р.А. Вибір маркетингової стратегії. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 380-382. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 47. Ручка Є.Д., Калениченко Р.А. Фактори, що впливають на вибір маркетингової стратегії. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 382-384. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 48. Сварник О.А., Калениченко Р.А. Особливості соціальної дезадаптації. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 385-387. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 49. Сівак А.О., Калениченко Р.А. Масова комунікація як соціальне явище. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 387-391. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 50. Тимченко Д.О., Калениченко Р.А. Психолого-педагогічне забезпечення соціалізації студентської молоді в закладах вищої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 401-403. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 51. Тищенко В.О., Калениченко Р.А. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 404-409. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 52. Ткачук Я.О., Мельник К.О., Калениченко Р.А. Криміналістична характеристика девіантної поведінки. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 410-414. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 53. Турко Ю.В., Калениченко Р.А. Фактори, що впливають на ставлення до грошей. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 421-424. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 54. Чепеляк Л.В., Калениченко Р.А. Причини девіантної поведінки платників податків. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 434-437. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 55. Черкасова А.В., Калениченко Р.А. Поведінка партнерів у переговорному процесі. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 437-441. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 56. Чорний М.В., Калениченко Р.А. Фінансова психологія. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 445-449. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 57. Бородін А., Калениченко Р. Проблеми дуальної форми здобуття освіти. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 386-388. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 58. Луценко О., Калениченко Р. Переваги та недоліки дуальної форми здобуття освіти. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 389-394. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 1. Пєтухова І.О., Калениченко Р.А., Льовкіна О.Г. та ін. Психологія особистості. – Ірпінь: УДФСУ, 2021. – 338 с. – ISBN 978-966-337-606-6.
 2. Калениченко Р.А., Коханець А.С. Конфліктологія і психологія управління. – Київ: Компринт, 2021. – 167 с. – ISBN 978-617-8007-43-0.
 3. Боровський В.І., Калениченко Р.А. Інноваційні освітні технології як передумови покращення рівня викладання. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 61-65. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 4. Долгополов С.Ю., Калениченко Р.А. Дослідження механізму Artificial Emotional Intelligence під час діагностики емоційного та поведінкового стану людини. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 71-74. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 5. Обиденнова Є.В., Калениченко Р.А. Stem – освіта як напрям модернізації освітнього середовища. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 119-121. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 6. Отрошко П.А., Калениченко Р.А. Використання психологічних знань та інноваційних технологій для успішної професійної діяльності. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 124-128. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 7. Шелепень Я.С., Калениченко Р.А. Інноваційні проекти в освіті та психолого-педагогічна діяльність сучасності. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 153-156. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 8. Ющенко А.О., Калениченко Р.А. Дослідження зростання впливу діджиталізації на розвиток кар’єри управлінця у будівельній сфері як сучасної тенденції в українському суспільстві. // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: Збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). – Ірпінь: УДФС України, 2020. – С. 1403-1406. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1QhAZL7UpEySDF66M0Yl-U4N6-FNL5GYx/view.
 9. Калениченко Р.А., Коханець А.С., Сковира О.П. Особливості підтримки ділової репутації в мережі Інтернет. // Вісник Національного університету оборони України. – № 2 (60). – 2021. – С. 41-49. DOI: 10.33099/2617-6858–21–60–2–41-49. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/issue/view/13768.
 10. Сковира О.П., Калениченко Р.А., Берташ М.І. Соціально-психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців в умовах пандемії. // Вісник Національного університету оборони України. – № 2 (60). – 2021. – С. 136-142. DOI: 10.33099/2617-6858–21–60–2–136-142. – Режим доступу: http://visnyk.nuou.org.ua/issue/view/13768.
 11. Voitenko E., Myronets S., Osodlo V., Kushnirenko K., Kalenychenko R. Influence of Emotional Burnout on Coping Behavior in Pedagogical Activity . // International Journal of Organizational Leadership. – 2021, Volume 10, Issue Issue 2-First Online. – Pages 183-196. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»)– Режим доступу: https://ijol.cikd.ca/article_60556_9416c080d04b2767a53e4e53dd8a79c4.pdf.
 12. Kalenychenko Ruslan. The role of the psychological climate in improving the efficiency of professional activities of employees of the organization // 7th International Hybrid Conference on Management Studies (Paris, France June 05, 2021). – Paris: European Knowledge Development Institute (EUROKD), 2021. – С. 17-18. Режим доступу: file:///C:/Users/AsusE33/Downloads/7th%20ICMS-2021-Proceedings-Secured%20(3).pdf.
 13. Калениченко Р.А., Сковира О.П. Соціально-психологічний супровід курсантської (студентської) молоді в умовах пандемії як сучасна практика в освітньому просторі // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки [Електронне видання]: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020., С. 826-830. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1QhAZL7UpEySDF66M0Yl-U4N6-FNL5GYx/view.
 14. Калениченко Р.А. Теоретичне підґрунтя використання наративних методів у контексті особистісного розвитку майбутніх психологів // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки [Електронне видання]: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020., С. 733-737. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1QhAZL7UpEySDF66M0Yl-U4N6-FNL5GYx/view.
 15. Малофеєв Д. О., Белецька М. О., Калениченко Р. А. Вивчення сучасних тенденцій формування лідерських якостей особистості як фактору успішності у розвитку кар’єри працівників податкової міліції // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки [Електронне видання]: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020., С. 1177-1181. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1QhAZL7UpEySDF66M0Yl-U4N6-FNL5GYx/view.
 16. Дружкін Є.С., Калениченко Р.А. Принципи програмованого навчання. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 178-182. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 17. Іванов С., Долгополов С., Калениченко Р.А. Діагностичні елементи розвитку пізнавальних процесів штучним емоційним інтелектом. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 182-187. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 18. Іванов С., Калениченко Р.А. Особливості пізнавального розвитку особистості. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 187-191. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 19. Литовченко О., Калениченко Р.А. Особливості педагогіки в роботі з підлітками. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 215-217. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 20. Оленич Г., Калениченко Р.А. Вплив ЗМІ на соціалізацію підлітків. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 217-222. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 21. Отрошко П., Калениченко Р.А. Гендерні особливості тривожності у старшокласників. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 227-231. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 22. Стеценко Р., Калениченко Р.А. Мотиви учіння та їх класифікації. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 242, 243. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 23. Калениченко Р.А., Сковира О.П. Особливості соціально-психологічного супроводу професійного становлення майбутніх фахівців в умовах пандемії. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 102-107. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 24. Дегтяренко К.Є., Калениченко Р.А. Проблеми соціальної адаптації суспільства в умовах поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 353-358. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 25. Діденко А.В., Калениченко Р.А. Соціально-філософське осмислення проблеми адаптації в умовах кризового суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 359-362. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 26. Долгополов С.Ю., Калениченко Р.А. Діагностика рівня соціалізації особистості штучним інтелектом. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 362-364. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 27. Зайчук О.О., Калениченко Р.А. Феноменологія дитячого сприймання. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 368-371. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 28. Іванов А.С., Калениченко Р.А. Роль та вплив особистісної відповідальності на успішність студента. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 376-378. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 29. Іванов І.Ю., Калениченко Р.А. Критичне мислення як необхідна складова сучасної інформаційної динаміки суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 378-381. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 30. Лебідь В.В., Калениченко Р.А. Феномен комунікативного впливу в системі наукових знань. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 399-401. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 31. Лебідь В.В., Калениченко Р.А. Соціологія громадської думки та журналістика. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 402-404. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 32. Маршалл Д.І., Калениченко Р.А. Вплив дистанційної форми навчання на формування особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 422-426. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 33. Мироненко А.В., Калениченко Р.А. Психологічний вплив: його види та реалізація в житті. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 426-430. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 34. Михальова Д.В., Калениченко Р.А. Масова комунікація – як соціальне явище. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 430-433. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 35. Михальова Д.В., Калениченко Р.А. Приховане управління і маніпулювання партнером. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 438-443. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 36. Обиденнова Є.В., Калениченко Р.А. Розвиток адаптивного мислення в кризових умовах суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 450-454. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 37. Скорик Г.Ю., Калениченко Р.А. Як психологія може допомогти нам під час коронакризи? // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 482-485. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 38. Страдецька О.Р., Калениченко Р.А. Психологія професійного спілкування журналіста. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 489-494. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 39. Федорова Т.І., Калениченко Р.А. Проблема психологічної адаптації осіб з ПТСР та коморбідними розладами. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 504-508. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 40. Хлюст В.О., Калениченко Р.А. Психологічний портрет сучасного журналіста. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 520-524. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 41. Ващук І.Є., Шелепень Я.С., Калениченко Р.А. Естетичне виховання як психолого-педагогічна проблема. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 541-543. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 42. Постолатій М.О., Калениченко Р.А. Проблеми мотивації та соціальної адаптації персоналу в умовах кризового суспільства (COVID-19). // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 619-624. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 43. Шовкова Н.Л., Калениченко Р.А. Характеристики соціальної адаптації та способи регулювання адаптивних процесів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 650-654. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 44. Юхимчук В.В., Калениченко Р.А. Основи спілкування: визначення, рівні та тонкощі. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 661-665. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 45. Долгополов С.Ю., Калениченко Р.А. Штучний інтелект як комплексний інструмент моніторингу та підтримки психологічного здоров‘я особистості під час навчального процесу. // Збірник тез доповідей ІІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров‘я особистості: теорія та практика» (м. Харків, 24-25 вересня 2021 р.): Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – С. 28-30. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1SkGcX6scpX4vIqIjV8JT8-5Ajvws0AFa/edit.
 46. Коренюк Т.О., Калениченко Р.А. Сучасні моделі підтримки та відновлення психічного здоров‘я під час та після пандемії Covid-19. // Збірник тез доповідей ІІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров‘я особистості: теорія та практика» (м. Харків, 24-25 вересня 2021 р.): Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – С. 47, 48. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1SkGcX6scpX4vIqIjV8JT8-5Ajvws0AFa/edit.
 47. Отрошко П.А., Калениченко Р.А. Сучасні моделі підтримки та відновлення психічного здоров‘я військових. // Збірник тез доповідей ІІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров‘я особистості: теорія та практика» (м. Харків, 24-25 вересня 2021 р.): Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – С. 74, 75. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1SkGcX6scpX4vIqIjV8JT8-5Ajvws0AFa/edit.
 48. Рябчун О.В., Калениченко Р.А. Керування емоціями – джерело психологічного здоров‘я. // Збірник тез доповідей ІІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров‘я особистості: теорія та практика» (м. Харків, 24-25 вересня 2021 р.): Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – С. 88, 89. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1SkGcX6scpX4vIqIjV8JT8-5Ajvws0AFa/edit.
 1. Калениченко Р.А. та інші. Загальна психологія. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – 554 с. – ISBN 978-966-337-565-6.
 2. Калениченко Р.А., Карпенко В.М., Богачук О.І. Економічна тематика в українському регіональному медіа просторі. // Молодіжний податковий конгрес: збірник тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.). – Ірпінь: УДФС України, 2020. – С. 1193-1196. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1hkk_M-MYsXT5Up605t6kSNKDJ5nmv406/view.
 3. Калениченко Р.А. Психолого-педагогічні проблеми специфічної діяльності викладачів дистанційної освіти. // Режим доступу: http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/kalenichenko_ruslan_2020.pdf.
 4. Калениченко Р.А. Результати дослідження професійних інтересів та потреб студентів-психологів УДФСУ. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 69-72. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 5. Пелих А.О., Калениченко Р.А. Методична компетентність викладачів: сутність, зміст та структура. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 168-177. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 6. Андрущенко А.В., Пилипенко В.А., Калениченко Р.А. Актуальні проблеми пенітенціарної психології та шляхи її вдосконалення. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 254-257. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 7. Гаптаренко М.А., Калениченко Р.А. Психологічний ефект в процесі комунікативного впливу ЗМІ. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 288-294. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 8. Закревський А.М., Калениченко Р.А. Соціалізація особистості як освітня та соціально-педагогічна проблеми. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 311-316. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 9. Іванов І.Ю., Калениченко Р.А. Адаптація працівника на підприємстві. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 317-322. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 10. Капітонов О.О., Сем’янків Д.О., Калениченко Р.А. Проблематика соціалізації особистості в освітній сфері. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 326-330. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 11. Кацан О.С., Калениченко Р.А. Специфіка сенситивного інтерв’ю з героєм, що був у окупації (на приладі власних публікацій на радіо свобода). // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 334-339. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 12. Козак С.А., Калениченко Р.А. Психологічні особливості адаптації першокласників до навчання у школі. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 343-348. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 13. Любарська І.В., Калениченко Р.А. Деякі особливості соціалізації та виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 367-372. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 14. Макаренко К., Гурін Д., Калениченко Р.А. Соціальні проблеми молоді. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 375-380. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 15. Малофеєв Д.О., Калениченко Р.А. Референтна група як чинник становлення особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 380-383. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 16. Матюшенко К.В., Калениченко Р.А. Соціологічні методи дослідження засобів масової комунікації. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 383-387. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 17. Музиченко А.В., Калениченко Р.А. Загальна характеристика соціальної адаптації: стан та головні підходи. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 390-394. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 18. Негода О.А., Долгополов С.Ю., Калениченко Р.А. Адаптація людей на території України в умовах глобальної фінансово-епідеміологічної кризи 2020. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 394-399. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 19. Овчаренко О.І., Калениченко Р.А. Соціальна адаптація дітей дошкільного віку в умовах кризового суспільства. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 404-407. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 20. Радзіховський Л.Л., Калениченко Р.А. Соціалізація школяра як психолого-педагогічна проблема. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 422-426. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 21. Павловська А.В., Семенець А.М., Калениченко Р.А. Проблеми соціальної адаптації дітей з особливими потребами в освітній сфері. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 438-441. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 22. Стельмащук С.О., Томʼюк І.В., Калениченко Р.А. Стратегічні напрями реформування освітньої галузі України. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 448-451. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 23. Шевчук В.Р., Мельник Т.Р., Калениченко Р.А. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 470-474. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 24. Шерепот Ю.І., Калениченко Р.А. Соціологічний та соціально-психологічний вимір адаптації особистості в сучасних умовах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 474-72. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 25. Шеховцева С.С., Ващук І.Є., Калениченко Р.А. Проблема ризикової поведінки молоді в сфері інтернет спілкування. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 478-482. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 26. Юхимчук В.В., Калениченко Р.А. Психологія професійного спілкування журналіста. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 482-490. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 27. Калениченко Р.А. Формування і покращення у студентів людського капіталу як складової структури інтелектуального капіталу за допомогою вивчення психологічних дисциплін. // Програма та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (27 березня 2020 року). – К.: КНУБА. – С. 195-197. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PYMPZJ6zlI3SS8UZ7oLmsYwBR7y4gWs4/view.
 28. Михайленко В., Калениченко Р. Запровадження енергоменеджменту на підприємстві. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 396, 297.
 29. Kozak S., Kalenychenko R. Possibilities of using information technologies in the psychological sphere. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 376, 377. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 1. Калениченко Р.А. та інші. Психологія управління. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – 256 с. – ISBN 978-966-337-533-5.
 2. Калениченко Р.А. Виробничо-педагогічне навчання. Професійно-психологічний відбір спеціалістів: методичні вказівки до вивчення курсу. – К.: КНУБА, 2019. – 40 с.
 3. Калениченко Р., Кремець Л. Етичні кодекси поведінки в контексті формування ментальності військовослужбовців та протидії гендерній дискримінації. // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2019. – № 1 (39). – С. 150-161. – Режим доступу: http://znp-vo.nuou.org.ua/issue/view/10449.
 4. Руслан Калениченко, Світлана Шеховцева, Іванна Ващук. Майстерність педагога в професійному розвитку студентської та учнівської молоді. / Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи» (28-29 листопада 2018 р.). – К. : Паливода А.В., 2019. – С. 65-68. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3288/1/3508_IR.pdf.
 5. Руслан Калениченко, Олександр Дивнич, Дмитро Бреус. Особливості використання новітніх освітніх технологій у професійно-технічних навчальних закладах. / Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи» (28-29 листопада 2018 р.). – К. : Паливода А.В., 2019. – С. 83-86. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3288/1/3508_IR.pdf.
 6. Руслан Калениченко, Геннадій Мустафаєв. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес. / Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи» (28-29 листопада 2018 р.). – К. : Паливода А.В., 2019. – С. 86-88. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3288/1/3508_IR.pdf.
 7. Калениченко Р.А., Берташ М.І. Особливості надання первинної психологічної допомоги постраждалим внаслідок кризових травматичних подій. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 35-41. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 8. Дивнич О.О., Калениченко Р.А. Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 283-286. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 9. Козак С.А., Калениченко Р.А. Проблема соціально-психологічної адаптації особистості на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 328-333. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 10. Коцар Я.О., Тищенко О.С., Калениченко Р.А. Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 340-344. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 11. Калениченко Р.А., Сковира О.П., Сковира А. О. Основні теоретичні підходи щодо впровадження компетентнісного підходу до змісту професійної діяльності викладачів. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 27-32. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 12. Калениченко Р.А., Пелих А.О., Сковира О. П. Методична компетентність в структурі професійної компетентності викладача ВВНЗ. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 32-35. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 13. Берташ М.І., Калениченко Р.А. Соціально-психологічна адаптація молоді в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 162-164. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 14. Бреус Д.С., Калениченко Р.А. Особливості професійного становлення спеціаліста. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 173-177. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 15. Ващук І.Є., Шелепень Я.С., Калениченко Р.А. Естетичне виховання як психолого-педагогічна проблема. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 182-184. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 16. Козак С.А., Калениченко Р.А. Громадянські цінності як базова складова виховання молодого покоління в процесі навчання у ЗВО. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 208-211. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 17. Шевченко Ю.С., Бурлака Д.М., Калениченко Р.А. Актуальні завдання та проблеми вищої освіти в Україні. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 279-282. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 18. Шеховцева С.С., Калениченко Р.А. Проблеми національно-патріотичного виховання в професійному розвитку студентської та учнівської молоді під час європейської інтеграції. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 282-287. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 1. Руденко М.В., Калениченко Р.А., Капосльоз Г.В., Корчова Г.Л. Основи професійної освіти. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 613 с. – ISBN 978-966-929-815-7.
 2. Калениченко Р.А. Педагогічна психологія: методичні вказівки до вивчення курсу. – К.: КНУБА, 2018. – 46 с.
 3. Калениченко Р.А. Конфліктологія і психологія управління: методичні вказівки до вивчення курсу. – К.: КНУБА, 2018. – 28 с.
 4. Калениченко Р.А. Соціальна педагогіка: методичні вказівки до вивчення курсу. – К.: КНУБА, 2018. – 32 с.
 5. Бестюк А.М., Ігнатенко О.О., Калениченко Р.А. Особливості адаптації підлітків. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 199-201. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 6. Бондаренко К.В., Шворак В.В., Калениченко Р.А. Роль жінки в сім’ї та суспільстві. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 208-212. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 7. Дацюк Н.В., Калениченко Р.А. Проблема соціальної адаптації студентів-першокурсників. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 233-235. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 8. Дацюк Н.В., Калениченко Р.А. Проблема соціальної адаптації студентів-першокурсників. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 88-91. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 9. Дивнич О.О., Бреус Д.С., Калениченко Р.А. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів. / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери», (Київ, 16 листопада 2017 р.). – К.: НАУ, 2018. – С. 31-34.
 10. Дивнич О., Бреус Д., Калениченко Р. Психологічна підготовка молоді для військової діяльності. / Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції до Дня заснування хортингу «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива» (м. Ірпінь, 22-23 березня 2018 р.). – К. : Паливода А.В. – С. 76, 77.
 11. Дивнич О.О., Бреус Д.С., Калениченко Р.А. Формування соціально-професійної зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 239-244. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 12. Дивнич О.О., Бреус Д.С., Калениченко Р.А. Формування соціально-професійної зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 101-106. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 13. Дивнич О.О., Бреус Д.С., Калениченко Р.А. Формування соціально-професійної зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти. / Матеріали вузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності» (05 грудня 2018 р.). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 121-124. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/e1cba383a615f057940ea8b658469e91.pdf.
 14. Калениченко Р.А. Первинна психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 21-25. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 15. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю. Особливості використання інноваційних технологій в освітньому процесі. // «Публічна служба в модерній державі»: тези Щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 червня 2018 р. – м. Київ, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2018. – С. 158-161.
 16. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю. Особливості надання першої психологічної допомоги в екстрених і кризових ситуаціях. // Шляхи підвищення ефективності спеціальної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 24 травня 2018 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2018. – С. 20-24.
 17. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку особистості майбутніх фахівців. // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6-7 груд. 2018 р.). – Київ: КНЕУ, 2018. – С. 73-79. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/26561/1/PPP_2018_12.pdf.
 18. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю. Теоретичні засади системи психологічного забезпечення професійної діяльності у вітчизняній та зарубіжні психологічні науці. / Матеріали вузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності» (05 грудня 2018 р.). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 117-119. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/e1cba383a615f057940ea8b658469e91.pdf.
 19. Калениченко Р., Мустафаєв Г., Льовкіна О. Дослідження формування соціально-психологічної готовності юнаків до служби в Збройних Силах. / Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції до Дня заснування хортингу «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива» (м. Ірпінь, 22-23 березня 2018 р.). – К. : Паливода А.В. – С. 77-79.
 20. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю., Льовкіна О.Г. Місце соціально-психологічного супроводу професійного становлення майбутніх спеціалістів серед інноваційних методів та технологій підготовки фахівців. / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери», (Київ, 16 листопада 2017 р.). – К.: НАУ, 2018. – С. 45-49.
 21. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю., Пророченко Н.П. Психологічний супровід професійного розвитку майбутніх фахівців. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 111-117. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 22. Корнійчук С.І., Калениченко Р.А. Сучасні підходи до формування нової моделі освіти в Україні. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 131-134. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 23. Коцар Я.О., Тищенко О.С., Калениченко Р.А. Особливості адаптації студентів і курсу до навчання у ВНЗ. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 265-268. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 24. Коцар Я.О., Тищенко О.С., Калениченко Р.А. Особливості інноваційного розвитку професійно-технічних навчальних закладів: організаційно-педагогічні умови, використання інтерактивних технологій у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів. / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери», (Київ, 16 листопада 2017 р.). – К.: НАУ, 2018. – С. 55-58.
 25. Коцар Я.О., Тищенко О.С., Калениченко Р.А. Психологічне забезпечення діяльності педагога. / Матеріали вузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності» (05 грудня 2018 р.). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 119-121. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/e1cba383a615f057940ea8b658469e91.pdf.
 26. Панасенко Я.А., Ковтун К.І., Клічес В.А., Калениченко Р.А. Умови адаптації та фактори дезадаптації студентів-першокурсників вищого навчального закладу. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 229-233. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 27. Панасенко Я.А., Ковтун К.І., Клічес В.А., Калениченко Р.А. Фактори дезадаптації та умови адаптації студентів-першокурсників. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 290-293. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 28. Плахотнюк В.В., Калениченко Р.А. Адаптаційні особливості мислення. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 294-296. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 29. Плахотнюк В.В., Калениченко Р.А. Проблеми вищої освіти в Україні в період євроінтеграції. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 250-253. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 30. Савчук В.В., Калениченко Р.А. Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті європейської інтеграції. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 279-281. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 31. Шеховцева С.С., Ващук І.Є., Калениченко Р.А. Реалізація психолого-педагогічного забезпечення під час освітнього процесу. / Матеріали вузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності» (05 грудня 2018 р.). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 124-126. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/e1cba383a615f057940ea8b658469e91.pdf.
 1. Divnich O., Breus D., Kalenichenko R. Psychology in building. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 411, 412.
 2. Kalenichenko R., Mustafayev G. Professograph builder. Factor, which works with building and constructions. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 417.
 3. Kuschenko O., Kalenichenko R. Psychology of leadership in project activity of building sphere. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 416.
 4. Калениченко Р.А. Надання первинної психологічної допомоги з метою усунення психологічних наслідків гострих стресових ситуацій. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (Ірпінь, 24 березня 2017 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – С. 36-40.
 5. Калениченко Р.А., Гайдук Д.О., Бабкіна С.С. Необхідність вивчення студентами навчальних дисциплін гуманітарного спрямування. / Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання: матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів. – Ірпінь: УДФС України, 2017. – С. 54-60.
 6. Калениченко Р.А., Гаркавенко А.М. Окремі завдання сучасної професійної освіти в Україні. / Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання: матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів. – Ірпінь: УДФС України, 2017. – С. 254-258.
 7. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю. Психологічний аналіз професійної діяльності військовослужбовців підрозділу охорони. / Проблеми та перспективи спеціальної підготовки правоохоронних органів України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 25 травня 2017 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2017. – С. 11-13.
 8. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю. Психологічний супровід професійного розвитку майбутніх фахівців. / Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 28 квітня 2017 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – C. 85-92.
 9. Калениченко Р.А., Паньковский М.В. Особливості професійного становлення людини. / Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання: матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів. – Ірпінь: УДФС України, 2017. – С. 258-263.
 10. Клічес В.А., Карпенко Д.С., Калениченко Р.А. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання. / Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання: матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – С. 43-48.
 1. Тарапатова Н.М., Калениченко Р.А., та інші. Психологічний комфорт як механізм вдосконалення взаємодії між податківцями та платниками податків. Монографія. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 138 с. – ISBN 978-966-337-426-0.
 2. Пилипенко О.І., Руденко М.В., Калениченко Р.А. та інші. Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз. Монографія. – К.: КиМУ, 2016. – 226 с. – ISBN 978-617-651-164-9.
 3. Калениченко Р.А., Харіна О.Є., Доценко К.М. Основи психології та конфліктології для фахової підготовки економістів. Навчальний посібник. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 308 с. – ISBN 978-966-337-407-9.
 4. Руденко М.В., Калениченко Р.А. Педагогіко-психологічні аспекти формування здоров’язберігаючої соціальної відповідальності у майбутніх працівників органів Державної фіскальної служби України. / Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2016. – № 1 (33). – С. 251–260. – Режим доступу: http://nuou.org.ua/pro-universytet/dokumenty/finish/6-zbirnyk-naukovykh-prats-viiskova-osvita/1561-viyskova-osvita-1-33/0.html.
 5. Іскандерова Н.Б., Калениченко Р.А. Цікаві факти з життя Михайла Грушевського. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 134-137.
 6. Калениченко Р.А. Удосконалення технологій соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ. / Соціалізація студентської молоді в процесі професійної підготовки: збірник наукових праць. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 54-61.
 7. Калениченко Р.А., Данильчук Я.О. Досвід розбудови європейського громадянського суспільства в Україні. / Академія молода: зб. матер. Всеукр. Наук. Практ. конф. Студ., аспір. Та молод. Уч., 15 квітня 2016 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 211-217.
 8. Калениченко Р.А., Деменко О.Ф., Руденко М.В. Особливості соціально-психологічного супроводу життєдіяльності студентської молоді в умовах глобальних цивілізаційних викликів і загроз. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства. Збірник наукових праць. – К.: Геопринт, 2016. – C. 30-43.
 9. Калениченко Р.А., Деменко О.Ф., Соколов С.В. Педагогічна спадщина Михайла Грушевського. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 49-53.
 10. Калениченко Р.А., Коваленко І.В. Розвиток громадянського суспільства в Україні. / Академія молода: зб. матер. Всеукр. Наук. Практ. конф. Студ., аспір. Та молод. Уч., 15 квітня 2016 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 242-247.
 11. Калениченко Р.А., Куркіна А.С. Політизація та соціалізація громадянського суспільства в Україні як магістральний тренд сучасного державотворення. / Академія молода: зб. матер. Всеукр. Наук. Практ. конф. Студ., аспір. Та молод. Уч., 15 квітня 2016 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 236-242.
 12. Калениченко Р.А., Міщенко Т.Г. Соціальна відповідальність особистості у правовій державі. / Академія молода: зб. матер. Всеукр. Наук. Практ. конф. Студ., аспір. Та молод. Уч., 15 квітня 2016 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 253-258.
 13. Калениченко Р.А., Мусійчук А.Ю., Стручек В.А. Демократична модель соціального діалогу – шлях до європейської соціальної держави в Україні. / Академія молода: зб. матер. Всеукр. Наук. Практ. конф. Студ., аспір. Та молод. Уч., 15 квітня 2016 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 231-236.
 14. Калениченко Р.А., Мустафаєв Г.Ю. Особливості соціально-психологічного супроводу професійного становлення майбутніх фахівців. / Вісник НУОУ. Збірник наук. праць. – К.: НУОУ, 2016. – Вип. 1 (47). – С. 46–51.
 15. Калениченко Р.А., Онищенко К.В. Сучасні тенденції перетворень у соціальній політиці демократичних держав: перспективи України. / Академія молода: зб. матер. Всеукр. Наук. Практ. конф. Студ., аспір. Та молод. Уч., 15 квітня 2016 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 258-264.
 16. Калениченко Р.А., Плахотнюк В.В. Психологічні особливості мислення. / Академія молода: зб. матер. Всеукр. Наук. Практ. конф. Студ., аспір. Та молод. Уч., 15 квітня 2016 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 264-267.
 17. Калениченко Р.А., Руденко М.В. Психологічні наслідки гострих стресових ситуацій і надання первинної психологічної допомоги. / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: Матеріали VI міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського – К. : НУОУ ім. І. Черняховського, 2016. – С. 143–146.
 18. Калениченко Р.А., Шевчук І.В. Волонтерська діяльність як основа побудови та розвитку громадянського суспільства в Україні. / Академія молода: зб. матер. Всеукр. Наук. Практ. конф. Студ., аспір. Та молод. Уч., 15 квітня 2016 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 281-286.
 19. Панасенко Я.А., Ковтун К.І., Клічес В.А., Калениченко Р.А. Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 155-160.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram