КОРЧОВА ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА

Підвищення кваліфікації:

 1. Чернишев Д.О., Почка К.І., Корчова Г.Л., Красильник Ю.С., Руденко М.В. Методика професійної освіти: навчальний посібник. – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 224 с. – ISBN 978-617-8171-04-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 15 від 24 листопада 2023 року.
 2. Корчова Г.Л., Коренюк Т.О. Використання платформи Figma на уроках інформатики у старших класах. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 171-179. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Корчова Г.Л., Почка К.І. Personalized learning as a scientific and methodological problem in vocational education. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 179-185. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 4. Корчова Г.Л., Чулінда Л.І. Basic principles of personalized learning in vocational education and training. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 186-189. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 5. Лемешко Л.Ю., Корчова Г.Л. Інноваційні підходи до формування творчості на заняттях мистецтвознавчого циклу техніків-конструкторів. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 238-241. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 6. Бондарук Б.Ю., Корчова Г.Л. Використання сучасних прийомів в освітньому середовищі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 476-479. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 7. Лемешко Д.І., Корчова Г.Л. Роль проектної діяльності в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 486-489. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 8. Литвинчук О.К., Корчова Г.Л. Мозковий штурм як сучасна освітня технологія. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 501-503. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 9. Науменко С.В., Корчова Г.Л. Розвиток професійної освіти в Україні у другій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 515-518. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 10. Chernyshev D.O., Pochka K.I., Korchova H.L., Krasylnyk Yu.S., Rudenko M.V. Didactic aspects of the transformation of clip thinking in the context of teaching of construction mechanics // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 3-12. – DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.3-12. – Web of Science. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/296252.
 11. Бушуєв С., Корчова Г., Красильник Ю., Руденко М., Козир Б. Розвиток кліпового мислення здобувачів вищої освіти в інформаційному оточенні. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2024. – Том 99, № 1. – С 76–94. – DOI: 10.33407/itlt.v99i1.5376. – Web of Science. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5376.
 12. Корчова Г.Л. Риторика: методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». – К.: КНУБА, 2024. – 40 с.
 1. Руденко М.В., Красильник Ю.С., Корчова Г.Л. Методика викладання у вищій школі. – Київ: КНУБА, 2022. – 296 с. – ISBN 978-966-627-240-2. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 45 від 29 жовтня 2021 року.
 2. Корчова Г.Л., Мороз І.М. Педагогічна практика: Методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта». – К.: КНУБА, 2022. – 28 с.
 3. Корчова Г.Л. Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу: Методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». – К.: КНУБА, 2022. – 44 с.
 4. Корчова Г.Л. Clip thinking: basic concepts and terms. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 138-142. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 5. Корчова Г.Л., Бородін А.О. Булінг в закладах освіти України. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 142-146. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 6. Корчова Г.Л., Отрошко П.А. Проблеми навчання учнів з особливими потребами. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 146-151. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 7. Maksymiuk Yu.V., Chulinda L.I., Korchova H.L., Pochka K.I. Priority directions of international airport infrastructure development. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.301-316. // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P. 301-316. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/272240.
 8. Чулінда Л., Корчова Г., Почка К. Інформація про персональні дані в цивільній авіації. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 30-37. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 9. Корчова Г.Л. Персоналізоване навчання як науково-методична проблема у професійній освіті. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 5 (136). – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 61-65. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_5_8.pdf.
 10. Korchova H., Borodin А. Clip thinking as a scientific and methodological problem in professional education. // BUILD-MASTER-CLASS-2022: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції молодих вчених (Київ, 30.11-02.12.2022 р.). – Київ, 2022. – С.431-432. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1M7G7eFmtYo-rlxPTsTltRxq9rhPhemwB/view.
 11. Корчова Г.Л. Розвиток кліпового мислення в освітньому процесі закладів вищої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 115-118. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 12. Бородін А.О., Корчова Г.Л. Впровадження Web-квесту в освітній процес закладів вищої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 289-291. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 13. Рябчун О.В., Корчова Г.Л. Інтеграція Lego-навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 464-468. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 14. Fakher Rahim, Aqeel Mahmood Jawad, Omar Saad Ahmed, Liudmyla Chulinda, Halina Korchova, Kostiantyn Pochka, Nibras Wafaa Jawad. Problems of using air transport in the period of COVID-19. // Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology. – 2023. – Vol. 30, No. 17. – P. 460–472. DOI: 10.53555/jptcp.v30i17.2406. (Журнал входить до баз даних «Web of Science» та «Scopus»). – Режим доступу: https://www.jptcp.com/index.php/jptcp/article/view/2406/.
 1. Корчова Г.Л., Скриник М.В., Скриник Л.М. Медіаосвіта як педагогічна технологія. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 128-132. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 2. Корчова Г.Л., Сушков О.О. Модель організації самостійної роботи здобувачів в системі дистанційної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 136-139. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 3. Долгополов С.Ю., Корчова Г.Л. Організація та підтримка освітнього процесу засобами штучного інтелекту. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 348-353. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 4. Лемешко Д.І., Корчова Г.Л. Негативні аспекти використання мультимедійних технологій вчителями у школі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 358-362. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 5. Негода О.А., Корчова Г.Л. Створення ілюзії дійсності в освітньому процесі за допомогою комп’ютерних програм для відновлення та підтримки психічного стану суб’єктів навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 367-369. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 6. Обиденнова Є.В., Корчова Г.Л. Щодо впровадження LEGO-навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 369-374. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 7. Рябчун О.В., Корчова Г.Л. Щодо визначення поняття «кліпове мислення». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 378-383. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 8. Корчова Г.Л. Значення соціальної практики у формуванні соціальних компетентностей здобувачів закладів вищої освіти // Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 24 листопада 2021 р.). Частина 1. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – С.155-159. – http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk-materialiv-i-vseukrayinskoyi-naukovo-praktychno-internet-konferenciyinaukovi-doslidzhennja-ta-innovaciyi-v-haluzi-suspilno-humanitarnyh-nauk_-chastyna-1.pdf.
 9. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Комплексний підхід до навчання учнів з особливими потребами // Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 19-20 травня 2022 р.). – Луцьк, Луцький НТУ, 2022. – С. 192-195. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1_hX6e7oIUcXs4qi13FdUnnDZcRQ8Pht7/view.
 10. Руденко М.В., Корчова Г.Л., Красильник Ю.С. Методичні вказівки до педагогічної практики для здобувачів другу (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 28 с.
 11. Chernyshev D.O., Maksymiuk Yu.V., Krasylnyk Yu.S., Korchova H.L., Rudenko M.V. Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 35-62. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.35-62. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/258812.
 12. Корчова Г.Л., Сушков О.О. Щодо персоналізованого навчання: основні поняття та шляхи впровадження. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 103-107. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 13. Бородін А.О., Корчова Г.Л. Щодо визначення принципів персоналізованого навчання. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 177-182. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 14. Корчова Г.Л. Кліпове мислення як науково-методична проблема у професійній освіті. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 1 (132), 2022. – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 49-54. – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_1_6.pdf.
 15. Корчова Г.Л. Щодо забезпечення і підвищення якості освіти в Україні. // Програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (07-08 червня 2022року, м.Київ). – Київ.: Видавництво Ліра-К, 2022. – Ч.І. – С. 247-249.
 16. Корчова Г.Л., Мороз І.М. Навчально-педагогічна практика: Методичні вказівки до проходження практики для здобувачів першого (бакалврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 20 с.
 17. Korchova H. Сlip thinking: theoretical aspect. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 137-140. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 18. Корчова Г.Л., Мороз І.М. Навчальна практика: Методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 20 с.
 1. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. – ISBN 978-966-627-229-7.
 2. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Педагогіка. – Київ: КНУБА, 2020. – 164 с. – ISBN 978-966-624-226-6.
 3. Долгополов С.Ю., Корчова Г.Л. Чи можна навчити штучний інтелект моральним людським якостям? // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 75-77. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 4. Корчова Г.Л. Основні напрями реформування професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 81-84. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 5. Литовченко О.В., Дружкін Є.С., Корчова Г.Л. Деякі аспекти формування інформаційної культури педагога комп’ютерного профілю. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 105-107. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 6. Корчова Г.Л., Долгополов С.Ю. Деякі аспекти дослідження процесу навчання штучного інтелекту моральним якостям людської особистості. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 33. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 7. Дружкін Є.С., Корчова Г.Л. Особливості викладання шкільної інформатики в різних країнах світу. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 176-178. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 8. Корчова Г.Л., Гончаренко Т.А. Впровадження соціальної практики як освітнього та виховного засобу у закладі вищої освіти. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 199-203. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 9. Отрошко П., Корчова Г.Л. Деякі особливості розвитку вищої системи освіти в Англії. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 222-226. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 10. Корчова Г. Л. Дистанційне та змішане навчання: теоретичний аспект. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Вип. 76, Т. 2. – Запоріжжя: КПУ, 2021. – С. 77-80. – DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.76-2.13. – (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). – Режим доступу: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/76/part_2/15.pdf.
 11. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Гончаренко Т.А. Управління знаннями в системі університетської освіти. // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 9-10 липня 2021 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. – С 59-62.
 12. Корчова Г.Л., Сушков О.О. Соціальна практика як освітній та виховний засіб. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 585-590. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 1. Корчова Г.Л. Соціальна практика як умова соціалізації здобувачів вищої освіти України. // Інноваційна педагогіка. –Вип. 23. Т. 1. – Одеса: ПНДІЕІ, 2020. – С. 150-152. Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/23-1.
 2. Корчова Г. Деякі шляхи взаємодії викладачів і роботодавців щодо підготовки кваліфікованих фахівців професійно-технічних закладів освіти України. // Сучасний стан та перспективи розвитку, економіки, логістики та агротехнологій в Україні / Зб. наук. праць /. – Ніжин, 2019. – С. 30-33 – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2019/Conference_28112019_p001.pdf.
 3. Мендела Л.В., Отрошко П.А., Корчова Г.Л. Щодо проблеми булінгу в закладах освіти України. // Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції (Львів, 26–27 березня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С 164-166. Режим доступу: https://www.science-community.org/uk/node/211532.
 4. Корчова Г., Скриник М., Скриник Л. Освітній WEB-квест як нова інтернет-технологія з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. // Інноваційно-технологічні шляхи розвитку агропромислового комплексу України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Зб. наук. праць – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 90-93 – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_28052020_p001.pdf.
 5. Корчова Г.Л., Сушков О.О. Розвиток «Soft Skills» у здобувачів закладів вищої освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 112-116. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 6. Негода О.А., Корчова Г.Л. Розробка проекту «Пуста кімната» для будівельної галузі. // Програма та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (27 березня 2020 року). – К.: КНУБА. – С. 186, 187. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PYMPZJ6zlI3SS8UZ7oLmsYwBR7y4gWs4/view.
 7. Долгополов С.Ю., Корчова Г.Л. Розробка концепції створення багатоцільового контрольно-вимірювального приладу з використанням проектору та штучним інтелектом «Builderofthefuture» для будівельної галузі. // Програма та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (27 березня 2020 року). – К.: КНУБА. – С. 188-190. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PYMPZJ6zlI3SS8UZ7oLmsYwBR7y4gWs4/view.
 8. Корчова Г. Значення соціальної практики для соціалізації здобувачів вищої освіти України // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 31 жовтня 2020 р.). – Переяслав, 2020 р. – С. 40-42. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/81/conference_31-31.10.2020.pdf.
 9. Korchova G. Social practice as a precondition for socialization of students of Ukrainian high education institutions. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 362, 363. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 10. Lytovchenko O., Korchova G. IT competence of a computer engineer-teacher: general provisions. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 372, 373. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 11. Dolhopolov S., Korchova G. The Research on Teaching AI Moral Qualities. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 386, 387. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 1. Корчова Г.Л. Профілактика булінгу в закладах освіти України на сучасному етапі. // Інноваційна педагогіка. – Вип. 12, Т. 1. – Одеса: ПНДІЕІ, 2019. – С. 123-126. – Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_1/12-1_2019.pdf.
 2. Корчова Г.Л. Соціально-педагогічна адаптація обдарованих дітей у закладах освіти. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 58-60. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 3. Шеховцева С.С., Поліщук Ю.В., Корчова Г.Л. Теорія колективного виховання Антона Макаренка як педагогічна концепція соціалізації особистості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 449-452. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 4. Корчова Г.Л. Забезпечення якості освіти – одне з пріоритетних завдань вищої школи України. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 54-58. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 5. Долгополов С.Ю., Негода О.А., Корчова Г.Л. Проблема булінгу в закладах освіти: сутність, причини, засоби. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 200-204. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 6. Kozak Julia, Korchova Galina. Innovative activity of the teacher. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 204-207. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 7. Kotsar Yaroslav, Korchova Galina. Characteristics of interactive learning technologies. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 211-214. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 8. Lugina Olga, Korchova Galina. Development learning technologies. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 220-224. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 9. Обиденнова Є.В., Корчова Г.Л. Fishbone (фішбоун) як сучасна стратегія в освіті. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 243-246. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 10. Осипюк Д.В., Рябчун К.Ю., Корчова Г.Л. Міжнародний та вітчизняний досвід профілактики булінгу у шкільному середовищі (порівняльний аспект). // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 246-249. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 11. Поліщук Ю.В., Макаров І.М., Корчова Г.Л. Профілактика булінгу в закладах освіти: педагогічний аспект. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 259-262. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 12. Tishenko Olena, Korchova Galina. Characteristics of vocational training methods. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 272-274. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 1. Руденко М.В., Калениченко Р.А., Капосльоз Г.В., Корчова Г.Л. Основи професійної освіти. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 613 с. – ISBN 978-966-929-815-7.
 2. Корчова Г.Л. Методика і практика викладання фахової дисципліни: методичні вказівки до вивчення курсу. – К.: КНУБА, 2018. – 52 с.
 3. Корчова Г.Л. Риторика: методичні вказівки до вивчення курсу. – К.: КНУБА, 2018. – 39 с.
 4. Корчова Г.Л. Основи професійної освіти: методичні вказівки до вивчення курсу. – К.: КНУБА, 2018. – 64 с.
 5. Корчова Г.Л. Входження професійної освіти України в європейський простір шляхом реалізації міжнародних освітніх проектів. // Шляхи підвищення ефективності спеціальної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 24 травня 2018 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2018. – С. 24-27.
 6. Корчова Г.Л. Деякі особливості розвитку професійної освіти України на сучасному етапі. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 139-143. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 7. Корчова Г.Л. Реалізація міжнародних освітніх проектів як напрям входження професійної (професійно-технічної) освіти України у європейський простір. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 155. Серії: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2018. – С. 164-167. – Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?cat=125.
 8. Корчова Г. Особливості розвитку професійної освіти України через реалізацію деяких міжнародних освітніх проектів. // Сучасний рух науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 1-2 жовтня 2018). – Дніпро, 2018. – С. 313-317. – Режим доступу: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2018/10/Zbirnik-tez-dopovidey-III-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-internet-konferentsiyi-1.pdf.
 9. Корчова Г. Щодо реалізації деяких міжнародних освітніх проектів як напряму входження професійної (професійно-технічної) освіти України у європейський простір. // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 11-12 жовтня 2018 р.). – Умань, ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 110-114.
 10. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Теорія колективного виховання Антона Макаренка як педагогічна концепція соціалізації особистості. / Педагогічна спадщина А. Макаренка в науці та практиці (до 130-річчя від дня народження): матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 13 березня 2018 р.). – Київ: ІКВС, 2018. – С. 95-99. – Режим доступу: http://ikvsu.kvs.gov.ua/sites/default/files/files/materiali._onlayn-konf._makarenko.pdf.
 11. Руденко М.В., Корчова Г.Л. Особливості адаптації студентів до освітнього процесу вищого навчального закладу як об’єкт прогностичної діяльності педагога. / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 136-141. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 12. Стукало К.Є., Корчова Г.Л. Стан розвитку професійної освіти в Україні у другій половині ХІХ ст. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 299-302. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 13. Шеховцева С.С., Корчова Г.Л. Щодо розвитку stem-освіти в Україні. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 342-344. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 1. Корчова Г.Л. Академічна мобільність здобувачів в умовах сучасного освітнього процессу. / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 144, Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 57-60. – Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3294.
 2. Holubtsov V., Korchova G. From the experience of education byprogram of academic mobility “ERASMUS +” of students from Kyiv national university of building and architecture. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 399.
 3. Kotsar Y., Tishenko O., Korchova G. Implementation of the method of projects in the educational process of modern exercise. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 395.
 4. Kozak Y., Korchova G. The modern state of development of academic mobility of students of the Kyiv national university of construction and architecture. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 352.
 5. Корчова Г.Л. Впровадження проектно-орієнтованого навчання при підготовці фахівців у сфері цивільного захисту. / Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку: матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 10-11 жовтня 2017 р.). – Київ: ІДУЦЗ, 2017. – С. 219-222.
 6. Корчова Г.Л. Концепція державотворення в Україні М.Грушевського у контексті сьогодення. / Революція в Україні у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя епох: матеріали 6-ї Всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю Української націонал-демократичної революції 1917-1921 рр. (Одеса, 28 квітня 2017 р.). – Одеса: ДУВС, 2017. – С. 49-51.
 7. Корчова Г.Л. Про стан розвитку академічної мобільності здобувачів в умовах реформування вищої освіти України. / Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали ІХ всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 31 жовтня 2017 р.). – Київ: НАВС, 2017. – С.30-34.
 8. Корчова Г.Л. Проблема формування здоров’язберігаючої соціальної відповідальності у майбутніх інженерів-педагогів. / Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 28 квітня 2017 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – C. 21-26.
 9. Корчова Г.Л. Про стан нормативно-правового забезпечення академічної мобільності українських здобувачів. / Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Одеса, 24 лютого 2017 р. – ОДУВС, ХНУВС, 2017. – С. 81-83.
 10. Корчова Г.Л., Періг С.В. Академічна мобільність українських здобувачів як невід’ємна складова сучасних вишів. / Проблеми та перспективи спеціальної підготовки правоохоронних органів України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 25 травня 2017 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2017. – С. 14-17.
 11. Корчова Г.Л., Сушков О.О. Соціально-психологічні чинники адаптації особистості в умовах кризового стану суспільства. / Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання: матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів. – Ірпінь: УДФС України, 2017. – С. 55-57.
 1. Корчова Г.Л. Проектно-орієнтоване навчання студентів як одна з сучасних освітніх методик вищої школи. / Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 88 (частина 2). – С. 20-23. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5WFlxajRUN2ZYWkU/view.
 2. Корчова Г.Л. Метод проектів як один із сучасних освітніх підходів навчання у вищій школі. / Технології професійної діяльності : теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – С. 99-102.
 3. Корчова Г.Л. Психолого-педагогічні підходи до розуміння поняття професійних компетенцій випускників вишів. / Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 88 (частина 1). – С. 16-19.
 4. Корчова Г.Л. Українство як основа педагогічних поглядів Михайла Грушевського. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 55-59.
 5. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Розвиток системи підвищення кваліфікації: європейський досвід. / Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. – К. : УМО НАПН України, 2016. – С. 558-563.
 6. Корчова Г.Л., Руденко М.В. Щодо розвитку системи підвищення кваліфікації з огляду на європейський досвід. / Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф. (Київ, 28 жовт. 2016 р. – Київ: ДВНЗ «УМО», 2016. – С. 199-202.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram