КОРНІЙЧУК БОРИС ВАЛЕРІЙОВИЧ

Підвищення кваліфікації:

 1. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Нестеренко В.Б. Особливості викладання дисципліни «Метали і зварювання у будівництві» в КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 441-443. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Скітович О.П. Особливості застосування зварювального обладнання у навчальному процесі КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 443-445. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Ручинський М., Корнійчук Б. Дослідження та визначення основних параметрів віброударного режиму виробництва фундаментних блоків. // Техніка будівництва, 2023. – Випуск 1(38). – С. 18-24. – DOI: 10.32347/tb.2023.1-38.0103. – Режим доступу: http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/296123.
 4. Делембовський М., Корнійчук Б., Клименко М., Дьяченко О. Дослідження використання сенсорних мереж в підводних технологіях. // Underwater technologies, 2023. – Issue 13. – P. 67-73. DOI: 10.32347/uwt.2023.13.1801. – Режим доступу: http://uwtech.knuba.edu.ua/article/view/298895.
 1. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Сучасні види хотендів для 3D принтера. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 342-344. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Лазерний 3D друк металевими порошками. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 495-497. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 3. Корнійчук Б.В., Свідерський А.Т., Шаленко В.О. Технологія машинобудування та верстатне обладнання автоматизованого виробництва (модуль 1): Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Інженерія логістичних систем». – Київ: КНУБА, 2023. – 40 с.
 4. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Метали і зварювання у будівництві: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво». – Київ: ЦП «Компринт», 2023. – 60 с.
 5. Делембовський М., Терентьєв О., Корнійчук Б. Людський фактор у розголошенні конфіденційної та приватної інформації // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». – 2023. – № 24. – С. 347-350. – DOI: 10.36074/grail-of-science.17.02.2023.063. – Режим доступу: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.063.
 6. Делембовський М., Корнійчук Б. Аналіз сучасних наукових публікацій за напрямком тематики кібербезпеки ІОТ технологій // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». – 2023. – № 25. – С. 203-206. – DOI: 10.36074/grail-of-science.17.03.2023.032. – Режим доступу: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/1021.
 1. Зайченко С., Жукова Н., Яковлєв Д., Шаленко В., Корнійчук Б. Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки технічного стану електротехнічного обладнання. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 97. – С. 62–67. – https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.97.0501. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/251969.
 2. Борис Корнійчук. Вдосконалення методів виробництва об’ємних залізобетонних конструкцій. // Енергоощадні машини і технології: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2022 р. – К.: КНУБА, 2022. – С. 144-147. – Режим доступу: http://esmt.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf.
 1. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Удосконалення системи охолодження двигуна внутрішнього згорання. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 33. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Застосування лазерної технології у обробці металів. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 34. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Новий матеріал для 3D друку основі PLA- та ABSпластику. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 34, 35. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 4. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Кінцевий вимикач осі Z 3D-принтер. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2020. – Вип. 96. – С. 22-27. – DOI: 10.32347/gbdmm2020.96.0301 Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/issue/view/14069.
 5. Делембовський М.М., Клименко М.О., Корнійчук Б.В. Забезпечення надійності віброущільнюючих машин при проектуванні, конструюванні, виготовлені та експлуатації. // Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 2), 4 грудня 2020 рік. – Чернігів, Україна: МЦНД. – С. 61-63. – https://doi.org/10.36074/04.12.2020.v2.09. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/04.12.2020/398.
 6. Делембовський М.М., Клименко М.О., Корнійчук Б.В. Розробка моделі оцінки надійності віброплощадки на основі нечіткої логіки. // Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform. – Р. 98-102. – https://doi.org/10.36074/11.12.2020.v2.28. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/404.
 7. Делембовський М.М., Клименко М.О., Корнійчук Б.В. Дослідження на основі нечіткої логіки моделі виявлення відмов віброплощадок. // Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 1), 25. Dezember, 2020. München, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. – Р. 111-112. – https://doi.org/10.36074/25.12.2020.v1.38. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/25.12.2020/418.
 8. Делембовський М.М., Клименко М.О., Корнійчук Б.В. Впровадження прискорених досліджень на надійність вібраційних майданчиків. // Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. – Р. 98-100. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.02.2021/443.
 9. Delembovskyi M., Klymenko M., Korniichuk B. Statistical evaluation of indicators of reliability of vibrating platforms. // Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Cambridge, March 19, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. – https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v2.25 – Р. 93-94. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/19.03.2021/476.
 10. Носаченко М.С., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В. Оцінка ефективності землерийних машин. // Збірник тез доповідей 75-ї всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (1–2 квітня 2021 року). – К.: НУБІП України, 2021. – С. 68, 69. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik.pdf.
 11. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Стукало К.Є. Розробка системи діагностування автономних джерел енергії на базі ДВЗ. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2021. – С. 175. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbyrnik_tez.pdf.
 12. Alina Andreeva, Maksym Delembovskyi, Borys Korniichuk. The process of studying the reliability of vibrating platforms. // II International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS» 12.11.2021, Bologna, Bologna-Vinnytsia: Associazione Italiana di Storia Urbana & Piattaforma scientifica europea, 2021, Tomo 2, Р. 32-35. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v2.08. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/16159/14412.
 1. Житник А.Б., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Безперервне формування залізобетоних виробів. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 162, 163. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 2. Попроцька О.Д., Шаленко В.О., Зайченко С.В., Корнійчук Б.В. Інтенсифікація бетонної суміші при формуванні залізобетонних виробів. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 175-177. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Процес взаємодії елементарного об’єму матеріалу із поверхнею шнека. // Theory, Science and Practice: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. – Tokyo, Japan. – October 05-08, 2020. – Р. 428-430. Режим доступу: https://isg-konf.com/uk/theory-science-and-practice-ua/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Naukova_konferencіja_v_Japonії_-__200_grn.._Sertifіkat_kozhnomu_uchasniku.&utm_content=790210023.
 4. Корнійчук Б.В., Шаленко В.О., Сердюк В.М. Простий метод перевірки балансувального обладнання автомобільних коліс. // LXXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2020. – С. 36. Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-76.pdf.
 5. Делембовський М.М., Корнійчук Б.В. Методи планування об’ємів вибірки при досліджені показників надійності вібраційних машин будівельної індустрії. // Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: Матеріали міжнародної наукової конференції 13 листопада 2020 року. – Мико-лаїв: МЦНД. – Т. 2. – С 21-23. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/13.11.2020/381.
 6. Делембовський М., Корнійчук Б., Клименко М. Вплив фізичної природи втомлювального руйнування на надійність вібраційних майданчиків. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 256, 257. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 7. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А. Контактна взаємодія ролика з ущільнюючим середовищем. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 278, 279. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 8. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А., Попроцька О. Матеріали для технології друку Fused Deposition Modeling. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 280, 281. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 1. Делембовський М.М., Клименко М.О., Корнійчук Б.В. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Конспект лекцій. – Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 99 с.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Мехатронні комплекси для діагностування геотехнічних об’єктів. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 111. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Методи напівсухого формування цегли. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 112. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 4. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А. Визначення параметрів ролико-екструзійних робочих органів. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 298, 299. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 5. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А., Кобилинський Д. Безопалубне формування на довгих стендах. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 300, 301. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 6. Делембовський М.М., Корнійчук Б.В. Планування об’ємів вибірки при досліджені показників надійності вібраційних машин будівельної індустрії. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 314, 315. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 1. Гаркавенко О.М., Корнійчук Б.В. Прикладна механіка і основи конструювання: методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічних робіт. – Київ, КНУБА, 2018. – 44 с.
 2. Вадим Шаленко, Борис Корнійчук, Андрій Маслюк. Методи удосконалення конструктивно-технологічних параметрів бетоноформувальних агрегатів (БФА). // Proceedings International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». – Kyiv, KNUCA, 2018. – P. 324, 325. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 3. Вадим Шаленко, Борис Корнійчук, Андрій Маслюк, Євген Мельник. Визначення параметрів шнеків-екструдерів при ролико-екструзійному формуванні. // Proceedings International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». – Kyiv, KNUCA, 2018. – P. 322, 323. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 1. Bolilyi B., Korniychuk B. Evaluation of existing equipment for the formation of tubular elements. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 307, 308.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram